im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

TMMOB İçmimarlar Odası’nın her yıl düzenlediği iç mimarlık proje yarışması bu yıl Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenleniyor. Her kategori için ayrı ödüllerin verileceği im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması başvuruları devam ediyor.

 

im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

  Düzenleyen:

TMMOB İçmimarlar Odası – Başkent Üniversitesi

  Kategori: İç Mimarlık, Proje, Mimari, Tasarım
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye ve KKTC’deki İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 16 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 KASIM 2020
  Ödüller:

Her kategori için:

Birincilik Ödülü: 2.000 ₺

İkincilik Ödülü: 1.500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺

Mansiyon: 500 ₺ (3 Adet)

+ Sertifika + Başarı Belgesi

   

Yarışmanın Amacı

Bu yarışmanın amacı; İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak; içmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak ve içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Yarışmanın Kapsamı

im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin katılımını amaçlayan, üç aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. Yarışma, içmimarlık öğrencilerinin yarışmanın düzenlendiği akademik yıl içinde yürütülen (2019-2020 güz ve bahar dönemleri) tasarım stüdyolarında ve mobilya tasarımı derslerinde gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.

Yarışmanın Kategorileri

Yarışma, beş kategoriden oluşmaktadır;

 • Birinci Yıl
 • İkinci Yıl
 • Üçüncü Yıl
 • Dördüncü Yıl
 • Mobilya Tasarım

Tüm kategoriler grup projelerinin katılıma açıktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içmimarlık eğitimi veren ve YÖK tarafından tanınan herhangi bir lisans programında anadal öğrencisi olarak kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışma, ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’, ‘Dördüncü yıl’ ve ‘Mobilya tasarım’ olmak üzere beş kategoriden oluşmaktadır.
 • Yarışmaya, konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın, yarışmanın düzenlendiği akademik yıl içindeki güz ve bahar (veya her ikisi birden) yarıyıllarında, içmimarlık lisans derecesi veren bir eğitim kurumunun içmimarlık tasarım stüdyosu ve mobilya tasarımı dersleri kapsamında gerçekleştirilmiş bir proje ile ilgili kategoride katılım sağlanabilecektir.
 • Öğrenciler her kategoriye grup projeleriyle de katılım sağlayabilmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiyle sınırlıdır.
 • Öğrencilerin yarışmaya birden fazla proje ile katılması mümkündür.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılan projelerin yayım ve basım hakları Başkent Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve TMMOB İçmimarlar Odası adına yarışmayı düzenleyen İçmimarlar Odası Ankara Şubesi’ne aittir.
 • Yarışmaya katılacak projelerin, başvuru tarihlerinde, belirtilen formata uygun şekilde, dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Katılımcı, teslim formatı ve koşullarını yerine getirerek, projesini istediği gibi sunabilecektir.
 • Proje teslimi sadece imyarismalari@gmail.com adresi üzerinden yapılabilecektir.
 • Yarışmaya proje göndererek katılan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Proje Teslim Formatı ve Koşulları

 • Proje paftasında öğrencinin ismi, kurum ismi ve kurum logosu, proje yürütücüsünün ismi, vb. bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir.
 • Yarışmaya katılan her projenin sunumu 1 adet Yatay A0 pafta ile yapılmalıdır. Dijital ortamda değerlendirme yapılacağı için tek pafta sınırına uyulması önemlidir.
 • Öğrenciler 1 adet Yatay A0 pafta dışında projeleriyle ilgili herhangi ek bilgi (QR kod, herhangi başka bir ortama bağlantı, vb.) sunmamalıdır.
 • Proje paftaları 1 adet Yatay A0 olarak 300 dpi çözünürlüğünde “PDF” formatında imyarismalari@gmail.com e-posta adresine yollanmalı ve paftanın toplam büyüklüğü 20 megabyte’ı kesinlikle geçmemelidir. Proje paftaları dijital olarak teslim edilecektir ve dijital olarak değerlendirilecektir. Projeler, yarışma sonunda dijital sergi düzenlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler belirlenen format ve koşullar içinde kalarak projelerini istedikleri biçimde sunabilirler.
 • Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır.
 • Yukarıda bahsi geçen maddelere uyulmaması diskalifiye sebebidir.

Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Yarışma projeleri, dijital ortamda üç aşamalı jüri sistemi ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;

Ön Eleme

1. Aşama Jüri Değerlendirmesi

2. Aşama Jüri Değerlendirmesi

Ön Eleme: Yarışmanın proje teslim formatı ve koşullarını karşılamayan projeler ön eleme aşamasında elenirler.

1. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Ön eleme aşamasını geçen projeler, 1. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Her kategorinin jürisi kendilerine verilen şifre ile sorumlu oldukları alana ait projelere dijital ortamda ulaşarak; bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu değerlendirme süreçlerini dijital bir form ile tespit ederek; ilgili kategori sekretaryasına bildirirler. Bu değerlendirmede en yüksek puan alan 12 proje 2. Aşama Jüri Değerlendirmesine kalır.

2. Aşama Jüri Değerlendirmesi: 1. Aşama Jüri Değerlendirmesini geçen projeler için kategori sekretaryalarının organize ettiği bir dijital jüri ortamı oluşturulur. Her kategorinin tüm jüri üyeleri, değerlendirme gününde ve saatinde dijital ortamda canlı olarak toplanarak projeleri değerlendirirler.

Projeler, her iki jüri aşamasında da Özgünlük, Yapı, Sunum ve Tasarım Süreci olarak belirlenen 4 temel kritere dayanarak değerlendirilir.

Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi her kategori için oluşturulan kategori jürileri tarafından yapılmaktadır. Her kategori jürisinin çalışma süreçlerinin organizasyonu her kategori için ayrı olarak oluşturulan kategori sekretaryaları tarafından organize edilir.

Teslim edilen projeler, “im” ev sahibi üniversite tarafından ve Düzenleme Komitesinin onayına sunularak belirlenmiş İçmimarlık bölümlerinin öğretim elemanlarının ağırlıkta olduğu, içmimarlık alanına önemli katkı sağlamış olan meslek profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmektedir.

Projelerin değerlendirmesi, yarışma şartnamesinde yer alan “yarışma amaçları” ve “değerlendirme kriterleri” göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yarışma değerlendirmesi ve sonuçları kategori jürilerinin kararı ile kategori sekretaryaları tarafından kayıt altına alınır. Yarışmanın sonuçları, dijital ortamda gerçekleşecek bir kolokyum ve dijital sergi ile kamuoyuna sunulur.

Ödüller ve Yayın

“im İçmimarlık Öğrencileri Projeleri” yarışmasında her kategori için üç adet “Başarı Ödülü” ve üç adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, ‘Başarı Ödülü̈’ ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü̈ verilmektedir. Ödül alan tüm projelere, Başkent Üniversitesi ve TMMOB İçmimarlar Odası adına İçmimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer verilecek ve düzenlenecek bir dijital sergi ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yarışma İletişim

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi için: http://imc.baskent.edu.tr/kw/index.php

https://www.icmimarlarodasi.org.tr/tr/index

Proje Teslimleri, Soru ve iletişim için: imyarismalari@gmail.com

im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Ödülleri

Her kategori için:

Birincilik Ödülü: 2.000 ₺

İkincilik Ödülü: 1.500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺

Mansiyon: 500 ₺ (3 Adet)

+ Sertifika + Başarı Belgesi

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 16 EKİM 2020 

Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 18 KASIM 2020

1. Jüri Değerlendirmesi: 9 ARALIK 2020

2. Jüri Değerlendirmesi: 9 ARALIK 2020

Ödül Töreni, Dijital Sergi ve Kolokyum: 21 ARALIK 2020

im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://imc.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=232&menu_id=57

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap