im2021 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

867

TMMOB İçmimarlar Odası tarafından, içmimarlık öğrencilerini mesleki konumlarına katkı sağlamak, içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerin projelerini bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak amaçlarıyla im2021 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

im2021 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Düzenleyen:TMMOB İçmimarlar Odası tarafından, TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içmimarlık eğitimi
veren ve YÖK tarafından tanınan herhangi bir lisans programında
anadal öğrencisi olarak kayıtlı tüm öğrenciler
Son Başvuru Tarihi:15 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:3 ARALIK 2021
Ödüller:5 ayrı kategoride olmak üzere:
Birincilik Ödülü: 2.500 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.500 ₺
Mansiyon Ödülü: 750 ₺ (3 Adet)

Yarışma Amacı

Bu yarışmanın amacı; İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğrencilerinin projelerini her akademik yıl sonunda bir araya getirerek, akademisyen ve öğrenciler için bir iletişim platformu yaratmak; içmimarlık öğrencilerinin meslek kimliğinin güçlenmesini sağlamak; içmimarlık öğrencilerinin öğrenim ve meslek hayatları için anlamlı bir hedef oluşturmak ve içmimarlık lisans eğitimi içinde yer alan projelerin niteliğinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Yarışmanın Kapsamı

“im2021 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması”, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencilerinin katılımını amaçlayan, üç aşamalı olarak düzenlenen, lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen stüdyo projelerini değerlendiren bir ulusal proje yarışmasıdır. Yarışma, içmimarlık öğrencilerinin yarışmanın düzenlendiği akademik yıl içinde yürütülen (2020-2021 akademik yılı) tasarım stüdyolarında ve mobilya/aydınlatma tasarımı derslerinde gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.

Yarışmanın Kategorileri

Yarışma, beş kategoriden oluşmaktadır;

 1. Birinci Yıl
 2. İkinci Yıl
 3. Üçüncü Yıl
 4. Dördüncü Yıl
 5. Mobilya/Aydınlatma Tasarım

Tüm kategoriler grup projelerinin katılıma açıktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içmimarlık eğitimi veren ve YÖK tarafından tanınan herhangi bir lisans programında anadal öğrencisi olarak kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yarışma, ‘Birinci yıl’, ‘İkinci yıl’, ‘Üçüncü yıl’, ‘Dördüncü yıl’ ve ‘Mobilya/Aydınlatma tasarım’ olmak üzere beş kategoriden oluşmaktadır.
 • Yarışmaya, konu ve kapsam sınırlaması olmaksızın, yarışmanın düzenlendiği yıl içerisindeki ‘akademik dönemler’inde, içmimarlık lisans derecesi veren bir eğitim kurumunun içmimarlık tasarım stüdyosu ve mobilya/aydınlatma tasarımı dersleri kapsamında gerçekleştirilmiş bir proje ile ilgili kategoride katılım sağlanabilecektir.
 • Öğrenciler her kategoriye grup projeleriyle de katılım sağlayabilmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiyle sınırlıdır.
 • Öğrencilerin yarışmaya birden fazla proje ile katılması mümkündür.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılan projelerin yayım ve basım hakları TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve yarışmayı düzenleyen TMMOB İçmimarlar Odasına aittir.
 • Yarışmaya katılacak projelerin, başvuru tarihlerinde, belirtilen formata uygun şekilde, dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Katılımcı, teslim formatı ve koşullarını yerine getirerek, projesini istediği gibi sunabilecektir.
 • Proje teslimleri yarışma duyurularında yer alan başvuru linkleri üzerinden yapılabilecektir.
 • Yarışmaya proje göndererek katılan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

 Proje Teslim Formatı ve Koşulları

 • Proje paftasında öğrencinin ismi, kurum ismi ve kurum logosu, proje yürütücüsünün ismi, vb bilgilere kesinlikle yer verilmemelidir.
 • Yarışmaya katılan projenin sunumu Yatay A0 formatında tek pafta ile yapılmalıdır. Dijital ortamda değerlendirme yapılacağı için tek pafta sınırına uyulması önemlidir.
 • Öğrenciler 1 adet Yatay A0 pafta dışında projeleriyle ilgili herhangi ek bilgi (QR kod, herhangi başka bir ortama bağlantı, vb.) sunmamalıdır.
 • Proje paftaları, 1 adet Yatay A0 olarak 300 dpi çözünürlüğünde “PDF” formatında ve “aynı pafta” 1 adet JPG formatında olacak şekilde iki dosya halinde yüklenmelidir. Pdf paftanın toplam büyüklüğü 20 megabyte’ı kesinlikle geçmemelidir. Proje paftaları dijital olarak teslim edilecektir ve dijital olarak değerlendirilecektir. Projeler, yarışma sonunda dijital sergi düzenlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler belirlenen format ve koşullar içinde kalarak projelerini istedikleri biçimde sunabilirler.
 • Başvuru esnasında her proje için en fazla 300 kelimelik bir proje özeti metni girilmelidir. Metin, başvuru linkine yer alan “Proje Özeti” bölümüne girilecektir.
 • Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır.
 • Yukarıda bahsi geçen maddelere uyulmaması diskalifiye sebebidir.

Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Yarışma projeleri, dijital ortamda üç aşamalı jüri sistemi ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;

Ön Eleme: Yarışmanın proje teslim formatı ve koşullarını karşılamayan projeler ön eleme aşamasında elenirler.

1. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Bu aşamada her kategoriden 7 jüri üyesi projelerin 2.aşamaya geçmesini KABUL ve RED şeklinde değerlendirirler. Bu değerlendirme sonucunda 2. Aşamaya 7 jüri üyesinden en az 4 üyeden kabul alan projeler oy çokluğu ile belirlenir.

2. Aşama Jüri Değerlendirmesi: Ön eleme aşamasını geçen projeler, 1. Aşama Jüri Değerlendirmesine alınır. Her kategorinin jürisi kendilerine verilen şifre ile sorumlu oldukları alana ait projelere dijital ortamda ulaşarak; bireysel değerlendirmelerini yaparlar. Bu değerlendirme süreçlerini dijital bir form ile tespit ederek; ilgili kategori sekretaryasına bildirirler. Bu değerlendirmede en yüksek puan alan 12 proje 2. Aşama Jüri Değerlendirmesine kalır.

3. Aşama Jüri Değerlendirmesi:  1. Aşama Jüri Değerlendirmesini geçen projeler için kategori sekretaryalarının organize ettiği bir dijital jüri ortamı oluşturulur. Her kategorinin tüm jüri üyeleri, değerlendirme gününde ve saatinde dijital ortamda canlı olarak toplanarak projeleri değerlendirirler.

 • Projeler, her iki jüri aşamasında da Özgünlük, Yapı, Sunum ve Tasarım Süreci olarak belirlenen 4 temel kritere dayanarak değerlendirilir.
 • Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi her kategori için oluşturulan kategori jürileri tarafından yapılmaktadır. Her kategori jürisinin çalışma süreçlerinin organizasyonu her kategori için ayrı olarak oluşturulan kategori sekretaryaları tarafından organize edilir.
 • Teslim edilen projeler, “im” ev sahibi üniversite tarafından ve Düzenleme Komitesinin onayına sunularak belirlenmiş İçmimarlık bölümlerinin öğretim elemanlarının ağırlıkta olduğu, içmimarlık alanına önemli katkı sağlamış olan meslek profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmektedir.
 • Projelerin değerlendirmesi, yarışma şartnamesinde yer alan “yarışma amaçları” ve “değerlendirme kriterleri” göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yarışma değerlendirmesi ve sonuçları kategori jürilerinin kararı ile kategori sekretaryaları tarafından kayıt altına alınır.  Yarışmanın sonuçları, dijital ortamda gerçekleşecek bir kolokyum ve dijital sergi ile kamuoyuna sunulur.  

Kimliklerin Gizliliği

Yarışmada yapılacak tüm kayıtlar ve kimlik bilgileri gizli tutulmaktadır.  Teslim sırasında teslim formatını ve koşullarını sağlayan her projeye 5 rakamdan oluşan bir rumuz verilir. Bu aşamadan sonra tüm değerlendirme süreçleri bu rumuz kullanılarak yapılır. Yarışma sonuna kadar tüm katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulur.

Jüri Üyeleri

Birinci Yıl Kategorisi

 • Doç. Dr. Saadet Aytıs – MSGSÜ
 • Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav – Yaşar Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Elmas – FSMVÜ
 • Dr. Öğr. Üyesi Mesut Çelik – Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Güliz Taşdemir – Başkent Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Barış Yakın – TED Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Abdullah Alkan – Selçuk Üniversitesi

İkinci Yıl Kategorisi

 • Prof. Dr. Banu Manav – Kadir Has Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nur Ayalp – TED Üniversitesi
 • Prof.Dr. Serhat Yenice – Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 • Doç.Dr. Erkan Aydıntan – Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Şerife Ebru Okuyucu – Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sezgin – MEF Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Saadet Akbay Yenigül – Çankaya Üniversitesi

Üçüncü Yıl Kategorisi

 • Prof. Dr. Buğru Han Burak Kaptan – Eskişehir Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş – Başkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sezin Tanrıöver – Bahçeşehir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Elif Güneş – Atılım Üniversitesi
 • Doç. Dr. Rabia Köse Doğan – Selçuk Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Betül Bilge Özdamar – Başkent Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Renda Helin Çilalioğlu Çizer – Renda Helin Design İç mimar

Dördüncü Yıl Kategorisi

 • Prof. Dr. Nur Tayyibe Çağlar -TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı – Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bilge Sayıl Onaran – Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş – İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Umut Şumnu – Başkent Üniversitesi
 • Engin Öncüoğlu – Öncüoğlu mimarlık / İçmimar /Eğitimci
 • Turan Ayçiçek – İÇMO

 Mobilya ve Aydınlatma Kategorisi

 • Prof. Dr. Deniz Hasırcı – İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Deniz Demirarslan – Kocaeli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol – Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Kurt Orkun Aktaş – Kırıkkale Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Dr. Murat Özdamar – Bilkent Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Selim Sertel Öztürk – Başkent Üniversitesi
 • Zeline Şahin – Lazzoni Mobilya / Ürün Müdürü
 • Hasan Burak Akyıldız – Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık

Yarışma İletişim ve Detaylı Bilgi

https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi

https://www.icmimarlarodasi.org.tr/tr/index

Soru ve iletişim için:

imyarismalari@gmail.com

im2021 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Ödülleri

5 ayrı kategoride olmak üzere:
Birincilik Ödülü: 2.500 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.500 ₺
Mansiyon Ödülü: 750 ₺ (3 Adet)

“im2021” yarışmasında her kategori için üçer adet “Başarı Ödülü” ve üçer adet “Mansiyon Ödülü” verilmektedir. Ön elemeyi geçen tüm katılımcılara ve ödül alan katılımcılara sertifika, “Başarı Ödülü” ve “Mansiyon” alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir. Ödül alan tüm projeler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ve TMMOB İçmimarlar Odası tarafından yayımlanacak dijital yarışma kitabında yer alacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 EKİM 2021

Projelerin Ön Değerlendirmesi: 5 Kasım 2021
Birinci Jüri Değerlendirmesi : 12 Kasım 2021

İkinci Jüri Değerlendirmesi: 19 Kasım 2021

Üçüncü Jüri Değerlendirmesi: 3 Aralık 2021
Ödül Töreni, Dijital Sergi ve Kolokyum 17 Aralık 2021

im2021 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi/duyuru/im2021-ic-mimarlik-ogrencileri-proje-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap