İnsan Ticareti İle Mücadele Temalı Ulusal Afiş Yarışması 2021

1.989

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından, göçmenlerin mağduriyetlerine dikkat çekmek, halkın özellikle göçmenlerin, kadınların, çocukların ve diğer hassas grupların işgücü sömürüsüne karşı kamuoyunda insan ticareti ile mücadele konusunda farkındalık yaratacak, etkili ve yenilikçi tasarımların oluşturulması amaçlarıyla İnsan Ticareti İle Mücadele Temalı Ulusal Afiş Yarışması 2021 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

İnsan Ticareti İle Mücadele Temalı Ulusal Afiş Yarışması 2021

Düzenleyen:İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı
Kategori:Afiş Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:10 OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:25 OCAK 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Konusu

‘’İnsan Ticareti İle Mücadele’’

İnsan ticareti; kişinin kuvvet kullanarak veya kullanma ile tehdit ederek zorlama, kaçırma, aldatma ve hile ile alıkoyulmasıdır. Kişinin çaresizliğinden yararlanıp aynı zamanda denetim yetkisi olan kişilerin gönüllerini kazanmak için alıkoyulan kişiye veya başkalarına kazanç ve çıkar sağlama amacı ile kişinin istismar edilmesi, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi veya teslim alınmasıdır.

Yarışma Amacı

İnsan ticareti; insan sömürüsünün görünür bir formu olarak, tehdit, aldatma veya güç kullanma gibi yöntemlerle, bir insanın yararlanmak üzere tedarik edilmesi, kaçırılması, bir yerden başka bir yere götürülmesi, teslim edilmesi ve barındırılmasıdır. Bu yararlanma (1) cinsel sömürü, (2) zorla çalıştırma, (3) zorla evlendirme ve (4) zorla dilendirme biçimindedir.

İnsan ticaretinin artışında, yoksulluk, işsizlik, siyasi ve toplumsal huzursuzluklar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve gelir dağılımındaki dengesizlikler gibi birçok etken önemli bir rol oynamaktadır. Her ne kadar insan ticareti uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılmışsa da Dünya’da;

  • Her sene 800,000 kadar kurban uluslararası sınırlardan kaçırıldığı tahmin edilmektedir.
  • ILO Modern Köleliğin Global Tahminleri Raporu’na göre 2016 yılı itibariyle 25 milyon insan zorla çalıştırılmış ve 15 milyon insan zorla evlendirilmiştir.
  • İnsan ticaretinin tahmini sayısı 700.000 ile 4 milyon arasındadır.
  • Seks ticaretinin total market değerinin 32 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye’de ise T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye İnsan Ticaretiyle Mücadele Yıllık Raporu 2020’a göre, 2020 yılında İzmir insan ticaretiyle bağlantılı olarak insan ticareti mağdurlarının tespit edildikleri iller arasında 4. ildir.

Yaşanan tüm bu mağduriyetlere dikkat çekmek, halkın özellikle göçmenlerin, kadınların, çocukların ve diğer hassas grupların işgücü sömürüsü noktasında kamuoyunda insan ticareti ile mücadele konusunda farkındalık yaratacak, etkili ve yenilikçi tasarımların oluşturulması, görünürlüğünün sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışma Ortakları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)’ dir.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

a) Yarışma, Türkiye genelinde 18 yaşını doldurmuş tüm tasarımcılara açıktır.

b) Yarışma bireysel ve ekip olarak katılıma açıktır. Bir yarışmacı / yarışmacı ekip, farklı rumuzla en fazla üç afişle katılabilir. Ekip olarak gönderilen afişin ödül alması halinde ödül, tüm katılımcılar tarafından belirlenen ve ıslak imzalı tutanak ile beyan edilen temsilci hesabına yatırılır. Grup olarak kazanılan ödüllerin bedeli değişiklik göstermez. Bedel 6. Madde’de belirtilen tutarda, grubun her üyesi adına değil, grup temsilcisi adına ödenir.

c) Yarışmaya katılanlar İzmir Büyükşehir Belediyesine vermekle yükümlü oldukları ıslak imzalı katılım formu ile afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)

ç) Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak proje ortaklarına ait olacak, iade edilmeyecektir. Proje ortakları, yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her türlü dijital ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, sergileme, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahip olacaktır.

d) Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını ve üzerinde çalışma yapmasını isteyebilir. Bunun için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

e) Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul (Jüri) kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

f)Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.

g) Afişler, 50×70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel mesaj istenirse yer alabilir. Afişler öncelikle belirtilen mail adresine jpg uzantılı olarak gönderilecektir.

ğ) Afişlerin dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak, layerları açık olacak şekilde çalışılmalıdır. (50×70 cm. afiş için net baskı alanı; 48×68 cm. olmalıdır.)

h) Çalışmalar ve ıslak imzalı olarak taratılmış katılım formu izbbafisyarismasi@gmail.com adresine herhangi bir sıkıştırma programı kullanılmadan gönderilecektir.

ı) Ödül alan afişlerin dijital orijinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, Jüri tarafından istenecektir. Çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek CD, Wetransfer veya DVD kaydı yapılıp teslim edilmesi gerekmektedir.

i) Afiş üzerinde uygun bir yerde Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi logolarının afişin sol tarafında ve diğer logolardan daha büyük ve belirgin olması dikkate alınarak, sırasıyla Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi logoları\amblemleri, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı logoları yer almalıdır. İlgili logolar\amblemler https://www.izmir.bel.tr/tr/basinmateryalleri/133, European Union – Council of Europe Joint programmes’ logos (before October 2020 FFPA) (coe.int) ve kultursanat.izmir.bel.tr adresinden temin edilebilir.

j) Son teslim tarihi ve saatinden sonra gelen afişler teslim alınmayacaktır.

k) Afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz.

l) Gönderilecek her afişe yarışmacı tarafından ıslak imzalı ve taranmış yarışma katılım formu, katılımcı öğrenci ise öğrenci belgesi konulacaktır. Katılım formu ve şartname kultursanat.izmir.bel.tr adresinden Duyurular sekmesinden temin edilebilir.

m) Yarışmada ilk üç dereceyi (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük) ve Mansiyonu kazananların tek kişilik ulaşım (otobüs ile şehirlerarası ve şehir içi transferleri) yemek ve konaklama masrafları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. İlk üç dereceyi ve Mansiyonu kazanan yarışmacıların beraberinde getirmek istedikleri kişilerin her türlü masrafları kendilerine ait olacaktır.

n) İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği çalışanları ve 1. derece yakınları, Seçici Kurul Jüri Üyeleri ve 1. derece yakınları yarışmaya katılamaz.

Jüri, gerçekleştirdiği değerlendirme sonunda ödüle değer görmemesi durumunda Birinci, İkinci, Üçüncü veya Mansiyon afiş seçmeme hakkına sahiptir.

ö) İzmir Büyükşehir Belediyesi jürinin birinci olarak seçtiği afişi kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar.

p) Seçici Kurul değerlendirme sonunda Birinci, İkinci, Üçüncü ve Mansiyon afişi birlikte seçecektir.

r) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak gönderdikleri afişin özgün olduğunu kabul ederler.

s) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak yarışma şartnamesinin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan COVID-19 sürecinde istenmeyen, sağlıksız ve riskli sonuçlar ortaya çıkması durumunda ödül töreni iptal edilebilir. Bu durum ödül kazananlara önceden bildirilir ve daha sonra herhangi bir hak iddia edilemez. Ödül töreni yapılırsa gelenlerden COVID-19 salgını ile ilgili herhangi bir risk olup olmadığını güvenli şekilde öğrenmeye yarayan HES Kodu, aşı kartı, PCR testi mutlaka istenecektir.

ş) Ödül kazandığı halde törene katılamayanlar veya törenin iptali durumunda, kazandıkları para ödülleri Banka havalesi veya IBAN no ile kendilerine gönderilecektir.

Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli Ve Yeri

Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, katılım koşullarına uymadığı ve benzer afiş olduğu tespit edilen eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser yarışmadan diskalifiye edilecektir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ile ödül kazanan yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda öncelikle yarışmanın asıl jüri üyelerinin hakemliğine, bilgisine başvurulacaktır. Bu yolla sonuç alınamaz ise anlaşmazlıklar İzmir Mahkemeleri’nde çözüme bağlanacaktır.

Seçici Kurul

1- Mehmet Anıl KAÇAR/ Sosyal Projeler Dairesi Başkanı – İzmir Büyükşehir Belediyesi

2- Ceren BULUT YUMRUKAYA/ Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi/Grafik Bölümü

3- Emre DUYGU / Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi / Grafik Bölümü

4- Rana DAYIOĞLU/ Celal Bayar Üniversitesi / Sosyal Hizmet Bölümü

5- Altuğ AKIN/ İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi /Medya ve İletişim Bölümü

6- Zehra CERRAHOĞLU / Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi/ Film Tasarımı Bölümü

7- Ömer ÇAM / İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü /Grafik Tasarımcı

Yedek Kurul

1- Sabire SOYTOK/ Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi/ Film Tasarımı Bölümü

2- Nezaket TEKİN/ Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi/ Fotoğraf Bölümü

3- Huriye TOKER/ Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi/ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Danışma Kurulu

1- Ertuğrul TUGAY /Genel Sekreter Yardımcısı – İzmir Büyükşehir Belediyesi

2- Çağdaş İNCİ/ Grafik Tasarımcı – Sanat Yönetmeni- İzmir Büyükşehir Belediyesi – Baysan A.Ş.

3- Şevket TÜRKEL / Grafik Tasarımcı – İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü

Raportör

Hüseyin URGANCI / Raportör – İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü

İnsan Ticareti İle Mücadele Temalı Ulusal Afiş Yarışması 2021 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 OCAK 2022

Sonuç Açıklama Tarihi: 25 OCAK 2022

İnsan Ticareti İle Mücadele Temalı Ulusal Afiş Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://kultursanat.izmir.bel.tr/Etkinlikler/insan-ticareti-ile-mucadele-temali-ulusal-afis-yarismasi-2021

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap