İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Artırma Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, insan ticareti konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine katkı sunmak ve bu suçu işleyenlere karşı yüksek farkındalık oluşturmak amaçlarıyla İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Artırma Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Artırma Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından
Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) iş birliğinde.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’de ikamet eden 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:24 ŞUBAT 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:2 MART 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Sponsorluk Ödülü: 10.000 ₺
Sergileme: 350 ₺ (En fazla 26 adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu ve Amacı

İnsan Ticareti konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar üretmek amacıyla düzenlenmektedir. Türk Ceza Kanunu, Madde 8’e göre İnsan Ticareti suç olarak kabul edilmektedir. Türk kanunları bu suçun faillerini cezalandırmakta ve mağdurları korumaktadır. Bu suçun mağdurları yabancı uyruklu veya Türk vatandaşı olabilmektedir. Bu, tespit edildiğinde ulusal yetkili makamlar tarafından yürürlükteki mevzuat uyarınca kovuşturulan kişiye karşı işlenen bir suçtur. Bu suç aynı zamanda insan hakları ihlali olarak da kabul edilmektedir. Mağdurlar her yaş ve cinsiyetten olabilirler. Bu suç, toplumumuzda, iş yerlerimizde ve bulunduğumuz diğer ortamlarda gerçekleşebilir. Bu suçun işlendiği yerde bulunmamıza rağmen bir suç işlendiğinin farkında olmayabiliriz. İnsan Ticareti mağdurları savunmasız olmaları veya suçluların üzerlerinde kurdukları kontrol sebebiyle yardım istemeyebilirler. Yarışma katılımcılarının, kamuoyunun bu suça karşı tetikte olmayı teşvik edecekleri fotoğrafları üretmeleri beklenmektedir.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, İnsan Ticareti ile Mücadele ve Mağdurların Korunması hakkındaki bilgi kitapçığına göz atmaları önerilir. Kitapçığa aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

İngilizce: https://en.goc.gov.tr/kurumlar/en.goc/kitaplar/Information-Booklet.pdf

Türkçe: https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/Yayinlar/INSAN-TIC/Kitapcik.pdf

Kategori ve Bölümler

Yarışma dijital Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafı da içeren tek bir kategoriden oluşmaktadır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları ve Yarışma Şartnamesi

 • Yarışmaya, seçici kurul üyeleri, Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) temsilcileri ve TFV tarafından verilmiş TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar katılamaz. Türkiye’de ikamet eden, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışmadır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür. Kamuya mal olmuş, üzerinden yasada belirtilen belirli bir süre geçmiş, telifi bulunmayan veya telifi/kullanım hakkı alınmış illüstrasyon, grafik, gravür, fotoğraf, resim gibi görsel öğeler fotoğraflarla birlikte kullanılabilir. Telifli eserlerin telifinin fotoğrafçı tarafından alınmış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya her katılımcı en fazla 5 (beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Türkiye Fotoğraf Vakfı ve düzenleyici kurum, gerekli gördüğü durumda katılımcılardan fotoğrafların/görsellerin asıl (orijinal çözünürlüklü) dosyalarını isteyebilir.
 • Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 • Daha önce herhangi bir yarışmada ödül kazanmış olan bir fotoğrafınızla da katılım sağlayabilirsiniz.
 • Fotoğrafın bu yarışma dışında ödül almış, sergilenmiş veya yayınlanmış olması katılımı engellemeyecektir.
 • Fotoğraflarda her türlü kurgu ve birden fazla fotoğrafın/görselin birleştirilmesiyle oluşan yeni fotoğrafa izin verilmektedir. Fotoğrafın üzerinde tarih, isim, logo, vb. katılımcı/çekim bilgisini ihtiva eden işaretler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek dijital fotoğrafların JPG/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlüğünde, 8-12 sıkıştırma ve kısa kenarı 3.000px’den küçük olmayacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğrafların boyutunun en az 3 MB ve en fazla 6 MB olması gerekmektedir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir. Yarışmacının gönderdiği fotoğraflarda, yukarıdaki ölçü ve dosya boyutları fotoğrafın yüklendiği esnada sistem tarafından kontrol edilmekte gerekli uyarılar otomatik olarak verilmektedir, uymayan fotoğraflar yüklenememektedir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda kadrajda görülen insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında, sosyal medyada ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada dereceye giren eserler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar, sonuç bildirim tarihinden 30 (otuz) gün sonra TFV sisteminden silinecektir.
 • Şartnamede yer almayan ve itiraz edilen hallerde Seçici Kurul kararları uygulanır.

Fotoğraf Yarışmasının Telif Hakları

 • 5846 sayılı Fikri Mülkiyet ve Sanat Eserleri Kanununun 21’inci maddesinde, söz konusu kanunun 22’inci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yaygınlaştırma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya imgelerin iletilmesi vasıtası ile kamuya iletilmesine ilişkin mali haklar gereğince yarışma sonunda, ödül ve sergileme alan eserlerin yayınlaması, basımı ve yarışmaya katılan diğer eserlerin sergilenmesi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün farklı malzemeleri ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen diğer medya araçları üzerinden dağıtımı hakkı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde ve IOM’da belirsiz süreyle saklı kalacaktır. Bu haklar çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye içinde veya dışında her türlü mecrada ve her türlü maddi içerikte yazarın adını belirterek bu eserleri süresiz olarak kullanabilecek ve kullandırtabilecektir. (Fotoğraflar, panolar, posterler vb. diğer görüntülerde kolajlar ve baskı gibi grafik düzenlemeleri yapılması durumunda fotoğrafçının adı kullanılmayacaktır.)
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve IOM, bu çalışmaları internet sitesinde/sitelerinde fotoğrafçının adını belirterek duyuru ve tanıtım amaçlı kullanabilecektir.
 • Ödül alan ve sergilenen fotoğraflar, yarışmanın sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve içerik sınırı olmaksızın Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün tanıtım ve yayınlarında münhasıran ve ücretsiz olarak kullanılabileceği gibi, yarışma sonuçlarının duyurulması için internet, görsel ve yazılı mecralarda fotoğrafçı adı ile birlikte kullanılabilir. Bu süre zarfında eserlerin kullanım hakkı da fotoğrafçıya ait olacaktır. Katılımcı, bu koşullarla ilgili olarak destekleyici kurum/kuruluşlar ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden herhangi bir hak ve alacak talebinin bulunmadığını ve bundan sonra herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını beyan/kabul eder.
 • Planlanan yarışma sergisi için ödül alan ve sergilenecek fotoğraflar, ilgili kurum tarafından basılacak ve katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar basıldıktan ve sergilendikten sonra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arşivlerinde saklanacaktır.
 • Katılımcı, bu şartlar ve bilhassa 5846 sayılı Fikri Mülkiyet ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğabilecek olası talepler ile ilgili olarak Kurumumuzdan herhangi bir talep ve alacağının bulunmadığını, fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü iddia ve dava hakkının bulunmadığını kabul ve beyan ederek geri dönülmez bir şekilde feragat edilmiş sayılır.
 • Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu veya yukarıda anılan gerekli izinlerin/teliflerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, katılımcıların fotoğraflarına ilişkin izin ve telif hakları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmanın sonuçları (Ödüller ve sergilenecek fotoğraflar) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında (Facebook-Instagram-Twitter ve benzeri) yayınlanacaktır. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfı’ nın https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresli web sitesinde ve Türkiye Fotoğraf Vakfı’ nın sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Sonuçlar, ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Fotoğrafçı, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde hiçbir hakları olmadığını, eserin kulanım/yasal haklarının kendinde olduğunu ve üçüncü şahıslar tarafından aksi bir talepte bulunulması halinde fotoğrafçının yasal olarak sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Fotoğrafta yer alan kişilerin, çekim için rızaları olduğu, fotoğrafların bir yarışmaya gönderileceğini; görsel, online ve yazılı medyada yayınlanacağını bildikleri ve onayladıkları kabul edilir. Fotoğrafta yer alan kişiler, şirket ve markaların çerçeve içinde yer almalarından doğan hukuki sorumluluk fotoğrafçıya aittir, düzenleyici kurum/firmalar olarak ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır. Bu tür kullanımlardan kaynaklanan anlaşmazlıklardan yalnızca yarışmacı sorumludur.
 • Şartnamede belirtilen dereceye giren katılımcılara ait ödül ve sergileme ödülleri, ödül töreninde bizzat kendilerine takdim edilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartnamedeki yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler katalog haline getirilecektir. Kataloglar ödül ve sergileme kazanan katılımcılara ve Türkiye Fotoğraf Vakfı’na gönderilecektir.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır. Ancak ödül ve katalog gönderimi sırasında doğabilecek hasarlardan veya gecikmelerden, gönderi kaynaklı olumsuz durumlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas gönderi adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Eserlerin Sisteme Yüklenmesi ve Bilgilerinin Tamamlanması

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://turkiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • https://turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Yarışmaya başvurularla ilgili diğer tüm teknik detaylar https://www.goc.gov.tr/ ve https://turkiyefotografvakfi.org/ adreslerinden öğrenilecektir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@turkiyefotografvakfi.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

Fotoğrafların Adlandırılması

Fotoğraflarınızı sadece isimlendiriyorsunuz. İsimlendirme yaparken Türkçe karakter de kullanabilirsiniz. Dosya adında buna benzer karakterler içermediğinden emin olun; “> </ *””-&%.?+^! Örnek: “İnsan Ticareti” “Çaresizlik” vb.

Seçici Kurul Üyeleri

 • Coşkun ARAL Foto Muhabiri
 • Murat GÜR Fotoğraf Editörü
 • Mustafa YILMAZ Fotoğraf Sanatçısı
 • Mesude BÜLBÜL Fotoğraf Editörü
 • Emrah ÖZESEN IOM BM Göç Kuruluşu Sorumlusu / Fotoğrafçı
 •  Göç İdaresi Genel Başkanlığı Sorumlusu
 • İstanbul Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sorumlusu

TFV Temsilcisi: Bekir YEŞİLTAŞ

Yarışma Başvuru Adresi ve Yarışma Sekreteryası

Türkiye Fotoğraf Vakfı

Adres: Merkezefendi Mah. Dere Sokak No:10 Zeytinburnu/İstanbul

Yetkili Kişi: Bekir YEŞİLTAŞ

E-posta: info@turkiyefotografvakfi.org

İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Artırma Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Sponsorluk Ödülü: 10.000 ₺
Sergileme: 350 ₺ (En fazla 26 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 24 ŞUBAT 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 MART 2022

İnsan Ticareti Konusunda Farkındalık Artırma Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://turkiyefotografvakfi.org/competitions-detail/9/istanbulda-insan-ticareti-konusunda–farkindalik-artirma—konulu-ulusal-fotograf-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap