İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak Fotoğraf Yarışması

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) tarafından, TFSF desteğiyle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki çalışanların ve işverenlerin İSG’nin hayatın her alanını doğrudan ve dolaylı bir şekilde olumsuz etkileyen iş kazalarından, meslek hastalıklardan ve mevcut tehlikelerden korunmak için bir yaşam kültürü olduğu düşüncesinin yaygınlaştırılması amacıyla İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) tarafından, TFSF desteğiyle.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:31 AĞUSTOS 2022 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:30 EYLÜL 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 2 Tam Altın Tutarında TL + TFSF Mansiyon + MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi
İkincilik Ödülü: 1 Tam Altın Tutarında TL + TFSF Mansiyon + MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi
Üçüncülük Ödülü: Yarım Altın Tutarında TL + TFSF Mansiyon + MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi
Mansiyon Ödülü: 850  (3 Adet) + TFSF Mansiyon + MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi
Sergileme Ödülü: 400 ₺ (En fazla 26 Adet)
Satın Alma Ödülü: 400 ₺ (En fazla 70 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

“İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak” başlıklı fotoğraf yarışması ile çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki çalışanların ve işverenlerin İSG’nin sadece yasal bir sorumluluk değil, hayatın her alanını doğrudan ve dolaylı bir şekilde olumsuz etkileyen iş kazalarından, meslek hastalıklardan ve mevcut tehlikelerden korunmak için bir yaşam kültürü olduğu düşüncesinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede yarışmaya katılanların objektiflerinden

 • Çalışanların işyerlerindeki tehlikelerle karşılaşma ve onlara maruz kalmaları olasılığını en aza indirecek durum ve davranışlarda bulunmalarına,
 • İSG’nin sadece işyerlerinde değil sosyal yaşamda da önemli bir kavram olduğu düşüncesinin yaygınlaşmasına,
 • Önlem almanın iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmanın bedelinin ödenmesinden daha insani ve ucuz olduğu bilincinin oluşması,
 • Güvenli ve insana yakışır iş ortamlarının artmasına,

*EK1: NACE Çok Tehlikeli Sınıf İş Kolları Listesi

 • İSG’nin bir kültür olarak kabul görülmesine yönelik motivasyonu artıracak fotoğrafların yansıtılması beklenmektedir.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi tarafından ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma, TFSF, İSGGM temsilcileri MİSGEP uzmanları, çalışanları ve birinci derece yakınları haricinde, 18 yaş ve üzeri profesyonel veya amatör tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her aday, en fazla dört (4) Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya başvurabilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Türkiye sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur.
 • Fotoğrafların konusu yukarıda açıklanan yarışma amaçlarına uygun olmalıdır. Fotoğraflar sayısal renkli DC (Digital Color) ya da sayısal siyah-beyaz DM (Digital Monochrome) formatında olabilir. Bahsedilen temayı, herhangi bir bakış açısıyla yansıtacak tüm (Siyah-Beyaz veya Renkli) fotoğraflar ortak değerlendirmeye alınacaktır.
 • Herhangi bir yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Daha önce bir yarışmaya katılmış, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almamış, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış fotoğraflar yarışmaya katılabilir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, parlaklık, toz alma gibi işlemlerin yapılması kabul edilir. Ancak fotoğrafın belgesel yapısını değiştirecek müdahaleler kabul edilmez.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)”ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • MİSGEP’in düzenlediği ve TFSF onaylı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde yarışmanın kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; MİSGEP ve TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik MİSGEP ve TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile MİSGEP ve TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • Yarışmaya katılım için yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden MİSGEP ve TFSF sorumlu değildir.
 • MİSGEP ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • MİSGEP jüri tarafından belirlenen ödül ve sergilemeye hak kazanan fotoğrafların dışındaki yarışmaya katılmış diğer fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir miktarı ödeyerek satın alabilir.
 • MİSGEP, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. MİSGEP, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. MİSGEP, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Kurumlarının Hak ve Sorumlulukları:

 • MİSGEP, yarışma sonunda toplam 100 adet esere satın alma bedeli ödeyecektir. Bu eserlerin 30’u yarışmanın sonuçlanmasından sonraki bir tarihte sergilenecektir. Geri kalan 70 adet ise ÇSGB ve EUD arşivlerine teslim edilecektir. Satın alma bedeli birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri ödülü, mansiyon ve sergileme alan 30 eser için ödenecek miktarların içerisindedir. Bu eserlere ayrıca satın alma bedeli ödenmeyecektir.
 • Yarışma sonunda ödül, mansiyon, sergileme ve satın alma bedeli alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak ÇSGB ve EUD’ye ait olacaktır.
 • ÇSGB ve EUD kurumları bu haklar çerçevesinde yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserleri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanacaktır (Fotoğraf kolajı vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda eser sahibinin ismi kullanılmayacaktır).
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)’ in http://www.misgep.org, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun https://tfsfonayliyarismalar.org ve Avrupa Birliği kurumları internet sitelerinde; tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır; bu kurumlarca üretilecek kitap, broşür, poster, dergi, bülten gibi yayınlarda ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn vb) hesaplarında kullanılacaktır. Ayrıca bu eserler, söz konusu kurumlarca düzenlenen seminer, konferans, bilgilendirme günleri, basın toplantısı gibi etkinlerde sergilenecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme (telif hakkı) bedeli alamayan fotoğraflar sonuçların açıklanmasından sonra TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları

 • Ödül ve sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin ilgili bölümünde belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını, ödül ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için ÇSGB’den, EUD’den, TFSF’den ve MİSGEP’den ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, ÇSGB, EUD, MİSGEP ve TFSF ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • İlk üç dereceye giren, mansiyon ve sergileme hakkı alan eserlerin yanı sıra, 70 esere de 400 TL karşılığında satın alma (telif hakkı) bedeli ödenecektir. İlk üç dereceye giren ve mansiyon alan eserlerin telif hakkı ödemesi ödenecek ödül miktarının içerisinde olacaktır.
 • İlk üç dereceye giren ve mansiyon alan eser sahiplerine plaketleri Ankara’da düzenlenecek törende verilecektir. Ödül ve sergileme alan eserler, Ankara’da düzenlenecek etkinliklerde sergilenecektir. Ödül ve satın alma (telif hakkı) ödemeleri ise banka EFT/havalesi yoluyla hak sahiplerine iletilecektir. Hak sahibinin açık iletişim bilgilerini ve kurumun istediği belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Diğer Hususlar

 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır.
 • Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda MİSGEP hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserlere ödenecek bedel eser sahibinin kendi adına açılmış banka hesabına yatırılacaktır. Katılımcıların banka hesap bilgilerini yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda MİSGEP hiçbir şekilde sorumluluk değildir.

 • Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler MİSGEP tarafından bir “Elektronik Albüm ” olarak yayınlanacak ve bu Albüm tüm katılımcılara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumlarına, MİSGEP paydaş kurumlarına, TFSF üyesi fotoğraf sanatı derneklerine e-posta ile gönderilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda MİSGEP, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” kapsamında TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden sadece eseri yükleyen kişi sorumludur.
 • MİSGEP, gerektiğinde yarışmaya katılan fotoğrafların ham görüntü (RAW) formatlarını eser sahiplerinden talep edebilir. Bu nedenle eser sahipleri eserlerinin ham görüntü formatlarını yarışma sonuçlarının açıklanmasından 30 gün sonrasına kadar muhafaza etmelidirler.

*“İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak Fotoğraf Yarışması” TFSF tarafından “TFSF 2021-057” numara ile onaylanmıştır.

*Yarışma sürecinde salonda ya da çevrimiçi oturumda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Seçici Kurul

 • TÜRK-İŞ Temsilcisi – Barış İYİAYDIN
 • HAK-İŞ Temsilcisi – Mert DEMIR
 • TİSK Temsilcisi – Nagehan AKAN
 • MASİS Temsilcisi – Halim DEMİRKAN
 • İSGGM Temsilcisi – Ahmet ERSOY
 • Murat BERKYÜREK – AFIAP/Fotoğraf Sanatçısı
 • Özcan ŞİMSEK – AFIAP, QPSA, HIUP, ASAP/Fotoğraf Sanatçısı

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

 • TFSF Temsilcisi: Hüseyin SARI

Yarışma İletişim Sekretaryası

Adı ve Soyadı: Melis Kara

E-posta Adresi : info@misgep.org

İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2 Tam Altın Tutarında TL + TFSF Mansiyon + MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi
İkincilik Ödülü: 1 Tam Altın Tutarında TL + TFSF Mansiyon + MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi
Üçüncülük Ödülü: Yarım Altın Tutarında TL + TFSF Mansiyon + MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi
Mansiyon Ödülü: 850  (3 Adet) + TFSF Mansiyon + MİSGEP Güvenli Gelecek Temsilcisi Plaketi
Sergileme Ödülü: 400 ₺ (En fazla 26 Adet)
Satın Alma Ödülü: 400 ₺ (En fazla 70 Adet)

Yarışmanın sonuçlarının açıklandığı gündeki T.C. Merkez Bankası altın satış kuru karşılığı TL ödemesi yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 AĞUSTOS 2022 Saat: 23.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 EYLÜL 2022

Sergi Tarihi: 17 – 23 Ekim 2022

İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/isg-merceginden-gelecege-guevenle-bak-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap