İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması

İstanbul Ticaret Borsası tarafından ülkemizdeki gıda israfının önlenmesine yönelik İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması düzenleniyor. Üniversite öğrencilerine yönelik ödüllü proje yarışması yenilikçi fikirleri bekliyor.

 

İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması

  Düzenleyen:

İstanbul Ticaret Borsası

  Kategori: Proje, Fikir, Girişimcilik
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Tüm üniversite öğrencileri.
  Son Başvuru Tarihi: 30 KASIM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2020
  Ödüller:

Birinci: 30.000 ₺,

İkinci: 15.000 ₺,

Üçüncü: 10.000 ₺,

Mansiyon: 5.000 ₺ (2 Adet)

Yarışmanın Amacı

Ülkemizdeki, yalnız belediyeler tarafından, bir yılda toplanan atık miktarı olan 33 milyon ton atığın 14,5 milyon tonunun gıda atıkları olduğu, parasal değerinin 14,5 milyar dolara tekabül ettiği tahmin edilmekte olan gıda israfının önlenmesi bilincinin geliştirilmesi, kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve gıda israfının önlenmesi için etkili çözümler bulunmasıdır.

Gıda israfının önlenmesi amacıyla özellikle depolama, distribütörler, perakendeciler ile lokantalar, oteller, hastaneler, okullar, evler ve sair tüketici ayağında gıda israfının önlenmesi, gıdanın israf olmadan değerlendirilmesi konusunda projeler üretilmesi hedeflenmektedir.

Yarışmanın Kapsamı

İstanbul Ticaret Borsası ev sahipliğinde Türkiye genelinde düzenlenen yarışma tüm üniversite öğrencilerini kapsamaktadır.

Yarışmanın Kategorileri

 • Yarışma tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olup yarışmaya katılımda sınıf, bölüm ayrımı bulunmamaktadır.
 • Yarışmanın teması gıda israfının önlenmesi olup yarışmacılar aşağıdaki konular ile üretecekleri her tür proje ile yarışmaya katılacaklardır;

Genel olarak gıda israfının önlenmesi ve gıdanın israf olmadan değerlendirilmesi konusunda farkındalığın artırılması. Özel olarak; gıda israfının önlenmesi amacıyla özellikle depolama, distribütörler, perakendeciler ile lokantalar, oteller, hastaneler, okullar, evler ve sair tüketici ayağında gıda israfının önlenmesi ve gıdanın israf olmadan değerlendiren projelerin üretilmesi yoluyla gıdada israfın önlenmesi hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Proje hazırlanması esnasında herhangi bir teknik yardım alınması (yükseköğrenim kurullarından vs) durumunda, bu yardımın kapsamı ve boyutu ‘Referans” bölümünde belirtilmelidir.
 • Yarışma başvurusu ile Proje Özeti ve PDF formatındaki Proje Raporu teslim edilir. Bu belgeler dışında kalan belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde diğer belgelere ek olarak beyan edilir.
 • Projeye ait bir video kaydı var ise FLV formatında CD olarak teslim edilir. Video kaydı veya çekimi zorunlu değildir.

Yarışmaya Katılım Şartları ve Yarışmanın Esasları

 • Yarışmaya kabul edilecek projenin konusu gıda israfını engellenmesi ile ilişkili olacaktır.
 • Yarışma, katılmak için başvuruda bulunan tüm üniversite öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrencilerin 18 yaşını doldurmamış olması halinde ilgili yarışmaya ait sitede yer alan izin belgesinin velileri tarafından doldurulmuş olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya bireysel olarak veya öğrencilerden oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilecektir. Grup katılımlarında kişi sınırlaması yoktur.
 • Grup halinde yapılan başvurularda grup adına grup temsilcileri başvuruları yapacaktır.
 • Grup adına yapılan başvurularda, başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin tek bir grup adı ile başvuru yapması gerekmektedir.
 • Yarışma konusu ile ilgili başka yarışmalara katılmış olan projeler bu yarışmaya katılamaz.
 • Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.
 • Aynı kişi birden fazla proje ile başvuramaz veya proje grubunda yer alamaz.
 • Başvuru koşullarının başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması zorunludur.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılan projeler iade edilmeyecektir.
 • Yarışmacılar, başvuruda bulunduklarında şartnameyi imzalamış ve kabul etmiş olurlar.
 • Yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışma tamamlandıktan sonra koşulları sağlamadığı kurum tarafından tespit edilen başvurular yarışmadan elenir. Anılan koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, projeleri yarışmaya katılmamış sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak olan projelerin; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, üçüncü kişilerin projelerini çağrıştırmamaları gerekmektedir. Bu hususta oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İstanbul Ticaret Borsası veya Seçici Kurul Üyeleri sorumlu tutulamaz.
 • İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Komitesi veya Seçici Kurul kararı ile tutanağa geçirilmek şartı ile belgelerinde eksiklik olan projeler, yarışma şartnamesine uymayan projeler, şartnamede belirtilen teslim şartlarına uymayan ve teslim tarihinden geç teslim edilen projeler yarışmadan çıkartılır.
 • Yarışmacılar, İstanbul Ticaret Borsası’nın ve Seçici Kurulun kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar. İstanbul Ticaret Borsası’nın ve Seçici Kurul’un kararları kesindir.
 • Yarışmada dereceye girerek ödül almaya hak kazanan yarışmacıların isimleri ilan edilecek tarihte düzenlenecek olan ödül gününde kapalı zarf içinde açıklanacaktır.
 • Ödül günü öncesinde herhangi bir yerde ödül almaya hak kazananlar, dereceye girenler paylaşılmayacaktır. İstanbul Ticaret Borsasının vereceği karar doğrultusunda bu maddedeki hususlar değiştirilebilecek olup istenildiği takdirde ödül töreni beklenmeden dereceye girenler açıklanabileceği gibi ödül törenine ilk 10’a kalan yarışmacıların tümü davet edilebilecektir.
 • Yarışmacılar iş bu yarışmaya başvurduklarında adının, soyadının ve fotoğraflarının yarışma sonunda İstanbul Ticaret Borsası’nın yayınlarında, internet sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına onay verdiğini kabul etmiş olacaklardır.

Yarışmaya Başvuru Usulü

Başvurular ( 1 Mayıs 2020 – 30 Kasım 2020) tarihleri arasında www.gidaisrafiprojeyarismasi.com sitesi üzerinden online yapılabileceği gibi yarışmacıların web sitesindeki katılım formunu doldurmuş olmaları şartı ile İstanbul Ticaret Borsasının Zahire Borsası Sok.No:3 Bahçekapı-Fatih/İstanbul adresindeki merkezine elden veya posta/kargo yolu ile de yapılabilecektir. Yarışmaya katılımda başvuru tarihi esas alınacaktır.

Katılımcılar posta sürecinde kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan projeler ile ilgili hiçbir hak talep ve iddia edemezler.

Elden veya posta/kargo yolu ile teslim edilecek projeler zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak 30 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar üzerine “Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması” yazılarak başvuru adresine ulaştırılmalıdır.

Belirlenen tarih ve saatten sonra başvurusu yapılan projeler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Yarışmaya Başvuru Belgeleri

Başvuru yapılırken aşağıdaki belgelerin başvuru dosyasında olması gerekmektedir;

 • Öğrenci Belgesi; Başvuru tarihleri ( 1 Mayıs 2020 – 30 Kasım 2020) içinde alınmış resmi nitelikli (imzalı veya barkodlu) veya E-devlet üzerinden alınan ve program bilgilerini içeren barkodlu öğrenci belgeleri
 • Proje Bilgileri, Proje Raporu ve Özeti; Başvurularda Proje Özeti ve PDF formatında Proje Raporu teslim edilir. Bu belgeler dışında kalan belgeler (resim,çizim, anket, yazılım vb.) sistemde diğer belgeler ek olarak beyan edilir.Projeye ait bir video kaydı var ise FLV formatında CD olarak teslim edilir.
 • Muvafakatname/Muvafakatnameler; Grup halinde hazırlanan projelerde, başvuruda isimleri yer almayan kişilere ait muvafakatnameler (Muvafakatname Formu yarışmaya ait sitede yer almaktadır)
 • Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi; Proje için gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi, (Resim veya benzeri kullanımlar için)
 • Katılım Formu; Proje başvurusu yapılırken grup temsilcisinin kendisinin, projede yer alan tüm öğrencilerin, adı, soyadı, grubu, üniversitesi, bölümü, sınıfı, adres, telefon, mail ve sair iletişim bilgilerini içeren katılım formu; (Katılım Formu yarışmaya ait sitede yer almaktadır)
 • Veli İzin Belgesi; Yarışmaya katılacak öğrencilerin 18 yaşını doldurmamış olması halinde velileri tarafından doldurulmuş izin belgesi (Veli İzin Belgesi yarışmaya ait sitede yer almaktadır)
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı Belgesi; 6698 sayılı Yasa kapsamında yarışmacıların kişisel bilgilerinin işlenmesi ve aktarılmasına muvafakat ettiklerini içerir yazılı beyan. (Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı Belgesi yarışmaya ait sitede yer almaktadır)

Eksik, hatalı veya yanlış bilgi veya belge ile başvuru yapılması veya değerlendirme kriterlerinde Etik İhlal Gerekçeleri belirtilen durumlarının tespiti halinde başvurular yarışmadan elenir, verilen ödüller geri alınır.

Başvuru tarihinden sonra katılımcıların istediği hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

Değerlendirme ve Seçici Kurul

Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme): Çevrimiçi veya elden teslim edilerek alınan başvurular, ilk olarak İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Komitesi tarafından incelenir, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenir.

İkinci Aşama Değerlendirmesi: Birinci aşamayı geçen projeler, İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Komitesi tarafından belirlenecek olan Seçici Kurul tarafından değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler, İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Komitesi tarafından davet edilir.

Projeler, Seçici Kurul tarafından mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrencilerin sunum yapmaları beklenir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve 2 adet mansiyon ödülü verilir. Derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi verilir.

Birden fazla öğrencinin yer aldığı projelerde yarışma ve sunumda tüm öğrencilerin bulunması zorunludur. Zorunlu durumlarda katılım sağlanamaması halinde öğrencilerin projede bulunan diğer başvuru sahiplerine muvafakatname vermeleri gerekir, aksi halde proje yarışmadan elenir.

Proje başvurularının değerlendirmesi, seçici kurul tarafından objektif olarak yapılır. ve Seçici Kurul kararları kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.

Seçici Kurul değerlendirmelerinde gizlilik esastır.

Yarışmaya İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Komitesi ve Seçici Kurul Üyelerinin birinci derece yakınları katılım sağlayamaz.

Proje Değerlendirme Kriterleri

Projeler aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilir;

Uygunluk

 • Projenin bilimsel uygunluğu ve çevre toplum konularına uygunluğu gözetilir.
 • Proje gıda israfını önlemeyi hedeflemekte midir?
 • Proje gıda israfının boyutlarını azaltmakta mıdır?
 • Proje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuçları uygulanabilir midir?
 • Proje çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta mıdır?
 • Proje gıda israfı konusunda bilinçlendirmeyi arttırmakta mıdır?
 • Proje çevre ve toplumla ilgili konuları bütünleştirmekte midir?
 • Proje toplumun kabul görmüş etik ve ahlak kurallarına uygun mudur?

İnovatiflik

 • Projenin inovatifliği şu açılardan değerlendirilir:
 • Bir sorunla nasıl baş edildiği
 • Bir sorunun nasıl çözüldüğü
 • Verileri analiz etme becerisi
 • Deneyler ya da araştırmalar
 • Sorundan etkilenen tarafların farkındalığını artırma
 • Algı değişikliği
 • Sürdürülebilirliği

Yöntem

 • Sonuç alınabilecek açıkça belirtilebilecek bir fikir var mı?
 • Sorun iyi tanımlanmış mı?
 • Sorun ne yönlerden sınırlandırılmış
 • Çalışma planlı yürütülmüş mü?
 • Sonuç çıkaracak kadar yeterli bilgi var mı?
 • Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış mıdır?
 • Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorular ya da öneriler var mıdır?

Özgünlük

 • Yeni bir fikir oluşturulmuş mu veya mevcut bir fikri geliştiriyor mu?
 • Mevcut bir fikrin farklı olarak yorumlanması söz konusu mu?
 • Daha önce yapılmamış deneysel çalışmalar yapılmış mı?
 • Bir sorunu çözebilmek için farklı bir metodolojik yaklaşımın kullanılmış mı?
 • Bilgiyi yeni ve farklı şekilde sentezleme söz konusu mu?
 • Mevcut veya bilinen bilgiler kullanılarak yeni bir yorum getirilmekte mi?
 • Mevcut fikirleri yeni çalışma alanlarında uygulayarak gıda israfını önlüyor mu?
 • Farklı bir yaklaşım benimseyerek konuya çözüm getiriyor mu?
 • Bu konudaki çalışmalara daha önce yapılmamış bir şekilde ekleme yapıyor mu?

Konu Bilgisi

 • Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti Çalışmanın hangi kaynaklara dayandırıldığı
 • Referans listesi ikna edici mi?
 • Popüler bilim kaynakları ne ölçüde kullanılmıştır.
 • Projeyi hazırlayan öğrenci çalışmanın konusuna yeterince aşina mı?
 • Projeyi hazırlayan öğrencinin alan araştırmaları konusunda bilgili mi? Terminolojiye hakim mi?
 • Proje yazarı alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip mi?

Rapor ve Sunum

 • Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış mı?
 • Yazılı raporda metnin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun mu?
 • Sunum ile yazılı materyal arasında uyum var mı?

Etik Kurallar ve Etik Kurallara Uyulmamasının Müeyyidesi

Aşağıda belirtilen etik ihlal gerekçelerinden herhangi birinin tespiti halinde proje elenir, verilen ödül geri alınır;

 • Projenin başvuru sahibi ve varsa muvafakatname veren öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması,
 • Yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, intihal yapılması,
 • Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi,
 • Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi
 • Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiğinin/edeceğinin anlaşılması, (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler)
 • Projede kullanılan/toplanan kişisel bilgilerin paylaşılması,
 • Kurumlarda yapılacak çalışmalarda gerekli olduğu halde kurum yetkililerinden izin alınmaması.
 • Genel olarak toplumun kabul görmüş etik ve ahlak kurallarına uygun olmayan bir davranışın,eylemin bulunması.

Telif Hakkı/Kullanım Koşulları ve Hakları

Yarışma çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulan tüm projelerin eser sahipliği hakkı katılımcılara ait olmak üzere, bu projelerin çoğaltılması, sergilenmesi, farklı iletişim araçlarında kullanılması hakkı herhangi bir bedel ödemeksizin İstanbul Ticaret Borsasına aittir.

Yarışmaya katılan tüm projelerin kullanım hakları, başvuru yapıldıktan itibaren İstanbul Ticaret Borsasına aittir.

Dereceye giren ve/veya İstanbul Ticaret Borsası tarafından kullanılması kararlaştırılan projeler İstanbul Ticaret Borsası tarafından süresiz bir biçimde her türlü basılı malzemede, yayında ve benzeri mecralarda kullanılabilir. Bu projeler için başka bir telif hakkı istenemez.

İstanbul Ticaret Borsası tarafından dereceye girerek ödül verilen projeler İstanbul Ticaret Borsası tarafından bundan böyle hiçbir ödeme yapılmadan kullanılacaktır. Yarışmaya katılanlardan dereceye girmemekle birlikte İstanbul Ticaret Borsası tarafından kullanılmasına karar verilen proje olması halinde mansiyon ödülünden az olmamak kaydıyla bir bedel ödenecektir.

Katılımcı, dereceye giren ve/veya İstanbul Ticaret Borsası tarafından kullanılması kararlaştırılan projenin, İstanbul Ticaret Borsası’na süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği projesinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için İstanbul Ticaret Borsasına tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

Bildirim Adresleri ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Katılımcıların yarışmaya başvururken vermiş oldukları adresleri bildirim adresleri olup bu adreslere yapılacak her türlü bildirim geçerli ve bağlayıcıdır. Katılımcılar adres değişikliğinde yazılı olarak haberdar etmedikleri takdirde anılan adreslerine yapılacak bildirimler geçerlidir.

Şartname kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki Türk Hukuku uygulanacak olup, uyuşmazlıklar öncelikle taraflar arasında dostane çözüm yolu ile giderilecektir. Ancak ihtilafın, ortaya çıkmasından itibaren 30 gün içinde bu şekilde çözümlenememesi halinde, ihtilafın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim ve Yarışma Sekreteryası

Adres: İstanbul Ticaret Borsası Zahire Borsası Sok.No:3 Bahçekapı-Fatih/İstanbul

Tel: 0212 511 84 40

Faks: 0212 5118449

E-posta: basvuru@gidaisrafi.com                           

Web sitesi: www.gidaisrafiprojeyarismasi.com

www.gidaisrafi.com

www.istib.org.tr

Sekretarya: Sebahattin ÖZKURT

İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik:              30.000

İkincilik:               15.000

Üçüncülük:          10.000

Mansiyon (1)       5.000

Mansiyon (2)       5.000

Derece alan öğrencilere proje başına ödül ödemesi yapılır. Proje başına verilecek ödül miktarı, başvuru formunda adı geçen öğrenciler arasında eşit olarak paylaştırılır. Ödüle hak kazanan tüm öğrencilere ödemeler ödül törenini takip eden 60 iş günü içinde verilen banka hesap bilgilerine ödenir. Elden para ödemesi kesinlikle yapılmaz.

Ödüle hak kazanan grup üyelerinin ödül törenini takip eden 30 (Otuz) işgünü içerisinde bireysel banka TR hesap numaraları (IBAN) yazılı olarak İstanbul Ticaret Borsasına bildirilmelidir. Verilen bilgilere ilişkin her türlü sorumluluk yarışmacılara aittir.

Olağanüstü bir sebeple; deprem, terör, sel vb. gibi ödül törenine hiç bir üyesi katılamamış olan grup üyeleri hak kaybına uğramamak için, ödül töreninden itibaren 30 (otuz) gün içinde İstanbul Ticaret Borsasına müracaat ederek yarışmaya katılamama sebebini belgelemek zorundadır. Aksi halde üyelerin haklarından vazgeçmiş olduğu kabul edilir.

Dereceye giren öğrencilerden / gruplardan herhangi birinin bu şartname hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Ödülü geri istenir. Bu durum diğer yarışmacıları herhangi bir şekilde etkilemez. Derecesi ve ödülü boş kalır.

Para ödülleri üzerinde üniversiteler ya da okullar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Para ödülleri ve diğer ödemeler tamamen öğrencilere yapılacaktır.

Yarışmaya katılan projelerden İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Komitesi tarafından uygun görülenler ödül töreninden sonra gerçekleştirilecek organizasyonlar ile sergilenebilir. İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Komitesi ve Seçici Kurul tarafından derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat edilirse ödül verilmeyebilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 KASIM 2020

Sonuçların Açıklanması: 2020

İstanbul Ticaret Borsası Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://gidaisrafiprojeyarismasi.com/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap