İstanbul Üsküdar Lisesi Küçürek Öykü Yarışması

İstanbul Üsküdar Lisesi tarafından, gençleri yazmaya özendirmek, edebiyatın bir ürünü olan öykü türünü sevdirmek, yazıp üreterek kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin, kişinin kendi yaşamına ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekmek amaçlarıyla İstanbul Üsküdar Lisesi Küçürek Öykü Yarışması düzenleniyor. Ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

İstanbul Üsküdar Lisesi Küçürek Öykü Yarışması

Düzenleyen:İstanbul Üsküdar Lisesi
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:İstanbul
Kimler Başvurabilir:İstanbul ili sınırları içindeki Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi liselerde (Resmi Anadolu
Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Güzel
Sanatlar Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik
Anadolu Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmi Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Anadolu
Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu
Lisesi, Özel Temel Lise, Özel Güzel Sanatlar Lisesi) öğrenim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:9 EYLÜL 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:26 EYLÜL 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Birincilik Kupası + Plaket + Kitap Seti
İkincilik Ödülü: İkincilik Kupası + Kitap Seti
Üçüncülük Ödülü: Plaket + Kitap Seti
Mansiyon Ödülü: Kitap Seti
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu

İstanbul Üsküdar Lisesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen küçürek öykü yazma yarışmasının konusu “barış” tır.

Yarışma Amacı

Yarışmanın amacı, yazmaya özendirmek, edebiyatın bir ürünü olan öykü türünü sevdirmek, yazıp üreterek kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin, kişinin kendi yaşamına ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekmektir.

Öykü Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma İstanbul ili sınırları içindeki Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi liselerde (Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmi Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Özel Güzel Sanatlar Lisesi) öğrenim gören öğrencilere açıktır.
 • Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Öyküler küçürek öykü yazma kuralları çerçevesinde “barış” konusunu işlemelidir.
 • Öykülerin uzunluğu en fazla 150 kelime olmalıdır. Öyküler Times New Roman karakterinde 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 • Yarışmaya katılan öyküler, Türkçenin dil kurallarına, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır.
 • Katılımcılar yarışmaya bir eser ile katılabilirler.
 • Yarışmaya gönderilen eserler başka bir yarışmada kullanılamaz.
 • Her okul en fazla 3 eser ile başvuru yapabilir.
 • Başvuru için;
 • Eserler en geç 09 Eylül 2022 tarihine kadar şartname ekindeki katılım formu, açık rıza onayı ve veli izin belgesi ile birlikte kucurekhikaye.iul@gmail.com adresine e-posta olarak veya kapalı zarf içerisinde İstanbul Üsküdar Lisesi Hikâye Yazma Yarışması başlığıyla İcadiye Mah. Barışık Sk. No:18 Fıstıkağacı/Üsküdar/İstanbul adresine posta ile gönderilmelidir.
 • Eserin koyulduğu zarfın üzerinde ve eserin arka kısmında katılımcının adı, soyadı, iletişim bilgileri yazılmış olmalıdır.
 • Katılım formu, açık rıza onayı, veli izin belgesi ve şartname http://iul.meb.k12.tr adresinden indirilebilir.
  • Katılım formu ve diğer belgeler ıslak imzalı olmalıdır.

Not: Başvuru dosyaları elden teslim edilebilir.

 • Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra eserini geri çekemez. Eserler iade edilmez.
 • Yarışma katılım formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 • Eserler e-posta yoluyla gönderilebildiği için engelli bireylerin yarışmaya katılmaları konusunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Esere Ait Haklar

 • Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları eser sahibine aittir. Eser sahibinin izni ile eserler Müdürlüğümüz tarafından her türlü mecrada, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılabilir.
 • Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada kullanılmış olmaması gereklidir, aksi takdirde eserler değerlendirme dışı olacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerde özgün olmayan kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23. maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda İstanbul Üsküdar Lisesi tam ruhsatla yetkilendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için ekli taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.

Değerlendirme

 • Değerlendirme iki kategoride yapılacaktır. Ön eleme sonrasında finale seçilen 10 eser ikinci bir değerlendirmeye tabi tutularak dereceye girenler belirlenecektir.
 • Eserler 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Küçürek öykü türünün özelliklerine uygun bir anlatım kullanabilme, (40 puan)
 • Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, (10 puan)
 • Türkçenin etkili ve güzel kullanılması, (25 puan)
 • Özgünlük. (25 puan)

*Ön eleme İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri

 • Uzm. Öğrt. Metin DALDABANOĞLU- İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 • Mürsel AYBULUT- İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 • Metin DURMAZ – İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 • Elif KAYNAR – İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 • Arzu BALIKÇI ERYILMAZ – İstanbul Üsküdar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 • Uzm. Psk. Mehmet KONUK- Yazar

*Yarışma sonuçları http://iul.meb.k12.tr / adresinden duyurulacaktır.

Diğer Hususlar

 • Yarışma tamamen gönüllük esasına göre yürütülmektedir. Yarışmanın planlanması, hazırlanması, değerlendirilmesi hususlarında görev alan kişi veya kişilerin maddi çıkar elde etmesi söz konusu değildir.
 • Yarışmada herhangi bir ticari amaç güdülmemiştir, katılım ücretsizdir.
 • Etkinliğin bütçesi İstanbul Üsküdar Lisesi Okul-Aile Birliği hesabına yarışma için yapılmış olan şartlı bağıştan karşılanacaktır.

Yarışma İletişim

İstanbul Üsküdar Lisesi -İcadiye Mah. Barışık Sk. No:18 Fıstıkağacı/Üsküdar/İstanbul

Tel: 0216 492 99 12

Uzm. Öğrt. Metin DALDABANOĞLU- İstanbul Üsküdar Lisesi -Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı

e-posta: kucurekhikaye.iul@gmail.com

Tel: 0 505 648 90 26

İstanbul Üsküdar Lisesi Küçürek Öykü Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Birincilik Kupası + Plaket + Kitap Seti
İkincilik Ödülü: İkincilik Kupası + Kitap Seti
Üçüncülük Ödülü: Plaket + Kitap Seti
Mansiyon Ödülü: Kitap Seti

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 TEMMUZ 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 AĞUSTOS 2022

İstanbul Üsküdar Lisesi Küçürek Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.cayeli.bel.tr/tr/duyurular/1426

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap