İTB “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Tarım” Konulu Instagram Yarışması

İzmir Ticaret Borsası tarafından, “Tarımın Servetinin Dönüştürülmesi” stratejisi kapsamında, tarımın servetlerinin korunması, üretim ve çeşitliliğin devam etmesi, gelişmesi ve geleceğe taşınması amacıyla geçmişten aldığı emanetleri geleceğe miras bırakabilmek; ve bu konuya dikkat çekmek amaçlarıyla İTB “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Tarım” Konulu Instagram Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

İTB “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Tarım” Konulu Instagram Yarışması

Düzenleyen:İzmir Ticaret Borsası
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 16 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:31 OCAK 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ 
Cumhuriyet’in 100’ün Yılı Özel Ödülü: 8.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500  (En Fazla 3 adet)
Sergileme: 1.000 ₺

Yarışma Şekli ve Konusu

Yarışma, 07 Kasım 2022 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında, İzmir Ticaret Borsası Instagram hesabı https://instagram.com/izmirticaretborsasi/ üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Tarım” temasına ilişkin fotoğraflarla katılım sağlanacaktır.

“Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Tarım” Konulu Instagram Yarışması Amacı ve Kapsamı

Cumhuriyet’in kuruluşundan öncesi ve tüm Cumhuriyet tarihine tanıklık eden İzmir Ticaret Borsası; bir asırdan fazla süredir bu toprakların servetini geleceğe dönüştürmek için çalışıyor. Marka stratejisi olan “Tarımın Servetinin Dönüştürülmesi” kapsamında, tarımın servetlerinin korunması, üretim ve çeşitliliğin devam etmesi, gelişmesi ve geleceğe taşınması amacıyla geçmişten aldığı emanetleri, geleceğe miras bırakabilmek adına her biri alanında öncü projeler geliştiriyor.

Üstlendiği bu değerli misyonla sektördeki diğer kuruluş ve paydaşlara örnek oluyor, teşvik ediyor.

İzmir Ticaret Borsası üstlendiği bu önemli misyonla Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak düzenleyeceği Instagram Yarışmasında “Cumhuriyet’in Bereketli Toprakları” konusuna dikkat çekiyor ve bu alanda çekilecek fotoğraf karelerini Instagram Yarışmasına konu ediyor.

Yarışma Kategorisi

“Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Tarım” teması ile düzenlenen yarışma herhangi bir sınırlama söz konusu olmadan üretiminden hasada, ticaretinden sosyal hayata kadar tarımın tüm alanlarını kapsıyor. Bu kapsamda, verimli topraklarımız, bu topraklarımıza atılan her bir tohum tanesi, dikilen her bir fidan ve elde edilen hazine değerindeki her bir ürünümüz; küçükbaş, büyükbaş ve arıcılık dahil her türlü hayvancılık faaliyeti; seracılık, süs bitkileri, su ürünleri gibi katma değerli üretim alanları; bereketli coğrafyamızın zengin biyoçeşitliliği; suyumuzdan toprağımıza tarımın tüm girdileri, tüm doğal varlıklarımız; geleneksel ya da teknolojik tarımın tüm yapılış şekilleri; ürünlerimizin hasadı, taşınması, depolanması, işlenmesi; üreticiden tüketiciye tüm ticaret aşamaları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi milletimizin efendisi olan çiftçilerimizin tarlada, bağda, çiftlikte ya da tarımın her herhangi bir aşamasındaki alın terini, iş birliğini, sevincini, umudunu yansıtan her bir fotoğraf karesi yarışmanın konularını oluşturuyor. 

İTB “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Tarım” Konulu Instagram Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya 16 yaş ve üstü kişiler katılabilir.
 • Daha önce ödül almış ve/veya ticari amaçla kullanılmış eserler yarışmaya katılamaz. Bu şekilde bir durumun tespit edilmesi halinde yarışma derecesinin iptal edileceği katılımcı tarafından kabul edilmiş olur.
 • Katılımcılar @izmirticaretborsasi Instagram hesabını takip etmek zorundadır.
 • Katılımcıların “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Tarım” temasını konu alan fotoğraf(lar)ı @izmirticaretborsasi etiketi (fotoğraf üzerine veya açıklama kısmına) ve #itbyarisma22 hashtagi ile Instagram hesabı üzerinden paylaşması gerekir.
 • Katılımcılar, İzmir Ticaret Borsası’na, Instagram Direkt Mesaj (DM) bölümünden telefon ve            e-posta bilgilerini iletmekle yükümlüdür.
 • Katılımcıların, yarışmaya katılacakları fotoğraf(lar)ı yarışma başlangıç tarihi itibari ile kendi Instagram hesaplarından paylaşmış olmaları gerekir. Daha önceden paylaşılmış eserler değerlendirilmeye alınmaz.
 • Katılımcıların, Instagram hesapları açık konumda olmalıdır. Gönderileri gizli olan kullanıcılar @izmirticaretborsasi etiketi (tag) ve #itbyarisma22 hashtagini kullanarak hesaplarından paylaşım yapsalar dahi, fotoğrafları görünmeyeceği için yarışmaya katılmamış sayılırlar.
 • Fotoğrafların orijinalliğini bozmadan fotoğraf düzenleme programları (kontrast, keskinlik, netlik, sıcaklık, doygunluk) kullanılabilir.
 • Fotoğraf düzenleme programları ve çeşitli bilgisayar yazılımları ile üretilmiş, montaj yapılmış ve/veya kolaj halindeki fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışma süresince her katılımcı en fazla 3 fotoğraf göndererek yarışmaya katılabilir.
 • Her yarışmacı yalnızca tek derece alabilir (1., 2., 3. gibi). Ancak, derece alan bir katılımcının diğer fotoğrafları sergilenmeye layık görülebilir.
 • Katılımcılar, yarışmaya katılmak üzere Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarını yüksek çözünürlüklü olarak (en az 300 dpi), başvuru tarihleri içerisinde dijital ortamda (e-posta, wetransfer vb. kanalıyla) İTB eposta adresine (itbinstagramyarisma@gmail.com), konu kısmına “itbyarisma22” yazarak ulaştırmayı taahhüt ederler. Ayrıca katılımcılardan yarışmaya katıldıkları eserlerin orijinal hallerini İTB’ye mail yoluyla iletirken mail gövdesine fotoğraflarını çektikleri yer (il, bölge vb.) ve konu aldıkları içeriği (fotoğraflarında yarışma kapsamında yer alan konulardan hangisine yer verdiklerini) de kısaca açıklamaları beklenmektedir.

Diğer Hususlar

 • İzmir Ticaret Borsası, bilgisayar teknolojileri kullanılarak hile yapıldığını ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili yarışmacının kazandığı ödülü hiçbir uyarı yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Katılımcı, eserinin İzmir Ticaret Borsası’nın sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin vb.) hesaplarının tamamı veya bir kısmında, İzmir Ticaret Borsası tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunamaz.
 • Katılımcılar, Instagram’da @izmirticaretborsasi etiketi (tag) ve #itbyarisma22 hashtagini kullanarak paylaştıkları fotoğrafların tümüyle kendilerine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şöyle ki; katılımcı, üçüncü şahısların yarışmaya katılan eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İzmir Ticaret Borsası’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, İzmir Ticaret Borsası’nın tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.
 • Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.
 • İzmir Ticaret Borsası, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Kazanılan ödül devredilemez ve değiştirilemez.
 • 18 yaşından küçük katılımcıların dereceye girmeleri halinde kazanacakları ödül, velilerinin veya yasal vasilerinin hesabına yatırılır. Bu gibi bir durumda, ödülün hesabına yatırılacağı kişinin, ödül kazananın velisi veya yasal vasisi olduğunu kanıtlayan bir belgeyi ibraz etmesi şarttır.
 • Yarışmaya Seçici Kurul, İzmir Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ile birinci derece yakınları katılamaz, katılsalar dahi ödül için hiçbir hak iddia edemezler.
 • İzmir Ticaret Borsası; yarışma ödüllerini, tarihini, yarışma kapsamını, yarışma kurgu ve yapısını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır. Ancak Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bununla birlikte, Instagram platformuna erişim ve platformun kullanımında herhangi bir nedenden yaşanabilecek her türlü problem ve zarardan İzmir Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.
 • Yarışmaya katılan herkes yukarıda geçen tüm yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

Seçim Kriterleri

 • Fotoğraflarda jürinin değerlendirmesi alınacak puana yüzde 90, eserlerin Instagram’daki beğeni sayısı ise yüzde 10 oranında etki edecektir.
 • Instagram Hikaye kısmından yapılan paylaşımlar dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kurum ve seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir.
 • Jürinin ilan edilen kategoride değerlendirme yapabilmesi için en az 10 başvuru olması gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması

 • Ödül alan katılımcılar İzmir Ticaret Borsası resmi internet sayfası (http://www.itb.org.tr) ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir. Ödül alan ve eserleri sergilenmeye değer görülen katılımcılara Instagram profilleri üzerinden de Direkt Mesaj (DM) yoluyla ayrıca ulaşılacaktır.
 • Yarışmada ödül kazandığı açıklanan katılımcıların, açıklama tarihinden itibaren bir hafta içinde kendilerine iletilen Direkt Mesaja geri dönüş yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül, puan sıralamasında kendi eserinden sonra gelen esere verilecektir.
 • Yarışmada fotoğrafları ödül kazanan ve sergileme alan yarışmacıların DM aracılığı ile bildirim yapıldıktan sonra ilgili fotoğrafın çekildiği yer (il, ilçe) ve kısaca fotoğrafın hikayesini (fotoğrafın teması) İzmir Ticaret Borsası ile DM aracılığı ile paylaşması beklenmektedir.

Yarışma Seçici Kurulu

 • İlhan Zincircioğlu – İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi
 • Erol Avni Bozkurt – İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi
 • Sonnur Kırmızıoğlu – İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi
 • Doç. Dr. Gökhan Birinci – Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü
 • Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İmançer – Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Özlem Aşman Alikılıç – Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
 • Turan Gültekin – İzmir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi
 • Şükrü Akın – Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Temsilcisi

*İzmir Ticaret Borsası yarışma süresince jüri üyeleri değişiklik hakkını saklı tutar.

Yarışma İletişim

Adres: İzmir Ticaret Borsası – Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı, Bulvar İş Hanı No:109/A KONAK- İZMİR

Telefon: 0 232 481 1060

E-posta: basinmedya@itb.org.tr

İTB “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Tarım” Konulu Instagram Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ 
Cumhuriyet’in 100’ün Yılı Özel Ödülü: 8.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500  (En Fazla 3 adet)
Sergileme: 1.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 OCAK 2023

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2023

İTB “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Tarım” Konulu Instagram Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://itb.org.tr/instaborsayarisma

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap