İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması 2023

İzmir Ticaret Borsası tarafından, tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak, çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmek amaçlarıyla İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları başvuruları devam ediyor.

İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması 2023

Düzenleyen:İzmir Ticaret Borsası
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18-35 yaş arası herkes.
Son Başvuru Tarihi:25 ARALIK 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:ARALIK 2023-OCAK 2024
Ödüller:Birincilik ödülü: 15,000 ₺
Mansiyon Ödülü: (2 adet) 6,000 ₺
Sergileme Ödülü: (25 adet) 2,500 ₺  
İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) hızlandırıcılık programı ücretsiz katılım hakkı ödülü: (En fazla 3 başarılı projeye verilir.)

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • İTB organlarının üyeleri, İTB personeli, Seçici Kurul üyeleri ile birinci derece yakınlar dışında kalan, 18-35 yaş arası herkes yarışmaya başvurabilir.
 • Her katılımcı 1 adet proje fikri ile yarışmaya katılabilir.  
 • Yarışmacılar, şartnamede belirtilen ödüller dışında bir ödül veya ücret talep edemez.
 • Yarışmaya katılanlar yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 • Son başvuru tarihlerinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.
 • Başvuran, yarışmaya sunduğu fikrin bütünüyle kendisine ait ve özgün olduğunu kabul etmekle beraber, İTB bu kapsamda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar karşısında sorumlu tutulamaz.
 • İTB, proje fikirlerini kullanma hakkına sahiptir.

Başvuru Şekli, Takvim ve Değerlendirme

Başvurunun kabul edilmesi için başvuru formunun tam ve varsa ekleriyle birlikte eksiksiz, proje fikrinin açık ve net şekilde anlatılmış olması zorunludur.

Eksik bilgiler içeren ve/veya intihal yapılmış proje başvuruları kabul edilmez.

Başvurular, www.itb.org.tr web sitesi ana sayfasında yer alan linkten online olarak alınır.

Başvurular, İTB’nin yarışma ilanını takiben başlar ve web sitesinde açıklanan yarışma takviminde belirtilen tarih esas alınarak son bulur.

Başvurular, Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. Seçici kurul, projelerin özgünlüğünü ve niteliğini dikkate alarak uygun gördüğü sayıda kategori birincisi, mansiyon ve sergi ödülü çıkarabilir.

Yarışma sonuçları Seçici Kurul değerlendirmesini takiben İTB web sitesi duyuru bölümünde yayınlanır.

Başvuru Kategorisi

Her başvuru aşağıdaki 5 kategoriden biri seçilerek yapılmalıdır. Değerlendirmeler kategori bazında yapılacaktır.

 • Akıllı Tarım: Tarım 4.0, tarım teknolojileri, tarımda bilişim, otonom ve otomasyon sistemleri, dijital işletme ve yönetim modelleri vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 • Çevre Dostu Tarım: Onarıcı tarım, hassas tarım, ekolojik tarım, organik üretim, iyi tarım uygulamaları, biyolojik mücadele, tarımda kültürel önlemler, etkin su kullanımı, sıfır atık ve gıda israfının önlenmesi vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 • Tarımsal Pazarlama, Markalaşma ve İletişim: Pazarlama modelleri, marka stratejileri, reklam ve tanıtım, işletme ve çiftlik yönetimi, ürün geliştirme, ürün farklılaştırma, lojistik vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 • Kırsal Kalkınma: Kırsalda tarım girişimciliği, agro turizm, gastronomi, kadın girişimciliği, kooperatifçilik vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 • Bitkisel ve Hayvansal Üretim: İlk 4 kategoriye girmeyen projeler bu kategoriden başvurabilir.

İzmir Ticaret Borsası’nın Değişiklik Yapma Hakkı

İzmir Ticaret Borsası’nın, gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu Kararıyla, objektif ve makul gerekçelerle yarışma şartnamesinde belirtilen herhangi bir hususta değişik yapma hakkı saklıdır.

Seçici Kurul

Seçici kurul İzmir’de faaliyet gösteren üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, oda/borsalar/birliklerden ve gerekli görüldüğünde özel sektör temsilcilerden oluşur. Tüm başvurular Seçici Kurul tarafından değerlendirilir.

Yarışma Sekretaryası

İlgili Birim: İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü

Telefon No: 0232.481.1015

Faks No: 0232.481.1151

E-Posta: arge@itb.org.tr

Adres : Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulv. No:109/A Konak/İzmir

İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik ödülü: 15,000 ₺
Mansiyon Ödülü: (2 adet) 6,000 ₺
Sergileme Ödülü: (25 adet) 2,500 ₺  
İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) hızlandırıcılık programı ücretsiz katılım hakkı ödülü: (En fazla 3 başarılı projeye verilir.)

Not: Ödül sayısı Seçici Kurulun yapacağı değerlendirmeye bağlıdır. Her kategoriden Birinci çıkmayabilir ve toplamda 25 sergi ödülüne ulaşılamayabilir. 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 ARALIK 2023

Sonuçların Açıklanma Tarihi: ARALIK 2023-OCAK 2024

İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://itb.org.tr/TarimGencYarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap