İTK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Ulusal Resim Yarışması 2022

İzmir Özel Türk Koleji tarafından, öğrencileri resim yapmaya özendirmek, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve sanata karşı ilgi uyandırarak genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını teşvik etmek amaçlarıyla İTK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Ulusal Resim Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 20.’si düzenlenen ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

İTK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Ulusal Resim Yarışması 2022

Düzenleyen:İzmir Özel Türk Koleji
Kategori:Tasarım Yarışması, Resim Yarışması, Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ülke genelindeki resmi ve özel ortaokul, lise ve dengi okul öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:22 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:29 NİSAN 2022 Saat: 17.00
Ödüller:Ortaokul Kategorisi
Birincilik Ödülü: Laptop + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: Tablet + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: Polaroid Fotoğraf Makinesi + Başarı Belgesi

Lise ve Dengi Okullar Kategorisi
Birincilik Ödülü: 3.500 ₺ + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 2.500 ₺ + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺ + Başarı Belgesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

 • Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,
 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,
 • Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine resim yapmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
 • Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine kültürel ve sanatsal bilinç kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olmaktır.

Yarışma Konusu

Serbest

Yarışma Kapsamı

Resim yarışmasına ülke genelindeki resmi ve özel olmak üzere ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

Resim Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 • Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.
 • Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
 • Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
 • Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacıların https://ozelturkkoleji.com/sayfa/20-itk-resim-yarismasi.html sayfasındaki formu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri İTK adresine göndermesi gerekmektedir.  (Ad-soyad, doğum tarihi, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)
 • Yarışmaya katılacak resimler; madde 11’de yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İZMİR adresine teslim edilecektir.
 • Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 22 Nisan 2022 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Tuğçe Kutlu dikkatine” notu konulması gereklidir
 • İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 • Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.
 • Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

Eserlerin Yayımlanması ve Telif Hakkı 

 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı İzmir Özel Türk Koleji yetkililerinde saklıdır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
 • Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.
 • İzmir Özel Türk Koleji, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.

Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde ) resimlerini elden İzmir Özel Türk Koleji’nden geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Özel Türk Koleji’ne ait değildir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

 • Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Katılımcılardan İstenilenler

 • Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname” 
 • Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali) 

Seçici Kurul Üyeleri

 • Denizhan Özer: Küratör-Ressam
 • Prof. Tansel Türkdoğan: ANKARA GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi
 • Filiz Pelit: Ressam
 • Nur Hilal Harsa: Ressam
 • Umur Türker: Ressam
 • Hakan Esmer-Ressam

Değerlendirme

 1. Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. 
 2. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda İzmir Özel Türk Koleji yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Resimlerin Değerlendirme Kriterleri

1- Amaca uygunluk, ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme 

2- Resimlerde kullandığı çizim tekniğinin uygunluğu

3- Resimlerdeki yaratıcılık

4- Resimlerin görselliği

5- Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği

Yarışma Sonuç Duyurusu

Yarışma sonuçları www.ozelturkkoleji.com  adresinden duyurulacaktır.

Ödül Töreni Yeri ve Tarihi

Ödül töreni çevrimiçi olarak planlanmaktadır. İlerleyen süreçte ödül töreni ile ilgili bir değişiklik olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı bilgisi dâhilinde yüz yüze planlanarak ilgililere duyurusu yapılacaktır.

Yarışma İletişim

Tuğçe Kutlu- İzmir Özel Türk Koleji Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı

Telefon: 0 505 747 38 92

e-posta:  tugce.kutlu@itk.k12.tr

İTK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Ulusal Resim Yarışması 2022 Ödülleri

Ortaokul Kategorisi
Birincilik Ödülü: Laptop + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: Tablet + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: Polaroid Fotoğraf Makinesi + Başarı Belgesi

Lise ve Dengi Okullar Kategorisi
Birincilik Ödülü: 3.500 ₺ + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 2.500 ₺ + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺ + Başarı Belgesi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 22 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 29 NİSAN 2022 Saat: 17.00

İTK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Ulusal Resim Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ozelturkkoleji.com/Medya/Haberler-Duyurular/Detay/20-Geleneksel-ITK-Ulusal-Resim-Yarismasi/1756

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap