İTK Ulusal Resim Yarışması

İzmir Özel Türk Koleji tarafından çocuk ve gençlerin sanatsal yönlerini geliştirmeleri, hayal güçlerinin zenginleştirmeleri ve resim aracılığıyla duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sunmak amacıyla İTK Ulusal Resim Yarışması düzenleniyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

İTK Ulusal Resim Yarışması

  Düzenleyen: İzmir Özel Türk Koleji
  Kategori: Resim Yarışması, İlkokul Yarışması, Lise Yarışmaları, Kültür – Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye genelinde Ortaokul ve Lise düzeyinde eğitim alan resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğrenciler.

  Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 4 MAYIS 2021
  Ödüller:

Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:

Birincilik Ödülü: Laptop (2900 ₺ değeri ) ve Başarı Belgesi                                                  İkincilik Ödülü: Tablet (1.750 ₺ değeri) ve Başarı Belgesi                                                          Üçüncülük Ödülü: Polaroid Fotoğraf Makinesi(700 ₺ değeri) ve Başarı Belgesi

Lise ve Dengi Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:

Birincilik Ödülü: 3000 ₺ ve Başarı Belgesi

İkincilik Ödülü: 2000 ₺ ve Başarı Belgesi

Üçüncülük Ödülü: 1500 ₺ ve Başarı Belgesi

   

- Advertisement -

Yarışma Amacı

 • Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,
 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,
 • Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine resim yapmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
 • Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine kültürel ve sanatsal bilinç kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olmaktır.

Yarışma Organizasyonu

Bu resim yarışmasının organizasyonu İzmir Özel Türk Koleji tarafından gerçekleştirilmektedir.

Resim Yarışması Kapsamı

Türkiye genelinde Ortaokul – Lise düzeyinde eğitim alan resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğrenciler.

Resim Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 • Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.
 • Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
 • Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
 • Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılacak resimler; tablo 1 de yer alan “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İZMİR yoluyla adresine teslim edilecektir.
 • Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 30 Nisan 2021 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Tuğçe Kutlu dikkatine” notu konulması gereklidir
 • İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 • Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.
 • Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

Eserlerin Yayınlanması Genel Hükümler ve Telif Hakkı

 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı İzmir Özel Türk Koleji yetkililerinde saklıdır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
 • Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.
 • İzmir Özel Türk Koleji, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde ) resimlerini elden İzmir Özel Türk Koleji’nden geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Özel Türk Koleji’ne ait değildir. Resim sergisi 13 Mayıs – 28 Mayıs 2021 günleri arasında İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde açık kalacaktır.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 
 • Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. 
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda İzmir Özel Türk Koleji yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Yarışma İletişim

İrtibat Kişisi: Tuğçe Kutlu- İzmir Özel Türk Koleji Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı

Telefon: 0 505 747 38 92       

E-posta:  tugce.kutlu@itk.k12.tr

Seçici Kurul

Denizhan Özer: Küratör-Ressam

Prof. Tansel Türkdoğan: ANKARA GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi

Filiz Pelit: Ressam

Nur Hilal Harsa: Ressam Umur Türker: Ressam

İTK Ulusal Resim Yarışması Ödülleri

Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:

Birincilik Ödülü: Laptop (2900 ₺ değeri ) ve Başarı Belgesi                                                 

İkincilik Ödülü: Tablet (1.750 ₺ değeri) ve Başarı Belgesi                                                         

Üçüncülük Ödülü: Polaroid Fotoğraf Makinesi(700 ₺ değeri) ve Başarı Belgesi

Lise ve Dengi Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:

Birincilik Ödülü: 3000 ₺ ve Başarı Belgesi

İkincilik Ödülü: 2000 ₺ ve Başarı Belgesi

Üçüncülük Ödülü: 1500 ₺ ve Başarı Belgesi

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 30 NİSAN 2021 Cuma

Yarışma Sonuçları: 4 MAYIS 2021 Salı

Ödül Töreni: 13 MAYIS 2021 Perşembe

Resim Sergisi: 13 – 28 MAYIS 2021 

İTK Ulusal Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ozelturkkoleji.com/Medya/Haberler-Duyurular/Detay/19-Geleneksel-ITK-Ulusal-Resim-Yarismasi/1567

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap