Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması

Laber Organik tarafından Anadolu güzellik anlayışının zengin ve doğal yapısından ilham alarak insana dokunan hikayelerin kısa film sanatı yoluyla aktarılmasına olanak sunma amacıyla Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Laber Organik
   Kategori: Kısa Film Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üzeri ilgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 30 AĞUSTOS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: KASIM – ARALIK 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 2.000 ₺

   

Yarışma Hakkında

Eski çağlardan bu yana şifa ve güzellik amacıyla kullanılan bitkiler, günümüzde de kozmetik sektörünün en değerli hammaddesidir. Gerek çeşitlilik, gerekse endemik olması ve nadir bulunması açısından, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın ortak değeri olan Anadolu bitkileri çeşitli masallar, öyküler, efsaneler, şarkılar yoluyla, binlerce yıldır bu coğrafyada doğayla iç içe yaşayan kültürlerin kodlarını okumamıza yardımcı olmuştur.

Anadolu bitkilerinin biyolojik ve kültürel açıdan değerinin anlaşılması ve korunmasında en önemli adımlardan biri de bu konuda farkındalık yaratmaktır.

Çeşitli sanat dallarını bünyesinde toplayan sinema, bu zenginliğin aktarılmasında en etkili yollardan biridir ve gerek, uzun metrajlı olanlara göre daha fazla insanın yaratıcılığını özgürce ortaya koyabildiği bir alan olması, gerek hikâyeleri sözü dolandırmadan anlatabilmesi, gerekse yaratıcı yeni eserlerin ortaya çıkmasını teşvik etmesi açısından, kısa film yarışmaları etkin birer araçtır.

Yarışmanın Amacı

Kozmetik sektöründe kullanılan Anadolu bitkilerine ve bu bitkilerin insana değen öykülerine dair kısa filmler, hem bitki zenginliğimizin değerinin farkına varılmasına, hem de kozmetikte yoğun olarak kullanılan bitkilerin kullanım alanlarının daha yakından tanınmasına katkı sağlayacaktır.
Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması, kozmetikte kullanılan Anadolu bitkilerinin tanıtımını, bu bitkilerle ilgili sanatsal çalışmaların ortaya çıkarılmasını ve bu yolla farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Konusu ve Teması

Yarışmanın konusu ”kozmetikte kullanılan Anadolu bitkileri”dir. Bu konuyu kapsayacak şekilde yarışmaya katılacak kısa filmler, aşağıdaki temalardan en az birini içermelidir.
1) Anadolu’da güzellik anlayışı ve bitkiler
2) Anadolu’da şifa anlayışı ve bitkiler
3) Günümüz kozmetik sektöründe bitki kullanımı ve işlenme süreçleri
4) Sürdürülebilir kozmetik ve bitkiler
5) Anadolu kozmetik bitkileri ile ilgili efsaneler, öyküler

Yarışmanın Organizasyonu

Bu sanat yarışması, Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş. organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışma 18 yaş üzeri herkese açıktır. (Seçici Kurul Üyeleri ve akrabalık derecesinde yakınlığı bulunan kişiler, yarışmayı düzenleyen firmanın çalışanları ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar.)
 • Filmler özgün, kurmaca/deneysel ya da belgesel türünde olmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir.
 • Filmlerin süresi jenerik hariç en az 1 dakika ile en çok 6 dakika arasında olmalıdır.
 • Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 filmle katılabilirler.
 • Yarışmaya gönderilecek filmler daha önce başka bir yerde gösterilmemiş, yarışmaya katılmamış olmalıdır. Bu koşullara uymayan yarışmacıların eserlerinin tespit edilmesi durumunda katılımcının eseri yarışma değerlendirmesinin dışında kalacak ve dereceye girmesi durumunda derecesi ve ödülü iptal edilecektir.
 • Tüm başvurulara www.ivanaturakozmetikfilm.com internet adresinden temin edilebilecek katılım formu eklenmelidir.
 • Filmler, sadece mail yoluyla yapılmalıdır. Film en az HD formatında, herkese açık olmayan şekilde online izleme sitelerine yüklenmeli, linki ve izleme şifresi mailde belirtilmelidir, ya da wetransfer, google drive gibi yöntemler ile gönderilmelidir. İnternet adresinden indirilebilecek başvuru formu ve muvafakatname ıslak imzalı şekilde taratılarak maile eklenmelidir. Mail en geç 30 Ağustos 2021 tarihine kadar, destek@ivanatura.com mail adresine gönderilmelidir. Islak imzalı başvuru formu olmayan ve belirtilen sürede teslim adresine ulaşmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır. Değerlendirme sırasında kullanılacak puanlama tablosu şartnamenin IV. Bölümünde “Değerlendirme Şekli” başlığı ile verilmiştir.
 • Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
 • Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yarışma sonuçları Kasım/Aralık 2021’de gerçekleştirilecek gala gecesinde açıklanacak, akabinde www.ivanaturakozmetikfilm.com internet adresinden duyurulacaktır.
 • Başvurularda katılımcıların kim ya da kimler olacağı net olarak yazılmalıdır. Kısa Film başvurusunu yapımcı, yönetmen ve senarist /metin yazarı birlikte yapmalıdır. Yahut yapımcı veya yönetmen veya senarist/metin yazarı ve diğer hak sahiplerinden muvafakatname alarak başvuruda bulunmalıdır. Almış olduğu bu muvafakatnamede ödülü nasıl bölüşeceklerini ve kime verileceğini de belirtmelidir. Başvuru formunun ekinde eser sahiplerinin muvafakatnameleri de yer almalıdır. Muvafakatname örneği için lütfen linki tıklayınız.
 • Yarışmaya başvuracak kişi, kişiler veya kurumların, başvuruları sırasında, iş bu şartnamede yer alan maddeleri kabul ettiklerini onaylamaları gerekmektedir.

Esere Ait Haklar

 • Bu Şartname ile, ödül almış eserlerin sahipleri, ödül almış filmlerin yayın / gösterimine dair kullanım hakkını, gerçekleştirilecek “Gala Gecesi” ve ”Ödül Töreni”ni takip eden bir (1) yıl boyunca, İva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması’nın sahibi olan Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş.’ye (“Laber Organik”) Basit Lisans şeklinde sadece 2. maddede belirtilen kullanım alanlarında verir. Eser sahibi bu süre içinde, kapsamı aşağıda belirtilen kullanım haklarını başka bir kişi ya da kuruma verebilir.
 • Eser sahibi, eserinin sosyal medya, Laber Organik web sayfaları, bloglar, yurt içi ve yurt dışında yapılacak film festivalleri, yurt içi ve yurt dışında yapılacak fuarlar, kongre, sempozyum, konferans, panel ve çalıştaylarda filmlerin yayın / gösterimine dair çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim vb. umuma arzda gerekli olan kullanım haklarını, Gala Gecesi tarihinden itibaren bir (1) yıl süre için, gayrimünhasıran Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması nezdinde Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş.’ye verir.
 • Laber Organik, eserler için katılımcının yukarıda verdiği kullanım hakkı karşılığında 1 yıllık lisans süresi için herhangi bir telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
 • Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş., işbu Şartname ile kendisine verilen kullanım hakkı kapsamında eserleri kullanırken eser sahibinin ismine yer vereceğini taahhüt eder.
 • Yarışmaya katılacak filmler arasında Laber Kimya Organik Kozmetik ArGe Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş. tarafından seçilecek bazı filmlerin tamamı ya da belli sahneleri, reklam filmi ve ticari amaçlar söz konusu olduğunda, eser sahibi ile Laber Organik’in karşılıklı mutabakatı dahilinde ve belirlenecek ücret karşılığında çeşitli mecralarda kullanılabilir.
 • Laber Kimya Organik Kozmetik Ar-Ge Üretim Pazarlama San. Tic. A.Ş., Gala Gecesi tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca eserlerinin gösteriminde, filmlerin başına veya sonuna ”İva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması adı ve logosu ile kazandığı ödül bilgisini” yerleştirmesine Eser Sahibi muvafakat eder.
 • Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk Eser Sahibine aittir.
 • Yarışmaya gönderilen eserin izinsiz kullanımından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

Değerlendirme

 • Gönderilen filmler ön jürinin yapacağı ön elemenin ardından 1 Ekim 2021 tarihine kadar Seçici Kurul’a gönderilecektir.
 • Seçici Kurul önce finale kalacak filmleri belirler. Ardından da finale kalan filmler için 1-10 arasında puanlama yapar. En çok puan alan filmler sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü seçilir.
 • Seçici Kurul uygun gördüğü 1 ya da 2 filme Jüri Özel Ödülü verir.
 • Seçici Kurul üyeleri, izleme ve değerlendirme çalışmalarını 30 Ekim 2021 tarihine kadar tamamlayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Yönetmenlik
Filmin duygusu, bıraktığı etki.
Yapım performansı (ulaşılması zor olana erişme
başarısı, emek ve zaman verme performansı)
Ses kuşağı (ses ve müzik kullanımı)
Görüntü yönetmeni
Temaya uygunluk
Özgünlük, yaratıcılık

Organizasyon Ekibi

Dr. Dinçer Yarkın (Girişimcilik ve dış ticaret eğitmeni)
Doç. Dr. Fatih Mehmet Emen (Akademisyen)
Deniz Paksoy (Grafiker, moda tasarımcısı)
Seçkin Tayşi (Moda fotoğrafçısı)
Levent Kahrıman (Iva Natura Organik Kozmetik markasının kurucusu ve sahibi, Kozmetik Üretici ve Araştırmacılar Derneği Başkanı)
Çağatay Çelikbaş (Yönetmen)
Oya Ayman (Gazeteci, yazar, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Strateji Kurulu Üyesi)

Yarışma Sekreteryası

Adres: İva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması – Gazi Mustafa Kemal Mah. Yaren Dede Sk. Karakuyu Köyü (Karakuyu Mah.) Kapı No:2 /2/1 Torbalı – İzmir

E-posta: film@ivanaturakozmetikfilm.com

Telefon: +90 (232) 437 32 20 / +90 (545) 558 48 70

Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik ödülü 10.000 TL ve İva Natura organik kozmetik seti

İkincilik ödülü 7.000 TL ve İva Natura organik kozmetik seti

Üçüncülük ödülü 5.000 TL ve İva Natura organik kozmetik seti

Jüri Özel Ödülü 2.000 TL ve İva Natura organik kozmetik seti

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 AĞUSTOS 2021
Ödül Töreni: KASIM/ARALIK 2021

Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ivanaturakozmetikfilm.com/assets/iva-natura-yar%c4%b1s%cc%a7ma-s%cc%a7artname-2021.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap