İyilik Kazandırır Kısa Film Yarışması

Deniz Feneri Derneği tarafından iyiliği teşvik etmek; sinema sektörünün geniş kitlelere erişme gücünü kullanarak iyiliği sevgiyi ve paylaşmayı yaygınlaştırmak amaçlarıyla İyilik Kazandırır Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

 

İyilik Kazandırır Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Deniz Feneri Derneği   
  Kategori: Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışmaları.
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes. (Başvuranlar arasında bir T.C. vatandaşı olmalıdır.) 

  Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: MART 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
 
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
 
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺
   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

01 Şubat – 15 Mart 2021 tarihleri arasında Deniz Feneri Derneği olarak “İyilik Kazandırır” temalı bir film yarışması organizasyonu gerçekleştireceğiz. İlkini gerçekleştirdiğimiz ve her sene gerçekleştirmeyi öngördüğümüz Kısa Film Yarışması, bu yıl “İyilik Kazandırır” temasıyla düzenlenecek.

“İyilik Kazandırır Kısa Film Yarışması’na” kabul edilen filmler, ön jüri taarfından değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonucunda finale kalan 10 film ana jürinin karşısına çıkarılacaktır.

Yarışma Amacı

25. Yılına giren Deniz Feneri Derneği “İyilik Kazandırır” sloganıyla kısa film çalışması düzenleyerek, geniş kitlelere ulaşmayı ve film sektörünün etkileyici gücüyle toplumu “iyiliğe” teşvik etmeyi hedefliyor. Yurdun dört bir yanında iyiliği, sevgiyi, paylaşmayı ve yardımı anlatan binlerce iyilik gönüllüsü yönetmenin çekeceği filmler için heyecanlı bekleyiş başladı.

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya 01 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilmiş filmler başvurabilir.
 • Yarışmaya süresi 15 (on beş) dakikayı aşmayan filmler başvurabilir.
 • Yarışmacılar bir eserle başvurabilir.
 • Başka festivallere katılmış olmak başvuruya engel değildir.
 • Yarışma ulusal kısa film alanında yapılacaktır, bu nedenle yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Yarışmada tür ayrımı yapılmamıştır. Kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinden herhangi birinde çekilmiş filmler başvurabilir.
 • Film, Türkçe dışında herhangi başka bir dilde çekilmiş ise ön jüri değerlendirme kopyalarında Türkçe altyazı olmak zorundadır.
 • Filmin şifreli online izleme linkinin (vimeo veya youtube) festival internet sitesindeki başvuru formuna eklemesi zorunludur.
 • Yönetim, filmden 3 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
 • Eser sahipleri filmler ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın, son başvuru tarihinden sonra filmlerini çekemezler.
 • Yönetim teknik olarak yeterli görmediği yapımları yarışmadan çekme hakkına sahiptir.
 • Ön Jüri değerlendirmesi sonunda en fazla 10 (on) film yarışmaya aday gösterilir.
 • Ön jüri tarafından izlenerek yarışmaya uygun görülen finalist filmler, Deniz Feneri resmi web sitesinden duyurulacaktır. Ön değerlendirmeyi geçemeyen film sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla, ön değerlendirmeyi geçemedikleri bilgisi verilmeyecektir.
 • Yarışmaya kabul edilen filmlerin ekibinden 1 (bir) temsilci final programına davet edilecektir.
 • Yarışmacılara festivale katılım tarihleri festival yönetimi tarafından bildirilecektir.
 • Filmler jüri üyelerine ve izleyicilere festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında yönetime ya da salon görevlisine, salon, seans ya da program değişikliği talebinde bulunulamaz.
 • Ön jüri tarafından yarışmaya uygun bulunmayan filmler, festival yönetimince yarışma dışı gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi, filminin yarışma dışı programda gösterilmesini istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır. Aksi takdirde gösterimi kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma dışı gösterim programına alınan filmlerin ekibinin (yönetmen, senarist, oyuncu vs.) festivale daveti festival yönetimine bağlıdır. Yönetim gerekli gördüğü takdirde davet edebilir ya da etmeyebilir.
 • Filmler 35mm, 16mm, dijital ya da video formatında çekilmiş olabilir. Ancak gösterimler H.264 P.1080 formatında hard disk üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Başvurular www.iyilikkazandirir.org web sitesi üzerinden yapılacaktır.
 • Deniz Feneri Derneği gerekli gördüğü takdirde başvuru formunu ıslak imzalı olarak talep eder. Başvuru aşamasında herhangi bir basılı materyal kabul edilmeyecek, istenen bilgiler yalnızca web sitesi üzerinden başvuru ile kabul edilecektir. Dernek tarafından talep edildiği takdirde gerekli materyaller filmin sahibi tarafından festivale posta yoluyla ulaştırılacaktır. Eksik, yanlış bilgi ve belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
 • İstenen belgeler eksiksiz olarak festivale ulaştırılmadığı sürece başvuru tamamlanmış sayılmayacaktır. Bu nedenle istenen belgelerin tamamlanması başvurunun geçerli olması için zorunludur.

Özel Koşullar

 • Yarışmanın gerçekleşebilmesi için en az 6 filmin başvuru yapmış ya da ön elemeyi geçmiş olması gereklidir.
 • Başvuru sahibinin başvuru formunda imzasıyla vermiş olduğu yazılı tüm bilgiler festival yönetimince doğru kabul edilir. Bilgilerin yanıltıcı olmasından doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Yarışmaya başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.
 • Yarışmaya katılan filmler, festival günleri içinde en çok 3 (üç), ödül kazanan filmler ise en çok 4 (dört) kez, ücretli ya da ücretsiz olarak gösterilebilir ve bu gösterimler için filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.
 • Filmler, festival sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, festival yönetimi, eser sahibi ile TV kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
 • Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi film yapımcısının sorumluluğundadır.

Jürinin Süreci ve Değerlendirme

 • Ana jürinin değerlendirmesine sunulacak aday filmleri, yönetim tarafından belirlenmiş ön jüri seçer.
 • Ön ve ana jüri sayısını festival kurulu belirler.
 • Ana Jüri üyelerinin adları festival basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulur.
 • Yarışma yönetimi jüri üyelerini, sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı kişiler arasından seçer.
 • Yarışmada filmi bulunan yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb. jüri üyesi olamaz.
 • Yarışma yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.
 • Jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini jüri değerlendirme toplantısı haricinde, hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.
 • Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.
 • Ana jüri başkanı yarışma yönetimince belirlenir. Yarışma yönetimi jüri başkanı belirlemediği takdirde jüri üyeleri tercih ederse kendi içinden birini de başkan olarak seçebilir.
 • Jüri üyeleri filmin sanatsal niteliklerini göz önüne alır. Filmin prodüksiyon ve teknik olarak zenginliği kriter olarak ele alınmaz.
 • Jüri üyeleri kararlarını salt çoğunlukla verir. Bütün üyelerin, başkan dâhil 1 (bir) oy hakkı vardır.
 • Ana jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanağını, en geç 24 Mart Çarşamba günü Saat:22.00’ye kadar yarışma yönetimine teslim etmekle ve yarışma yönetimi açıklayana kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
 • Ana jüri yönetimin onayı dışında ödül vermeme, ödülleri paylaştırma ya da yeni bir kategoride ödül koyma yönünde bir karar alamaz. Ancak gerekçeli kararda bu durumu belirtebilir.
 • Ana jürinin yargısı kesindir.

Genel Koşullar

 • Yarışmaya başvuru yapmış eser sahipleri bu yönetmelikte yer alan tüm hususları kabul etmiş sayılır.
 • Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi yönetime aittir.
 • Bu yönetmelik Deniz Feneri Derneği onayıyla 01 Şubat Pazartesi tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Yönetmelikte değişiklik hakkı festival yönetimine aittir.
 • Başvuru koşullarını yerine getirmeyen filmler, ön elemeyi geçse dahi yarışma yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
 • Ön jürinin değerlendirmesine sunulmuş ve yarışmaya kabul edilmiş olan, ancak post-prodüksiyonu devam ettiği için film günlerine yetiştirileceği vaat edilip yetiştirilemeyen filmler, yarışmaya katılım hakkını kaybeder. Yönetim bu durumda ön jürinin belirlediği bir başka filmi yarışmaya alabilir.
 • Yarışma yönetmeliğinde ve başvuru formunda istenen materyaller, istenildiği takdirde, Deniz Feneri Derneği’ne gönderilmek zorundadır.

Diğer Hususlar

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Deniz Feneri Derneği’ne aittir. Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

Yarışma İletişim

Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi
Kazlıçeşme Mah.10. Yıl Caddesi Zeytinburnu, İSTANBUL
Tel:     +90 212 414 60 60
E-mail: iyilikkazandirir@denizfeneri.org.tr

İyilik Kazandırır Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺  

İkincilik Ödülü: 10.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺  

Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺

Ödül festivale katılan filmin temsilcisine verilir. Ancak para ödülü, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişinin hesabına yatırılır.

Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bulunmak ya da bir temsilci göndermek zorundadır. Ödül Töreni’ne geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ve bunu yazılı olarak bildirmeyen ya da bir temsilci göndermeyen eser sahibine parasal ödülü dâhil, hiçbir ödül verilmez.

Para ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine ödülleri, Deniz Feneri Derneği tarafından en geç 28 Mayıs 2021 tarihine kadar ödenir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: MART 2021

İyilik Kazandırır Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://iyilikkazandirir.org/katilim-kosullari/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap