İzmir Büyükşehir Belediyesi İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmak; çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve faydalı içeriklere sahip öykü kitabı oluşturulması amaçlarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması düzenleniyor. Ödüllü hikaye yarışması başvuruları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması

  Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediyesi
   Kategori: Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, İlkokul Yarışmaları, Öğretmen Yarışmaları, Edebiyat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: İzmir 
  Kimler Başvurabilir:

İzmir genelinde ikamet eden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan okul öncesi-anasınıfı ve ilkokul sınıf öğretmenleri ile ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri.

  Son Başvuru Tarihi: 13 HAZİRAN 2021 Saat: 17.00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: HAZİRAN 2021
  Ödüller:

Her konu başlığında ayrı olmak üzere:

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet 
Üçüncülük Ödülü: E– Kitap Okuyucu 
Mansiyon Ödülü: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN A.Ş. yayınları Kitap Seti.

   

Yarışma Hakkında

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nce iklim değişikliği etkilerine dirençli ve sağlıklı bir kent yaratmak amacıyla iklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında İklimin Senin Elinde isimli öykü yarışması düzenlenmektedir.

Yarışma Konusu

1.İklim Değişikliği

2. Enerji Verimliliği

3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı

4.Çevre Bilinci

Kategoriler

1.Okul öncesi-Anasınıfı/İlköğretim Öğretmenleri Kategorisi

2. Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi Öğretmenleri Kategorisi

Yarışma Tanımı

İzmir genelindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan Okul öncesi-Anasınıfı ve İlkokul sınıf öğretmenleri ile Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri katılabileceklerdir. İlk aşamada katılımcılar; ön kayıtlarını gerçekleştirerek belirlenen tarihte 2 oturum yapılacak şekilde 1 (bir) gün çevrim içi eğitime tam katılım sağlamak zorundadır. Eğitimi tamamlayan öğretmenler verilen 4 konudan her konu için en fazla 1’er öykü yazacaktır.

Yarışmanın Amacı

 • İklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak.
 • Öğrenciler ile bire bir çalışan öğretmenlerin bakış açıları ile iklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve çevre bilincini çocuklara en doğru ve etkili şekilde aktarılmasını sağlamak.
 • Öğretmenlerin iklim değişikliği, çevrenin ve doğal zenginliklerin korunması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ve çevre bilinci ile ilgili çocukların farkındalık ve kapasitelerinin arttırılmasını sağlamasına yönelik katkı sunmak.
 • Çocuklar için etkili ve verimli öykü kitapları oluşturmak.

Yarışma Hedef Kitlesi (Kimler Başvurabilir?)

İzmir genelinde ikamet eden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan okul öncesi-anasınıfı ve ilkokul sınıf öğretmenleri ile ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri.

Öykü Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiilen görev yapmakta olan okulöncesi, anaokulu ve ilkokul sınıf öğretmenleri ile ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri katılabileceklerdir. Katılımcıların çevrimiçi yapılacak olan eğitimlere kayıt olması gerekmektedir. Kayıtlar;

https://docs.google.com/forms/d/1kYzbFSFPRK1bJQYKZ7Kp17QhNfNrta8hNAu6i9nOYSU/edit?t s=60b362b7 linki üzerinden online olarak alınacaktır. Katılımcılar linki doldurmaları durumunda Ek-1’de bulunan KVKK metnini kabul etmiş sayılacaklardır. Başvurusu tamamlanan yarışmacıların Ekolojik Okur Yazarlık eğitiminin ardından hazırladıkları öyküler edebiyat@izelman.com.tr adresine öykü teslim son tarihine kadar PDF formatında göndereceklerdir.

 • Yarışmanın eğitimleri, pandemi şartları gereği ortak fiziki bir ortamda yapılmayacak olup katılımcılar belirlenen tarihlerde verilecek olan 1.oturum teorik 2.oturum pratik olmak üzere 1 (bir) gün sürecek çevrimiçi Ekolojik Okur Yazarlık eğitimine katılım sağlayacaktır. Eğitime tam katılım sağlamayan yarışmacılar diskalifiye olacaktır. Eğitim ücretsizdir.
 • Yarışma 1.kategori okul öncesi anasınıfı/ilköğretim öğretmenleri ve 2.kategori ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri olmak üzere 2 kategoride yapılacaktır. Başvuru linkinde kategori olarak belirtilecektir.
 • Her katılımcı kategorisine uygun olarak İklim Değişikliği, Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Çevre Bilinci konularından biri veya birkaçı için eser ve eser adı hazırlayacaktır. Katılımcılar 4 konudan her konu için en fazla 1’er eserle katılabileceklerdir.
 • Yarışmada sunulacak eserler kategori yaşına uygun ve belirtilen konularda öykü türünde yazılacaktır.
 • Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Eser içerisinde geçen özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ve pedagojik kapsam ile ilgili uygunluk konusunda yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar; eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk, okulöncesi ve ilkokul için her öykü en fazla 2 sayfa, ortaokul için en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda edebiyat@izelman.com.tr adresine mail yolu ile ileteceklerdir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine eğitim başvuru formunda yazdıkları rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykülerin ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır. 4 hikaye için;

Rumuz-1, Rumuz-2, Rumuz-3, Rumuz-4 olacak şekilde, aynı rumuz numaralandırılarak kullanılacaktır. Rumuzu olmayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Rumuz bilgisi değerlendirme aşamasında jüriye gönderimde kullanılacaktır.

 • Eğitimi tamamlayan yarışmacıların, öykülerini Taahhütname (Ek-2) ile birlikte 26 Temmuz 2021 tarihinde saat 17.00’a kadar edebiyat@izelman.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Pandemi koşulları nedeniyle elden teslim kabul edilmeyecektir. Öyküler ve taahhütname tek mailde gönderilecek olup farklı mailler ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen hikâyelerin telif ve kullanım haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN A.Ş.’ye geçmiş olduğunu yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya katılan hikâyeler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan hikâyelerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak İZELMAN’a ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamede yer alan tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Jüride, yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolardaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 • Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı internet sitesinden 7 (yedi) gün önceden duyurmak kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş.’ye aittir.

Yarışma Dereceleri

Okul öncesi – Anasınıfı/İlköğretim öğretmenleri kategorisi

 • İklim Değişikliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.
 • Enerji Verimliliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.
 • Çevre Bilinci konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.

Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri kategorisi

 • İklim Değişikliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.
 • Enerji Verimliliği konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.
 • Çevre Bilinci konu başlığında 1,2,3 ve mansiyon dereceleri belirlenecektir.

Yarışma Değerlendirme Kriterleri

 • Jüri, Kurumu temsilen seçilecek kendi dalında uzman üyelerden oluşur.
 • Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
 • Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
 • Jüri ile ilgili değişiklik yapma hakkı internet sitesinden 7 (yedi) gün önceden duyurmak kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş.’ye aittir.
 • Değerlendirme kriterleri jüri değerlendirme kriterlerinde belirtilmiştir.

Jüri Değerlendirme Kriterleri

 • Türkçeyi kullanma gücü (anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (25P)
 • Özgünlük ve edebi nitelik (25P)
 • Üslup (etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma) (25P)
 • Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25P)

Yarışma Jürisi

1.            Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı (İZELMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

2.            Sunay Akın (Yazar, Gazeteci, Araştırmacı, Tiyatro Oyuncusu )

3.            Mavisel Yener (Çocuk Kitapları Yazarı )

4.            Handan Gökçek (Çocuk Kitapları Yazarı )

5.            Dilge Güney (Çocuk Kitapları Yazarı )

6.            İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevlendirilen Türkçe Öğretmeni

7.            İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevlendirilen Fen Bilgisi Öğretmeni

Danışman Jüri Üyesi: Yıldız DEVRAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

Yarışma Başvuru Adresi ve İletişim

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş.

İşçiler Caddesi No:130 Kahramanlar Konak/İzmir

Telefon: 0-232-4646445 – Dahili: 306 (İZELMAN A.Ş.)

İnternet adresi: www.izelman.com.tr

Yarışma Başvuru Linki:

https://docs.google.com/forms/d/1kYzbFSFPRK1bJQYKZ7Kp17QhNfNrta8hNAu6i9nOYSU/edit?ts=60b362b7

Eğitim sonrası öykü gönderimi için mail adresi:

edebiyat@izelman.com.tr

Ayrıntılı bilgi için:

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Tel: 0232 293 39 21

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar (i3 işlemci)

İkincilik Ödülü: Tablet (32 GB 8 inç)

Üçüncülük Ödülü: E-kitap Okuyucu (6 inç 8GB hafızalı)

Mansiyon Ödülü: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN A.Ş. yayınları Kitap Seti.

*Okul öncesi-Anasınıfı/İlköğretim öğretmenleri kategorisi ve Ortaokul Türkçe ve Fen Bilgisi öğretmenleri kategorisi için her hikaye konusunda ödül verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Teslim Tarihi: 13 Haziran 2021 Saat: 17.00
Eğitim Tarihi: 17-19-20-23-26 Haziran 2021

1. Eleme Tarihi  17-19-20-23-26 Haziran 2021

Öykü Teslim Tarihi: 26 Temmuz 2021 saat: 17.00

2. Eleme Tarihi: 27 Temmuz-06 Ağustos 2021

Jüri Değerlendirme: 09-27 Ağustos 2021              

Sonuç Açıklanma Tarihi: 06 Eylül 2021

Ödül Töreni: 01 Ekim 2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklimin Senin Elinde Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://denizli.meb.gov.tr/www/ahi-evran-ve-ahilik-resim-yarismasi/icerik/3661

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap