İzmir Caz Festivali Afiş Tasarım Yarışması

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 28. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında gençlerin yaratıcılıklarını beslemek, bakış açılarını yansıtmalarına olanak sunmak ve grafik sanatına ilgi duyan gençleri desteklemek amacıyla İzmir 19. Caz Afişi Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü afiş tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

İzmir Caz Festivali Afiş Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
   Kategori: Tasarım Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

35 yaşını doldurmamış ilgi duyan tüm T.C. vatandaşları

  Son Başvuru Tarihi: 20 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi:

Belirtilmemiştir.

  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
Seçilen yapıt, 28 İzmir Avrupa Caz Festivali afişi
olarak kullanılacaktır.
 
İkincilik Ödülü: 2000 ₺ 
 
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
   

- Advertisement -

Yarışma Konusu

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 28 İzmir Avrupa Caz Festivali’ni 2021’nin Haziran ayı içinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yarışmanın konusu 28 İzmir Avrupa Caz Festivali’dir.

Yarışma Amacı

Yarışmanın amacı; ‘Avrupa Cazı’ gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan ‘İzmir Avrupa Caz Festivali’ne gençlerin bakış açısını taşımak ve yaratıcılıklarını sergilemeye fırsat tanımaktır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. İKSEV, seçilecek eseri 28 İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanarak, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya T.C. vatandaşları katılabilir.
 • Yarışmacıların 1 Haziran 2021 tarihinde 35 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.
 • Seçici Kurul üyeleri ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı üyeleri yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilen yapıtların, daha önce yayınlanmamış, kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
 • Yarışmacı gönderdiği yapıtının/yapıtlarının özgün ve olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt etmelidir.
 • Seçici kurulun, başka bir eserden görsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaların yarışmasından ihraç edilecek ve İKSEV’in gelecekte düzenleyeceği hiçbir yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmacılar eğer varsa, afişlerinde kullandıkları fotoğrafların kendilerine ait olduğunu veya telif haklarının kendilerince alındığını kanıtlamakla yükümlüdür.
 • Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak İKSEV’e ait olacaktır.
 • Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.
 • İKSEV yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurtdışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
 • Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İKSEV tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
 • Yarışmaya farklı rumuzla en fazla üç afiş gönderilebilir.
 • Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan yapıt sahipleri bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Yapıtlarda Aranacak Koşullar

 • Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur.
 • Afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
 • 50×70 cm afiş için net baskı alanı 48×68 cm, olmalıdır.
 • Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak CD’de teslim edilecektir.
 • CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir.
 • CD’de ayrıca afişin orijinal boyutunda ve çözünürlüğünde PDF dosyası da bulunmalıdır.
 • Sergilenmeye değer bulunacak afişlerin internette yayınlanabilmesi için afişin bir kopyası aşağıdaki standartlarda CD’ye kaydedilmelidir.- Renk formatı: RGB- Çözünürlük: 72dpi- Uzun kenar: 1600px- Döküman formatı: Jpeg – Dosya Boyutu: Azami 2mbh)
 • Ayrıca adaylar afiş çalışmalarının A4 ebadında renkli bir çıktısını da başvuru sırasında göndermek zorundadırlar.
 • Bu uygulama jüri üyelerinin yarışmaya gönderilen afişleri basılı ortamda renk, tipografi açısından daha sağlıklı bir değerlendirme yapmaları amacını taşımaktadır.
 • Bu çıktının kalın kâğıda dijital gerekmektedir.
 • Afişlerin üzerinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 28 İzmir Avrupa Caz Festivali yazıları ile İKSEV logosu bulunacaktır.
 • Logoların renkleri sabittir. Üzerlerinde herhangi yapılmayacak, sitemizden indirildiği şekilde kullanılacaktır. Logolar web sitesinden indirilebilir.

Yapıtın Teslimi

 • Yarışmacı çalışmasını yukarıda belirtilen özellikleri dikkate alarak CD’ye kaydedecektir. Bu CD’lerin elden, posta veya kargo yoluyla 5 Nisan 2021tarihinden itibaren 20 Nisan 2021 tarihine kadar İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı19 Caz Afişi Yarışması MÜZİKSEV Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olması gerekmektedir.
 • Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afiş CD’leri yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
 • Postada ve kargoda olacak gecikmeler ve kayıplardan İKSEV sorumlu tutulamaz.
 • Yarışmaya gönderilen CD’ler üzerinde katılımcının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği çalışmasına altı haneli hem rakam hem de harften oluşan bir rumuz verecektir. (Örneğin: S35B67)e) Bu rumuz CD üzerine, CD’ye kaydedilen çalışmaya, A4 çıktıya ve kapalı kimlik zarfı üzerine yazılmak zorundadır.
 • Yarışmaya birden çok çalışmayla katılan yarışmacılar her biri için başka bir rumuz kullanacaktır ve yeni bir katılım formu dolduracaktır.
 • Katılımcı her yapıtı için ayrı ve kapalı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir.
 • Kapalı Kimlik Zarfının üzerinde, katılımcının yapıtı için kullandığı rumuz ile İKSEV 19 CAZ AFİŞİ YARIŞMASI deyimi bulunacaktır. (Bu zarf üstünde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)
 • Kimlik Zarfının içinde yapıtın rumuzu, katılımcının TC kimlik numarası, adı soyadı, özgeçmişi, adresi, telefon, faks ve e-mail adresini içeren imzalı bir katılım formu bulunacaktır. Bu form www.iksev.org adresinden indirilebilir.
 • Ayrıca Kimlik Zarfının içinde bu Şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli bir belge bulunacaktır.
 • Bu form okunaklı mümkünse bilgisayarla yazılacaktır.
 • Okunamayan kimlik bilgilerine sahip afiş, kazansa bile yarışma dışında kalır.
 • Yapıt teslimi ile ilgili Şartnameye uymayan yapıtlar, yarışma dışı bırakılır.

Diğer Koşullar

 • Şartname ve Katılım Formları, MÜZİKSEV Atatürk Caddesi 458 Alsancak-İzmir ve www.iksev.org adreslerinden temin edilebilir.
 • Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya İKSEV yetkilidir.
 • Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, İKSEV’in yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Değerlendirme

Seçici Kurulun belirlediği sergilenmeye değer afişlerin tümü www.iksev.orgsitesinde ve facebook’ta sergilenecektir.

Seçici Kurul

Cihangir Elmaskaya,

Prof. Dr. Hakan Ertep,

Hüseyin Ekinciler,

Kutsal Lenger,

Maksude Kılınç,

Okan Özgen

Ayşe Tatari.

Yarışma İletişim

Adres: İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı “19. Caz Afişi Yarışması” Atatürk Caddesi No: 45835220 Alsancak /İZMİR

Tel: 0 232 463 03 00;

Faks: 0 232 482 34 22

Sirel Ekşi: sirel@iksev.org, sirel.eksi@gmail.com

Onur Acımaz: onur.acimaz@gmail.com

İzmir Caz Festivali Afiş Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000 TL

Seçilen yapıt, 28 İzmir Avrupa Caz Festivali afişi olarak kullanılacaktır.  

İkincilik Ödülü: 2000 TL   

Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 NİSAN 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 İzmir Avrupa Caz Festivali etkinlik programı içinde verilecektir

İzmir Caz Festivali Afiş Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://iksev.org/tr/caz-festivali/11/afis-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap