İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi için ekonomik, özgün ve nitelikli, işlevsel ve yenilikçi, doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyulması ve mimarlık alanının gelişmesine katkı sunmak amaçlarıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması

Düzenleyen:İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı olan ve şartnamedeki koşulları taşıyan herkes.
Son Başvuru Tarihi:7 HAZİRAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:TEMMUZ 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 350.000 ₺
İkincilik Ödülü: 270.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 200.000 ₺
Mansiyon Ödülü 1: 90.000 ₺
Mansiyon Ödülü 2: 90.000 ₺
Mansiyon Ödülü 3: 90.000 ₺
Mansiyon Ödülü 4: 90.000 ₺
Mansiyon Ödülü 5: 90.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Şekli ve Türü

Bu yarışma, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından; “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” kapsamında ulusal, tek aşamalı ve serbest mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışma Yeri ve Konusu

Yarışmaya konu olan alan; İzmir ili, Güzelbahçe ilçesinde yer alan ve mülkiyeti İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ait olan 2030 ada, 33 ve 85 numaralı parsellerdir.

Yarışmanın konusu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi eğitim ve araştırma binaları ile bu binalara hizmet edecek sosyal-kültürel tesisler ve barınma amaçlı yapıların yerleşke yaşantısı bütünlüğü içinde tasarlanmasıdır.

Yarışmanın Amacı

Bu yarışma ile;

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi için ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların; işlevsel ve yenilikçi çözümlerin aranması,
 • Doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve mimari müellif/müelliflerin belirlenmesi,
 • Güzel sanatların teşviki, mimarlık mesleğinin ve mesleki etik değerlerin gelişmesi,
 • Katılımcıların ulusal-uluslararası rekabet gücü kazanmaları için uygun ortamın sağlanması hedeflenmektedir.

Mimari Tasarım Yarışması Katılım Koşulları

Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. Ekip olarak katılım halinde idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişi ekip başı olarak belirlenecektir. Ekip üyelerinin her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (danışman ve yardımcılarda bu şart aranmaz),
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle; bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak ve olanların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak (bu madde aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyelerini de kapsamaktadır),
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • İsim ve adreslerini yarışma web sayfası üzerinden kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). Web sayfası üzerindeki kayıt işleminin tamamlanması şartnamenin alındığı anlamına gelmektedir.
 • Yarışmaya bir kişi, bireysel olarak veya ekip üyesi olarak ancak bir proje ile katılabilir. Bir kişinin birden fazla ödül alması durumunda kişiye aldığı en yüksek ödül verilir. Diğer ödüller iptal edilir.

Yarışma Başvuru Şekli

Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışma web sayfası üzerinden “Kayıt Formu”nu doldurarak kayıt yaptıracaklardır. Kayıt formunu ekip üyelerinden biri adına doldurmak yeterlidir.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma web sayfası olan, “www.iztovakfi.org/yarisma” adresinden yarışma şartnamesi ve eklerini indirebilecektir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Gizem Kahraman Aksoy (Mimar, TEOS Mimarlık ve Kültürel Danışmanlık)
 • Cemalettin Dönmez (İnşaat Mühendisi, Doç. Dr. İYTE Öğr. Üyesi)
 • Deniz Güner (Mimar, Prof. Dr. DEÜ Öğr. Üyesi)
 • İlker Kahraman (Mimar, Dr. Öğr. Üyesi)
 • Erhan Vecdi Küçükerbaş (Peyzaj Mimarı, Prof. Dr. EÜ Öğr. Üyesi)
 • Aslı Ceylan Öner (Mimar, Doç. Dr. İEÜ Öğr. Üyesi)
 • Gamze Şahin (Mimar, İEÜ Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Müdürü)
 • Koray Velibeyoğlu (Şehir Plancısı, Prof. Dr. İYTE Öğr. Üyesi)

Asli Jüri Üyeleri

 • Deniz Aslan (Mimar, Doç. Dr., DS Mimarlık)
 • Alişan Çırakoğlu (Mimar, CAA Studio)
 • Ergun Dinçer (İnşaat Mühendisi, Er-Efe Mühendislik)
 • Emre Ergül – Jüri Başkanı (Mimar, Dr. İEÜ Öğr. Üyesi)
 • Hikmet Sivri Gökmen (Mimar, Prof. Dr. DEÜ Öğr. Üyesi)
 • Hüseyin Kahvecioğlu (Mimar, Prof. Dr. İÜ Öğr. Üyesi)
 • Semra Uygur (Mimar, Uygur Mimarlık)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Gökhan Kılıç (İnşaat Mühendisi, Doç. Dr. İEÜ Öğr. Üyesi)
 • Işık Ülkün Neusser (Mimar, İEÜ Öğr. Gör.)
 • Serdar Uslubaş (Mimar, Not Mimarlık)
 • Ahmet Mucip Ürger (Mimar, Özer/Ürger Mimarlık)

Raportörler

 • Ece Ceren Engür (Mimar, İEÜ Yarı-zamanlı Öğr. Üyesi)
 • Fatih Gülpınar (Mimar)
 • Hilal Kaleli (Mimar)
 • D. Seren Uzluer Taplak (Endüstriyel Tasarımcı, Genel Sekreter Yardımcısı, İZTO Vakfı)

Yer Görme

Bu yarışmada yer görmek zorunlu olmamakla birlikte jüri yerin görülmesini yarışmacılara tavsiye etmektedir. Bu kapsamda idare tarafından yerleşke alanına iki kez transfer sağlanacaktır. Transferler konusundaki bilgilendirme ve duyurular yarışma web sayfasından yapılacaktır.

Yarışma İletişim

Yarışmayı Açan Kurum

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Adres: Atatürk Caddesi No: 190 Kat: 6 Alsancak 35220 İzmir – Türkiye

Telefon: +90 232 484 04 12-13

Faks: +90 232 484 04 42

Raportörlük İletişim Bilgileri

Telefon: +90 232 488 82 82

E-posta: yarisma@iztovakfi.org

Web: http://www.iztovakfi.org/yarisma

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 350.000 ₺
İkincilik Ödülü: 270.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 200.000 ₺
Mansiyon Ödülü 1: 90.000 ₺
Mansiyon Ödülü 2: 90.000 ₺
Mansiyon Ödülü 3: 90.000 ₺
Mansiyon Ödülü 4: 90.000 ₺
Mansiyon Ödülü 5: 90.000 ₺

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, ekip başına ait katılım tutanağında belirtilen IBAN No’suna en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yarışma Takvimi

Projelerin Son Teslim Tarihi: 7 HAZİRAN 2022

Projelerin Kargo İle Teslim Alınması İçin Son Tarih: 7 HAZİRAN 2022

Sonuçların Açıklanması: TEMMUZ 2022

Kolokyum ve Ödül Töreni: 2 TEMMUZ 2022

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://iztovakfi.org/sayfa/yarisma-hakkinda

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap