İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2021

2.967

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yeni dünya düzeniyle bir kısmı keskinleşip belirginleşen, bir kısmının ise kaybolduğu “Sınırlar”ı fotoğrafçıların gözüyle göstermek amaçlarıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2021düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2021

Düzenleyen:İzmir Ekonomi Üniversitesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:15 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:18 – 28 ARALIK 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Sergileme: Plaket (20 adet)

Yarışmanın Konusu ve Amacı

İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Fotoğraf Yarışmamızın bu seneki konusu; Sınırlar !

Herkesin farkında olduğu en net yargı bütün dünya olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz. Ardarda yaşanan olaylar zinciriyle tüm sınırlar tekrar sorgulandı. Görünen, görünmeyen, bizim çizdiğimiz veya başkalarının çizdiği, kişisel sınırlardan, ev, şehir ülke sınırlarına …

Amacımız bu dönemde yeni dünya düzeniyle bir kısmı keskinleşip belirginleşen, bir kısmının ise kaybolduğu “Sınırlar”ı fotoğrafçıların gözüyle göstermek.

Yarışma Kategorileri

Yarışma, dijital ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her katılımcı en fazla 3(üç) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir .
 • Yarışmaya, seçici kurul üyeleri dışında, amatör veya profesyonel 18 yaşından gün almış bütün fotoğrafçılar katılabilir.
 • Daha önce ödül almış, sergilenmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
 • Her türlü kuramsal çalışmada eserlerin orijininin fotoğraf kökenli olması gerekmektedir. “Fotoğraflarlar değiştirilmiş olabilir. Bu değiştirme, eğer fotografik çerçeveler içinde ise, elektronik veya diğer yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir.”
 • Birden fazla fotoğrafın montajlarıyla oluşturulan fotoğraf (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar, İnsanlı ve insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluklar katılımcıya aittir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.
 • Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 • Exif bilgileri kaldırılmış fotoğraflar, ödül ve sergileme kazanmaları durumunda otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
 • Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapan içeriklere sahip olduğu düşünülen fotoğraflar diskalifiye edilecektir.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Seçici Kurul bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

Fotoğraf Kullanımı Telif Hakları ve Diğer Koşullar

 • Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Üniversite ve bünyesindeki bağlı kurumların yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül alan ve başarılı bulunarak sergilenmeye değer görülen fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların ismi belirtilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına İEÜ tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve İEÜnin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Ödüller 30 iş günü içinde verilen hesaplara yatırılacaktır.

Fotoğrafların Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb. ) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi “photocompetition.ieu.edu.tr” adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Her katılımcı için sistem bir numara atayacak değerlendirmeler numaralar ile gerçekleştirilecektir .Yarışma bitiminde sonuçlar yine aynı adres üzerinden duyurulacaktır.
 • Seçici Kurul tarafından fotoğrafların varsa RAW formatları yoksa dijital işlemden geçmemiş ham hali istenebilir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli . Fotoğraf ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, karakterleri kullanılmamalıdır ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Dijital başvuru esnasında eserini küçültmek durumunda kalan katılımcıların, eserlerinin tam boyutlu hallerinin ilerideki muhtemel basılı süreçlerde yüksek kaliteyi sağlaması sebebiyle de saklamaları uygun olacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Jüri üyelerinin bireysel takdirleri haricinde, yarışma jürisi fotoğrafları başlıca 3 temel kriter üzerinden değerlendirilmeye alacaktır. Bunlar:

 • Konunun kavramsal olarak ele alınış biçimindeki orijinal yaklaşım
 • Katılımcının niyetleriyle örtüşen teknik yeterlilik
 • Sunulan fotoğrafların yarışma konusuyla olan tutarlılığı

Yarışma Jürisi

 • Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU – 9 Eylül Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı
 • Murad SEZER – Reuters Şef Fotoğrafçı
 • Hakan TUNCEL – İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 • Toros MUTLU – İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 • Deborah HARDT -İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 • Sinemis Eser AKAOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi Sanat Koordinatörü
 • Emre KÜHEYLAN – İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 • ·     TUNCAY DERSİNLİOĞLU – Fotoğrafçı
 • Doç.Dr.Gökhan BİRİNCİ -9 Eylül Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Anasanat Dalı *Seçici Kurul en az beş kişi ile toplanacaktır.

Yarışma İletişim

Web adresi: photocompetition.ieu.edu.tr

E mail : photocompetition@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2021 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Sergileme: Plaket (20 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 18-28 ARALIK 2021

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ieu.edu.tr/photocompetition/tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.482 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap