İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2022

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği (İFOD) tarafından, ülkemizde ve dünyada yaşanan küresel sorunlara dikkat çekerek, sanat yolu ile izleyiciye ulaşmak ve bu konuda farkındalık yaratmak amaçlarıyla İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 8.’si düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2022

Düzenleyen:İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği (İFOD)
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Dünya ve Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:24 NİSAN 2022 Saat: 23.00 (TSİ)
Sonuç Açıklanma Tarihi:12 MAYIS 2022
Ödüller:FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).
FIAP Altın Madalya
TFSF Altın Madalya
FIAP Gümüş Madalya
TFSF Gümüş Madalya
FIAP Bronz Madalya
TFSF Bronz Madalya
FIAP Mansiyonu (6 adet)
TFSF Mansiyon (3 adet)
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü  -Plaket
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket
IFOD Özel ödülü (Plaket)
Kabul Alan (en fazla 50 adet) -Sertifika
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Göztepe Rotary Kulübü, her yıl ülkemizde ve dünyada yaşanan küresel sorunlara dikkat çekerek, sanat yolu ile izleyiciye ulaşmak ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Konusu

“İyi Tarım, Doğru Üretim”

“GERÇEK GIDA GELECEĞİMİZ”

Artan küresel nüfus ve kırsal alandan kentsel hayata geçiş, beslenme alışkanlıklarımızda büyük bir değişimi de beraberinde getirmiş, endüstriyel gıdalar geleneksel beslenme modelinin yerini almıştır. Artık daha fazla karbonhidrat, trans yağ, tuz, kimyasal gıda katkı maddeleri, transgenik bitkiler (GM) vb. içeren endüstriyel tarım ürünleri kolay ulaşım ve dayanıklılık faktörleri ile beslenme zincirimizin vazgeçilmez parçası olmuştur.

Teknoloji ve sanayinin gelişmesi ile farklılaşan yaşam alanlarımız, gıda türlerimiz ve beslenme alışkanlıklarımız bizi doğal yaşamdan uzaklaştırıp, beton duvarların arasında, ambalajlı gıdalara mahkûm etmekte; değişen ekolojik koşullar ve artan ekonomik sorunlar nedeni ile birçok insan yetersiz beslenme veya açlık içinde yaşam mücadelesi vermekte ve her yıl milyonlarca insan açlıktan ya da sağlıksız beslenme nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, küresel ısınma, çevre kirliliği ile artan nüfus ve kentsel yaşam koşullarının gelecekte; ihmal ettiğimiz geçmişimize geri dönüşü olanaksız kılarak sağlıksız nesiller olarak karşımıza çıkacağını şimdiden ortaya koymaktadır.

Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD olarak bu yıl 8.sini düzenlediğimiz uluslararası fotoğraf yarışması ile; Her geçen gün artan sağlıksız yaşam koşulları ile doğaldan uzaklaşan toplumda, ekolojik yaşam bilincini oluşturmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemeyi özendirecek, sistemde yanlış uygulamalar sonucu kaybolmaya yüz tutmuş doğal dengeyi yeniden kurmak için insana ve çevreye dost üretim sistemleri konusunda ilham kaynağı olacak fotoğraf karelerini arıyoruz. Geleneksel gıdaların üretim ve tüketiminin önemini kavramak, öncelikle farkındalık yaratarak ve toplum için bir rol modeli olabilen insanlar ile mümkün olabilecektir. Tüm amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını, yarışmamıza katılmaya, dünyanın ve insanlığın önemli bir sorunu olan bu konuya dikkat çekme gayretimize destek olmaya davet ediyor, sağlıklı beslenme ve yaşam mesajımızı destekleyen orijinal fotoğrafları bekliyoruz.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Sponsorlar, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma Tek kategoride Digital Siyah-Beyaz veya Renklidir. Monokrom ve/veya Renkli fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
 • Her bir katılımcı, en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir.
 • Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca eser sahibi olduğunu ve bizzat meydana getirdiği, başta gönderdiği fotoğraf olmak üzere her türlü eserin (“Eser”) tüm haklarının tarafına ait olduğunu; Eser’in özgün bir çalışma olduğunu, mevzuat kapsamında tek başına eser sahibi olduğunu; Eser’in İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin, Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun, Yarışmanın Göztepe Rotary tarafından bilahare belirlenecek ana sponsorunun, IFOD’un ve TFSF’nin sosyal medya üzerinde kullandığı (Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında ve/veya İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunmayacaktır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki; Katılımcı, üçüncü şahısların Eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Böyle bir durumdan dolayı doğabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir, Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup, bu şekilde bir ön araştırma yapmak zorunda da değildir.
 • Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkanları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Ödül alan fotoğraflar www.tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan E-Almanak 2022’de kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

*Bu yarışma TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

*Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey tarafından (TFSF 2022-012) ve FIAP tarafından FIAP 2022-259 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar İzmir Göztepe Rotary, IFOD (izmir Fotoğraf Sanatı Derneği) arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile haber yayını, tanıtım amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilir. Eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. İzmir Göztepe Rotary ve IFOD yarışmada ödül ve sergileme hakkı kazanan fotoğrafları, hazırlayacağı PDF katoloğu, web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında fotoğrafçının adı ile birlikte yayınlayabilir, paylaşabilir ve tanıtımını yapabilir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar https://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesi ile TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF sayısal E-Almanak 2022’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Eser sahibi bu kullanımlar için ayrıca telif hakkı, maddi ve manevi bedel talep etmeyeceğini yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılır.
 • Ödül alan eserlerin kullanım hakları İzmir Göztepe Rotary Kulübü, IFOD ve eser sahibine ait olacak, ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepleri olmayacağını yarışmaya katılarak kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacılar, ödül ve sergileme alan fotoğraflarının basılı kopyalarını İzmir Göztepe Rotary ve IFOD tarafından sergi ve kataloglarda kullanılmasını kabul ederler.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Eser gönderenler gönderdikleri eserlere ilişkin gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Göztepe Rotary ve IFOD sorumlu olmayacaktır.
 • Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri sisteme yükledikleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi, eksik veya hatalı adres bildirimi yüzünden ellerine ulaşmaması halinde İzmir Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD sorumluluk taşımayacaktır.
 • Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak Yarışma web sitesi www.ipc-gozteperotary.com de indirilmeye hazır tutulacaktır. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, IFOD https://ifod.org.tr/ İzmir Göztepe Rotary www.ipc-gozteperotary.com TFSF https://tfsfonayliyarismalar.org/ ve Rotary 2440 Bölge internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan sergi alanlarında sergilenecektir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir LCD monitörde sunulacaktır.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/ adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir. Katılımcı önce üyelik bildirim formunu doldurarak siteye üye olacak ve onaylanan kullanıcı adı ve şifresiyle fotoğraflarını yükleyecektir.
 • Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 • Sadece fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmalısınız.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD sorumlu olmayacaktır. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

Sonuçların Açıklanması

Yarışma sonuçları TFSF’nın http://tfsfonayliyarismalar.org   ile Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin www.ipc-gozteperotary.com ve IFOD https://www.ifod.org.tr/ adreslerinden duyurulacaktır. Sonuçlar tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir. Düzenleme Kurulu e-mail, ödül ve dijital CD/DVD katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış temin etmesinden kaynaklanan hususlarda hiçbir şekilde İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; her türlü adres değişikliğinin de yazılı şekilde yarışma sekretaryasına iadeli taahhütlü olarak bildirilmesi zorunludur.

Jüri Üyeleri

 • Özlem Gün Bingöl Fotoğraf Sanatçısı İFSAK- FOTOGEN üyesi (AFIAP)
 • Berna Kızıltan Göztepe Rotary Kulübü ve IFOD temsilcisi- Fotoğraf Sanatçısı
 • Zeynep Özcan Fotoğraf Sanatçısı (EFIAP)
 • Neptün Soyer KÖY-KOOP Yön.Kur.Bşk. https://www.koykoopizmir.com/
 • Seda Şengök İFOD Yön. Kur. Bşk. Fotoğraf Sanatçısı

Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

TFSF Temsilcisi: Ünal ÖZFUÇUCU

Salon Başkanı: Orhun Sungurtekin Göztepe Rotary Kulübü Derneği Uluslararası Fotoğraf Yarışması Kom.

Bşk.

Yarışma İletişim

Orhun Sungurtekin İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği

+90 532 78057 74

www.ipc-gozteperotary.com

E-mail : photocontest@gozteperotaryclub.org

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2022 Ödülleri

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).
FIAP Altın Madalya
TFSF Altın Madalya
FIAP Gümüş Madalya
TFSF Gümüş Madalya
FIAP Bronz Madalya
TFSF Bronz Madalya
FIAP Mansiyonu (6 adet)
TFSF Mansiyon (3 adet)
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü  -Plaket
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü -Plaket
IFOD Özel ödülü (Plaket)
Kabul Alan (en fazla 50 adet) -Sertifika

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 24 NİSAN 2022 Saat: 23.00 (TSİ)
Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MAYIS 2022

Ödül Töreni: 9 HAZİRAN 2022

Ödüllerin Gönderimi ve Online Kataloglar: 15 TEMMUZ 2022

İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/izmir-goeztepe-rotary-kuluebue-dernegi-8-uluslararasi-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap