İzmir Tarihi Kent Merkezi Fotoğraf Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente ait görsel bir hafıza oluşturmak, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların dikkatini tarihi alana çekmek ve kültürel zenginlikleri belgelemek amacıyla Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye İzmir Tarihi Kent Merkezi Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye İzmir Tarihi Kent Merkezi Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediyesi 
  Kategori: Fotoğraf Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir:

Tüm Türkiye

  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 15 OCAK 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 25 OCAK 2021
  Ödüller:

18 Yaş Üstü / Fotoğrafçı Gözüyle İzmir Tarihi Kent Merkezi
Birincilik Ödülü: 8.000 ₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon (3 adet): 2.000 ₺
Sergileme (20 adet): 500 ₺
18 Yaş Altı / Gençlerin Gözüyle İzmir Tarihi Kent Merkezi
Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Mansiyon (3 adet): 500 ₺
Sergileme (20 adet) 200 ₺

   

Yarışmanın Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye – İzmir Tarihi
Kent Merkezi” Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Konusu

Yarışma kapsamında; Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndan Kadifekale’ye
uzanan ve kentin tarihi merkezi olarak nitelendirilen alan içindeki kültürel zenginliklerin fotoğraflanması istenmektedir. Kadifekale, Antik Tiyatro, Agora ve Roma Yolu gibi arkeolojik alanların yanı sıra; Kemeraltı Çarşısı, Basmane, İkiçeşmelik, Damlacık gibi tarihi dokunun yoğun olduğu
bölgeleri gösteren fotoğraflar değerlendirilecektir. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan hanlar, hamamlar, şadırvanlar, oteller, camiler, havralar, kiliseler ve meydanlar da fotoğraflanabilir. Ayrıca tarihi dokuyu içine alan insan, sokak yaşamı, meslekler ve zanaatkarlar da yarışma kapsamındadır.

Yarışmanın Amacı

Fotoğraf sanatı aracılığı ile İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin tarihi ve kültürel
zenginliklerinin belgelenmesi, amatör-profesyonel fotoğrafçılar ile gençleri tarihi alana çekmek, kentimize ait bir görsel bellek oluşturmak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak güzel bir miras bırakmaktır.

Yarışmanın Kategorileri

Sayısal (Dijital) olarak yapılacak yarışmamız 2 (iki) ayrı kategoride
düzenlenmektedir:

 • 18 Yaş Üstü Kategori: “Fotoğrafçı Gözüyle İzmir Tarihi Kent Merkezi”
 • 18 Yaş Altı Kategori: “Gençlerin Gözüyle İzmir Tarihi Kent Merkezi”

Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş altı katılımcıların yarışma bilgilerinin bulunduğu sayfadaki “Yarışma Açıklama” kısmında yer alan Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini indirip doldurarak, yarışmaya katılım sayfasında yer alan fotoğraf yükleme alanı altındaki “+ Dosya Seçin” butonuna basarak Son Katılım Tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgeyi yüklemeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

Başvuru Şartları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında herkese açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla en fazla 5 (beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
 • İnsanlı veya drone vb. insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın herhangi bir yarışmada sergileme almış, yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmemektedir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni gösteren harita sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflar içinden, ilgili kategorinin sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir. Satın alma yapılacak fotoğraflar da, ödül ve sergileme alan fotoğraflarla birlikte jüri üyeleriyle birlikte seçilecektir.
 • Yarışma sonuçları https://www.izmir.bel.tr ve https://tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecektir.

Telif Hakları ve Kullanım Koşulları

 • Yarışmada ödül, sergileme ve satın alma kazanan eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme haklarına fotoğrafçı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi de sahip olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince dereceye giren, sergileme satın alma kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname vermiş sayılır.
 • Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının İzmir Büyükşehir Belediyesi yayınlarında, web sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve muhtelif yerlerde isminin kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.
 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Katılımcılar, TFSF Yarışma web Sayfası’na üye olup bu yarışmaya eser göndermekle şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Fotoğraflar çevrimiçi (online) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğraf yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2Mb (Siyah-Beyaz ise 1 Mb) ’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Yukarıdaki boyutları karşılaması koşuluyla cep telefonuyla çekilen fotoğraflar da katılabilir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraf yükleme sayfasında fotoğrafın çekildiği yer kısmına fotoğrafta yer alan yerin ismi yazılmalıdır. Örneğin “Havra Sokağı”
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

Seçici Kurul

Coşkun ARAL: Fotoğraf Sanatçısı, Gazeteci, Belgesel Yapımcısı
Mehmet GÖKYİĞİT: Fotoğraf Sanatçısı, EFIAP/s, KKTC FODER Başkanı
İzzet KERİBAR: Fotoğraf Sanatçısı, EFIAP
Yusuf TUVİ: Fotoğraf Sanatçısı, AFIAP
Birol ÜZMEZ: Fotoğraf Sanatçısı
TFSF Temsilcisi : Koray M. ÜRKMEZ

Jüri en az üç kişi ile toplanır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı online olarak yapılacaktır.

Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye İzmir Tarihi Kent Merkezi Fotoğraf Yarışması Ödülleri

18 Yaş Üstü / Fotoğrafçı Gözüyle İzmir Tarihi Kent Merkezi


Birincilik Ödülü: 8.000 TL
İkincilik Ödülü: 6.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 4.000 TL
Mansiyon (3 adet): 2.000 TL
Sergileme (20 adet): 500 TL


18 Yaş Altı / Gençlerin Gözüyle İzmir Tarihi Kent Merkezi

Birincilik Ödülü: 3.000 TL
İkincilik Ödülü: 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL
Mansiyon (3 adet): 500 TL
Sergileme (20 adet): 200 TL

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 OCAK 2021 / 23.00 (TSİ)
Seçici Kurul Toplantısı: 20 OCAK 2021
Sonuçların Açıklanması: 25 OCAK 2021
Sergi ve Ödül Töreni: Daha sonra duyurulacaktır.

Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye İzmir Tarihi Kent Merkezi Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://kultursanat.izmir.bel.tr/Etkinlikler/60kemeralti60ndan-kadifekale60ye-izmir-tarihi-kent-merkezi60-fotograf-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap