“İzmir’in Arkeolojik Mirası” Ulusal Fotoğraf Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, fotoğraf sanatı aracılığı ile İzmir’deki arkeolojik zenginliklerinin belgelenmesi, amatör-profesyonel fotoğrafçılar ile gençleri bu alanlara çekmek, kentimize ait bir görsel bellek oluşturmak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak güzel bir miras bırakmak amaçlarıyla “İzmir’in Arkeolojik Mirası” Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

“İzmir’in Arkeolojik Mirası” Ulusal Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:4 KASIM 2022 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:14 KASIM 2022
Ödüller:18 Yaş Üstü / Fotoğrafçı Gözüyle İzmir’in Arkeolojik Mirası Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
TFSF Mansiyon Ödülü: 2.500  (3 adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (20 Adet)

18 Yaş Altı / Gençlerin Gözüyle İzmir’in Arkeolojik Mirası Kategorisi
Birincilik Ödülü: 4.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
TFSF Mansiyon Ödülü: 1.000  (3 adet)
Sergileme Ödülü: 250 ₺ (20 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Yarışma kapsamında; İzmir il sınırları içindeki arkeolojik zenginliklerin fotoğraflanması istenmektedir. İzmir’deki tüm antik kentler, kaleler, arkeolojik eserler fotoğraflanabilir. Ayrıca arkeoloji müzelerinde çekilen fotoğraflar da yarışma kapsamında değerlendirilecektir.

Efes ve Pergamon Antik Kentleri’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kazı çalışmalarına destek verdiği Smyrna Antik Kenti, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı, Erythrai Ören Yeri, Eski Smyrna (Bayraklı Ören Yeri), Phokaia Antik Kenti, Yeşilova Höyüğü, Teos Antik Kenti, Klaros Kutsal Alanı, Panaztepe, Urla-Klazomenai, Limantepe, Nif (Olympos) Dağı, Ulucak Höyük ve Metropolis Antik Kenti’nde çekilen fotoğrafların yarışmaya katılması beklenmektedir.

Yarışmanın Amacı

Fotoğraf sanatı aracılığı ile İzmir’deki arkeolojik zenginliklerinin belgelenmesi, amatör-profesyonel fotoğrafçılar ile gençleri bu alanlara çekmek, kentimize ait bir görsel bellek oluşturmak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak güzel bir miras bırakmaktır.

Kategoriler

Sayısal (Dijital) olarak yapılacak yarışmamız 2 (iki) ayrı kategoride düzenlenmektedir:

A- 18 Yaş Üstü Kategori: “Fotoğrafçı Gözüyle İzmir’in Arkeolojik Mirası”

B- 18 Yaş Altı Kategori: “Gençlerin Gözüyle İzmir’in Arkeolojik Mirası”

*Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların yarışma sitesindeki şartnameden indirecekleri Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde yarışma sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar dışında herkese açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • İnsanlı veya insansız drone vb. hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Arkeolojik kazı alanlarına, ören yerlerine, müzelere giriş ve çekim izinlerinden katılımcı sorumludur.
 • Yarışmaya daha önce veya bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan, renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış, kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve İzmir il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.
 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Düzenleyici kurum, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleyici kurum, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını ilgili kategorinin sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Yarışma sonuçları https://www.izmir.bel.tr ve https://tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecektir.
 • Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2022 -054” numara ile onaylanmıştır.
 • Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan eserlerin yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince dereceye giren, sergileme satın alma kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname vermiş sayılır.
 • Katılımcı; ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının İzmir Büyükşehir Belediyesi yayınlarında, web sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve muhtelif yerlerde isminin kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.
 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Katılımcılar, TFSF yarışma web sayfasına üye olup, bu yarışmaya eser göndermekle şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Fotoğraflar çevrimiçi (online) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğraf yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-350 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kenarı en az 2000 piksel olacak şekilde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 6 Mb’yi geçmemelidir.
 • Yukarıdaki boyutları karşılaması koşuluyla cep telefonuyla çekilen fotoğraflar da katılabilir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraf yükleme sayfasında fotoğrafın çekildiği yer kısmına, yerin ismi yazılmalıdır. Örneğin: Metropolis Antik Kenti
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar, yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli, çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

Seçici Kurul Üyeleri

 • Merih AKOĞUL – Fotoğrafçı, Yazar
 • Kamil FIRAT – Fotoğrafçı, Akademisyen
 • Doç. Dr. A.Beyhan ÖZDEMİR – Fotoğrafçı, Akademisyen
 • Aykan ÖZENER – Fotoğrafçı, Arkeolog
 • Doç. Dr. Haluk SAĞLAMTİMUR – Arkeolog, Akademisyen
 • Firdevs SAYILAN – Fotoğrafçı, Sanat Tarihçisi
 • Mehmet YASA – Fotoğrafçı, Restoratör

TFSF Temsilcisi: Koray M. ÜRKMEZ

Düzenleme Komitesi

 • Özgür Ozan YILMAZ – İBB – Genel Sekreter Yardımcısı
 • Mihriban YANIK – İBB – Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı
 • Sevinç ÇULCU – İBB – Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürü
 • Serdar ONA – İBB – Arkeolog
 • Mehmet YASA – İBB – Restoratör

Fotoğrafçı

 • Özgür Ozan YILMAZ –  İBB – Genel Sekreter Yardımcısı
 • Mihriban YANIK – İBB – Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı
 • Sevinç ÇULCU – İBB – Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürü
 • Serdar ONA – İBB – Arkeolog
 • Mehmet YASA – İBB – Restoratör, Fotoğrafçı

Yarışma İletişim

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı – Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

Yetkili kişi: Nihal İLTER

Telefon: 0 (232) 293 30 33

E-Posta: izbbfotoyarisma@gmail.com

“İzmir’in Arkeolojik Mirası” Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

18 Yaş Üstü / Fotoğrafçı Gözüyle İzmir’in Arkeolojik Mirası Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
TFSF Mansiyon Ödülü: 2.500  (3 adet)
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (20 Adet)

18 Yaş Altı / Gençlerin Gözüyle İzmir’in Arkeolojik Mirası Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü: 4.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası
TFSF Mansiyon Ödülü: 1.000  (3 adet)
Sergileme Ödülü: 250 ₺ (20 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 4 KASIM 2022 Saat: 23.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 KASIM 2022

“İzmir’in Arkeolojik Mirası” Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/izmir-bueyueksehir-belediyesi-izmir-in-arkeolojik-mirasi-ulusal-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap