Kadıköy Anadolu Lisesi Küçürek Öykü Yarışması

Kadıköy Anadolu Lisesi tarafından, gençleri yazmaya teşvik etmek, öykü türünü sevdirmek, gençlerde kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesine katkı sunmak amaçlarıyla Kadıköy Anadolu Lisesi Küçürek Öykü Yarışması düzenleniyor. Ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

Kadıköy Anadolu Lisesi Küçürek Öykü Yarışması

Düzenleyen:Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Kategori:Öykü Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Kültür – Sanat Yarışması
Hikaye Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:İstanbul
Kimler Başvurabilir:İstanbul ili sınırları içindeki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
bağlı tüm özel-resmi liselerde öğrenim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:20 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:24 EYLÜL 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 2.000
İkincilik Ödülü: 1.500
Üçüncülük Ödülü: 1.000
Mansiyon Ödülü: Kitap Seti

Yarışma Konusu

Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen küçürek öykü yazma yarışmasının konusu “umut” tur.

Yarışma Amacı

Yarışmanın amacı, yazmaya özendirmek, edebiyatın bir ürünü olan öykü türünü sevdirmek, yazıp üreterek kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin, kişinin kendi yaşamına ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekmektir.

Öykü Yarışması Başvuru Koşulları

a. Yarışma İstanbul ili sınırları içindeki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi liselerde(Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmi Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Özel Güzel Sanatlar Lisesi) öğrenim gören öğrencilere açıktır.

b. Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. c. Öyküler küçürek öykü yazma kuralları çerçevesinde “umut” konusunu işlemelidir.

d. Öykülerin uzunluğuen fazla 150 kelime olmalıdır. Öyküler Times New Roman karakterinde 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

e. Yarışmaya katılan öyküler, Türkçenin dil kurallarına, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır.

 • Katılımcılar yarışmaya bir eser ile katılabilirler.
 • Yarışmaya gönderilen eserler başka bir yarışmada kullanılamaz.
 • Her okul en fazla 3 eser ile başvuru yapabilir.

ı. Başvuru için;

 1. Eserler en geç 20 Ağustos 2021 tarihine kadar şartname ekindeki katılım formu, açık rıza onayı ve veli izin belgesi ile birlikte kucurekhikaye.kal@gmail.com adresine e-posta olarak veya kapalı zarf içerisinde Kadıköy Anadolu Lisesi Hikâye Yazma Yarışması başlığıyla Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. No 68 34710 Moda/Kadıköy İSTANBUL adresine posta ilegönderilmelidir.
 • Eserin koyulduğu zarfın üzerinde ve eserin arka kısmında katılımcının adı, soyadı, iletişim bilgileri yazılmış olmalıdır.
 • Katılım formu, açık rıza onayı, veli izin belgesi ve şartname http://kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr/ adresinden indirilebilir.
 • Katılım formu ve diğer belgeler ıslak imzalı olmalıdır.

Not: Başvuru dosyaları elden teslim edilebilir.

i. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonraeserini geriçekemez.Eserler iade edilmez.

j. Yarışma katılım formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır.Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

k. Eserler e-posta yoluyla gönderilebildiği için engelli bireylerin yarışmaya katılmaları konusundaherhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Esere Ait Haklar

a. Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın haklarıeser sahibine aittir. Eser sahibinin izni ile eserlerMüdürlüğümüz tarafından her türlü mecrada, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılabilir.

b. Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada kullanılmışolmamasıgereklidir, aksitakdirde eserler değerlendirme dışı olacaktır.

c. Yarışmaya gönderileneserlerdeözgün olmayan kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı,yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.

d. Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunukapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23. maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda Kadıköy Anadolu Lisesi tam ruhsatla yetkilendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için ekli taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.

Değerlendirme

a. Değerlendirmeikikategoride yapılacaktır. Ön eleme sonrasında finale seçilen 10 eser ikinci birdeğerlendirmeye tabi tutularak dereceye girenler belirlenecektir.

b. Eserler100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Küçürek öykü türünün özelliklerine uygun bir anlatım kullanabilme, (40 puan)

Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, (10 puan)

Türkçenin etkili ve güzel kullanılması, (25 puan)

Özgünlük. (25 puan)

 • Ön eleme Kadıköy Anadolu Lisesi edebiyat öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri

Meltem EREN – Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Songül BEDİR ATİK – Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Ayşe Nur AYDIN – Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Sıddık CANSEVER – Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Mustafa KUĞU – Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yiğit BENER – Yazar Müge İPLİKÇİ – Yazar

Diğer Hususlar

a. Yarışma tamamen gönüllük esasına göre yürütülmektedir. Yarışmanın planlanması, hazırlanması,değerlendirilmesi hususlarında görev alan kişi veya kişilerin maddi çıkar elde etmesi söz konusu değildir.

 • Yarışmada herhangi bir ticari amaç güdülmemiştir, katılım ücretsizdir.
 • Etkinliğin bütçesi Kadıköy Anadolu Lisesi Okul-Aile Birliği hesabına yarışma için yapılmış olan şartlı bağıştan karşılanacaktır.

Sonuçların Duyurulması ve Ödül Töreni

 • Yarışma sonuçları 24 Eylül 2021 tarihinde http://kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr/ adresinden duyurulacaktır.
 • Pandemi şartları nedeniyle ödül töreni ve yeri Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğünce http://kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr/ adresindesonradan ilan edilecektir.

Yarışma İletişim

Kadıköy Anadolu Lisesi Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Cad. No 68  34710 Moda/Kadıköy

İSTANBUL

Tel.: (216) 345 09 44-45

Ayşe Nur AYDIN –Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

e-posta: kucurekhikaye.kal@gmail.com

Tel.: (532) 6687185

Kadıköy Anadolu Lisesi Küçürek Öykü Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2.000
İkincilik Ödülü: 1.500
Üçüncülük Ödülü: 1.000
Mansiyon Ödülü: Kitap Seti

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 EYLÜL 2021

Kadıköy Anadolu Lisesi Küçürek Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr/icerikler/kadikoy-anadolu-lisesi-kucurek-oyku-yarismasi_11296255.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap