Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ’23 Ulusal Fotoğraf Yarışması

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından, amatör veya profesyonel kadın fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmak amaçlarıyla Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ’23 Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Geleneksel ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ’23 Ulusal Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Anadolu Hayat Emeklilik
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:TC kimlik numarasına sahip 18 yaş ve üzeri tüm kadınlar.
Son Başvuru Tarihi:10 MART 2023 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:7 NİSAN 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası 
Mansiyon Ödülü: 2.000  (3 adet) + TFSF Mansiyon
Sergileme: 750 ₺ (En fazla 38 adet)
Satın Alma: 750 ₺ (Kurumun uygun gördüğü sayıda)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu ve Amacı

 • “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘23 Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Hayata Dair” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, tüm amatör veya profesyonel kadın fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerinitoplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır.
 • Fotoğrafçıların eserleri seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Anadolu Hayat Emeklilik (düzenleyici kurum) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.

Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ’23 Ulusal Fotoğraf Yarışması”; dijital kategoride ve renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması 2023 Yarışma Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, yarışma sekretaryası ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel, TC Kimlik numarasına sahip kadın fotoğrafçılara açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam edenkatılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Her katılımcı en fazla 4 adet Dijital Renkli eserle yarışmaya katılabilir. Yarışma “Dijital Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan ulusal veya uluslararası başka herhangi bir yarışmada ödül alan (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında (Facebook, twitter, instagram vb) yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Teknik şartlara uygun olan cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • Ödül,  sergileme  ve/veya  derecenin  iptal  edilmesi  halinde;  iptal  durumu,  Anadolu Hayat    Emeklilik’in    http://www.anadoluhayat.com.tr/    internet    sitesi    ile    TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfasında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş ve TFSF sorumlu değildir.
 • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Ayrıca, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 750 (yediyüzyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
 • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.‘ye ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş http://www.anadoluhayat.com.tr/ve TFSF’ye ait https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2023 ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920×1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Yarışma sonuçları AHE’nin http://www.anadoluhayat.com.tr/ adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Anadolu Hayat Emeklilik’in istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. (Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.)
 • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http:// tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

*Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2023-021” numara ile onaylanmıştır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme / yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili yarışmaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce siteye üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Aktivasyon linki için e-postanın gelen klasörü veya spam ya da gereksiz klasörü kontrol edilmeli, link içeren e-postanın ulaşmaması halinde şartnamedeki linke tıklanarak yeniden kod talep edilmelidir.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. Şifrenin unutulması halinde şifremi unuttum linkinden yeni şifre oluşturulabilir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 8 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.
 • Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Güler ERTAN – Prof. Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
 • İzzet KERİBAR – (EFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
 • Nihal KAFALI – Prof.   Mimar   Sinan   Güzel   Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
 • Nihan GÜNEY – Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri
 • Dr. Sefa Ulukan – TFSF Başkanı
 • Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
 • Jüri değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun olarak ONLINE PUANLAMA olarak, final turu yüz yüze yapılacaktır. Final turunun yüz yüze yapılamaması durumunda ZOOM Meeting yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

TFSF Yarışma Temsilcisi: Cengiz Han GÜNESEN

 • Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

Kişisel Verilerin Korunması

 • Yarışmaya katılanların, yarışma kapsamında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve TFSF’ye ilettiği kişisel verileri; sadece yarışma ile ilgili olarak işbu Şartnamede belirtilen süreçlerde kullanılmak üzere veri sorumlusu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve TFSF tarafından işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Yarışmaya katılanlar, ilettikleri kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, değişmesi halinde güncellenmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları, Veri Sorumlusu olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve TFSF’nin mevzuattan ve bu metinden doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır. Kişisel Veriler ile ilgili talepler yazılı olarak “Yarışma Sekreteryası”na iletilebilir.
 • İşbu Şartnameyi kabul eden herkes, veri sorumlusu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve TFSF tarafından sadece yarışma kapsamında temin edilen kişisel verilerin Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve TFSF tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza göstermiş sayılacaktır.
 • Uyuşmazlıkların çözümünde Anadolu Hayat Emeklilik ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Yarışma İletişim

Adı ve Soyadı: Emre KAYNARPINAR

Adres: Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği

İş Kuleleri Kule 2 Kat: 17 Levent – İstanbul

İrtibat Tel: 0212 317 70 93    

E-posta Adresi: iletisim@anadoluhayat.com.tr

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ’23 Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + TFSF Altın Madalyası
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺ + TFSF Gümüş Madalyası
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ + TFSF Bronz Madalyası 
Mansiyon Ödülü: 2.000  (3 adet) + TFSF Mansiyon
Sergileme: 750 ₺ (En fazla 38 adet)
Satın Alma: 750 ₺ (Kurumun uygun gördüğü sayıda)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 11 MART 2023 Saat: 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 8 NİSAN 2023

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ’23 Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/anadolu-hayat-emeklilik-ahe-kadin-goezueyle-hayattan-kareler-22-ulusal-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap