Kadın Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması

Sancaktepe Belediyesi tarafından, sanat aracılığıyla kadının toplumdaki yeri konusunda farkındalık oluşturmak, ilçenin kültür-sanat alanındaki gelişimine katkı sunmak ve yeni sanat eserleri verilmesini teşvik etmek amaçlarıyla Kadın Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması düzenleniyor. Ödüllü senaryo yarışması başvuruları devam ediyor.

Kadın Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması

  Düzenleyen: Sancaktepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  Kategori: Kısa Film Senaryo Yazma Yarışması, Edebiyat Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurtdışı
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan Herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 MAYIS 2021
  Ödüller:
 
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
 
+ Mansiyon Ödülleri
   

- Advertisement -

Yarışma Teması

Sancaktepe Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen kadın temalı kısa film senaryo yarışmasının adı “Yarınlara Kalsın” ve yarışma sloganı ; “Kadın İsterse Değişir Her Şey” olarak belirlenmiştir.

Yarışma Amacı

• Toplumda Kadın konusunda farkındalık oluşturmak
• Kısa film senaryo yarışması kapsamındaki etkinlikler ile Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın İlçenin kültürel gelişimine ve tanıtımına katkıda bulunması,
Kültür ve sanat dünyasında “Kadın”nın hikâyesini görünür kılmak.
•Türk sinemasına özgün eserler kazandırmak.

Senaryoda Aranan Özellikler

• Kısa film senaryosunun konusu “Kadın” olacaktır. Herhangi bir kısıtlama ve sınırlandırma yoktur. Kadınlarla ilgili herhangi bir hikaye olabilir.
• Senaryonun hedef kitlesi genel izleyicidir.
• Tür; kurmaca, deneysel gibi kısa filmin dallarında herhangi bir ürün olabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek senaryolar yarışmaya kabul edilmez.
Senaryolar, en fazla 15 sayfa olmalıdır.
•Senaryolar genel kabul gören senaryo tekniklerine uygun şekilde yazılmalıdır.

Senaryo Yarışması Başvuru Şartları

• Yarışma, konusu özelinde tüm yurtiçi ve yurtdışı başvurulara açıktır.
• Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
• Yarışmaya amatör profesyonel başvuru şartlarını yerine getiren herkes katılabilir.
• Tüm başvurularda senaryonun dili Türkçe olacaktır.
• Yarışmaya en fazla 2 eserle başvurulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruların değerlendirmesi de ayrı ayrı yapılacaktır.
• Katılımcılar yarışmaya grup çalışmalarıyla katılabilirler.
• Grup çalışmasında yer alan kişilere ayrı ayrı ödül verilmeyecektir.
• Senaryolar 15 sayfayı aşmamalıdır.
• Yarışmaya başvuran kişi biyografisini ve filmin sinopsisini başvuruya eklemelidir.
• Yarışma sonunda mansiyon ödülleri olarak kurgu, montaj, müzik desteği gibi ödüller vermek Sancaktepe Belediyesi’nin inisiyatifindedir.
• Ayrıca jüri tarafından çok beğenilen bir eser olursa Sancaktepe Belediyesi o senaryonun film haline gelmesine destek sağlayacaktır.
• Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır.
• Dereceye giren senaryoların gösterimine ilişkin izin, başvuru ile gerçekleşmiş sayılır.
• Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.
• Jüri çekime değer eser olmadığına karar verebilir.
• Dereceye giren senaryolara belirtilen ödüller verilecektir.
• Gönderilecek senaryoların tüm hakları yazarda olmalıdır. Telif veya herhangi bir hak talebi ile ilgili tüm sorumluluklar başvuru sahibine aittir. Bu konuda Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın hiçbir yükümlülüğü yoktur.
•Sancaktepe Belediyesi tarihlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
•Başvuru yoğunluğuna göre ön jüri belirleme yetkisi Sancaktepe Belediyesi’ne aittir.
• Yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryosunun, Sancaktepe Belediye Başkanlığı veya üçüncü şahısları küçük düşürmeyecek ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekil ve özde hazırlanmış olduğunu; 2954 sayılı Kanunun 28. maddesinin öngördüğü sorumluluğa ve bu kanunun yayınla ilgili diğer hükümlerine tabi olduğunu; insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içermediğini, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda yer alan yayın ilkelerine aykırı unsurlar taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo; biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa, bu husus gönderilen senaryonun kapak sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Bu belgeler Sancaktepe Belediye Başkanlığı tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.
• Şartnamede düzenlenen şartlara uymayan eser ve/veya katılımcılar değerlendirme dışı tutulacak olup, bunu belirleme yetkisi münhasıran Sancaktepe Belediye Başkanlığı’na ait olacaktır.
• Senaryosu ödül alan katılımcıların beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Başvuru sahibi, yarışmaya başvuruda bulunmakla birlikte Sancaktepe Belediye Başkanlığı’na ait tüm yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır.

Yarışma Başvuru

• Başvurular www.yarinlarakalsin.com adresi üzerinden yapılacaktır.
• Başvurularda yazarın adı soyadı, TC kimlik numarası, e-mail, telefon bilgileri yer alacaktır.
• Eser Word, PDF Dosyası şeklinde iki formatta gönderilebilecektir.

Yarışma İletişim

Tel: 0216 622 33 33 Dahili 1472

Kadın Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺

İkincilik Ödülü: 10.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

+ Mansiyon Ödülleri

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 MAYIS 2021

Ödül Töreni: 24 MAYIS 2021

Kadın Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yarinlarakalsin.com/anasayfa

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap