Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At Uluslararası Kısa Film Yarışması

Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi desteğiyle kadına şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak; sanatın gücünü kullanarak bu konuda duyarlılığı artırmak amaçlarıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At Uluslararası Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At Uluslararası Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi desteğiyle.   
  Kategori: Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışmaları.
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes. 

  Son Başvuru Tarihi: 20 EYLÜL 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 EKİM 2021
  Ödüller:

Kurmaca Dalı En İyi Film Ödülü: 20.000 ₺ + Başarı Belgesi

Kurmaca Dalı Jüri Özel Ödülü: Başarı Belgesi

Animasyon Dalı En İyi Film Ödülü: 20.000 ₺ + Başarı Belgesi

Animasyon Dalı Jüri Özel Ödülü: Başarı Belgesi

Belgesel Dalı En İyi Film Ödülü: 20.000 ₺ + Başarı Belgesi

Belgesel Dalı Jüri Özel Ödülü: Başarı Belgesi

   

- Advertisement -

Yarışma Amacı

Günümüzün en önemli toplumsal ve aile sorunlarından birinin “Kadına Şiddet” konusunun olduğu söylenebilir. Bu sorun sadece Türkiye’de değil Dünya’daki birçok ülkede var olan bir durumdur. Bu yönde her yıl uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar problemi istatistiksel boyutuyla da çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Aile yapısını korumak, kadına yönelik her türlü şiddete hayır diyebilmek, kadına yönelik şiddetin kaynağını görsel yolla irdelemek, farkındalık oluşturmak, toplumsal duyarlığı harekete geçirmek, bireyleri bu konuda bilinçlendirmek, karşı cinsin empati yapabilmesine yönelik mesajlar içeren sanat eserleri oluşturmak ve bu ürünlerin gerektiğinde bir eğitim materyali olarak kullanılmasını sağlamak bir ihtiyaçtır. Bu çaba bireysel olarak yapılabileceği gibi toplumsal olarak da gerçekleştirilebilir. Ancak bunun şimdilerde yeterli düzeyde olduğu ve farklı mecraların kullanılarak gerçekleştirildiği söylenemez. Bu yüzden özellikle Kamu kurumlarının ve Üniversitelerin bu konuda daha çok çaba sarf etmesi gerektiği belirtilebilir. Ayrıca çok fazla kullanılmayan ancak kullanıldığı zaman etki değeri fazla olan uygulamalar, görünürlüğü sayesinde, bu görüntülerin birçok alan ve ürün üzerinde kullanılması ve kullanıldığında kamuoyunda dikkat çekmesi ile oluşan farkındalık, sanat/tasarım etkinliklerini öne çıkartmaktadır. Bu gerekçeden hareketle “kadına yönelik şiddete karşı” uluslararası kısa film yarışması düzenlenmesi düşünülmüştür.

Yarışma, oluşturulacak uluslararası bir jüri sayesinde Dünyanın birçok ülkesinde görünür olacak ve farkındalık sağlayacaktır. Yarışma jürileri alanında profesyonel ve akademik alanda çalışma yapan hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki insanlardan oluşturulacaktır. Bu jürilerin takipçileri ile yarışmaya katılmak isteyen kişilerin de aktif olması ile amaçlanan farkındalık büyük ölçüde sağlanabilecektir. Ayrıca filmlerin izlenmesi, hatta eğitim materyali olarak kullanılması da yarışma sonrasında ortaya çıkacak filmlerin, projenin sürdürülebilirliğini ve etki değerini arttıracaktır. Bu gerekçeden hareketle uluslararası mecrada kısa film yarışması düzenlenmesi, kullanılması projenin kapsamını oluşturmaktadır. Yapımcısı/yapımcıları tarafından kabul edildiği takdirde kısa film yarışmasında dereceye giren filmler ise, uygun görüldüğü takdirde başta yerel kanallar olmak üzere ulusal ve uluslararası TV kanallarında gösterilebilecektir. 25 Kasım 2021 tarihinde ise 15 finalist film (in competition) ve 15 tane de gösterim filmi (out of competition) seçilecek ve gösterimi gerçekleştirilecektir.

Yarışma Kapsamı

Yarışma, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı” farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığı sürdürebilmeyi; “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım’da Sen At” konusu ile bireylerin aile yapısına ve kadına karşı sorumluluklarının neler olduğunu hatırlatmayı içerir. Buna bağlı olarak insan haklarına karşı duyarlı, kadınlara karşı anlayışlı, saygılı, özverili, insancıl, adil, hakkını teslim eden bir toplum oluşmasını kapsar. Ayrıca kadının dokunulmazlığı, onuru, şiddetsiz toplum, ailede merhamet, erken yaşta evlilik, zorla evlilik, şiddetsiz toplum, istismar, hoşgörü, öfke yönetimi ve çocuk haklarını da barındırır.

Yarışma Katılım Koşulları

 1. Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye ve dünyadaki herkese açıktır.
 2. Yarışmaya katılacak eserlerin siyasi ve ideolojik sembol veya söylemleri içermemesi; insan hakları, genel ahlak, toplumsal huzur ve aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 3. Yarışmaya katılacak filmlerin teması doğrudan veya dolaylı olarak kadına yönelik şiddete karşı tavrı içerecek nitelikte olmalıdır. Filmin temaya uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir.
 4. Başvuruda bulunan filmlerin süresi en fazla 15 dakika ile sınırlıdır. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasındaki tüm haklarını saklı tutar.
 5. Yarışmaya “Kurmaca, Animasyon ve Belgesel” türünde eserler katılabilir.
 6. Yarışmaya 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir.
 7. Yarışmanın her bir kategorisinde değerlendirme yapılabilmesi için en az 15 filmin başvuru yapmış olması gerekir, ancak gerekli görüldüğü takdirde düzenleme kurulu bu sayının değiştirilmesi hakkını saklı tutar.
 8. Bir yarışmacı en fazla 2 eserle yarışmaya katılabilir, fakat her film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Ayrıca bir yönetmen birden fazla başvuru yapsa da sadece bir ödül verilir.
 9. Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin İngilizce altyazısı ayrı bir dosyada gönderilmelidir. Türkçe dışındaki dil ile hazırlanmış filmler, ayrıca .srt dosyasını göndermelidir.
 10. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan (alıntı) metin, görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Kısa Filmi ödüle değer görülen katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilmesi durumunda bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Düzenleme kurulu, Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bu durumdan hukuki olarak sorumlu tutulamaz.
 11. Film/filmlerin, daha önce herhangi bir festivale ve/veya yarışmaya katılmış olması veya ödül almış olması yarışmaya başvurmasına engel teşkil etmez.
 12. Yarışma düzenleme kurulu, ihtiyaç duyulması halinde programda yer alan ödül töreninin takviminde resmî web sitesinden duyurmak ve gerekli izinleri almak şartıyla değişikliğe gidebilir.
 13. Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ön elemeyi geçen tüm kısa filmlerin ticari olmayan gösterim hakkına sahiptir.
 14. Eserlerin gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
 15. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.
 16. Gönderilen kısa filmler belli bir sayıyı aşarsa ön jüri oluşturulabilecektir.
 17. Filmler en az 1080p çözünürlükte, mp4, mpeg2 ya da mov formatında olmalıdır.
 18. Başvuruda filmden 3 adet screenshot ve 1 adet yönetmen fotoğrafı yüklenmelidir.
 19. Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 20. Yarışmaya katılım ÜCRETSİZ’dir.
 21. Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi, düzenleme kurulu, Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne aittir.

Yarışma Başvuru Şekli

Katılımcılar yarışmaya gönderecekleri filmlerini bulundurdukları depolama platformları (Vimeo, Dropbox, Google Drive vb.), bağlantı bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) gönderebileceği gibi usb flash bellek vb. gibi araçlar ile de 20.09.2021 tarihine kadar ulaştırabilir. Ön elemeyi geçen filmler, 30.10.2021 tarihinde www.grafreedesign.org web sitesinden duyurulacaktır. Ön elemeyi geçen filmler, www.grafreedesign.org sitesine 01.11.2021 tarihine kadar yüklenmelidir. Belirtilen son başvuru tarihinden sonra yaşanan gecikmelerden dolayı gönderilmeyen filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Süreci

 1. Yarışma ön elemeli olarak gerçekleştirecektir. Bu amaçla filmler asil jüri üyeleri arasından veya düzenleme kurulunun karanına göre, asil jüri üyesi dışından, düzenleme kurulunun önereceği yeni jüri üyelerinin de katılımıyla oluşturulacak bir ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecektir. Bu süreç 15-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 2. Seçici Kurul, değerlendirmeyi 1-5 Kasım 2021 tarihleri arasında sayısal ortamda çevrimiçi olarak yapacaktır. Jüri değerlendirme sırasında kısa film dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.
 3. 8-10 Kasım 2020 tarihleri arasında ödül alan filmler web sitesinde askıya çıkartılacaktır. Eğer filmlerin kopya veya yüksek oranda benzerlikten dolayı itiraz olursa, itirazların gerekçeleri düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa itiraz edilen filmler listeden çıkartılacak, yerine yedek listeden filmler eklenecek ve duyurusu 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu filmlere itiraz için de iki gün süre verilecektir. Eğer bu filmlere de itiraz olursa düzenleme kurulu, bu sürecin devam edip etmeyeceğine karar vererek sonucu 15 Kasım 2021 tarihinde www.grafreedesign.org üzerinden duyurulacaktır.

Gösterim Hakkı

Kar amacı gütmeyen bir kurum olan Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi söz konusu eserleri ticari olmayan amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla eser sahibinden izin alarak kullanma hakkını saklı tutar. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Dolayısıyla yarışmayı düzenleyen kuruluşlar dereceye giren veya girmeyen eserleri eser sahibinin izni ile kültürel ve tanıtım amaçlı kullanılabilir ve yayınlanabilir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

“Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım’da Sen At” Yarışması Düzenleme Kurulu olarak kayıt ve katılım esnasında edinilen kişisel bilgilerin ve özlük haklarının saklı kalacağını ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını temin ederiz

Diğer Hususlar

 • Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kararları geçerlidir.

Yarışma İletişim

www.grafreedesign.org

Tlf: 02744432566/2566-02744432567/2567

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri

Kurmaca Dalı En İyi Film Ödülü: 20.000 ₺ + Başarı Belgesi

Kurmaca Dalı Jüri Özel Ödülü: Başarı Belgesi

Animasyon Dalı En İyi Film Ödülü: 20.000 ₺ + Başarı Belgesi

Animasyon Dalı Jüri Özel Ödülü: Başarı Belgesi

Belgesel Dalı En İyi Film Ödülü: 20.000 ₺ + Başarı Belgesi

Belgesel Dalı Jüri Özel Ödülü: Başarı Belgesi

Ödüller, Düzenleme Kurulu tarafından karar verilecek yer ve tarihte yapılacak olan ödül törenini müteakiben 12 ay içerisinde, yasal vergiler ve banka transfer giderleri düşüldükten sonra ödül sahiplerinin hesabına yatırılacaktır.

Ödüle layık görülen ilk üç ödül sahibinin ve jüri üyelerinin, ödül törenine katılabilmeleri için -gerekli sponsorluk desteği sağlandığı takdirde- ulaşım, transfer, konaklama ve yemek giderleri yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 EYLÜL 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 EKİM 2021

Ödül Töreni: 25 KASIM 2021

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At Uluslararası Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://grafreedesign.org/competition-detail-02.php

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap