Kadir Has Spor Hukuku Makale Yarışması

Kadir Has Üniversitesi tarafından “Covid-19 Sürecinde Spor ve Hukuk” temasıyla spor hukuku alanında kapsamlı araştırmalar yapılmasına yönlendirilmesi amacıyla Kadir Has Spor Hukuku Makale Yarışması düzenleniyor. Ödüllü makale yarışması başvuruları devam ediyor.

Kadir Has Spor Hukuku Makale Yarışması

  Düzenleyen: Kadir Has Üniversitesi
   Kategori: Bilim Yarışmaları, Makale Yarışmaları, Akademik Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

İlgili konuda tek yazarlı makale sahibi ilgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 21 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: HAZİRAN 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺ + 2021/22 Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’na katılımda %100 Burs İmkanı

İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ + 2021/22 Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’na katılımda
%100 Burs İmkanı

Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺ + 2021/22 Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’na katılımda %100 Burs İmkanı

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı, ülkemizde etkisini her geçen gün artıran, hızlı ve değişken yapısının yanı sıra birçok farklı hukuk disiplini ile yakın ilişki içerisinde olan spor hukuku alanında daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmek, spor hukukunu bilinir kılmak ve bu alanda yazılan yayınların sayısını artırmaktır.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu makale yarışması, Kadir Has Üniversitesi adına Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından seçilen Organizasyon Komitesi Organizasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya sadece tek yazarlı makaleler katılabilir.
 • Makalenin yazım dili Türkçe olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen makale daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin içeriği özgün nitelik taşımalıdır.
 • Yarışmaya katılmaya hak kazanan makalelerin arasından uygun bulunan makaleler gerekli görülecek ek değerlendirmeler de göz önünde bulundurularak Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayınlanabilir ya da yazarın da onayı alınarak spor hukuku alanında yayın yapan akademik dergilere önerilebilir.
 • Organizasyon Komitesi, yarışmaya katılmak için gerekli şartları barındırmayan, eksik doküman ile başvuru yapan veya işbu şartnamedeki koşulları taşımayan makalelerin yarışmaya kabul edilmemesi veya kabulün ardından oluşacak koşullar gereği yarışmadan ihraç edilmesine karar verebilir.
 • Katılımcılar, işbu şartnamedeki tüm hükümleri baştan kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 18:00’dır.

Eserler İle İlgili Koşullar

 • Makale, A4 Microsoft Office Word sayfasına 25-50 sayfa arasında olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Ana metnin tamamı ‘Times New Roman’ yazı tipinde, iki yana yaslı olarak, 12 punto büyüklüğünde ve 1.5 satır aralığında olmalıdır. Dipnotlar ise ‘Times New Roman’ yazı tipinde, iki yana yaslı olarak, 10 punto ve 1.0 satır aralığında olmalıdır.
 • Makalenin en başında Özet kısmı yer alacaktır. Türkçe ve İngilizce olarak iki metinden oluşacak bu kısım iki dil için de 200 kelimeyi geçmemeli ve genel metin şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca en fazla beş (5) adet olmak üzere anahtar kelime de eklenmelidir.
 • Ana sayfa boşlukları aşağıdaki gibi hazırlanmalıdır.
 1. Üst: 2 cm
 2. Alt: 2 cm
 3. Sağ: 2 cm
 4. Sol: 2 cm
 • Kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalı ve kullanılan kaynakların yazarlarının soyadı sıralamasına göre sıralanmış olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar ayrıca ana metinde bulunduğu sayfanın sonunda dipnot olarak da verilmelidir.
 • Yarışmacının adı veya kimlik bilgileri makalenin herhangi bir yerinde geçmemelidir. Bu bilgiler yalnızca başvuru sırasında doldurulacak olan başvuru formunda yer almalıdır.

Eserlerin Teslimi

 • Makale, A4 ebatlı kağıda, tek yüze bastırılmış ve sprilallenmiş şeklide, kapalı bir zarf içerisinde, altı (6) kopya olarak hazırlanacak ve dijital versiyonu .doc veya .docx formatında CD’ye kaydedilerek işbu şartnamenin 9. Maddesi’nde belirtilen iletişim adresine gönderilecektir. Elden teslim etme durumu söz konusu olursa, scm@khas.edu.tr adresine mail atılıp teslimi gerçekleştirmek için randevu alınmalıdır.
 • Yarışma başvuru dosyasında bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi yer alacaktır. İhtiyaç görülmesi halinde Organizasyon Komitesi yarışmacı ile iletişime geçerek farklı belgeler de talep edebilir.
 • Yarışma başvuru dosyasında https://scm.khas.edu.tr/ adresinde bulunan ‘Spor Hukuku Makale Yarışması’ menüsündeki ‘Başvuru Detayları’ web sayfasından indirilip doldurulacak olan ‘Yarışma Başvuru Formu’ da bulunmalıdır. Başvurunun kabulü için bu formun tamamının dijital ortamda eksiksiz olarak doldurulması ve ardından alınacak çıktının imzalanması ve başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • İlgili başvuru dosyası kargolanma usulüyle veya elden bize teslim edildiğinde, katılımcıya bir ‘teslim onay epostası’ atılacaktır. Ancak bu eposta yarışmacının yarışmaya kabul edildiğini göstermemekte, yalnızca dosyanın Organizasyon Komitesi’ne ulaştığı ve ilgili dosyanın yarışmaya katılım şartlarına uygunluk değerlendirilmesine dahil edileceğini ifade etmektedir. Dosyanın başarıyla teslimini takiben ilgili başvuru dosyası Organizasyon Komitesi tarafından incelenecek ve yarışma koşullarını taşıdığına karar verilirse dosyanın kabul edildiğine dair yarışmacıya ayrı bir eposta gönderilecektir.

Yarışma Sekreteryası

Yarışma Koordinatörü: Emir Güney (Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü)

Adres: Cibali Mahallesi Kadir Has Caddesi No:1 Spor Çalışmaları Merkezi Kadir Has Üniversitesi
Fatih, İstanbul 34083

E-posta: scm@khas.edu.tr

Telefon: 0212 533 65 32 / 4934

Kadir Has Spor Hukuku Makale Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000 TL + 2021/22 Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’na katılımda
%100 Burs İmkanı

İkincilik Ödülü: 2.000 TL + 2021/22 Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’na katılımda
%100 Burs İmkanı

Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL + 2021/22 Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’na katılımda
%100 Burs İmkanı

Burs hakkı başkasına devredilemez ve yalnızca 2021/22 akademik yılında açılacak Spor Hukuku ve
Yönetimi Sertifika Programı’nda kullanılabilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 21 MAYIS 2021
Sonuçların Açıklanması: HAZİRAN 2021

Kadir Has Spor Hukuku Makale Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://scm.khas.edu.tr/tr/programlar/spor-hukuku-makale-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap