Kadrajımdan Sakarya Fotoğraf Yarışması

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlerin Sakarya’yı ve Sakarya’daki anılarını yansıtan amatör ve profesyonel fotoğrafların paylaşılmasını sağlamak ve gençlerin fotoğraf sanatına ilgilerini artırmak amaçlarıyla Kadrajımdan Sakarya Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Kadrajımdan Sakarya Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Gençlik Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Sakarya 
  Kimler Başvurabilir:

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gençler ve Sakaryalı 7-29 yaş aralığındaki gençler.

  Son Başvuru Tarihi: 14 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 HAZİRAN 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: İNSTAX MİNİ
İkincilik Ödülü: Akıllı Saat + Kitap Seti 
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat 

   

Yarışma Hakkında

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda barınan ve Sakaryalı 7-29 yaş aralığındaki gençlerimizin Sakarya ili sınırları içerisinde çekmiş oldukları 2020 ve 2021 yıllarındaki fotoğrafları kapsar. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel gençlerimizin; kendi objektiflerinden Sakarya’yı ve Sakarya’daki anılarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır.

Fotoğrafçıların eserleri seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

Kategori ve Bölümler

“Kadrajımda SAKARYA Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar olmak üzere bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya; seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları, kurumların yakınları katılamaz, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 7-29 yaş arası herkese açıktır.
 • 1 adet fotoğraf ile katılım kabul edilecektir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri, ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Katılımcı, fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Sakarya ili sınırları içinde ve 2020 ve 2021 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Önceki yıllarda çekilmiş fotoğraflarla başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Düzenleme kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleme kurulu ve jüri kararları geçerlidir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Düzenleme kurulu, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir.
 • Eser sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Gönderilen fotoğrafın tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla düzenleme kurulu tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Düzenleme kurulu ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte tüm telif haklarına sahip olacaktır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Mekansal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, Sakarya iline ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimler fotoğraf adlandırması sırasında kullanılmalıdır.
 • Gönderilecek kayıtlar 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 MB’yi de aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Eserlerin yüklenilmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.
 • Başvurular, yarışma takviminde belirtilen süreler dahilinde, www.sakarya.gsb.gov.tr adresindeki şartnamenin okunması, aynı adresteki başvuru formunun indirilip doldurularak imzalanması, video ile birlikte başvuru formunun yarisma.gsbsakarya@gmail.com  adresine gönderilmesi ile tamamlanmış olacaktır.
 • Başvuru tarihi ve saati geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yarışma İletişim

Kübra Nur KOCACIK

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal, Kültürel Faaliyetler Birimi

İstiklal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Safrancık Sk. no 8/A, 54050 Serdivan/Sakarya

Tel: (0264) 666 24 20 – Dahili (127)

E-mail: sakarya.egitimsosyal@gsb.gov.tr

Kadrajımdan Sakarya Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: İNSTAX MİNİ
İkincilik Ödülü: Akıllı Saat + Kitap Seti 
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 14 HAZİRAN 2021
Ödül Töreni: 21 HAZİRAN 2021

Kadrajımdan Sakarya Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://sakarya.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/3/69/231277/kadrajimdan-sakarya-fotograf-yarismasi.aspx

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap