Kanyon ‘Doğada Fotoğraf’ Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kanyon Yönetim İşletme ve Pazarlama A.Ş. tarafından, manzara, yaban hayatı, hayvanlar, bitkiler gibi doğa malzemelerini konu edinen doğa fotoğrafçılığı dalında özgün bakış açılarıyla üretilecek ve doğayı anlatan fotoğrafların yer alması amaçlarıyla Kanyon ‘Doğada Fotoğraf’ Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Kanyon ‘Doğada Fotoğraf’ Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Kanyon Yönetim İşletme ve Pazarlama A.Ş.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’ de ikamet eden, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkes.
Son Başvuru Tarihi:28 AĞUSTOS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 11 EYLÜL 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: Leica X-U Fotoğraf Makinesi
İkincilik Ödülü: Tamrac 5788 Sling Backpack Fotoğrafçı Çantaları
Üçüncülük Ödülü: Tamrac 5778 Sling pack Fotoğrafçı Çantaları
Sergilemeye Değer Eserler: (17 adet) Stanley Travel Mug

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Kanyon Alışveriş Merkezi’nde düzenlenecek manzara, yaban hayatı, hayvanlar, bitkiler gibi doğa malzemelerini konu edinen doğa fotoğrafçılığı dalında özgün bakış açılarıyla üretilecek ve doğayı anlatan fotoğrafların yer alacağı fotoğraf yarışmasının kapsam ve koşullarının düzenlenmesidir.

Kategori ve Bölümler

Yarışma dijital Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafı da içeren tek bir kategoriden oluşmaktadır. Renkli ve/veya SiyahBeyaz dijital tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, seçici kurul üyeleri, Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) temsilcileri ve TFV tarafından verilmiş TFV onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden katılımcılar ile diğer kurum ve kuruluşlardan yarışmalara katılım kısıtlama kararı olan kişiler katılamaz. Türkiye’de ikamet eden, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışmadır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya her katılımcı en fazla 5 (beş) adet Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar yarışmadan diskalifiye edilir ve kazanmış oldukları ödül geri alınır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılar da jüri kararı ile yarışmadan diskalifiye edilir.
 • TFV ve Kanyon, gerekli gördüğü durumda katılımcılardan fotoğrafların/görsellerin asıl (orijinal çözünürlüklü ham) dosyalarını isteyebilir.
 • Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 • Daha önce herhangi bir yarışmada ödül kazanmış olan bir fotoğrafla da katılım sağlanabilir. Fotoğrafın bu yarışma dışında ödül almış, sergilenmiş veya yayınlanmış olması katılımı engellemeyecektir.
 • Fotoğrafın üzerinde işaret, tarih, isim, logo, vb. katılımcı/ çekim bilgisini ihtiva eden işaretler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek dijital fotoğrafların JPG/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlüğünde, 8-12 sıkıştırma ve kısa kenarı 3.000px’ den küçük olmayacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğrafların boyutunun en az 1 MB ve en fazla 6 MB olması gerekmektedir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek göndermelidir. Yarışmacının gönderdiği fotoğraflarda, yukarıdaki ölçü ve dosya boyutları fotoğrafın yüklendiği esnada sistem tarafından kontrol edilmekte gerekli uyarılar otomatik olarak verilmektedir, uymayan fotoğraflar yüklenememektedir. Fotoğrafların belirlenen ölçü ve boyutlarda yüklenmesi katılımcının sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda kadrajda görülen insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel ve basılı yayın organlarında, sosyal medyada ve internette yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada dereceye giren eserler TFV yarışma sayfası ve Kanyon internet sitesinde yayınlanacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar, sonuç bildirim tarihinden 30 (otuz) gün sonra yarışma arşivinden silinecektir.
 • Şartnamede yer almayan ve itiraz edilen hallerde Seçici Kurul kararları uygulanır.

Fotoğraf Yarışmasının Telif Hakları

 • Fotoğraflar üzerindeki mali haklar katılımcılarda olmakla birlikte; katılımcı gerek işbu yarışmayla ilgili olarak yapılacak duyuru, reklam ve benzeri amaçlarla gerekse gelecekte bu yarışma benzeri yarışmaların duyurusu, reklamı ve benzeri amaçlarla kullanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı her türlü mecrada 5846 sayılı Fikri Mülkiyet ve Sanat Eserleri Kanununun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, söz konusu kanunun 22’inci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan umuma iletime ilişkin mali hakları belirsiz süreyle ve ücretsiz olarak Kanyon’a devretmektedir. Kanyon bu hakları katılımcının adını vermek suretiyle kullanabilecektir.
 • Kanyon, bu çalışmaları internet sitesinde/sitelerinde fotoğrafçının adını belirterek duyuru ve tanıtım amaçlı kullanabilecektir.
 • Ödül alan ve sergilenen fotoğraflar, yarışmanın sonuçlandığı tarihten itibaren yarışma sonuçlarının duyurulması ve yeni yarışmaların duyurulması ayrıca kültür sanat faaliyetlerinin duyurulması için internet, görsel ve yazılı mecralarda fotoğrafçı adı ile birlikte kullanılabilir. Bu süre zarfında eserlerin kullanım hakkı da fotoğrafçıya ait olacaktır. Katılımcı, bu koşullarla ilgili olarak TFV ve Kanyon’dan herhangi bir hak ve alacak talebinin bulunmadığını ve bundan sonra herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını beyan/kabul eder.
 • Planlanan yarışma sergisi için ödül alan ve sergilenecek fotoğraflar, ilgili kurum tarafından basılacak ve katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Fotoğraflar basıldıktan ve sergilendikten sonra Kanyon arşivlerinde saklanacaktır.
 • Katılımcı, bu şartlar ve bilhassa 5846 sayılı Fikri Mülkiyet ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğabilecek olası talepler ile ilgili olarak Kurumumuzdan herhangi bir talep ve alacağının bulunmadığını, fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü iddia ve dava hakkının bulunmadığını kabul ve beyan ederek geri dönülmez bir şekilde feragat edilmiş sayılır.
 • Yarışmaya eser gönderenler eserlerin kendilerine ait olduğunu veya yukarıda anılan gerekli izinlerin/teliflerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Kanyon ve TFV, katılımcıların fotoğraflarına ilişkin izin ve telif hakları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmanın sonuçları (Ödüller ve sergilenecek fotoğraflar) Kanyon’a ait web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında (Facebook-Instagram-Twitter ve benzeri) yayınlanacaktır. Ayrıca sonuçlar Türkiye Fotoğraf Vakfı’ nın https://www.turkiyefotografvakfi.org/ adresli web sitesinde ve Türkiye Fotoğraf Vakfı’ nın sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak ilan edilecektir. Sonuçlar, ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara Kanyon tarafından bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Fotoğrafçı, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde hiçbir hakları olmadığını, eserin kulanım/yasal haklarının kendinde olduğunu ve üçüncü şahıslar tarafından aksi bir talepte bulunulması halinde fotoğrafçının yasal olarak sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Fotoğrafta yer alan kişilerin, çekim için rızaları olduğu, fotoğrafların bir yarışmaya gönderileceğini; görsel, online ve yazılı medyada yayınlanacağını bildikleri ve onayladıkları kabul edilir. Fotoğrafta yer alan kişiler, şirket ve markaların çerçeve içinde yer almalarından doğan hukuki sorumluluk fotoğrafçıya aittir, Kanyon ve TFV ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır. Bu tür kullanımlardan kaynaklanan anlaşmazlıklardan yalnızca yarışmacı sorumludur.
 • Şartnamede belirtilen dereceye giren katılımcılara ait ödül ve sergileme ödülleri, ödül töreninde bizzat kendilerine veya yetkilendirdikleri kişiye takdim edilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartnamedeki yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
 • Kanyon e-posta, ödül gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır. Ancak ödül gönderimi sırasında doğabilecek hasarlardan veya gecikmelerden, gönderi kaynaklı olumsuz durumlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas gönderi adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Kanyon AVM hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Eserlerin Sisteme Yüklenmesi ve Bilgilerinin Tamamlanması

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim ve benzeri) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://turkiyefotografvakfi.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • https://turkiyefotografvakfi.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Yarışmaya başvurularla ilgili diğer tüm teknik detaylar https://www.kanyon.com.tr/etkinlikler ve https://turkiyefotografvakfi.org/ adreslerinden öğrenilecektir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@turkiyefotografvakfi.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Yarışmacı ve TFV eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda KANYON’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

Fotoğrafların Adlandırılması

Fotoğraflarınızı sadece isimlendirilecek olup (Örnek: “İlkbahar” “Doğa ve İnsan” vb. ) İsimlendirme yaparken Türkçe karakterler kullanılabilir.

Seçici Kurul

 • Murat GÜR, Fotoğraf Editörü
 • Prof. H. Ozan BİLGİSEREN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Böl. Baş. Yar.
 • Orhan Cem ÇETİN, Fotoğrafçı, Öğretim Görevlisi
 • Özhan BAYAZITOĞLU, Leica Türkiye
 • Özge ŞAHİN, Kanyon Yönetim Pazarlama İşletme

Yarışma İletişim

Türkiye Fotoğraf Vakfı
Adres: Merkezefendi Mah. Dere Sokak No:10 Zeytinburnu/İstanbul
Yetkili Kişi: Zübeyir SÜĞLÜN / 0212-4161612
E-posta: info@turkiyefotografvakfi.org

Kanyon
Adres: Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. Büyükdere Cad. No:185 Levent/İstanbul
Yetkili Kişi: Melisa Sınar
E-posta: melisa.sinar@kanyon.com.tr

Kanyon ‘Doğada Fotoğraf’ Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Leica X-U Fotoğraf Makinesi
İkincilik Ödülü: Tamrac 5788 Sling Backpack Fotoğrafçı Çantaları
Üçüncülük Ödülü: Tamrac 5778 Sling pack Fotoğrafçı Çantaları
Sergilemeye Değer Eserler: (17 adet) Stanley Travel Mug

Yarışma Takvimi

Yarışma Başlangıcı/ Duyurusu: 08 MAYIS 2023
Yarışma Bitiş Tarihi: 28 AĞUSTOS 2023
Jüri Toplanma Tarihi: 31 AĞUSTOS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 11 EYLÜL 2023
Sergi: Kanyon AVM – 13 EYLÜL 2023

Kanyon ‘Doğada Fotoğraf’ Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.turkiyefotografvakfi.org/competitions-detail/19/kanyon—dogada-fotograf-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap