Kapıdağ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Erdek Genç İş İnsanları Derneği (ERGİAD) tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle, Erdek sınırları içerisinde bulunan tarihi Kapıdağ Yarımadası için bölge kimliğini yansıtan kapsayıcı ve kuşatıcı; bölgenin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması amacına yönelik olarak akılda kalıcı, özgün, estetik, dinamik ve yenilikçi logo tasarlanması amaçlarıyla Kapıdağ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Kapıdağ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Erdek Genç İş İnsanları Derneği (ERGİAD) tarafından
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle.
Kategori:Logo Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:1 NİSAN 2023 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 NİSAN 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Erdek sınırları içerisinde bulunan tarihi Kapıdağ Yarımadası için bölge kimliğini yansıtan kapsayıcı ve kuşatıcı bir logo ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple bölgenin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması amacına yönelik olarak akılda kalıcı, özgün, estetik, dinamik ve yenilikçi bir logoyu belirlemek üzere, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle Erdek Genç İş İnsanları Derneği (ERGİAD) tarafından Ödüllü Logo Tasarım Yarışması düzenlenmiştir.

Yarışmanın Konusu

Türkiye’nin ilk turizm beldelerinden olan ve tarihi antik çağlara dayanan Kapıdağ Yarımadası coğrafi konumu gereği tarih boyunca birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde de farklı etnik gruplar geleneklerini koruyarak birlikte yaşamayı sürdürmektedir. Bu kültürel farklılıklar bölgenin ekosistemini zenginleştirmekte ve çeşitlendirerek güçlendirmektedir. Bölgenin mevcut sosyal ve kültürel değerlerini kapsayan günümüz ihtiyaçlarına uygun yenilikçi bir bölge kimliğinin geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Kapıdağ Yarımadası ile ilgili detaylı bilgiye şartnamenin sonunda yer alan linklerden ulaşılabilir.

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir ve katılım için coğrafi bir sınırlama yoktur.
 • Yarışmada görevli seçici kurul üyeleri ve 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
 • Dijital gönderimlerde dosya isimleri 6 rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz olarak yazılacaktır. (örneğin “101010B.pdf”) (EK-1)
 • Her yarışmacı en fazla 3 logo ile katılabilir.
 • Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için farklı rumuz kullanmalı ve her logo için katılım formu yeniden hazırlamalı.
 • Yarışmaya katılmak için belirtilen teknik koşullara uygun şekilde hazırlanmış çalışmanın bulunduğu .pdf uzantılı Logo sunum dosyası (EK1) ve Yarışmacı katılım formu (EK2) yarisma@ergiad.com elektronik posta adresine gönderilmelidir.
 • Dereceye giren tasarımcılardan logo tasarımının özgünlüğüne müdahale edilmeyecek şekilde revize istenebilir.
 • Yarışma sonunda dereceye giren 1., 2., ve 3.’lük ödülü ve 3 adet Mansiyon ödülü alan logoların tüm hakları ERGİAD tarafından basit bir ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. ERGİAD dereceye giren ürünlerin görsellerini uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Ürünleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden haklarında feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Değerlendirme Kriterleri ve Teknik Koşullar

 • Tasarlanan logolarda mutlaka “Kapıdağ” ibaresi yer almalıdır.
 • Logo tasarımının; CMYK formatında renkli ve siyah-beyaz kullanıma uygun, büyütülüp küçültüldüğünde değer kaybetmeyecek ve her baskı tekniğinde sorunsuz kullanılabilecek şekilde (Adobe Illustrator, Corel Draw vs.) vektörel programlarda hazırlanması gerekmektedir.
 • Her logo tasarımı A4 beyaz zemin üzerine uzun kenarı 12 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilmeli ayrıca alt kısımda logonun 2,5 cm uzun kenarı olacak şekilde küçültülmüş ve siyah-beyaz  kullanımı yer almalıdır.
 • Yarışmacı gönderdiği logolarla birlikte katılım formunu da göndermekle yükümlüdür. Gönderilen dosya 6 haneli rakam ve 1 harften oluşan yarışmacı rumuzu olarak isimlendirilecektir. Dosya eki olarak katılım formu bulunmayan mailler dikkate alınmayacaktır.
 • Logolar; yarisma@ergiad.com elektronik posta adresine PDF formatında gönderilecektir. Şartnamedeki koşullara uymayan logolar elenecektir.
 • Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya veya çağrıştırıcı olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.
 • Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan ERGİAD sorumlu tutulamaz. ERGİAD aleyhine oluşacak herhangi bir tazminat, ceza vb. ödemeler yarışmacıdan tahsil edilecektir.
 • Dereceye giren katılımcılara her durumda ödüller verilecektir.

Yarışma Seçici Kurul Üyeleri

 • Erdek Belediye Başkanı
 • Erdek Ticaret Odası Başkanı
 • ERGİAD Yetkilisi
 • Erdek Mimarlar Odası Temsilcisi
 • Dr. Aysun Ateş Akdeniz (Endüstriyel tasarımcı)
 • Doç. Dr. Refik Yalur (Bandırma Onyedi Eylül Ünv. Grafik Tasarımı Bölümü)
 • Doç. Dr. Emine Yalur (Gönen MYO Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ersan Sarıkahya (Bandırma Onyedi Eylül Ünv. Grafik Tasarımı Bölümü)
 • Öğr. Görevlisi Ali Tekin Çam (Fatih Sultan Mehmet Ünv. Grafik Tasarımı Bölümü)

Yarışma İletişim

ERGİAD Genel Sekreterliği mail adresi: bilgi@ergiad.com

  Kapıdağ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

  Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
  İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
  Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
  Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ (3 Adet)

   Yarışma Takvimi

   Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2023

   Sonuç Açıklama Tarihi: 15 NİSAN 2023

   Sonuçların Askı Süresi: 15 NİSAN – 25 NİSAN 2023

   Ödül Töreni: 6 MAYIS 2023 Saat 13:00

   Kapıdağ Ödüllü Logo Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ergiad.com/yar%C4%B1%C5%9Fma

   Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

   Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

   Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
   Cinsiyet
   Yorum Yap