Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması

Kaş Belediyesi tarafından gençlerin tarihi bilgileri ve zaferlerle anılan isimleri benimsemelerini sağlamak, Kaş halkının geçmişe olan saygı ve şükran duygularının vurgulanması amacıyla Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: Kaş Belediyesi
  Kategori: Tasarım Yarışması, Proje Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı.
  Kimler Başvurabilir:

Heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, şehir plancıları, seramik sanatçıları

  Son Başvuru Tarihi: 5 OCAK 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Ödüller:

Eşdeğer Ödülü (3 adet): 15.000 ₺

Mansiyon Ödülü (3 adet) : 10.000 ₺

   

- Advertisement -

Yarışmanın Adı

Kaş Belediyesi “Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması”

Yarışmanın Amacı

Kaş Belediyesince 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’mızda önemli kahramanlıklar göstererek dünyada 7.7’lik dağ topu ile uçak gemisi batıran tek topçu subayı olarak anılan Top. Yzb. Mustafa Ertuğrul AKER ve 1911-1912 tarihlerinde İtalyanlarla yapılan savaş sırasında Çanakkale’de topçu atışı ile İtalyan savaş gemisinin savaş dışı kalmasını sağlayan Topçu Teğmen Yusuf Ziya ERDİL’in anılarını yaşatmak; tarihi bilgileri ve zaferlerle anılan isimleri genç nesillere aktarmak; Kaş halkının sahiplenme, geçmişe olan saygı ve şükran duygularının vurgulanması amacı ile bu yarışma düzenlenmiştir.
Yarışmanın bir diğer amacı da güzel sanatları teşvik etmektir.

Yarışmanın Türü ve Konusu

Kaş Belediyesi tarafından “Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması” adı altında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine göre, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak ulusal ve tek aşamalı bir anıt tasarım yarışması düzenlenmiştir.

Çalışma Sahası

Kaş Andifli Mahallesinde Cumhuriyet Meydanının deniz tarafında bulunan balıkçı barınağı ve yat limanında, EK’te yer alan sayısal imar planında işaretlenmiş alandır. Öneri projeler, ekli krokide sınırları verilen yarışma alanı kapsamında tasarlanacaktır.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Yarışma heykeltıraş, mimar, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı, şehir plancıları, seramik sanatçılarının katılımlarına açıktır. Mimar, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı ve peyzaj mimarı olan katılımcıların ilgili meslek odalarına üyeliğini gösteren belgelerin heykeltıraş ve seramik sanatçısı olan katılımcıların ise Güzel Sanatlar fakültelerinin heykel veya seramik bölümlerinden mezun olduklarını gösterir lisans diplomasını ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Meslekten men cezası durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Şartnameyi inceleyip isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek e-mail yoluyla da anityarisma@kas.bel.tr mail adresine kayıt yaptırabilirler. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş (1 adet) eseriyle katılabilir.
 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılardan İstenen Belgeler

 • Kimlik zarfı; yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; daktilo veya yazıcı ile “Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması
 • Kimlik Zarfı” ibaresi yazılmış bir zarfın içine, yarışmacıların özellikle yarışma şartnamesini kabul ettiklerine dair tüm ekibin imzalarının tam olduğu EK’teki kimlik formu formatında bir belge konulacaktır. (Formda Ad soyad, imzalar, mezun oldukları okul ile diploma numaraları varsa kayıtlı oldukları meslek odaları veya kuruluşlarının sicil numaraları eksiksiz yer almalıdır.)
 • Ekibin TMMOB üyeleri için ilgili odası tarafından bu yarışma için yarışmacı adına düzenlenmiş üye tanıtım belgesi, heykeltıraşlar ve seramik sanatçıları için ise GSF Heykel veya Seramik Bölümü Lisans diploması zarfta yer almalıdır.
 • Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazacaklardır. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır.

Değerlendirme

 • Jüri, değerlendirme çalışmaları için, yarışmanın son teslim tarihini takip eden 15 (takvim günü) içerisinde toplanacaktır.
 • Değerlendirme çalışmalarının bitiminde orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı tarafından yarışmayı açan idarenin yetkilisine bir hafta içerisinde teslim edecektir. İdare, yarışmanın sonucunu en geç on beş (15) gün içinde İdarenin web adresinde ilan edecektir.
 • Jüri değerlendirme toplantılarının tüm tutanaklarıyla, jürinin raporları ve üyelerin bireysel raporları yarışmanın sonuçların açıklanmasını izleyen on beş(15) gün içinde idarece yarışmaya katılan tüm yarışmacılara gönderilir.
 • Kaş Belediyesi sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra jüri raporunun, mesleki bülten ve dergilerde yayımını sağlayacak, geçici veya kalıcı olarak sergileme, katalog yapma, slayt, fotoğraf çekme ve bunları basında yayma, tanıtma hakkına sahip olacaktır.

Seçici Kurul

 • Danışman Jüri Üyeleri
 • Şaban Arda YAZICI Kaş Kaymakamı
 • Mutlu ULUTAŞ Kaş Belediye Başkanı
 • Serdar YILDIRIM Dz. Yarbay
 • M. Osman AYDIN Mimar
 • Ali EVREN Kaş Belediyesi Kül. Sos. İşl. Müdürü
  Asli Jüri Üyeleri
 • Prof. Dr. Osman ERAVŞAR Akdeniz Üniversitesi Güz. San. Fak. Dekanı
 • Doç. Dr. Lale ÖZGENEL ODTÜ Mim. Fak.
 • Doç Dr. Hanife Neris YÜKSEL Akdeniz Üniversitesi Güz. San. Fak. Heykel Bölüm Bşk.
 • Doç. Dr. Tahsin YILMAZ Akdeniz Üniversitesi Mim. Fak. Pey. Mim. Bölüm Bşk.
 • Erol KINALI Ressam-Heykeltıraş
  Yedek Jüri Üyeleri
 • Aslı UYANIK Mimar
 • Uğur Doğan ÜNAL Şehir Plancısı
 • Saadet YEŞİL Harita Mühendisi
  Raportörler
 • Nadiye Nur SAKA Peyzaj Mimari
 • Deniz KURŞUNOĞLU Ulaştırma Mühendisi
 • Hasan Can BOZ Maden Mühendisi
  Raportör Yardımcısı
 • Hilal ÇIRAK

İletişim

Kaş Belediye Başkanlığı
Adresi: Andifli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:18 Kaş/ANTALYA
Telefon numarası: 0242 836 10 20
Faks numarası: 0242 836 10 30
e-posta: anityarisma@kas.bel.tr
web: www.kas.bel.tr

Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması Ödülleri

3 Eşdeğer Ödül: 3*15.000 TL = 45.000 TL

3 Adet Mansiyon: 3*10.000 TL = 30.000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın başlangıcı: 18 ARALIK 2020
Soru sormak için son tarih: 5 OCAK 2021
Sorulara jüri tarafından verilen yanıtların ilan tarihi: 9 OCAK 2021
Tasarım ve eklerinin son teslim tarihi ve saati: 19 ŞUBAT 2021 saat 17:30
Projelerin sergilenme yeri ve tarihi
Kolokyum ve ödül töreni tarihi

Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kas.bel.tr/kas-39in-kahramanlari-aniti-yarismasi.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap