Kastamonu Üniversitesi Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması

Kastamonu Üniversitesi tarafından, çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek, el-göz koordinasyonu ve kas gelişimine uygun, eğitim ortamlarını destekleyici, eğlenerek öğrenmeye teşvik eden oyun ve oyuncakların doğal, sağlığa uygun, sürdürülebilir, çevre dostu ahşap malzemelerden tasarlanıp üretilmesi, ahşap oyun ve oyuncak çeşitliliğinin arttırılması ve kullanımlarının benimsenerek yaygınlaştırılması amaçlarıyla Kastamonu Üniversitesi Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü ahşap tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Kastamonu Üniversitesi Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve
Teknoloji Transfer Ofisi tarafından.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:14 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:31 AĞUSTOS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Genç Katılımcı Kategorisi
Birincilik Ödülü: 7.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
 
Serbest Katılımcı Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

“Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi bünyesinde Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından gerçekleştirilen “Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması” ile çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek, el-göz koordinasyonu ve kas gelişimine uygun, eğitim ortamlarını destekleyici, eğlenerek öğrenmeye teşvik eden oyun ve oyuncakların doğal, sağlığa uygun, sürdürülebilir, çevre dostu ahşap malzemelerden tasarlanıp üretilmesi, ahşap oyun ve oyuncak çeşitliliğinin arttırılması ve kullanımlarının benimsenerek yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Yarışma Kapsamı

Ulusal ahşap oyun ve oyuncak tasarım yarışması kapsamında 3 yaş üzeri çocukların kullanımına yönelik ahşap oyun ve oyuncakların tasarımı ve üretimi amaçlanmıştır. Yarışmacı adaylarından, okul öncesi gelişim döneminden başlayarak çocukların zihinsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyecek, hayal gücünü ve kabiliyetlerini ortaya çıkaran, planlama, işbirliği yapma, müzakere etme, paylaşımcı olma, takdir edilme ve ödüllendirilme ile ilgili sabırlı olma duygusunu geliştiren, aile içi ilişkileri güçlendiren, öğrenmesini kolaylaştıran, ve çok yönlü ele almaya imkan tanıyan ahşap oyun ve oyuncaklar geliştirmeleri beklenmektedir.

Yarışma Katılım Şartları

Genel Şartlar

 • Yarışmaya 14 yaş üzeri herkes katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Sunulan tasarımların daha önce hiçbir yarışmada yer almamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya bireysel veya ekip halinde (en fazla 3 kişi) katılım sağlanabilir. Bireysel veya ekip halinde başvuran yarışmacıların danışmanları varsa başvuru sırasında danışman bilgileri verilmelidir. Ekip başvurularını ekip adına 1 (bir) kişi yapar.
 • Her katılımcı en fazla iki (2) tasarım önerisiyle yarışmaya katılabilir.
 • Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık teşkil eden tasarımlar yarışma dışı bırakılırlar.
 • Düzenleyici kurul, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları, yarışmayı düzenleyen organizasyon kuruluşunun personeli ile birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
 • İtiraz, ihtilaflı durumlarda ve burada belirtilmeyen hususlarda seçici kurulun alacağı kararlar geçerlidir.
 • Üçüncü kişilerce hak iddia edilmesi durumunda yasal sorumluluk yarışmacıya aittir.

Yarışmacılar yaş gruplarına göre Genç ve Serbest olmak üzere iki farklı kategoride yarışmaya katılabilirler.

Genç Katılımcı Kategorisi

 • Bu kategoriye 14-29 yaş aralığında olan herkes başvurabilir.
 • 18 yaşın altındaki yarışmacılar, veli veya vasilerin yazılı izni ile başvuru yapabilir. İlgili izin belgesi başvuru dosyasına eklenmelidir. Veli veya vasilerin izin belgesi olmadan yarışmaya katılım sağlanamaz.

Serbest Katılımcı Kategorisi

 • Bu kategoriye 30 yaş ve üzeri olan herkes başvurabilir.  

Teknik Şartlar

 • Ana malzeme olarak ahşap ve ahşap esaslı ürünler kullanılmalıdır.
 • Yarışmacılar tasarladıkları oyun ve oyuncaklara bir isim verilerek katılması gerekmektedir. Verilecek isim, oyun veya oyuncağın ana fikrini yansıtmalıdır.
 • Tasarlanan oyun veya oyuncağın ana malzemesi dışında kullanılması zorunlu olan malzemeler (plastik, metal ve fiber malzemeler, bağlantı elemanları,…vb.)  minimal düzeyde kullanılmalıdır.
 • Su bazlı ve kursun içermeyen boya ve vernikler kullanılmalıdır.
 • Tasarlanan oyun veya oyuncaklar kullanıcıya herhangi bir zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Tasarımlar, yukarıda belirtilen kurallara uygun olmak şartıyla, elle veya bilgisayar ortamında çizilmelidir.

Başvuru Esasları

Başvurular, Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama merkezi resmi web sitesi  ( https://ahsap.kastamonu.edu.tr/index.php/tr) üzerinden yapılacaktır.

Başvuru aşamasında istenen belgeler;

 1. Başvuru formu
 2. Taahhütname
 3. KVKK belgesi
 4. Veli ve vasili izin belgesi (18 yaş altı yarışmacılar için)
 5. Tasarım tanıtım raporu (A3)
 6. Tasarım tanıtım videosu

Yarışmacılar istenilen bu belgeleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar sistem üzerinden yüklemesi gerekmektedir.

Yarışma takvimi, yarışma süreci, puanlama ve değerlendirmelere ilişkin detaylı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Yarışma Süreci

Ulusal ahşap oyun-oyuncak yarışması iki aşamalı bir yarışmadır.

1. aşamada yarışmacıların hazırlamış oldukları ahşap oyun ve oyuncak tasarımlarının seçici kurula sunulması ve ön değerlendirme aşaması yer almaktadır. 2. aşama ise seçili kurul tarafından ön değerlendirme aşamalarında başarılı olmuş tasarımların prototiplerinin üretilmesini kapsamaktadır. Son halini almış prototip tasarımların seçili kurul tarafından nihai değerlendirmesi yapılarak birinciler seçilecektir.

Tasarım Tanıtım Raporu-Videosu

Tanıtım Raporu

Tasarımların ön değerlendirmeye girmesi için tanıtım raporunda belirtilen tasarım projenizi sunmanız gerekmektedir.  Her tasarım projesi A3 ölçülerinde en az 1 (bir) ve en fazla iki (2) sayfalık beyaz zemin üzerinde tasarlanıp https://ahsap.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ web sayfası üzerinden online olarak teslim edilecektir. Proje tanıtım raporunda, tasarımın adı, RUMUZ,  tasarımı anlatan görünüşler, ölçüler ve tasarım açıklaması detaylı bir şekilde verilmelidir. Tasarım açıklama kısmı, değerlendirme kriterleri dikkate alınarak tasarlanan oyun veya oyuncağın yapımında kullanılacak malzeme bilgisini, kullanım amacını, tasarım gerekçesini, kullanıcı yaş grubunu ve kullanım kılavuzunu içermelidir. Tasarım açıklaması Times New Roman yazım karakteri kullanılarak 12 punto ve tek satır aralığı ile 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. 

Yarışmacılar, tasarım raporunda her sayfasının sağ üst köşesine RUMUZ yazmalıdır.  RUMUZ 3 harf ve birbirinden farklı 5 rakamdan (toplam 8 haneli bir rumuz) oluşmalıdır (Ör: AKU12345). Yarışmaya birden fazla proje ile katılanlar, her tasarım için ayrı bir rumuz vermelidir. Tasarım raporu maksimum 3 MB dosya boyutunda PDF, JPG veya PNG formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Tanıtım Videosu

Yarışmacılar A3 formatında hazırladıkları tasarım raporu ile birlikte tasarım tanıtım videosu da hazırlaması gerekmektedir. Tasarım tanıtım videosu, tasarım raporu içerisinde belirtilen açıklamalar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Tanıtım videosunun toplam süresi ise en az 1.5 dakika, en fazla 3 dakika olmalıdır. Çekim esnasında kameranız gerekmedikçe hareket etmemeli ve sabit olmalıdır. Yüksek kalitede ses ve görüntü ile kayıt yapılmasına dikkat edilmelidir.

Tasarım tanıtım raporu ve tasarım videosu aynı dosya ismi ile şu şekilde yazılmalıdır;

 • Tasarım tanıtım raporu için dosya adı; Rumuz_tanıtım raporu
 • Tasarım tanıtım videosu için dosya adı; Rumuz_tanıtım videosu

NOT: Tasarım tanıtım raporunda ve videosunda yarışmacıya ait bilgiler kesinlikle yer almamalıdır. 

Ön Değerlendirme

Yarışmacılar, tasarım tanıtım raporunu ve videosunu yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinde teslim etmekle yükümlüdürler. Tanıtım raporuna ve videosuna göre seçici kurul tarafından bir ön eleme gerçekleştirilecektir. Ön değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya geçen tasarımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır. Seçici kurul tarafından ön değerlendirmeyi geçen en iyi tasarımların sayısı arttırılıp azaltılabilir. 

Değerlendirme Kriterleri

Başvuru esaslarına uygun, eksiksiz şekilde tarafımıza iletilen tasarımlar aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak ön elemeye tabi tutulacaktır.

AEstetik Yönünden Değerlendirme30 PUAN
Form5 Puan
Biçim5 Puan
Renk uyumu10 Puan
Malzeme uygunluğu10 puan
BFonksiyonellik Yönünden Değerlendirme30 puan
Kullanışlılık10 puan
Amaca uygunluk10 puan
Üretilebilirlik10 puan
CÖzgünlük20 puan
DGüvenlik10 puan
ETasarım Tanıtım Raporu ve Videosu10 puan
Toplam Puan100 puan

Nihai Değerlendirme Raporu

Nihai değerlendirme aşamasında yarışmacılar prototip ürünün ve üretim sürecinin detaylı anlatımını içeren bir poster hazırlamaları zorunludur. Yarışmacılar, poster boyut ve içeriği ile ilgili şablona yarışmanın web sitesinden ulaşılabilecektir.

Yarışmacılar, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi sergi salonunda prototipini ürettikleri ürünleri sergileyecek ve sergilenen tasarımlar seçici kurul tarafından nihai olarak değerlendirilerek ödül alacak oyun ve oyuncaklar seçilecektir.

Sonuçların Açıklanması: Sonuçlar Ödül Töreni sırasında açıklanacaktır.

Ödül Töreni ve Yeri: Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi

Seçici Kurul Üyeleri

 • Prof. Dr. İlker USTA – Hacettepe Üniversitesi, Mesleki Teknoloji Yüksekokulu, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU – Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Cevdet SÖGÜTLÜ – Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Şeref Kurt – Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Mehmet Lütfi HİDAYETOĞLU – Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
 • Prof. Dr. Erol YILDIR – Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü
 • Doç. Dr. Emine Nihal LİNDBERG – Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
 • Doç. Dr. Ceren GÜNERÖZ – Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzecilik Bölümü
 • Enüs KOÇ – Direktör, Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.S.
 • İbrahim EĞRİDAĞ – Satış Müdürü, TORU TOYS Limited Şirketi.
 • Ali AKBEY – Ahşap Oyuncak Ustası
 • Faruk Arslan – Ahşap Oyuncak Ustası
 • İsmet TURAN – Ahşap Oyuncak Ustası

Telif ve Sınai Mülkiyet Hakları

Ödül almaya hak kazanan tasarım önerilerinin başta Kastamonu Üniversitesi olmak üzere Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’ne süresiz olarak tam kullanım haklarını verdiklerini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerek 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun ve gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdikleri tasarımların umuma arz ve tescil işlemleri ile ilgili bilumum haklar için Kastamonu Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’ne tam ve süresiz yetki verdiklerini kabul eder. Eser sahibi verdiği yetkiyi daha sonra kesinlikle geri almayacağını ve eserin kullanılmasını men etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül alan tasarımların Türk Patent ve Marka Kurumu’na tasarım başvurusu yapılması halinde tasarım sahibi Kastamonu Üniversitesi, tasarımı gönderen katılımcı ise tasarımcı olarak yer alacaktır. Tasarımın tescil aşamasının tamamlanıp ticarileşmesi durumunda gelir paylaşımında yapılan tüm masraflar düşüldükten sonra tasarımcı ve tasarım sahibi eşit hakka sahip olacaktır. Yarışmaya katılan her tasarım için özgünlük ve yenilik şartı aranmaktadır. Yarışma konusu eser daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalı, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan daha önce korunmaya alınmamış olmalı ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

Tasarım önerilerinin özgünlüğü hususundaki her türlü tekeffül yarışmacının sorumluluğundadır. Bu husustaki itiraz, talep ya da hukuki işlemlerin tek muhatabı, tasarım kullanılmaya başlanılsa dahi yarışmacıdır. Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Yarışmaya konu tasarımın daha önce başkası tarafından tescillendiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır. Yarışmacılar, bu yarışmaya eser göndermekle, yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

Ek Hükümler

Yarışmacılar, yarışmaya katılmak üzere başvuru yaptığı andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.  Yarışma ile ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapma yetkisi Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi’ne aittir.

Yarışma Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Kasım YENİGÜN  (Rektör Yrd. – KÜ TTO A.Ş. Genel Müdürü)
 • Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK (Rektör Yrd.- KÜ Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü)
 • Doç. Dr. Önder TOR  (KÜ Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)
 • Doç. Dr. Ümmü KARAGÖZ İŞLEYEN  (KÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ (KÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Öğr. Gör. Tuba KÜLÇE (KÜ Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü)
 • Öğr. Gör. İlknur ŞAHİN  (KÜ Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü)

Yarışma İletişim ve Bilgi Edinme

Adres: Kastamonu Üniversitesi Teknokent Binası Kat 1- Oda no: 116 (Teknoloji Transfer Ofisi) Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi No: 15/11 PK:37150 Kuzeykent / KASTAMONU/ TÜRKİYE

İletişim: 0 (366) 280 13 78- 0 (366) 280 10 18

E-Posta: akaum@kastamonu.edu.tr

Web: https://ahsap.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

Kastamonu Üniversitesi Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması Ödülleri

Genç Katılımcı Kategorisi
Birincilik Ödülü: 7.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
 
Serbest Katılımcı Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 AĞUSTOS 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

Kastamonu Üniversitesi Ulusal Ahşap Oyun ve Oyuncak Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ahsap.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ahsap-yarismasi/237-basvuru-yap/3411-basvuru-yap

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap