KENTSEV Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Temalı Doktora ve Yüksek Lisans Tez Ödülleri

225

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından, 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kongresi kapsamında KENTSEV Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Temalı Doktora ve Yüksek Lisans Tez Ödülleri düzenleniyor. Ödül başvuruları devam ediyor.

KENTSEV Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Temalı Doktora ve Yüksek Lisans Tez Ödülleri

Düzenleyen:Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV)
Kategori:Tez Yarışması, Akademik Ödül, Bilim Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgili alanlarda yüksek lisans / doktora tezi yazmış T. C. vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:31 MART 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Doktora Tezi Ödülü: 6.000 ₺
Yüksek Lisans Tezi: 4.000 ₺
+ 3 Yıl Ücretsiz KENTSEV Mütevelli Heyeti Üyeliği Hakkı
+ İstanbul Dışından Gelen Ödül Sahiplerine Ulaşım Desteği

Yarışmanın Amacı

Bu ödüllerin amacı, Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir çalışma alanlarını konu alan yüksek lisans ve doktora tezlerinin akademi ve uygulama alanlarındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkararak Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler konusundaki farkındalık ve kaliteyi sağlamaktır. Başvurular her yıl KENTSEV tarafından değerlendirilip ödüllendirilir.

Taraflar

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı “KENTSEV” olarak anılır. Lisansüstü tezlerinin ödüllendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan bu prosedürün uygulanması KENTSEV tarafından sağlanır.

Tez Ödülü Kapsamı

Bu ödül programına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış, ülke içinde veya yurt dışında ilgili üniversite ve jürileri tarafından kabul edilerek yüksek lisans ve/ veya doktora diplomasına layık görülmüş tezleri ile başvuru yapabilirler. Tezlerin bu ödül programına yapılacak başvurudan önceki son iki yıl içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Her tezin yalnızca bir başvuru hakkı mevcuttur ve bu başvuru hakkı belirtildiği şekilde iki yıllık zaman dilimi içerisinde kullanılmadığı takdirde geçerliliğini yitirmiş olur.

Bu prosedür kapsamında adayların;

 • Şehir ve Bölge Planlama,
 • Mimarlık,
 • İnşaat Mühendisliği,
 • Çevre Mühendisliği,
 • Ekonomi,
 • İşletme,
 • İstatistik,
 • Hukuk,
 • Gayrimenkul Geliştirme,
 • Şehir Planlama,
 • Kentsel Tasarım,
 • Kentsel Politika,

Alanlarında Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler ile ilgili konularda yüksek lisans veya doktora yapmış olması gerekir.

Tez Ödülü Başvuru Süreci

Ödül programına katılmak isteyenlerin tezlerini, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 30 Ekim’e kadar e-posta ile “info@kentsev.org.tr” adresine ve 1 kopya halinde ciltli ve basılı olacak şekilde ‘’Büyükdere Caddesi, Lale İş Merkezi, No:62, 3.Kat, Büro No:36, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul’’ adresine ulaştırmaları gerekmektedir. 

1.  En Başarılı Tez Ödülü Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulmalıdır.)

2. En Başarılı Tez Ödülü başvuru gerekçeleri (Danışman ve öğrenci tarafından yazılmalı ve imzalanmalıdır)

3. Tezin kabul edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurulu kararı

4. Tezin bir kopyası

5. Tezden türetilen yayınların listesi

Vakıf gerektiğinde tezleri basılı materyal haline getirmede destek verme hakkını saklı tutar.

Tez Değerlendirme Kriterleri

En başarılı tez ödülleri aşağıdaki kriterler esas alınarak ve puanlanarak sıralama sonucunda belirlenir.

Puanlamaya esas ölçütler şunlardır:

1. Çalışılan konunun ödül konusu olan Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler içeriğini esas alması,

2. Çalışılan konunun literatürdeki ve günceldeki yeri,

3. Tezden üretilen yayınlar ve tezin toplumsal fayda ve yaygın etkisi,

4. Tezde üretilen modeller ve önerilerin uygulamaya etkisi,

5. Tezin süreçte aldığı teşvik ve diğer destekler

Yarışma Jürisi ve Tezlerin Değerlendirme Usulü

Yapılan başvurular, KENTSEV Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından belirlenen jüriye gönderilir. Yarışma jürisi aşağıda isim ve unvanları belirtilmiş öğretim üyesi ve sektör temsilcilerinden oluşur. Değerlendirme, jüri tarafından yapılır ve ilan edilir.

Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Hatice Ayataç (İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Ali Hepşen (İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Murat Şeker (İstanbul Üniversitesi, Şehir Politikaları Merkezi Müdürü)
 • Ali Kemal Şahinsoy (Şehir Plancısı)
 • Ali Yüksel (Avukat)
 • Ersoy Pehlivan (Şehir Plancısı)
 • Murat Ayan (Şehir Plancısı)
 • Nüzhet Albayrak (Mimar)
 • Haluk Sur (İnşaat Mühendisi)
 • Haldun Ersen (Yönetim Bilimci)
 • Yağmur Durak (Şehir Plancısı)

Raportör

Yağmur Durak

KENTSEV Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Temalı Doktora ve Yüksek Lisans Tez Ödülleri Ödülleri

Doktora Tezi Ödülü: 6.000 ₺
Yüksek Lisans Tezi: 4.000 ₺

Ayrıca her iki ödül sahibi para ödülü dışında 3 Yıl Ücretsiz KENTSEV Mütevelli Heyeti Üyeliği Hakkı sahip olur.

Ödüller her yıl düzenlenen ‘’Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Kongresi ve Fuarı’’ kapsamında verilir.

İstanbul dışından gelen ödül sahiplerinin ulaşım (geliş – gidiş tren veya uçak) giderleri KENTSEV tarafından karşılanır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 MART 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

KENTSEV Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Temalı Doktora ve Yüksek Lisans Tez Ödülleri Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kentsev.org.tr/genel/kentsel-donusum-ve-akilli-sehirler-temali-doktora-ve-yuksek-linsans-tez-odulleri-2021-basvurulari-basladi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap