Kepez Belediyesi Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri 2022

Antalya Kepez Belediyesi tarafından Mimar Turgut Cansever anısını yaşatmak ve Cansever’in mimari ve şehircilik konularındaki karakteristik yaklaşımını uluslararası düzeyde tanıtmak amaçlarıyla Kepez Belediyesi Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri 2022 düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Kepez Belediyesi Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri 2022

Düzenleyen:Antalya Kepez Belediyesi tarafından, Türkiye Mimarlar Odası
Antalya Şubesi iş birliğinde.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Dünyanın her yerinden ilgilenen bireyler ve kurumlar.
Son Başvuru Tarihi:20 OCAK 2022 Saat: 17.30
Sonuç Açıklanma Tarihi:ŞUBAT 2022
Ödüller:Büyük Turgut Cansever Ödülü: 25.000 ₺
Turgut Cansever Uluslararası Ödülü: 20.000 ₺
Turgut Cansever Yerel Ödülü: 15.000 ₺

Yarışma Amacı

Antalya Kepez Belediyesi (Türkiye Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile işbirliği içinde ve koordinasyonunda) Mimar Turgut Cansever (Antalya, 1921 – İstanbul, 2009) anısına  “Uluslararası Mimarlık Ödülleri”ni düzenlemektedir.

Organizasyonun temel amacı, seçkin mimari çalışmalarında kendini gösteren bilgelik, felsefi bütünlük, çevresel ve bölgesel duyarlılıklarla tanınan Turgut Cansever’in anısını yüceltmektir.

Organizasyon, Cansever’in mimari ve şehircilik konularındaki karakteristik yaklaşımını uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlamaktadır. Ödüllendirilecek projelerin, Turgut Cansever’in mimari kariyerinin düşünsel temelini oluşturan tasarım önceliklerinin özgün yorumlarını sergilemeleri beklenmektedir. Bu öncelikler, bağlama özgü tasarım yaklaşımı, uygulama hassasiyetine dayanan mimari kalite ve kuramsal bütünlük, bölgesel değerler, kültürel devamlılık, hümanist kaygılar ve sanatsal duyarlılık gibi çok yönlü konularda derin bir bilinç olarak tanımlanabilir.  Ödül, küresel bir dünyada yerel kimliğin önemini takdir eder.

Organizasyon, Cansever’in mimari eserlerinin temsil ettiği yukarıda belirtilen değerlerin süregelen evrensel önemini vurgulayarak, Türkiye ile diğer ülkeler arasında mimari kültür üzerinden kültürel ilişkileri geliştirmeyi de hedeflemektedir.

Yarışma Kapsamı

Ödül her yıl düzenlenmektedir. Ödül için sadece inşaatı tamamlanan gerçekleştirilmiş projeler sunulabilir. Tüm başvurular sergilenecektir. Jüri tarafından seçilen eserlere “Mimar Turgut Cansever anısına Uluslararası Bağlamsal Mimarlık Ödülleri” verilir. Ödül töreni, Turgut Cansever’in ölüm yıldönümü olan 22 Şubat haftasında gerçekleştirilir.

Aday Gösterme veya Katılma Yöntemi

Mimarlar hem kişisel projeleriyle başvurabilir, hem de gerekçelerini belirterek diğer mimarların projelerini aday gösterebilirler. Mimari hizmet alan kişi veya kurumlar ve mesleki kuruluşlar da proje ve mimarları ödül için aday olarak gösterebilir.

Ödül İçin Başvuru

Bir önceki yılın sonuna kadar tamamlanmış veya tamamlanma aşamasında olan projelerin mimarları ödül almaya hak kazanmaktadır. Başvuru koşulları jüri tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilmiştir. Hem bireyler hem de kurumlar Turgut Cansever Büyük Ödülü için aday gösterebilirler.

Jüri Üyeleri, Yedek Jüri Üyeleri, Organizasyon Komitesi Üyeleri ve Raportörler ödüllendirme sürecinde yer alır. Bu kişilerin birinci derece akrabaları ve iş ortakları aday olamaz ve ödül için başvuruda bulunamazlar.

Uygunluk

Dünyanın tüm ülkelerindeki tüm mimarlar bireysel veya takım olarak sergi ve ödüller için uygundur.

Genel İlkeler

 • Şirketler veya kurumlar adına yapılan başvurularda, mimar(lar)ın ad(lar)ı belirtilmelidir.
 • Önceki bir sergide sergilenmiş bir proje gelecek dönemde başvuramaz.
 • Sergide sergilenmek ya da ödüle aday olmak için yapılan başvurular Sekreterliğe sunulduktan sonra geri çekilemez; bir projeyi sunmak, onun katalogda yayınlanmasını kabul etmek anlamına gelir.
 • İnşaat, yerel imar kurallarına göre ruhsatlandırılmış olmalıdır. Buna ek olarak, Türkiye’de uygulanan projeler, Türkiye Mimarlar Odası’nın mesleki denetim sürecinden geçmiş olmalıdır.

Proje Sunumu İçin Standartlar

Proje sunumu aşağıdaki içeren bir DVD formatında olmalıdır:

– 70 x 100 cm. boyutunda 150 dpi çözünürlüğe sahip pdf dosyasında paftalar (maksimum 4 adet),

  Bu belgeler, uygulanan projenin ve tüm mimari çizimlerin (planlar, bölümler, yükseltiler, perspektifler vb.) projeyi anlamak için gerekli olan fotoğrafik bir dokümantasyonunu içermelidir.

– A4 formatında tasarım yaklaşımı raporu (en fazla 2 Sayfa)

– Binanın adresi, mimarın ve binanın müşteri/sahibinin adı ve adresinin bulunduğu A4 belge

Sonuçların Duyurulması ve Yayınlanması

Ödülün lansmanı, son başvuru tarihi, Sergi tarihleri, Ödül ve Ödül Töreni; Kepez Belediyesi, Türkiye Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve UIA internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Ödül töreni ve sergi öncelikle Antalya’da düzenlenir ve sergi gerek görüldüğü takdirde yurt içinde veya yurt dışında tekrarlanabilir. Her ödül dönemi sonunda yayınlanacak kataloglar katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Duyurular ve katalog İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlanacaktır.

Yayın Hakkı

Ödül organizatörü ve UIA, sunulan belgeleri kullanarak kazanan projeleri yayınlama hakkına sahiptir. Yazarların isimleri her zaman belirtilecektir.

*Katılımcılar bir başvuru yaparak bu ödülün yönetmeliklerini ve yönergelerini bütünüyle kabul ederler.

Jüri ve Raportörler

Jüri beş üyeden oluşmaktadır. Jüri üyelerinden en az üçünün, Türkiye’de ikamet etmeyen farklı milletlerden mimar veya mimarlık alanında akademisyen olarak uluslararası saygınlığa sahip olması gerekmektedir. Türkiye’den atanan jüri üyelerinden en az birinin mimarlık alanında akademisyen olması gerekir. Ayrıca, biri Türkiye dışından, diğeri Türkiye’den olmak üzere iki yedek jüri üyesi atanır. Yabancı jüri üyelerinden biri UIA tarafından bu kurumun temsilcisi olarak aday gösterilir.  Yedek jüri üyeleri de dâhil olmak üzere jüri olarak atanan tüm uygulamacı mimarların en az on yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekir. Yedek jüri üyeleri de dahil olmak üzere jüri olarak atanan akademisyen mimarların tümü doktora (PhD) derecesine sahip olmalıdır. Raportörler mimar olmalıdır.

 Jüri üyelerinin ulaşım ve konaklama masrafları karşılanmaktadır. Değerlendirme süreci Jüri tarafından ve yukarıdaki standartlara uygun olarak jüri tarafından atanacak 2 raportör tarafından yürütülür. Jüri, raportör ve organizasyon komitesi ödülün düzenlendiği her yıl yeniden atanır.

 Jüri Üyeleri

 • Süha Özkan, Prof. Dr. (TÜRKİYE)
 • C. Abdi Güzer, Prof. Dr. (TÜRKİYE)
 • Juhani Pallasmaa, Prof. Dr. (FİNLANDİYA)
 • Raj Rewal (HİNDİSTAN)
 • Iman Gawad (MISIR)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Deniz BÜYÜKKURT (TÜRKİYE)
 • Katerina KORBUT (BELARUS)

Organizasyon Komitesi

Türkiye Mimarlar Odası Antalya şubesine kayıtlı üyeler arasından üç mimar organizasyon komitesi olarak görevlendirilir. Bu komite, tüm ödül sürecini yönetmekten ve sergiyi düzenlemekten sorumludur. Komitenin çalışma yeri Antalya’dır.

Değerlendirme Süreci Hakkında

Jüri en az 5 üye ile toplanır. Asil jüri üyesinin katılamadığı durumda yedek üye görev alır. Değerlendirmeler fikir birliği veya oyların çoğunluğu temelinde yapılır. Jüri, 4. maddede belirtilen ödüllere ve sergilenecek projelere karar verir. Jüri asıl ve yedek üye sayısı çeşitli nedenlerle üçün altına düşerse, yeni jüri üyeleri madde 5.1’de tanımlanan süreçler ile atanır. Değerlendirme süreci sonucunda jüri, hiçbir adayın Büyük Ödül’e uygun olmadığı sonucuna varabilir. Bu durumda Büyük Ödül verilmeyebilir.

Sergi Esasları ve Uygulama

Sergiye katılma ve birini aday gösterme şart ve koşulları, “Mimar Turgut Cansever adına Uluslararası Mimarlık Ödülleri ” Organizasyon Komitesi tarafından tanımlanır ve ilan edilir. Serginin ilk organizasyon yeri Antalya olmalıdır.

Yarışma İletişim

Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Meltem Mah. 3808 Sokak No: 16 Antalya
Tel: 0242 237 86 92 – Faks: 0242 237 58 20
Web: www.antmimod.org.tr  –  Mail: info@antmimod.org.tr

Kepez Belediyesi Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri 2022 Ödülleri

Büyük Turgut Cansever Ödülü: 25.000 ₺
Turgut Cansever Uluslararası Ödülü: 20.000 ₺
Turgut Cansever Yerel Ödülü: 15.000 ₺

Büyük Turgut Cansever Ödülü

Büyük Ödül, ödüllerin değerlendirme kriterleri (bkz.Madde 1) konusunda hayat boyu devam eden projeleri ve çalışmaları ile çağdaş çevremiz bağlamında farkındalık yarattığı değerlendirilen bir mimara verilir. Böylece, ödüllendirilen mimar, Turgut Cansever’in mimari kariyeri ile ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen tasarım önceliklerine (bkz. Madde 1) dayanan bir örnek ve rol model olarak tanıtılacaktır.

Turgut Cansever Uluslararası Ödülü

Bu ödül, dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir mimari projeye ve mimar(lar)ına verilir. Aday mimarların projeleriyle Turgut Cansever’in mimari kariyerinin simgesi olan mimari tasarımın yukarıda belirtilen önceliklerini (bkz. Madde 1) yorumlamaları, böylece çağdaş bir şekilde inşa edilmiş çevremizde bu değerler konusunda farkındalık yaratmaları beklenmektedir.

Turgut Cansever Yerel Ödülü

Bu ödül bir mimari projeye ve mimar(lar)ına verilir.Adaylığın sunulması için ön koşul, projenin Türkiye’nin Antalya il sınırları içerisinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Aday mimarların projeleriyle Turgut Cansever’in kariyeri boyunca benimsediği mimari tasarım değerlerinin önemini (bkz. Madde 1) çağdaş bir şekilde inşa edilmiş çevremizde yorumlamaları beklenmektedir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 OCAK 2022 Saat: 17.30

Sonuç Açıklanma Tarihi: ŞUBAT 2022

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 22 ŞUBAT 2022

Kepez Belediyesi Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.antmimod.org.tr/kepez-belediyesi-turgut-cansever-uluslararasi-mimarlik-odulleri-2022

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.731 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap