Konya Mefahir-i Ecdad Beste Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bestecileri keşfetmek, yeteneklerini desteklemek ve mili ve manevi değerleri müzik aracılığıyla genç nesillere aktarmak amacıyla Konya Mefahir-i Ecdad Beste Yarışması düzenleniyor.

Konya Mefahir-i Ecdad Beste Yarışması

  Düzenleyen:

Konya Büyükşehir Belediyesi

  Kategori: Beste, Kültür-Sanat, Diğer
  Kapsadığı Şehir:

Tüm Türkiye ve Yurt Dışı

  Kimler Başvurabilir:

T.C. Vatandaşı Olan Tüm Besteciler.

  Son Başvuru Tarihi: 20 KASIM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 07 – 17 ARALIK 2020
  Ödüller:

Her bir kategoride;

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.500 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Mansiyon(Toplam 24 Kişiye):3.000 ₺

   

- Advertisement -

Yarışma Konusu

Konya, Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış köklü bir şehirdir. Selçukluların devlet merkezi olan Konya’da devlet ve asker müziği (nevbe-mehter) gelişmiş, Anadolu’da bu alandaki en köklü belgeler ve bilgiler Türkiye Selçukluları’ndan kalmıştır. Konya’da Mevlevilik dolayısıyla gelişen Mevlevi müziği ile makam müziği ve formlarının yanı sıra, halk müziği de asırlar boyunca gelişmeye devam etmiştir. Ülkemizin en köklü Bando ve Mehter Heyetine sahip Konya Büyükşehir Belediyesi, daha önce de farklı alanlarda müzik kültürümüze hizmet eden çalışmalara imza atmıştır. Yiğitlik-Kahramanlık Türküsü ve Mehter Marşı Beste Yarışması ile bu alanlardaki birikime doğrudan eser kazandırmayı hedeflemektedir.

Yarışmanın Amacı

 • Türk Müziği Repertuarını iki ayrı başlıkta verilen biçim ve türleri ile geliştirmek,
 • Bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,
 • Yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.
 • Milletimizin son dönemde birlik ve bütünlüğünü kavramasında öne çıkan milli ve manevi değerleri müzik yoluyla gelecek nesillere aktaracak eserlerin ortaya çıkmasına hizmet etmektir.
 • Türk müziği içinde ayrıca ve önemle bugüne kadar aktarılan kahramanlık türküleri ve marşlarının, askeri ve hakanî müziğin toplumsal gündeme gelmesini ve bu alanda yeni çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Yarışmanın Genel Şartları

 • Yarışmaya T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ile yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 • Yarışma iki ayrı dalda yapılacak ve ödüllendirilecektir. Bunlar:
  A. Yiğitlik ve Kahramanlık Türküsü
  B. Fetih ve Mehter Marşı
 • Bir kişi, her iki alan için 3’er olmak üzere en fazla 6 eserle yarışmaya katılabilir.
 • Birden fazla kişinin ortak eserlerle yarışmaya katılması mümkündür.

Eserlerde Aranacak Nitelikler

 • Yukarıdaki iki alandan hangisi ve hangi biçimde olursa olsun eserler, Türkiye’nin bu alanlardaki müzik mirası ile irtibat kurarak bu mirası geleceğe taşıyabilecek bir özellik sergilemelidir.
 • Yarışma bu iki alandaki biçimlere açık olmakla birlikte eserlerin süresi 7 dakikayı geçmemelidir.
 • Kompozisyon yönünden, söz, ezgi, ritim bütünlüğü taşımalıdır.
 • Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. Eserlerde Türkçe, kurallarına uygun biçimde kullanılmalı ve doğru prozodi ile söylenecek biçimde yazılmış olmalıdır. Özellikle Fetih ve Mehter Marşı ile ilgili eserlerdeki özel kavram ve deyimler geleneğe uygun olmalıdır.
 • Bu bir Beste Yarışması’dır. Güfteler ayrıca değil, eser içinde değerlendirilecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin güfteleri, besteciye ya da başkasına ait olabilir. Besteci, başkasına ait bir güfte kullanmışsa bunu belirtmeli, güfte sahibinin ya da varisinin muvafakatini almış olmalıdır. Güfte için ayrıca telif ödenmez.
 • Sonradan güfte sahibi ile besteci arasında doğacak sorunlardan Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacağı gibi, yarışmaya başvuran ve ödül kazanan besteci ve tutumuyla ilgili haklarını saklı tutar.
 • Eserlerin sözleri, insan onuruna uygun, siyasal içerikten uzak, milli birliğe ve ülke bütünlüğüne hizmet edici ve sanatlı olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, CD, DVD, MP3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir radyo ve TV yayın kuruluşunda, sosyal paylaşım sitesinde veya internet ortamında daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Bu yukarıdaki şartlar bestenin müzikal kısmı için geçerlidir.
 • Eserlerin yerli veya yabancı bilinen eserlerle bariz benzerlikleri bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce de hiçbir yerde yayınlanamaz.

Konya Mefahir-i Ecdad Beste Yarışması 2020 Ödülleri

Seçici Kurul yapacağı değerlendirme sonucunda her iki alan için seçeceği 6 yarışmacıya derece ödülü, her iki alandan toplam 24 yarışmacıya mansiyon ödülü verecektir. Her kategoride;

Birincilik Ödülü: 10.000 Türk Lirası

İkincilik Ödülü: 7.500 Türk Lirası

Üçüncülük Ödülü: 5.000 Türk Lirası

Mansiyon ödülü alan yarışmacılar her iki alan için toplam 24 mansiyon olmak üzere 3000’er Türk Lirası para ödülünü almak üzere ödüllendirilirler. Yarışmada başarı ödülü alanların tespit edilmesinin ardından eserler, 10-17 Aralık 2020 tarihlerinde Konya’da yapılacak “Hz. Mevlâna’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü” dönemindeki konserlerde icra
edilecektir. 2021 yılı mayıs-haziran döneminde Konya Büyükşehir Belediyesi seçilen eserleri albüm olarak hazırlayacak ve yayımlayacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 KASIM 2020

Sonuçların Açıklanması: 7-17 ARALIK 2020 Hz. Mevlâna’nın Uluslararası
Vuslat Yıldönümü Haftası’nda

Konya Mefahir-i Ecdad Beste Yarışması 2020 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://mefahiriecdad.konya.bel.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap