Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından moda endüstrisinde yer almak isteyen genç tasarımcıların keşfedilme ve desteklenmesi amacıyla Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması düzenleniyor. Ödüllü moda tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması

  Düzenleyen: İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)
   Kategori: Tasarım Yarışması, Kültür-Sanat Yarışması, Moda Tasarım Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

1991 ve daha sonraki yıllarda doğan üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde ya da moda tasarım bölümlerinde okuyan ya da mezun olan, moda tasarımı meslek yüksek okullarında veya olgunlaşma enstitülerinde okuyan ya da mezun, en az 2 yıllık moda tasarımı sertifika / diploma programında okuyan ya da mezun olan ilgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 27 MAYIS 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 26 EKİM 2021
  Ödüller:

Birincilik ödülü: 50.000 TL
İkincilik ödülü: 25.000 TL
Üçüncülük ödülü: 15.000 TL

İlk 3 Finaliste: Yurt Dışı Eğitim Ödülü + Yabancı Dil Eğitim Ödülü

İlk 10 Finaliste:                                                          Atölye ve Danışmanlık Desteği                    Koleksiyon Hazırlama ve Malzeme Alım Bedeli  Eğitim Ödülü                                                Uluslararası Fuar Ziyareti                                    Moda Tasarımcıları Derneği’ne 1 Yıllık Üyelik  PR ve Tanıtım

- Advertisement -

Yarışma Amacı

Moda endüstrisine girmek ve moda tasarımı alanında kariyer yapmak isteyen genç yeteneklerin keşfedilmesini sağlayan; genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandırarak artı değer yaratan Koza düzenlendiği 28 yıl süresince Türkiye’nin en etkileyici moda arşivini yaratmıştır. Bu yönüyle Türkiye’deki moda endüstrisinin gelişimini ve tarihini de temsil eden KOZA’da seçilen tüm finalistler bugün ya Türkiye’nin en tanınmış moda tasarımcıları olarak kendi markalarını kurmuş ya da birçoğu önde gelen moda markalarının tasarım departmanlarının başında.

Bu yıl belki de sıra sende!

Yarışmanın Organizasyonu

Bu moda tasarım yarışmasının organizasyonu İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tasarım Yarışması Katılım Koşulları

 • T.C vatandaşı olmak
 • 1991 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak
 • Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde ya da moda tasarım bölümlerinde okumak ya da mezun olmak, moda tasarımı meslek yüksek okullarında veya olgunlaşma enstitülerinde okumak ya da mezun olmak, en az 2 yıllık moda tasarımı sertifika / diploma programında okumak ya da mezun olmak
 • Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmamak ve ticari sponsoru bulunmamak
 • Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda ve Türkiye’deki İhracatçı Birlikleri tarafından Moda Tasarımı alanında düzenlenen tasarım yarışmalarında daha önce ilk üç dereceye girmemiş olmak
 • Yarışma sunum dosyaları en geç 27 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar www.kozayarismasi.com adresinden dijital olarak siteye yüklenecektir. Eksik doldurulan ve/veya son teslim tarihinden sonra yüklenen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Her bir yarışmacının tek bir dosya ile başvurma hakkı bulunmaktadır.
 • Koza 2021’de herhangi bir tema verilmeyecek, koleksiyonların herhangi bir sezona yönelik olması istenmeyecektir.

Teknik Şartlar

 • Başvuru Formu ve Katılımcı Beyanı: Başvuru formu www.kozayarismasi.com adresinden online olarak doldurulacaktır ve katılımcı şartnameyi online olarak onaylayacaktır.
 • Başvuran Yarışmacının Fotoğrafı: Katılımcı fotoğrafını elektronik ortama yükleyecektir.
 • Diploma/Öğrenci Belgesi: Katılımcı diplomasını/öğrenci belgesini elektronik ortama yükleyecektir.
 • Gelecek planı: Katılımcı elektronik ortamda gelecek planlarını anlatan bir yazı hazırlayacaktır.
 • Kısa özgeçmiş: Katılımcı elektronik ortamda kısa özgeçmişini anlatan bir yazı hazırlayacaktır.
 • Koleksiyon Paftaları: Katılımcılar, günümüz trend, stil şartlarını göz önünde bulundurarak kadın veya erkek kategorilerinden birini tercih ederek 6 tam görünümden oluşan bir koleksiyon hazırlayacaklardır. Hazırladıkları koleksiyonu 6 farklı paftada jpg ya da png uzantılı online olarak sisteme yükleyeceklerdir. (Her biri max. 5 mb boyutunda en fazla 12 dosya yüklenebilir.)
 • Koleksiyon sunumu ve paftalarda bulunması gerekenler:
 • 6 tam görünüm/paftadan oluşan koleksiyon sunumu (Her biri 50 x 70 cm ölçülerinde, her bir tam görünümü detaylandıran artistik ve teknik çizimler, ayrıca her bir paftada o görünümde kullanılacak kumaş detayları ve tamamlayıcı aksesuar detayları belirtilmeli)
 • Koleksiyon temasının anlatımı ve/veya tasarım yaklaşımlarını destekleyen ilham panosu (mood board), hikâye panosu (storyboard), renk panosu (color board), yarışmacı tarafından hazırlanan veya ilham aldığı: video/kısa film, fotoğraf ya da yazılı metin
 • Artistik ve teknik çizimlerin olduğu paftaların önünde ve arkasında kimliği belirtici isim / imza / mahlas vb. olmamalıdır. Kimlik belirtici işaret olan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bu formatların dışındaki dosyalar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Dosyası

 • Finale kalan 10 yarışmacı, koleksiyonlarının kullanım haklarını sonuçların açıklandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile hiçbir koşul öne sürmeksizin sözleşme ile İHKİB’e devretmiş sayılacaklardır.
 • Kazanan ilk 3 tasarımcı, yarışmada yer alan eserlerinin/koleksiyonlarının tüm fikri ve sınai mülkiyet ile telif ve satış, projeleri sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek haklarının 3 yıl süre ile İHKİB’e ait olacağı konusunda düzenlenen sözleşmeyi imzalayacaklardır.
 • Yarışmacılar Şartname’de belirtilen ödüller dışında İHKİB’den hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Yurt dışında eğitim ödülünü kazanan yarışmacı, bu hakkını en geç bir sonraki eğitim yılında kullanmalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur. Yurt dışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (İELTS, TOEFL vs.) yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir
 • Finale kalan 10 yarışmacı, İHKİB tarafından sağlanacak eğitimlere %90 devamlılığı taahhüt ederler.
 • Yarışma finalinden sonra İstanbul Moda Akademisi’nin ileri düzey eğitim programlarından Moda Tasarımı ve Yönetimi Master Class Diploma Programı’na katılmaya hak kazanan finalistlerin bu programa kayıtlarını yaptırdıkları takdirde programa devam etmeleri zorunludur. Finalistler program başlangıç tarihinden önce kayıt yaptırmak ve programa aynı sene içinde katılmak zorundadırlar. Programa kayıt yaptırmayan ve ilk 3 hafta süre ile devamlılık göstermeyen finalistler programa devam edemezler.
 • Her bir yarışmacı yarışmaya gönderdiği koleksiyonun/eserin bütününün tamamen özgün olduğunu, çok benzer tasarımların ortaya çıkması durumunda yarışmanın hangi aşamasında olunursa olunsun diskalifiye edileceğini ve koleksiyonun/eserin her bir unsurunun kendisine ait veya ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü izinlerinin alınmış vaziyette olduğunu, koleksiyonun/eserin bütününün veya herhangi bir parçasının herhangi üçüncü kişi ya da kuruluşun fikri mülkiyet haklarını gasp ve tecavüz etmediğini , daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını veya başka bir yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel/ticari anlamda kullanılmadığını, profesyonel/ticari anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiğini, beyanının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcılar başvuru formlarını İHKİB’e teslim etmeleri ile işbu Şartname’de belirtilen tüm hususları kabul etmişlerdir. Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde tasarım ödülü almış ise ödül geri alınır ve İHKİB bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır.
 • Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Jüri üyeleri ve yarışmacılar arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini (yarışmacılardan soruların alınması, jürinin cevaplarının yayınlanması) sağlayan, başvuruları teslim alan, düzenleyen ve jürinin değerlendirmesine sunulmasını sağlayan bağımsız moderatör (raportör) atanacaktır.

Yarışma Süreci

Dosyalar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar dijital ortamda sisteme yüklenmelidir.
Birinci Aşama: Online Değerlendirme
27 Mayıs 2021 Perşembe -31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihleri arasında gerçekleşecek birinci aşamada, moda endüstrisinin ve akademinin tecrübeli temsilcilerinden oluşan seçici kurul tarafından, tüm katılımcıların başvuru dokümanları ve sunum dosyaları online olarak incelenerek ve puanlanarak ilk değerlendirme gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonuçları www.kozayarismasi.com ve www.ihkib.org.tr sitelerinden ilan edilecektir.
İkinci Aşama: Yüz Yüze Mülakat
İlk aşamayı geçen katılımcılar, 8 Haziran 2021 Perşembe günü seçici kurul ile gerçekleşecek mülakata davet edileceklerdir. Bu aşamada, yarışmacılardan sundukları 6 tam görünümden oluşan koleksiyonları hakkında seçici kurula bilgi vermeleri istenecektir. Bu değerlendirme sonucunda 10* finalist belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları www.kozayarismasi.com ve www.ihkib.org.tr sitelerinden
ilan edilecektir. Jüri belirtilen sayının altında seçim yapma hakkını saklı tutar.
Üçüncü Aşama: Final Jürisi
26 Ekim 2021 Salı günü 10 finalistin her birinin hazırladığı 6’şar giysi ve tamamlayıcı aksesuarları, final jürisi için seçici kurula sunulacak ve seçici kurul en başarılı 3 yarışmacıyı belirleyecektir. Değerlendirme sonuçları www.kozayarismasi.com ve www.ihkib.org.tr sitelerinden ilan edilecektir. Not: İHKİB belirtilen tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar

Değerlendirme Kriterleri

BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA

 • Yaratıcılık
  • Fikir ve konsept
  • Seçilen temanın tasarıma aktarımı
  • Form
  • Koleksiyon bütünlüğü
 • Malzeme Kullanımı
  • Özgünlük
  • Tasarıma uygunluğu
  • Aksesuar ile kullanımı
  • Malzemelerin birbirleri ile uyumu
 • Sunum ve Teknik Çizim
  • Portfolyo
  • Sunum
  • Teknik Çizim
 • Giyilebilirlik (Ticari Potansiyel)

ÜÇÜNCÜ AŞAMA ( FİNAL JÜRİSİ)

 • Yaratıcılık
  • Fikir ve konsept
  • Seçilen temanın tasarıma aktarımı
  • Form
  • Koleksiyon bütünlüğü
 • Malzeme Kullanımı
  • Özgünlük
  • Tasarıma uygunluğu
  • Aksesuar ile kullanımı
  • Malzemelerin birbirleri ile uyumu
 • Uygulama ve Dikim
  • Model Çözümleme (2 boyuttan 3 boyuta uygulama)
  • Dikiş kalitesi ve finishing
  • Kalıp ve Fit
 • Giyilebilirlik (Ticari Potansiyel)

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Ödülleri

Grup halinde katılımlarda ödül kazanılması durumunda; para ödülü grup üyelerine eşit şekilde dağıtılacak; eğitim ödüllerinden ise grup üyelerinin kendi aralarında belirleyeceği bir kişi faydalanabilecektir.

Para Ödülü

Birincilik ödülü: 50.000 TL

İkincilik ödülü: 25.000 TL

Üçüncülük ödülü: 15.000 TL

Eğitim Ödülü

Koza Gala Gecesi’nde gerçekleşen Final Jürisi sonucunda belirlenen ilk 3 finaliste para ödülünün yanı sıra verilecek ödüller aşağıda yer almaktadır:

a. Yurt Dışı Eğitim Ödülü

2008/2 No’lu Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler Bakanlığın belirlediği tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben Bakanlığın belirlediği belgelerle birlikte İHKİB’e başvururlar. İHKİB nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Bakanlığın belirlediği belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.

b. Yabancı Dil Eğitim Ödülü

Yurt içinde 1 yıllık İngilizce dil eğitim hakkı – İngilizceye hâkim finalistler bir başka yabancı dil eğitimi alabilirler. (İHKİB tarafından belirlenecek kurumda, %90 devamlılık şartı aranmak şartıyla)

Yüz yüze mülakat sonucunda belirlenen 10 finaliste verilecek ödüller aşağıda yer almaktadır:

Atölye ve Danışmanlık Desteği

Koleksiyon Hazırlama ve Malzeme Alım Bedeli

Eğitim Ödülü

Uluslararası Fuar Ziyareti

Moda Tasarımcıları Derneği’ne 1 Yıllık Üyelik

PR ve Tanıtım

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 27 MAYIS 2021
Online ve Sonuçların Açıklanması: 31 MAYIS 2021
Yüz Yüze Mülakat ve Sonucun Açıklanması: 08 HAZİRAN 2021
Final Jürisi ve Gala Gecesi: 26 EKİM 2021

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.kozayarismasi.com/tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap