“Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” Resim Yarışması

Haymana Kaymakamlığı, Haymana Belediye Başkanlığı ve Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferinde Haymana’nın yeri ve önemini vurgulamak, çocuklara ve öğrencilere milli, manevi ve insani değerler ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak amaçlarıyla “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

“Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” Resim Yarışması

Düzenleyen:Haymana Kaymakamlığı, Haymana Belediye Başkanlığı ve
Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
Kategori:Resim Yarışması, Tasarım Yarışması, İlkokul Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlkokul öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:16 HAZİRAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:27 HAZİRAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 1.750 ₺ + Katılım Plaketi
İkincilik Ödülü: 1.250 ₺ + Katılım Plaketi
Üçüncülük Ödülü: 750 ₺ + Katılım Plaketi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Ankara’nın tarihinde önemli bir yere sahip, Milli Mücadelenin en önemli safhası, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe geçen; “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” sözünü söylediği, Sakarya Meydan Muharebesinin geçtiği ve kazanıldığı yer, HAYMANA’dır.

Haymana, hedefi TBMM’nin merkezi Ankara’ya ulaşmak olan Yunan ordusunun ilerleyişinin kırıldığı, durdurulduğu ve hezimete uğratıldığı son nokta, SON KALE’dir.

Bu yıl 101. yılı yaşanan Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi etkinlikleri kapsamında ülke genelinde Bakanlığımıza bağlı tüm resmi/özel ilkokul öğrencileri arasında “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” konulu Resim Yarışması düzenlenecektir.

Hedef Grubu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel ilkokul öğrencileri.

Yarışma Amacı

 • Geleceğin teminatı olan çocuklara ve öğrencilere milli, manevi ve insani değerler ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak.
 • Öğrencilerimizin, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, milli ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerde vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturmak.
 • Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferinde Haymana’nın yeri, önemi ve Haymanalıların katkıları konusunda farkındalık oluşturmak.

Kullanım Hakları

Katılımcı, yarışma için gönderdiği tüm eserlerin Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince gönderdiği tüm eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Gönderilen eserlerin kullanım hakları Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve telif hakkı eser sahibine ait olacaktır.

Uygulamaya İlişkin Açıklamalar

Okullarda;

 • Etkinliğin şartnamesi okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • Okullarda hazırlanan eserler sınıf ve branş öğretmenlerinden oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Okullarda kurulan komisyonlarca, okul birincisi belirlendikten sonra okul yönetimi tarafından yapılacak çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
 • Okul birincisi seçilen eser
 • Aydınlatma Metni-Açık Rıza Onayı (Ek:1)
 • Katılım Formu ve Taahhütname (Ek:2)
 • Yarışma Etiket Formatı (Ek:3) olmak üzere toplam 4 belgeden oluşacak doküman Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan yarışma otomasyonuna pdf/jpeg formatında yüklenecektir.
 • Veli İzin Formu (Ek:4)

Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde;

 • İl Millî Eğitim Müdürlüklerine yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına uygun olarak yürütülecektir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Okul birincisi olarak gönderilen eserler Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürünün başkanlığında kurulacak komisyonca tasnif edilecek ve Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan değerlendirme komisyonuna teslim edilecektir. Bu komisyonca yapılacak değerlendirmeler sonucunda ülke genelinde ilk üçe giren eserler belirlenecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
 • Yarışma sonuçlarına yapılacak itirazların 30/06/2022 mesai bitimine kadar Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Sonraki günlerde itiraz kabul edilmeyecektir. Komisyon üyelerinin incelemesi sonrasında alınan kararlar kesindir.
 • Kesin sonuçlar 01/07/2022 tarihinde açıklanacak ve yarışmada derece alan öğrencilerin isimleri Haymana Kaymakamlığı, Haymana Belediyesi ve Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sayfalarında ilan edilecektir.
 • Ödül alacak öğrenciler covid-19 salgınının seyrine göre bir velisi ile birlikte 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde Haymana’ya davet edilecektir. Ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Yol ücretleri; katılımcıların ibraz edecekleri otobüs biletlerine göre ödenecek olup, otobüs bileti ibraz etmeyenlerin ücretleri ise otobüs rayiç bedeli üzerinden ödenecektir. Katılımcıların yol, yemek ve konaklama ücretleri Haymana Belediye Başkanlığı tarafından ayrılan ödenekten karşılanacaktır. Yol ücretleri Haymana’da katılımcılara ödenecektir. Covid-19 salgınının devamı durumunda ödül töreni çevrim içi gerçekleştirilecek olup, dereceye girenlerin para ödülleri ibraz edecekleri hesap numarasına gönderilecektir. Katılım plaketleri öğrencilerin okul adreslerine postalanacaktır.
 • Öğrenci ve velilerin 10-11 Eylül 2022 tarihlerindeki konaklama (1 Gece) ve yemek organizasyonu Haymana Belediye Başkanlığı’nca organize edilecektir.
 • Engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla, ödül töreninin yüz yüze gerçekleşmesi durumunda dereceye giren ve engeli olan öğrencilerimizin konaklamasında otel giriş katından bir oda ayarlanacak ve Haymana içinde ulaşımlarını sağlamak amacıyla bir araç tahsis edilerek yardımcı olunacaktır. Ödül töreninin çevrim içi bir etkinlik olması durumunda dereceye giren özel gereksinimli öğrencilerimize Mehmet Akif ERSOY’un “Safahat” adlı eseri gönderilecektir.
 • Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce her kategoride ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrencilere ödülleri; Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferinin 101.Yılı Kutlama Töreninde 10-11/09/2022 tarihlerinde verilecektir.

Resim Yarışması Başvuru Koşulları

 • Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
 • Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlıboya, kuru boya, guaj vb.)
 • Resimler 35x50cm ölçülerindeki resim kâğıdına yapılacaktır.
 • Yapılacak resim “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” konusunu işlerken, Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferinde Haymana’nın yeri, önemi ve Haymanalıların katkıları temasını güdecektir.
 • Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacaktır. Her yarışmacı eserini teslim ederken EK-3’de bulunan etiket formatını da doldurarak eseriyle birlikte teslim edecektir.
 • Eserlerin etiketlenmesi EK-3’de belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.
 • Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcılar başka bir yarışmaya gönderilmiş veya ödül almış bir resim ile yarışmaya katılamayacaktır.
 • Okulunda birinci seçilen eser için Aydınlatma Metni-Açık Rıza Onayı (Ek:1), Katılım Formu, Taahhütnamede (Ek-2) yer alan veli izin onayı  ve Veli İzin Dilekçesi (Ek:4) bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 • Teslim tarihinden sonra Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Resim Yarışmasına katılan eserler aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİPUAN DEĞERİ
KOMPOZİSYON (Amaca uygunluk)25 PUAN
YARATICILIK (konuyu özgün olarak işleyebilmesi)25 PUAN
ORAN – ORANTI25 PUAN
TEKNİK (Renklendirme, kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği)15 PUAN
PERSPEKTİF10 PUAN
TOPLAM100 PUAN

Yarışma Değerlendirme Komisyonu

 • Ayşegül Özge ÜNAL – Yenice Ortaokulu
 • Dilek KILIÇ – Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu
 • Süheyla DOĞAN – Mangaldağı Ortaokulu

Diğer Hususlar

 • Okul müdürlüklerinde tüm kategorilerde yarışmanın türüne, konusuna uygun en az 3 öğretmenden oluşan komisyonlar marifetiyle şartnamenin ilgili maddelerindeki şartlar dikkate alınarak değerlendirmeler yapılacaktır.
 • Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.
 • Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin çeşitli ortamlarda yayımlanması eser sahibinin izniyle olacaktır.
 • Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

Yarışma İletişim

Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Yeni Mahalle Ankara Cad. No.3 06860 Haymana/ANKARA

0312 658 24 57

haymana06@meb.gov.tr

“Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” Resim Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 1.750 ₺ + Katılım Plaketi
İkincilik Ödülü: 1.250 ₺ + Katılım Plaketi
Üçüncülük Ödülü: 750 ₺ + Katılım Plaketi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 16 HAZİRAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 27 HAZİRAN 2022

“Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://haymana.meb.gov.tr/www/yarisma-basvuru-formu-kurtulusa-giden-yolda-son-kale-haymana-2022/icerik/730

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap