Kütahya AR-GE Proje Pazarı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından, yenilikçi ve uygulanabilir proje fikrine sahip öğrenciler, ve araştırmacıları sektördeki kuruluşlarla bir araya getirmek, proje sahibi öğrencilere ve araştırmacılara gerekli teknik ve finans destek için fırsat oluşturmak ve üniversite – sanayi iş birliğine katkı sağlamak amaçlarıyla Kütahya AR-GE Proje Pazarı düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Kütahya AR-GE Proje Pazarı

Düzenleyen:Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması, Üniversite Yarışmaları, Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Akademisyenler, Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler, Ortaöğretim öğrencileri
AR-GE ve tasarım merkezleri, Girişimciler Fikri olan tüm araştırmacılar.
Son Başvuru Tarihi:1 NİSAN 2022 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:22 NİSAN 2022
Ödüller:Ortaöğretim Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri ve Diğer Araştırmacılar olmak üzere 3 ayrı kategorinin her birinde:
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

 • AR-GE yönü güçlü ve tasarımsal olarak üreteme uygun proje fikrine sahip üniversite öğrencileri, araştırmacıları, sanayi ve Ar-Ge kuruluşları ile bir araya getirmek,
 • AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak,
 • Proje sahibi öğrencilere ve araştırmacılara gerekli teknik ve finans desteği için fırsat oluşturmak,
 • Üniversite – Sanayi iş birliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle

Proje Yarışması Temaları

İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjetik Malzeme Teknolojileri, Motor Teknolojileri, Biyoteknolojik İlaç, Nesnelerin İnterneti, Enerji ve Enerji Depolama, Robotik ve Mekatronik, Yapay Zeka, Büyük Veri, Bilgi Güvenliği, Genişbant Teknolojileri ve Mikro/Nano ve Opto Elektronik Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Su ve Çevre Teknolojileri, Ulaşım ve Turizm Teknolojileri, Yenilikçi Eğitim Teknolojileri, Sağlık Teknolojileri ve diğer tüm teknolojik alanlar.

Proje Yarışması Başvuru Koşulları

 • Katılım herkese açıktır ve katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi ve özet kitapçığı verilecektir.
 • Proje Pazarına başvuru yapacak tüm proje önerileri Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Posterler 70*100 cm boyutlarında hazırlanacaktır, prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur. (Prototip ile katılacak projeler başvuru formunda prototiplerine ait ihtiyaç (elektrik, fiziki alan vb.) bölümünü dolduracaklardır.)
 • Katılımcıların posterleri ücretsiz basılacaktır.
 • Proje Pazarı etkinlik ve etkinliklerinde daha önce ödül almış projeler proje pazarına katılamaz ve ödül alamaz.
 • Bir kişi, takım veya kurumun proje önerilerinde başvuru sınırı yoktur.
 • Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi AR-GE Proje Pazarı etkinliğinde yer alana, sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Projelerin patent, uygulama ve geliştirme hakları proje sahibinde olacaktır.
 • Başvurular bu site üzerinden online olarak alınacaktır.
 • AR-GE Proje Pazarı etkinliğinde üniversite öğrencileri, ortaöğretim öğrencileri ve diğer araştırmacılar olmak üzere 3 ayrı katılımcı profilinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.

Başvuruda Yer Verilecek Unsurlar

Proje Özetinde;

 • Amacı,
 • Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri,
 • Yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,
 • Ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda bulunabileceği ana hatlarıyla belirtilmelidir.
 • Kriterler: Özgün Değer, Yenilikçilik, Ticarileşme potansiyeli, Pazar potansiyeli, Yaygın etkisi, Sosyal çevre niteliği, Çevresel fayda potansiyeli ve Proje Takımı niteliğinin belirtilmesi önem arz etmektedir.

Temel Kavramlar

 • Projenin Amacı ve Hedefleri: Projenin amacı ve hedefleri ayrı ayrı kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
 • Özgün Değer: Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik / kavramsal / kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?
 • Yöntem: Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili olduğu alan ile ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?
 • Yaygın Etki: Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme vb. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan/planlama ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?

Yarışma İletişim

Çalca OSB Mahallesi 1. Cadde No:1/Z3 Merkez/KÜTAHYA

0 274 265 30 20

projepazari@dpu.edu.tr

Kütahya AR-GE Proje Pazarı Ödülleri

Ortaöğretim Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri ve Diğer Araştırmacılar olmak üzere 3 ayrı kategorinin her birinde:

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2022

Ön Değerlendirme: 22 NİSAN 2022

Proje Pazarı Tarihleri: 12 – 13 – 14 MAYIS 2022

Kütahya AR-GE Proje Pazarı Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://projepazari.dpu.edu.tr/tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap