Kütahya Belediyesi Uluslararası Türk Çini Sanatı Yarışması

Kütahya Belediyesi tarafından, Türk Çini sanatını ve sanatçılarını desteklemek, yarışmaya başvuran sanatçılar ve eserleri aracılığıyla, Türk Çini sanatında gelenekselleşmiş ekollerin üslup ve ustalarına dikkat çekerek, yeni eserlerin çağdaş yorumlarla yeni nesillerde farkındalığın arttırılması amaçlarıyla Kütahya Belediyesi Uluslararası Türk Çini Sanatı Yarışması düzenleniyor. Ödüllü çini yarışması başvuruları devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Uluslararası Türk Çini Sanatı Yarışması

Düzenleyen:Kütahya Belediyesi
Kategori:Tasarım Yarışması, Fikir Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
Kimler Başvurabilir:Amatör veya profesyonel tüm sanatçılar ve sanat öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:22 EKİM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 KASIM 2023
Ödüller:Evani, Kaşi ve Torna Kategorilerinin her birinde ayrı olmak üzere:
Birincilik Ödülü: 60.000    
İkincilik Ödülü: 40.000  
Üçüncülük Ödülü: 20.000  

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı ve Önemi

 Bünyesinde salt güzelliği besleyen ve insan duygularının ifade biçimi haline gelmiş Türk Çini Sanatı’nın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla,  Ekim 2023 tarihinde “I. Türk Çini Sanatı Yarışması” düzenlenecektir ve izleyen yıllarda her yıl tekrarlanacaktır.

Türk Çini sanatları ve sanatçılarının anlatmak istediği mana, sanat eserlerinde içselleşerek varlık bulmuştur. Bu içselliğin yaşatılması I. Türk Çini Sanatı Yarışması’nın ana amacı kapsamındadır. Bu doğrultuda, Türk Çini sanatını ve sanatçılarını desteklemek, yarışmaya başvuran sanatçılar ve eserleri aracılığıyla, Türk Çini sanatında gelenekselleşmiş ekollerin üslup ve ustalarına dikkat çekerek, yeni eserlerin çağdaş yorumlarla yeni nesillerde farkındalığın arttırılması önemsenmektedir.

Yarışmanın Konusu ve Kapsamı

Orta Asya dan günümüze kadar uzanan Türk Çini Sanatı köklü bir kültürün ve süregelmiş medeniyetlerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu kültür dinamikleri doğrultusunda Türk geleneksel sanatlarının en önemli süsleme unsurlarından biri olarak, değişkenlik gösteren yüzeylere kadar, çok teknikli ve dayanıklılığı ile dikkat çeken özelliklere sahiptir. Bu kapsam içerisinde, Türk çini sanatı tarihini kapsayan tüm dönemler, ekoller/üsluplar, teknikler, formlar yarışmanın konusunu ve kapsamını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda üretilmiş özgün eserler I. Türk Çini Sanatı Yarışması’nın  kapsamında değerlendirilecektir.

 Türk Çini Sanatı Yarışması Eser Kabul Kategorileri

 • Yarışma 3(üç) kategoride düzenlenecektir. Her yarışmacı bir kategoride ve bir eser ile yarışmaya katılabilir.

Kaşi Kategorisi: Mimari alanda yüzey kaplama çinilere verilen addır. Yarışmaya katılacak eserlerin ebatlarının en az 100×100 cm boyutlarında serbest ölçüdeki eserleri içermektedir.

Evani Kategorisi: Kullanım ve süs eşyası olarak üretilen vazo, ibrik, kase, tabak ve benzeri formlara verilen isimdir. Yarışmaya katılacak dik ve yatay eserlerin ebatlarının yüksekliği ve genişliği en az  30 cm boyutunda  serbest ölçüdeki eser formları içermektedir.

Torna (Çark) Kategorisi: Torna, çinici çarkı, ifadeleri; çini çamuruna silindir çıkışlı her türlü biçimi vermeye yarayan çiniçi tornası için kullanılır. Yarışmaya katılacak dik ve yatay eserlerin eserlerin ebatlarının yüksekliği ve genişliği en az 30 cm boyutunda serbest ölçülerdeki eser formlarını içermektedir. Bu kategorideki eserlerin tekniğe uygun sıcaklıkta bisküvi pişirimi yapılarak teslim edilmesi istenmektedir.

 • Her üç kategoride yarışmaya katılacak eserlerin Türk Çini Sanatı tarihini kapsayan  dönemler içerisinden  seçilecek ekol/üslup, teknik ve formların (kaşi,evani) en az bir tanesini  içeren özgün tasarım ve uygulamalar olması istenmektedir. Eserlerin üretiminde kullanılacak, hammadde ve teknikler türk çini sanatını kapsamalıdır. Bütün teknikler kullanılarak form (kaşi,evani) üretimi yapılabilir (elde serbest şekillendirme, döküm, şablon torna, çark vb.)

Yarışma Başvuru Koşulları

Özel Katılım Koşulları

 • Eserlerin değerlendirilmesi her üç kategori jüri üyeleri tarafından ayrı kapsamda değerlendirilecektir.
 • Eserler, yeterli pekiştirme derecesinde pişmiş ve sırlı olmalıdır.
 • Karışık malzeme kullanılan eserlerde % 80 çini malzeme kullanımı zorunlu olup, bu orandan az çini malzeme kullanılan eserler değerlendirmeye dahil edilmeyecektir.
 • Her yarışmacı bir kategoride ve bir eser ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin herhangi bir yerinde yarışmacının kimliğini belirleyecek imza, isim, mühür gibi bir sembol/simge ya da ibare bulunmamalıdır.

 Yarışma kapsamı içerisinde başvuracak eserlere ait genel koşullar aşağıda sıralanmıştır.

Genel Katılım Koşullar

 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve Kütahya Belediyesi personellerinin birinci derece yakınları katılamaz.
 • 3 ana dalda düzenlenen yarışmanın kapsamı Türk Çini Sanatı eserlerinden oluşmaktadır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler ilan edilen seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Her yıl içeriğe göre seçici kurulda değişiklikler yapılabilir.
 • Yarışmaya, seçici kurul dışında amatör veya profesyonel tüm sanatçılar ve sanat öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her sanatçı sadece bir dalda, bir eserle katılabilecektir.
 • Yarışma başvurusu için herhangi bir yaş ve eğitim düzeyi sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla birlikte yabancı ülke vatandaşları da başvurabilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait eser olması durumunda doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşıldığı takdirde elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamına gelmez.
 • Seçici kurul tarafından herhangi bir dalda ödüle layık bir eser bulunmaması durumunda o alandaki ödüller iptal edilir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler 2022-2023 dönemlerinde hazırlanmış ve daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş veya yayınlanmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin görsellerini, eser bilgilerini ve sanatçı ile ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, afiş vb. basılı materyalde, ayrıca tanıtım amacıyla web sitesi, internet ortamında ve basın tanıtım çalışmalarında kullanma hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserleri, eserlerin görsellerini ve ilgili bilgileri ödül alsın ya da almasın sergileme hakkına sahiptir. 
 • Yarışmaya gönderilecek eserler yarışma yetkilileri tarafından belirlenen mekâna gönderilecektir.
 • Yarışacak eserler yarışma takvimine uygun şekilde sanatçı tarafından gönderilir ve yarışma sonunda sanatçı tarafından teslim alınır. Eserler teslim edilirken veya teslim alınırken teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılması zorunludur.
 • Gönderimlerden kaynaklanan kayıp ve zararlardan yarışma yetkilileri sorumlu olmayacaktır.
 • Ödül almaya hak kazanan eserler iade edilmeyecektir, ancak ödül almayan ve/veya sergilemeye uygun görülmeyen eserler sergi bitiminde duyurulan tarihte elden iade edilecektir.
 • Jüri değerlendirmesinden sonra gerçekleştirilecek olan ödül töreni www.kütahya.bel.tr.com sitesinden duyurulacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserler sergilemeye hazır bir şekilde teslim edilmelidir. Gerekli yardımcı aparatlar eser ile birlikte teslim edilmelidir.
 • Yarışma düzenleme kurulu gerekli gördüğü takdirde yarışma takviminde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde yarışma düzenleme kurulunun kararları geçerli olacaktır.
 • Ölçü ana tasarım içindir. Eserde taşma yapılırsa ölçü içerisinde kalınması gerekmektedir. 
 • Konu sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Eserlerden bitmiş ve sergilenmeye hazır şekilde olanlar değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Yarışma ile ilgili bilgiler ve yarışma sonuçları yarışmanın sitesi olan www.kutahya.bel.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışma Süreci ve Yürütülmesi

Dijital Başvuru

 • Yarışma başvurusu iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada jüri ön değerlendirmesi kulturvesosyalisler@kutahya.bel.tr mail adresine eserlerin dijital görsellerinin gönderilmesiyle gerçekleşecektir. İlk aşamadan geçen eserler elden veya posta/kargo yolu ile teslim edilecektir.
 • Başvurular 22/10/ 2023 tarihleri arasında dijital olarak kulturvesosyalisler@kutahya.bel.tr mail adresine yapılacaktır. Başvuru formunu dışında eserin siyah ya da beyaz bir fonda çekilmiş hiçbir filtre ya da müdahalede bulunulmamış en az 300 DPI çözünürlükteki görseli JPEG, formatında -eserine ilişkin görseller, eserin farklı açıdan çekilmiş en fazla 3 (üç) adet fotoğraflarından oluşmalıdır. Birinci fotoğraf eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden, diğer iki fotoğraf ise farklı açıdan, eserin tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay (zoom) fotoğrafı olmalıdır. Eser üzerinde isim, rumuz, imza vb. ibare bulunmamalıdır. Görseller katalogda kullanılmaya uygun olmalıdır

Eserlerin Teslimi

İlk elemeyi geçen eserlerin ekteki başvuru formu bilgisayar ortamında, eksiksiz doldurulmalı ve katılımcı olduğunu gösteren belgeyi 10/11/ 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Kütahya Belediyesi’ne elden teslim edilmeli veya posta/kargo ile göndermelidir. Posta/kargoda meydana gelen hasarlar ve gecikmelerden dolayı tüm sorumluluk eser sahibine aittir. Yarışmaya katılan bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Başvuru Şekli

Yarışmaya başvuru için eser “Özel ve Genel Katılım Koşulları” nda belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmalıdır. Eserler, kapalı bir şekilde iletişim adresine gönderilecektir. Eserde veya eserin arkasında hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır. Eserin sarıldığı ambalaja, eserin arkasına sağ üst kenara 6 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Sanatçının ismi, soy ismi, e-posta adresi, varsa internet sitesi, ev telefonu, cep telefonu, yazışma adresi, doğum tarihi, eğitim aldığı süre, başvurduğu dal ve diğer bilgilerinin yazıldığı kâğıt; bir mektup zarfına konulmalıdır. Ayrıca mektup zarfının ağzı kapalı olacak şekilde ve zarfın üzerine de eserin arkasındaki 6 rakamlı rumuz yazılmalıdır. Yarışmaya başvuru için herhangi bir form doldurulması gerekmemektedir.

Değerlendirme ve Eser Seçim Süreci

Puanlama: Usulüne uygun olarak yarışmaya gönderilen eserlere ilk kez seçici kurul huzurunda açılacaktır. Her seçici kurul üyesi bağımsız olarak esere puan verecektir. Her eser için verilen puanların ortalaması alınarak eserin almış olduğu puan belirlenecektir.

Seçim 3 aşamadan oluşacaktır.

1.Aşama: Verilen puanların ortalaması 70 ve üzeri olan eserler ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacaktır.

2.Aşama: Bu aşamaya gelen eserler sergiye ve sergi kataloğuna girmeye hak kazanacaktır. Bu aşamada yapılacak 2. Oylamada 70 ve üzeri puan alan eserler 3. Aşamaya ödüle layık görülecek eserler arasına dâhil olacaktır.

3.Aşama: Bu aşamada ödüle layık görülen eserlerin sıralaması yapılacaktır. Yine verilen puanlara göre en yüksek puanı alan eserden başlayarak düşüğe doğru ödül sıralaması belirlenecektir.

 Seçici Kurul Değerlendirmesi ve Duyurulması

Yarışma Seçici Kurulu, 13/11/2023 günü saat…..Kütahya Belediyesi’nde toplanacak ve değerlendirme yapılacaktır. Yarışma sonucu ve ödül töreni 14/11/2023 tarihinde https://www.kutahya.bel.tr/sitesinden yapılacaktır.

 Sergileme

Ödül alan ve sergileme kararı verilen eserler dijital ve görsel olarak 15/11/2023 tarihinde Kütahya Belediyesi Sergi Salonu’nda sergilenecektir.

Eserlerin İadesi

Ödül alan ve sergilenen eserler iade edilmeyecektir. Eserler, Kütahya Belediyesine ait olacaktır.

Yarışma Başvuru Adresi

Kütahya Belediyesi, Kütahya.

Yarışma Kurulları

Yarışma Onursal Kurulu

 • Kütahya Valisi, Musa IŞIN
 • Kütahya Belediye Başkanı, Prof. Dr. Alim IŞIK
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK

Yarışma Düzenleme Kurulu

 • Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Md. Yıldırım AKGÜL
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Md. Prof. Dr. Osman ŞAN
 • Kütahya İl Kültür ve Turizm Md. Zekeriya ÜNAL
 • Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Esin Güral ARGAT
 • Kütahya Fotoğrafçılar Çiniciler ve El Sanatları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Sadık ERİLBAYLI

Türk Çini Sanatı Kaşi, Evani Kategorisi Seçici Kurulu

 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Tasarımı ve Onarımı Ana Sanat Dalı, Prof. Dr. Sitare TURAN
 • Türk Çini Sanatı Sanatçısı, Fahri Dr. Mehmet GÜRSOY
 • Türk Çini Sanatı Çini Sanatçısı, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi, Fahri Dr. Hamza ÜSTÜNKAYA
 • Türk Çini Sanatı Çini Sanatçısı, Öğr. Grv. Mehmet KOÇER
 • Türk Çini Sanatı Çini Sanatçısı, Çini Sanatçısı İsmail YİĞİT
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve  Uygulama Merkezi Md. Yrd. Öğr. Grv. Sezin KARA
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Öğr. Grv. Özkan TOKAÇ

Türk Çini Sanatı Torna (Çark) Kategorisi Seçici Kurulu

 • Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Seramik Bölümü, Prof. Dr. Sıdıka Sibel SEVİM
 • Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ce Cam bölümü, Doç.Hikmet Mutlu(BAŞKAYA)YAĞCI
 • Anadolu Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi-Seramik Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin SEVİM
 • Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğr. Grv. Yong Moon KİM
 • Türk Çini Sanatı/Torna(Çark ) Sanatçısı, Mustafa DUMANLAR
 • Türk Çini Sanatı/Torna(Çark )Sanatçısı, Mehmet YILDIRIM
 • Türk Çini Sanatı/Torna(Çark )Sanatçısı, Ali PUSKAN
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çini-Seramik Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Öğr. Grv. Fikret AYDOĞDU

Kütahya Belediyesi Uluslararası Türk Çini Sanatı Yarışması Ödülleri

Kaşi Kategorisi
Birincilik Ödülü: 60.000    
İkincilik Ödülü: 40.000  
Üçüncülük Ödülü: 20.000  
 
Evani Kategorisi
Birincilik Ödülü: 60.000  
İkincilik Ödülü: 40.000  
Üçüncülük Ödülü: 20.000  
 
Torna( Çark) Kategorisi
Birincilik Ödülü: 60.000  
İkincilik Ödülü: 40.000  
Üçüncülük Ödülü: 20.000  

Yarışma Takvimi

Dijital Görsel Gönderim Tarihi: 22 EKİM 2023

Ön Eleme Sonuçlarının Duyurulması: 24 EKİM 2023

Elden veya Posta/Kargo Gönderim Tarihi: 06-10 KASIM 2023

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 13 KASIM 2023

Yarışma Sonucunun Duyurulması: 14 KASIM 2023

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 15 KASIM 2023

Eserlerin Teslimi: 01 ARALIK 2023

Kütahya Belediyesi Uluslararası Türk Çini Sanatı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kutahya.bel.tr/yarisma.asp?id=5

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap