Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anmak ve yetenekleri gençlerin kendilerini ifade etmelerine imkan oluşturmak amaçlarıyla Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kompozisyon yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması

  Düzenleyen: Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
  Kategori: Edebiyat Yarışmaları, Kompozisyon Yarışması, Lise Yarışmaları,
  Kapsadığı Şehir: Yalova 
  Kimler Başvurabilir:

Yalova’daki resmî ve özel liselerde okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 15 – 16 ŞUBAT 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MART 2021
  Ödüller:
 
Henüz açıklanmamıştır.
   

Yarışma Hakkında

Mehmet Akif Ersoy, 1873 Aralık ayında İstanbul’da doğmuştur. “Vatan Şairi” ve “Milli Şair” unvanlarıyla anılan şairimiz Sanat, sanat içindir görüşüne karşı çıkarak Dini yönü ağırlıkta bir edebiyat akımını benimsemiştir. Milliyetçilik ve ırkçılık kavramlarını ayıran şairimiz İslam’a aykırı olduğu ve devlete zarar vereceği düşüncesiyle kavmiyet kavramına karşı çıkmıştır. Siyaset ve İdeoloji insanı olmasa da hürriyet sevdalısı bir şarimizdir.

Mehmet Akif’in edebi-düşünsel kimliğini ve milli değerlerimizi yücelterek bağımsızlık ülküsüyle yazdığı İstiklal Marşımızı anlamak Milli mücadele döneminin Türk milleti için önemini kavramaktır.

Bu bağlamda okullarımızdaki genç kalemlerin sesini duyurmak amacıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan İskiklal’de ve İsitkbal’de M.Akif Ersoy’u Anlamak konulu Liseler Arası Kompozisyon Yarışması düzlenmektedir.

Yarışma Konusu

2020 Liseler Arası Kompozisyon Yarışması’nın teması milli mücadele dönemi şairimiz “M.Akif Ersoy” olarak belirlenmiş olup konusu; İstiklal’de İstikbal’de M.Akif Ersoy’u Anlamak’tır.

Yarışmaya Başvuru Şartları

 • Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel liselerde okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.
 • Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmeye alınması için konu bağlamından uzaklaşmamış olması gerekmektedir.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • YarışmayabaşvuruyapanlareserleriniTürkDilKurumuYazımKılavuzu’nauygun şekilde,

-A4 kâğıt ebadında,

-Times New Roman yazı tipi,

-12 punto ve 1,5 satır aralıklı

-Sayfakenarboşluklarıheryandan2,5cmboşlukve

-Eserler en az 606 en fazla 1455 (Şanlı marşımız İstiklal Marşı 606 hece ve 1455 harften oluşmaktadır. Yüce şair Mehmet Akif Ersoy, ülkemize ve zaferlerimize yakışır İstiklal Marşımızı yazarken kullandığı hece ve harf sayısı referans alınmıştır) kelimeden oluşmalı ve word formatında hazırlanmalıdır. Word formatına hazırlanan eserler pdf formatına dönüştürülüp ıslak imzalı Ek-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi taratılarak (cep telefonu veya yazıcıdan taranarak bilgisayar ortamında) öğrenciler tarafından okul idaresine mail ortamında gönderilmelidir (Pandemiden dolayı dijital ortamlar tercih edilmektedir.).

 • Eserin ilk sayfasına isim ve soy isim, okul adı, sınıf ve şube adı ile numara yazılacaktır.
 • Millî Eğitim Müdürlüğü, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir.
 • Okul idaresi “Yarışmaya Katılım Şartları”ndaki maddeleri biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserleri değerlendirmeye almayacaklardır.
 • Okul idaresi gelen eserler içerisinden en fazla ilk 3 (üç) eseri seçerek müdürlüğümüz adresine mail atarak göndereceklerdir.

Yarışma İletişim

Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki mail adres ve telefon numarası kullanılacaktır.

E-mail: ab77@meb.gov.tr                                                         Telefon: 0 226 813 62 36

Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması Ödülleri

Henüz açıklanmamıştır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 – 16 ŞUBAT 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MART 2021

Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yalova.meb.gov.tr/www/lise-ogrencileri-arasi-kompozisyon-yarismasi/icerik/3870

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap