Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, lise öğrencilerinin konut, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlenmesine katkı sunmak, Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilecek çevreye duyarlı enerji tasarrufuna yönelik uygulanabilir proje önerilerinin sunulması amaçlarıyla Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Düzenleyen:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması, Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:4 MART 2022 Saat: 17.30
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Tablet + Öğretmene Ödülü – Kol Saati
İkincilik Ödülü: Tablet + Öğretmene Ödülü – Kol Saati
Üçüncülük Ödülü: Tablet + Öğretmene Ödülü – Kol Saati
Teşvik Ödülü: Tablet
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Çağrının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri özellikle Konut, Sanayi, Ulaşım ve Tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekir.

Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; Konut, Sanayi, Ulaşım, Tarım olmak üzere 4 alanda düzenlenir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
 • Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.
 • Projeler 2022 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanır.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
 • Başvuru belgelerinde eksik veya yanlış bilgi verilmesi, başvurusu yapılacak projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Başvuru Şekli ve Süreci

 • Proje Başvuru Formu ile Bilimsel Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu doldurularak proje raporu ile birlikte belirtilen adrese gönderilir. Bu formlar http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-enerji-verimliligi-proje-yarismasi İnternet adresinden temin edilir.
 • Proje Raporu http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır.
 • Proje Raporu Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu PDF dosyası olarak kaydedilmiş bellek çubuğu veya CD başvuru evrakları ile birlikte gönderilir.
 • 2022 yılı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması başvuruları 4 Mart 2022 tarihinde, saat 17.30’da sona erer.
 • Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime, proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır.

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

 • Projeler önce, ilgili jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda sözlü sunum için uygun görülen projeler final aşamasında Ankara’ya davet edilir.
 • Sözlü sunuma davet edilen projeler jüriler tarafından sözlü sunuma alınır. Sözlü sunum sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilir. Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilir. COVID-19 pandemisi sebebiyle proje değerlendirmeleri çevrimiçi olarak yapılabilir.
 • Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin sözlü sunuma davet edilmeleri durumunda, her iki öğrencinin de sunumda bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrenci de yarışmadan elenir.
 • Projelerin, öğrencilerin tamamen kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olması beklenir. Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu, projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca bu durumda olan proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar MEB’e bildirilir. Yarışma sonrasında da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti durumunda yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

Diğer Hususlar

 • Sözlü sunum için Ankara dışından gelecek öğrencilerin ve okul müdürlüğünce görevlendirilecek bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol ücretleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından ödenir.
 • Sözlü sunuma davet edilen öğrencilerin tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir.
 • Yarışma ile ilgili gerekli belgeler, öğrenci, varsa danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanların başvuru formunda belirttikleri e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.
 • Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.

Yarışma İletişim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, 06520 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0312 212 64 20

Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Tablet + Öğretmene Ödülü – Kol Saati
İkincilik Ödülü: Tablet + Öğretmene Ödülü – Kol Saati
Üçüncülük Ödülü: Tablet + Öğretmene Ödülü – Kol Saati
Teşvik Ödülü: Tablet

Kazanan öğrencilere ödülleri 2023 yılında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen tarihte verilecektir. Ödül töreni ve sözlü sunumlar COVID-19 pandemi sebebiyle çevrimiçi yapılabilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 4 MART 2022 Saat: 17.30

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=20204

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap