Liseler Arası İçme Suyu Kaynaklarımızı Koruma Araştırma Proje Yarışması

Yenişehir İlçesi Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi tarafından ülkemizdeki gençlerin su kaynaklarımız konusunda farkındalıklarını artırmak, bilinçli su tüketimini teşvik etmek ve su kaynaklarının korunmasına yönelik projeler geliştirmeleri amaçlarıyla Liseler Arası İçme Suyu Kaynaklarımızı Koruma Araştırma Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Liseler Arası İçme Suyu Kaynaklarımızı Koruma Araştırma Proje Yarışması

  Düzenleyen: Yenişehir İlçesi Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi  
   Kategori: Proje Yarışması, Fikir Yarışması, Tasarım Yarışmaları, İlkokul-Lise Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye  
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye geneli tüm lise öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 25 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 TEMMUZ 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 500 ₺ + Plaket
İkincilik Ödülü: 400 ₺ + Plaket
Üçüncülük Ödülü: 300 ₺ + Plaket

Mansiyon Ödülü: + Plaket

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

 • Zengin su kaynaklarına sahip olan ülkemizde bilinçsiz tüketim, şehirleşme, tarım çalışmaları, israf gibi sebeplerle tehlike altına giren içilebilir su kaynaklarımızı koruma ve geliştirme amacıyla, gençliği araştırmaya ve sularımızı koruma bilinci kazandırmaya teşvik etmektir. Bu proje yarışması, çevreye ve çevre sorunlarına duyarlı, akılcı, ülkesinin su zenginliklerini korumaya hevesli bir gençlik oluşmasına katkıda bulunacaktır.
 • Gençlerimizi ekolojik sorunlarla ilgili araştırmaya teşvik edecektir.
 • Gençlerimizin, ülkemizin su zenginliklerini tanımasını sağlayacaktır.
 • Su kaynaklarımızın gelecek kuşaklara taşınmasına katkı sağlayacaktır.

Yarışmanın Konusu

Türkiye’nin İçme Suyu KaynaklarınıKoruma

Hedef Kitle

Türkiye geneli tüm lise öğrencileri (Tüm devlet okulları ve özel okullar)

Katılım Şartları

 • Yarışmanın dili Türkçe olup yarışmaya katılım ülkemizdeki tüm resmi ve özel lise öğrencilerine açık ve ücretsizdir.
 • Araştırma Proje yarışmasının konusu ” Türkiye’nin İçme Suyu Kaynaklarını Koruma”dır.
 • Projeler özgün olacak, herhangi bir projeden kopya bulundurmayacak, çağrışım yapmayacaktır.
 • Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri projelerin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen projeler hiçbir yerde tamamen veya kısmen sunulmamış olacak ve başka kuruluş ile bağlayıcı sözleşmeye tabi olmayacaktır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılan kişiler, gönderdikleri projenin kullanım hakkı kendilerinde olmak şartıyla Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından yayın organlarında yayımlanabileceğini, kurumun yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Müdürlüğüne aittir.
 • Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Salgın koşullarının olumsuz seyretmesi halinde değerlendirme ve ödül töreni çevrim içi yapılabilecektir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Engelli bireylerimizin yarışmaya katılımını teşvik etmede ve kolaylığı sağlamada Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi gerekli önlemleri alacaktır.
 • Yarışmanın bütçesi 1.500 TL’dir. Giderler Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.
 • Araştırma projeleri bir danışman öğretmen gözetiminde hazırlanacaktır.
 • Yarışmaya bir araştırma projesiyle katılabilir. Bir projede en fazla iki öğrenci görev alabilir. Bu durumda ödül iki öğrenciye eşit dağıtılır.
 • Yarışmaya yürütme kurulunun ve jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamayacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Başvuru Süreci

 • Katılımcıların, projelerini danışman öğretmeni aracılığıyla “proje ile birlikte bu şartnamede yer alan tüm ekleri doldurup ıslak imzalı taratıp, 967885@meb.k12.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Dereceye giren projeler Rekabet Kurumu Anadolu Lisesinin https://rkal.meb.k12.tr/ web sayfasında yayınlanacaktır.
 • Dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmen/velisi eşliğinde 12 Temmuz 2021 Pazartesi Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda yapılacak ödül törenine katılacaklardır. Pandemi koşullarından dolayı yüz yüze yapılamadığı taktirde ödül töreni çevrimiçi yapılacaktır.
 • Dereceye girip mazeretinden dolayı ödül törenine katılamayan öğrencilerin para ödülleri kişilerin ibraz edecekleri hesap numaralarına, plaket ise posta ile gönderilecektir.
 • Dereceye giren öğrencilerin ulaşım ve konaklama masrafı kendilerine aittir. Dereceye giren özel gereksinimli öğrencilerimizin konaklama masrafı Müdürlüğümüzce karşılanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİPUAN DEĞERİ
Özgünlük ve Yaratıcılık20 PUAN
  
Bilimsel Yöntem Kullanımı10 PUAN
Kaynak Taraması20 PUAN
Uygulanabilirlik30 PUAN
Sonuç ve Öneri20 PUAN
TOPLAM100 PUAN

Yarışma Yürütme Kurulu

Başkan

Metin ÇAÇAN  (Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Müdürü)

Üyeler

Doğan BALÇIK (Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni )

Abdülmecit BİNGÖL (Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni)

Mahinur BAHADIR ARZU (Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni)

Rıdvan AYGÜN (Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni)

Jüri Üyeleri

Berrin YILDIRIM YALÇIN (Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni)

Muzaffer AKSOY (Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni)

Rodi BOZKURT (Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni)

Halil ÖNEN  (Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni)

Nihat UYAN (Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni

Yarışma İletişim

Tel: 0 412 2621930

Okul web adresi: https://rkal.meb.k12.tr/

Mail: 967885@meb.k12.tr

Adres: Yenişehir Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Elazığ Yolu Üzeri 5. Km Süleyman Demirel Eğitim Kampüsü Forum AVM Karşısı YENİŞEHİR / DİYARBAKIR

Liseler Arası İçme Suyu Kaynaklarımızı Koruma Araştırma Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 500 ₺ + Plaket
İkincilik Ödülü: 400 ₺ + Plaket
Üçüncülük Ödülü: 300 ₺ + Plaket

Mansiyon Ödülü: + Plaket

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 HAZİRAN 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 TEMMUZ 2021

Liseler Arası İçme Suyu Kaynaklarımızı Koruma Araştırma Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://rkal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/21/01/967885/dosyalar/2021_04/30200042_YARIYMA_YARTNAMESY.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap