“Matematik Anılarım” Temalı Ulusal Matematik Öykü Yarışması

Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin mantıksal, matematiksel, sözel zekâlarım geliştirmek, desteklemek, farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik etmek amaçlarıyla “Matematik Anılarım” Temalı Ulusal Matematik Öykü Yarışması düzenleniyor. Ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

“Matematik Anılarım” Temalı Ulusal Matematik Öykü Yarışması

Düzenleyen:Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Kategori:Edebiyat Yarışması, MEB Yarışmaları, Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Resmi / Özel Okul ve Kurum Müdürlüklerinde öğrenim gören lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:14 ŞUBAT 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:7 MART 2023
Ödüller:Yarışmada Türkiye genelinde ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.
Birincilik Ödülü: Akıllı Bileklik
İkincilik Ödülü: Bluetooth Kulaklık
Üçüncülük Ödülü: STEM Seti

Yarışmanın Amacı

Öğrencilerimizin mantıksal, matematiksel, sözel zekâlarım geliştirmek, desteklemek, farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Yarışmanın Türü

Matematik seferberliği kapsamında “Matematik Anılarım’’ temalı Ulusal öykü yarışması.

Yarışmanın Kapsamı

Resmi / Özel Okul ve Kurum Müdürlüklerinde öğrenim gören lise öğrencileri.

Yarışmanın Genel Şartları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Öğrencilerin yarışmaya katılımlarında velisinin yazılı izni şarttır. (EK-2)
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma kapsamında katılımcılardan alman kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak; yarışma değerlendirme ve ödül dağıtım sürecinin sonunda tamamen silinecektir.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Katılımcılar, “Yarışma Şartnamesi” ve eklerindeki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Engelli öğrencilere engellerini bildirmeleri koşuluyla katılım sürecinde tüm destek Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
 • Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda MEB izni ve onayı dâhilinde şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yarışmaya Katılım Şartları

Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 • Eserlerin özgün ve yarışma temasına uygun olması gerekmektedir,
 • Yarışmaya katılacak eserler için ekte yer alan ve katılımcı bilgilerinin yer aldığı Taahhüt Formu doldurularak imzalanacak ve eserle birlikte taranarak gönderilecektir. Taahhüt Formu ile birlikte gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Her katılımcı sadece: bir öykü ile katılabilir. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış ve bütünüyle başvurana ait olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş olması, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanması için izin verilmemiş olması gerekmektedir. Her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Gönderilen metin Öykü türünde olup, öykü; Word formatında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığı, en az bir en fazla dört sayfa, Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 14.02.2023’tür. Son başvuru tarihinden sonra gelen öyküler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 11.02.2023 tarihine kadar kargolanmış eserler yarışmaya dâhil edilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.
 • Eserler Word, ekteki belgeler PDF formatı şeklinde (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4 ile birlikte) ozelburo32@meb.göv.tr adresine veya Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine kargo veya posta ile gönderilecektir. Kargo veya posta ile gönderilen eserlerde gönderiminden kaynaklanan hasar ve olumsuzluklardan idaremiz ve komisyonumuz sorumlu olmayacaktır. Ayrıca gönderilen eserlerin kargo ve posta ücreti gönderici tarafından karşılanacaktır.
 • Her katılımcı kendisi için bir rumuz belirleyecektir.
 • Eserlerin üzerinde j katılımcının kimliğini belli edecek herhangi bir yazı, işaret vb. bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir. Yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait olup, gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Telif Hakları

 • Yarışmaya gönderilen eserlerin daha Önce herhangi bir yarışmaya katılmamış veya herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılanlar, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, Özgün olduğunu taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanların eserleri yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş olsa bile sonradan bu yönde tespiti yapılanların ödülleri geri alınır.
 • Eserlerin basımı ve yayını yoluyla herhangi bir ticari kazanç elde edilmeyecektir. Ancak İl Millî Eğitim Müdürlüğü yarışma faaliyetleri kapsamında yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı materyaller, sosyal medya paylaşımları, videolar vb. için eserleri kullanabilecektir. .(Eserlerin telif hakkı katılımcılarda saklı kalmak kaydıyla)

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılan eserler İl Millî Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan “Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu41tarafından değerlendirilir.
 • Eser İnceleme Komisyonu tarafından Türkiye genelinde dereceye giren ilk 3 eser belirlenecektir
 • Yarışmaya başvuru için gönderilen postalara, postanın alındığına dair elektronik geri dönüt sağlanacaktır.:
 • Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.
 • Eser inceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri; konuya ve türe göre uygunluk, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, estetik, bakış, başlık, plan, imla kuralları ve noktalama işaretleri gibi özellikleri esas alarak değerlendirecektir.

Değerlendirme Komisyon Üyeleri

Matematik Öğretmenleri

 • Ayşe SOYDAN
 • Ahmet GÜNGÖR
 • Şerife YOLCU

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri

 • Esra BALUN
 • Zeynep BİÇER
 • Abdullah KARAMAN

Değerlendirme Kriterleri

İçeri (Konuyu Yansıtma ve Yorumlama: 20 PUAN

Özgünlük: 15 PUAN

Matematiksel Konu veya  Kavramın Öykü İçerisinde Tasvirî: 20 PUAN

Öykünün Öykü Planına Göre Uygun Olarak Yazılması: 15 PUAN

Yazım Kurallarına Uygunluğu: 15 PUAN

Öykünün En Az Bir Matematik Konusunu Anlatılır Nitelikte Olması: 15 PUAN

TOPLAM: 100 PUAN

Yarışma Sonuç Duyurusu

Yarışma sonuçları İsparta.meb.gov.tr ve Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

“Matematik Anılarım” Temalı Ulusal Matematik Öykü Yarışması Ödülleri

Yarışmada Türkiye genelinde ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.
Birincilik Ödülü: Akıllı Bileklik
İkincilik Ödülü: Bluetooth Kulaklık
Üçüncülük Ödülü: STEM Seti

Ödül töreni Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda olacaktır. Kazanan adayın yakınları katılabilecek ve konaklama Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 14 ŞUBAT 2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 7 MART 2023

Ödül Töreni Tarihi: 14 MART 2023 Saat: 14.00

“Matematik Anılarım” Temalı Ulusal Matematik Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://isparta.meb.gov.tr/www/matematik-seferberligi-kapsaminda-matematik-anilarim-temali-ulusal-matematik-oyku-yarismasi-duzenleniyor/icerik/1856

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap