MEB Sıfır Atık Yarışması

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, atık üretimini en az seviyeye indirerek çevresel etkileri azaltmak, doğal kaynakları korumak, geri dönüşümü teşvik etmek, atıkların yeniden kullanımını artırmak ve genel olarak sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlarıyla MEB Sıfır Atık Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

MEB Sıfır Atık Yarışması

Düzenleyen:Milli Eğitim Bakanlığı
Kategori:Proje Yarışmaları Lise Yarışmaları, Öğrenci Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrenciler ve okullar
Son Başvuru Tarihi:26 ŞUBAT 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:22 MART 2024
Ödüller:Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması
Okul Öncesi Kategorisi
Birincilik Ödülü: Bisiklet + Çevre Dostu Öğrenci Seti
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
İlkokul Kategorisi
Birincilik Ödülü: Bisiklet + Çevre Dostu Öğrenci Seti
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Ortaokul Kategorisi
Birincilik Ödülü: Bisiklet + Çevre Dostu Öğrenci Seti
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Lise Kategorisi
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Elektrikli Bisiklet
Üçüncülük Ödülü: Tablet

Sıfır Atık Proje Yarışması
Ortaokul Kategorisi
Birincilik Ödülü: Bisiklet + Çevre Dostu Öğrenci Seti
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat
Lise Kategorisi
Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Elektrikli Bisiklet
Üçüncülük Ödülü: Tablet

Sıfır Atık Projesini İyi Uygulayan Okul Yarışması
Çevre Beratı

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Sıfır Atık Projesi, atık üretimini en az seviyeye indirerek çevresel etkileri azaltmak, doğal kaynakları korumak, geri dönüşümü teşvik etmek, atıkların yeniden kullanımını artırmak ve genel olarak sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Geri dönüşüm, yeniden kullanım, tasarım değişiklikleri, atık ayrıştırma ve geri kazanım gibi uygulamalar projenin önemli bileşenleri arasında yer almaktadır. Sıfır Atık Projesi, çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi, doğal kaynakların korunmasını ve atık yönetiminin daha verimli hâle getirilmesini hedeflemektedir. Bakanlığımız atık yönetimi konusunda sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması faaliyetlerini desteklemektedir. Sıfır Atık Yarışması ile öğrencilerde atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlı olmak, sürdürülebilir kalkınma için farkındalık yaratmak, yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Kapsamı

Ülkemiz genelindeki resmî/özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin Sıfır Atık Projesi fikirlerini, okulların Sıfır Atık Projesi kapsamındaki çalışmalarını, atıktan sanata ileri dönüşüm eserlerini, katılımcıların başvuru şeklini, değerlendirme komisyonlarının oluşturulmasını, yapılacak değerlendirmeyi ve verilecek ödülleri kapsar.

Yarışmanın Türü

Sıfır Atık konusunda sanatsal, özgün eserler, proje fikirleri ve iyi uygulamaları içeren yarışmalar düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu

Temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda Sıfır Atık Yarışması amaçları doğrultusunda;

 • Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması (Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası)
 • Sıfır Atık Projeleri Yarışması (Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası)
 • İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması (Okullar Arası) Olmak üzere 3 farklı temada yarışma düzenlenecektir.

Yarışmanın Kategorileri

Belirlenen temalar doğrultusunda farklı eğitim kademeleri, aşağıda belirtilen kategorilere göre kendi içinde değerlendirilecektir.

Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması (4 Seviyede değerlendirilecektir.)

 • Okul Öncesi Öğrencileri Kategorisi
 • İlkokul Öğrencileri Kategorisi
 • Ortaokul Öğrencileri Kategorisi
 • Lise Öğrencileri Kategorisi
 • Sıfır Atık Projeleri Yarışması
 • Ortaokul Öğrencileri Kategorisi
 • Lise Öğrencileri Kategorisi
 • İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması: Bu kategoride tüm seviye ve türdeki okullar katılabilir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrenciler ve okullar katılacaktır.
 • Öğrenciler yarışmalara bireysel olarak katılabilirler.
 • Öğrencilerin yarışmaya ve etkinliğe katılabilmesi için velilerinden izin belgesi alınmalıdır.
 • Öğrenciler yarışmaya her temada sadece bir eserle katılabilir.
 • Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar, başvuru yaptıklarında şartnameyi imzalamış ve kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılacak eserler başka bir eserden kopya edilmemelidir.
 • Başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.
 • Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
 • Ödül töreninden önce, ödül almaya hak kazananlar veya dereceye girenler, herhangi bir yerde (sosyal medya, okul töreni vb.) paylaşılmayacaktır.
 • Yarışma dili Türkçedir.

Eserde Aranacak Şartlar

 • Atıktan Sanata İleri Dönüşüm, Sıfır Atık Projeleri ve İyi Uygulama Yapan Okul yarışmalarına katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.
 • Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler, ekte yer alan formları doldurup imzalayacaklardır.
 • Yarışmaya projelerin detaylarını anlatan sunum, fotoğraf ve video gibi tanıtım materyalleri ile katılım sağlandıktan sonra, söz konusu materyaller öğrencinin okulunda muhafaza edilecektir. Okul birincisi olarak seçilen eser uygun taşıma koşulları göz önüne alınarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.
 • İl komisyonu tarafından seçilen bir eser, Bakanlık değerlendirmesine uygun şekilde düzenlenerek gönderilecektir. (Adres: MEB Beşevler Kampüsü, J Blok-İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı: Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. Emniyet Mah. Yenimahalle-ANKARA)
 • Belirtilen şartları taşımayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bakanlığa gönderilen tasarımlar ve dokümanlar iade edilmeyecektir.
 • Tahrip olmuş, anlaşılmayan veya videosu/fotoğrafı net görülmeyen tasarımlar kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Projelerin, e-postayla gönderilmesi veya başka bir sorun nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve gecikmelerden değerlendirme komisyonları sorumlu değildir.
 • Eserler, şartnamede yer alan Tablo-1’e göre okul, ilçe, il ve Bakanlık düzeyinde oluşturulacak komisyonlar tarafından değerlendirilecektir.

Sıfır Atık Projeleri Yarışması

 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler, ekte yer alan formları doldurup imzalayacaklardır.
 • Yarışmaya, projelerin detaylarını anlatan sunum, fotoğraf ve video gibi tanıtım materyalleri ile katılım sağlandıktan sonra söz konusu materyaller öğrencinin okulunda muhafaza edilecektir.
 • Belirtilen şartları taşımayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan projelere ait dokümanlar iade edilmeyecektir.
 • Tahrip olmuş, anlaşılmayan veya videosu/fotoğrafı net görülmeyen projeler kabul edilmeyecektir.
 • Teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Projelerin, e-postayla gönderilmesi veya başka bir sorun nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve gecikmelerden değerlendirme komisyonları sorumlu değildir.
 • Projeler, şartnamede yer alan Tablo-2’ye göre okul, ilçe, il ve Bakanlık düzeyinde oluşturulacak komisyonlar tarafından değerlendirilecektir.

İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması

 • Yapılan çalışmalara ve uygulamalara ilişkin çalışmaların belgelenmesi gerekmektedir. Yarışmaya projelerin detaylarını anlatan sunum, fotoğraf ve video gibi tanıtım materyalleri ile katılım sağlanacaktır.
 • Okul müdürleri ekte yer alan formları doldurup imzalayacaklardır.
 • Yarışmaya katılan okullara ait dokümanlar iade edilmeyecektir.
 • Tahrip olmuş, anlaşılmayan veya videosu/fotoğrafı net görülmeyen uygulama örnekleri kabul edilmeyecektir.
 • Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi olmayan okullar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan uygulama örnekleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Uygulama örneklerinin e-postayla gönderilmesi veya başka bir sorun nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve gecikmelerden değerlendirme komisyonları sorumlu değildir.
 • Uygulama örneklerinin değerlendirilmesi, şartnamede yer alan Tablo-3’e göre ilçe ve il seviyesinde oluşturulacak komisyonlar tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmaya her tür ve seviyede okul katılım sağlayabilir.

Yarışma Değerlendirme

Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması ve Sıfır Atık Projeleri Yarışması Değerlendirme Adımları

Birinci Basamak

 • Eserler, öncelikle okullarda ilgili Müdür Yardımcısının koordinasyonunda en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir.
 • Okul Değerlendirme Komisyonunca belirlenen 1 (bir) eser, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

İkinci Basamak

 • İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri koordinesinde en az 5 (beş) öğretmenden oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir.
 • İlçe Değerlendirme Komisyonunca belirlenen 1 (bir) eser, İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

Üçüncü Basamak

 • İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl Millî Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda en az 5 (beş) öğretmenden oluşan bir komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir.
 • İl komisyonu tarafından seçilen bir eser bakanlık değerlendirmesi için uygun taşıma koşulları sağlanarak gönderilecektir. ( Adres: MEB Beşevler Kampüsü, J Blok-İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı: Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Cad. Emniyet Mah. Yenimahalle-ANKARA)

Dördüncü Basamak

 • Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığına gönderilen eserler, ulusal seviyede oluşturulacak değerlendirme komisyonuna teslim edilecektir.
 • Değerlendirme ve inceleme, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce en az 7 (yedi) jüri üyesinden oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır.
 • Dereceye giren yarışmacılar, 30 Mart 2024 Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde yapılacak törende açıklanacaktır.

İyi Uygulama Yapan Okul Yarışması Değerlendirme Adımları

Birinci Basamak

 • Yarışmaya katılacak okullar, ilgili materyallerini (sunum, video, fotoğraf vb.) yarışma takviminde belirtilen tarihte bulundukları İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin e- posta adreslerine göndereceklerdir.
 • İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilen okul başvuruları İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda en az 6 | SIFIR ATIK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 5(beş) öğretmenden oluşan bir komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir.
 • İlçe Değerlendirme Komisyonunca belirlenen 1 (bir) okul, İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

İkinci Basamak

 • İlçe Değerlendirme Komisyonları tarafından belirlenen okulların başvuruları, İl Millî Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda en az 5 (beş) öğretmenden oluşan bir komisyon tarafından incelenir ve değerlendirilir.
 • İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından seçilen okul, çevre beratı ile ödüllendirilmek üzere Bakanlığa resmî yazıyla ve arge_isgb@meb.gov.tr e-posta adresine bildirilecektir.

Yarışma Değerlendirme Kriterleri

Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması Değerlendirme Kriterleri

Tasarımların Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi

Derecelendirme

 • Amaca uygunluk, ilgili değerleri ifade edebilme. 20 Puan
 • Tasarımın oluşturulduğu atık malzemenin orijinal halindeki değerini artıracak şekilde geri

dönüştürülmüş olması. 40 Puan

 • Tasarımdaki yaratıcılık ve inovasyonun tasarıma yansıtılması. 15 Puan
 • Tasarımın sanatsal bakış açısını yansıtması. 15 Puan
 • Tasarımın özgünlüğü. 10 Puan

TOPLAM 100 Puan

Not: Yarışmanın her aşamasında yukarıda belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır.

Sıfır Atık Projeleri Yarışması Değerlendirme Kriterleri

Proje Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi

Derecelendirme

Uygunluk, 20 Puan

 • Projenin bilimsel uygunluğu ve sıfır atık konusunda uygunluğu gözetilir.
 • Proje sıfır atık konusunda ses getirmeyi hedeflemektedir.
 • Proje bilimsel olarak uygun, sonuçları uygulanabilirdir.
 • Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmaktadır.
 • Proje, sıfır atık konusunda bilinçlendirmeyi artırmaktadır.

Yaratıcılık Becerisi, 20 Puan

 • Projenin bilimsel uygunluğu ve sıfır atık konusunda uygunluğu gözetilir.
 • Proje sıfır atık konusunda ses getirmeyi hedeflemekte midir?
 • Proje bilimsel olarak uygun, sonuçları uygulanabilirdir.
 • Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmaktadır.
 • Proje, sıfır atık konusunda bilinçlendirmeyi artırmaktadır.

Yöntem, 20 Puan

 • Sonuç alınabilecek açıkça belirtilen bir fikir var.
 • Sorun iyi tanımlanmış.
 • Çalışma planı yürütülmüş.
 • Sonuç çıkartılacak kadar yeterli bilgi var.
 • Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış.
 • Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorunlar ya da önermeler var.

Konu Bilgisi, 20 Puan

 • Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti.
 • Çalışma hangi kaynaklara dayandırılmış?
 • Popüler bilim kayakları kullanılmış.
 • Proje yazarı alan araştırmaları konusunda yeterince bilgili.
 • Proje yazarı, alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip.

Pratik Beceriler, 10 Puan

 • Öğrenci, projesini kendisi sundu.
 • Ölçümleri öğrenci yaptı.
 • Dışardan (öğretmen, veli vb.) yardım almadı.
 • Okulda bulunan materyallerden yararlandı.
 • Mevcut teknikler ne kadar iyi kullanıldı?

Rapor ve Sunum, 10 Puan

 • Öğrenci, çalışmasını hem yazılı hem de sözlü olarak düzgün ve bilgilendirici bir şekilde sundu.
 • Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış.
 • Yazılı raporda metin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun.
 • Yazılı ve görsel materyal sunumu destekler niteliktedir.

TOPLAM 100 Puan

İyi Uygulama Yapan Okul Kategorisi Değerlendirme Kriterleri

İyi Uygulama Yapan Okul Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi

Derecelendirme

 • Yıllık, aylık veya periyodik dönemlerde geri dönüştürülen atık miktarının belirlenmesi.  Öğrencilere, periyodik olarak geri dönüşüm eğitimleri ve seminerlerin düzenlenmesi. 10 Puan
 • Öğretmenler ve personel için geri dönüşüm konusunda farkındalığı sağlayan programların uygulanması. 10 Puan
 • Sıfır atık hedeflerine ulaşma sürecinde okul içinde veya çevresinde gerçekleştirilen yenilikçi geri dönüşüm projelerinin desteklenmesi ve uygulanması, çeşitli etkinlik ve yarışmaların düzenlenmesi. 10 Puan
 • Enerji tasarrufu, su ve gıda israfının önlenmesi, çevre dostu malzemelerin kullanımı gibi genel çevre duyarlılığı uygulamalarının benimsenerek gerçekleştirilmesi. 15 Puan
 • Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının etkin toplanması. 15 Puan
 • Okul kantininde ve diğer alanlarda kullanılan malzemelerin olumsuz çevresel etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla çalışmaların gerçekleştirilmesi. 10 Puan
 • Öğrenci kulüpleri, veli dernekleri ve personel arasında geri dönüşüm etkinliklerine katılımın teşvik edilmesi. 10 Puan
 • Okulun çevresinde düzenlediği etkinlikler, seminerler veya kampanyalar aracılığıyla toplumda geri dönüşüm bilincinin yayılmasına katkı sağlaması. 10 Puan
 • Okul bahçesi ve çevresindeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesi. 10 Puan

TOPLAM 100 Puan

Yarışma İtiraz

Yarışmaya katılan eser sahipleri, yarışma şartnamesini, 1,2,3. basamak seçmelerini ve 4. basamak ulusal değerlendirme komisyonu kararlarını kabul etmiş sayılırlar ve alınan kararlara itiraz söz konusu değildir.

Telif Hakkı

 • Yarışmaya katılan tüm eserler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak etkinliklerde kullanılabilecek olup herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir.
 • Proje ve tasarım sahibinin -hakkı saklı kalmak şartıyla- eserin tüm imtiyazı yarışmayı düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılan her öğrencinin, velisinin imzasını taşıyan ve eserin telif haklarının Millî Eğitim Bakanlığına ait olduğunu belirten belgeyi eserle birlikte göndermesi gerekmektedir

Görev Dağılımları

 • Yarışma takvimi doğrultusunda il, ilçe ve okul müdürlükleri, öğrencilere gerekli duyuruları yapacak ve başvuruların yapılacağı komisyonun iletişim (tel, e posta ve adres) bilgilerini hızla duyuracaktır.
 • Şartnameye uygun olarak değerlendirme komisyonları oluşturulacaktır.
 • Şartnameye uygun eserlerin üst komisyona, belirtilen takvim doğrultusunda gönderilmesini sağlanacaktır.
 • Afiş tasarımlarının okul, ilçe ve il merkezlerinde görünür yerde sergilenmesi sağlanacaktır.
 • Sıfır Atık Yarışma duyurusu sosyal medya hesaplarından da duyurulacaktır.
 • Ödül törenine katılacak öğrenciler ile ilgili izin vb. iş ve işlemler ile gerekli tedbirler, İl Millî Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda sağlanmalıdır.

Yarışma İletişim

Telefon: 0 312 413 26 80/81

 Belgegeçer: 0 312 417 98 61

 Adres: Atatürk Bulvarı No98 3. Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA

MEB Sıfır Atık Yarışması Ödülleri

Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması

Okul Öncesi Kategorisi

Birincilik Ödülü: Bisiklet + Çevre Dostu Öğrenci Seti
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat

İlkokul Kategorisi

Birincilik Ödülü: Bisiklet + Çevre Dostu Öğrenci Seti
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat

Ortaokul Kategorisi

Birincilik Ödülü: Bisiklet + Çevre Dostu Öğrenci Seti
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat

Lise Kategorisi

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Elektrikli Bisiklet
Üçüncülük Ödülü: Tablet

Sıfır Atık Proje Yarışması

Ortaokul Kategorisi

Birincilik Ödülü: Bisiklet + Çevre Dostu Öğrenci Seti
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat

Lise Kategorisi

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Elektrikli Bisiklet
Üçüncülük Ödülü: Tablet

Sıfır Atık Projesini İyi Uygulayan Okul Yarışması

Çevre Beratı

 • Ödüle hak kazanan öğrencilerin ve okulların ödül törenini takip eden en geç 30 ( otuz) iş günü içerisinde hediyeleri SIFIR ATIK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ | 7 adreslerine teslim edilir.
 • Ödüle layık görülenlerin bireysel veya okul adresleri yazılı olarak Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığına bildirilmelidir. Verilen bilgilere ilişkin her türlü sorumluluk yarışmacılara aittir.
 • Olağanüstü bir sebeple; deprem, terör, sel gibi nedenlerle ödül törenine herhangi bir üyesi katılamayan grup hak kaybına uğramamak için ödül töreninden itibaren 30 ( otuz ) gün içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığına müracaat ederek ödül törenine katılamama sebebini belgelemek zorundadır. Aksi halde ödül sahiplerinin haklarından vazgeçmiş olduğu kabul edilir.
 • Dereceye giren öğrencilerden, okullardan herhangi birinin bu şartname hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Bu durum diğer yarışmacıları herhangi bir şekilde etkilemez.
 • Tasarım ve proje temasında kazanılan ödüller üzerinde okullar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Ödüller tamamen öğrencilere aittir

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 26 ŞUBAT 2024

Okul Tarafından Seçilen Bir Eserin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 29 ŞUBAT 2024

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Tarafından Seçilen Bir Eserin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi: 07 MART 2024

İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Birinci Olan Eserin Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığına Gönderilmesi: 15 MART 2024

Bakanlığımız Tarafından Oluşturulacak Değerlendirme Komisyonunca Bölgelerden Gelen Eserlerden İlk 3 (üç)’e Girenlerin Belirlenmesi: 22 MART 2024 Ödül Töreni: 30 MART 2024

MEB Sıfır Atık Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://dhgm.meb.gov.tr/www/okullarda-uc-dalda-sifir-atik-yarismasi/icerik/1023

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap