Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Temalı Hikâye Yarışması

425

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü ve Kahramankazan Belediyesi tarafından İstiklâl Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Millî Marş olarak kabul edilişinin 100. Yıldönümü münasebetiyle gençlerin millî ve manevi değerleri benimseyerek yaşatmaları; Türkçe hassasiyetine sahip olmaları, hikâyeyle ilgilenmeleri böylelikle Türk diline ve edebiyatına katkı sağlamaları amaçlarıyla Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Temalı Hikâye Yarışması düzenleniyor. Ödüllü hikaye yarışması başvuruları devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Temalı Hikâye Yarışması

Düzenleyen:Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü
ve Kahramankazan Belediyesi
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya uluslararası öğrenci statüsünde
Türkiye üniversitelerinde öğrenim gören üniversite (ön lisans, lisans ve
lisansüstü) öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:27 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 EKİM 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Seçici Kurul Özel Ödülü: 500 ₺ (2 Adet)

Yarışmanın Konusu ve Amacı

 • İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 100. yıldönümü vesilesiyle 2021 yılı TBMM tarafından  “İstiklâl Marşı Yılı” olarak kabul edilmiştir. İstiklâl Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın destanıdır; her dizesinde emperyalist işgalcilere ve işbirlikçilerine boyun eğmeyen, dünyaya meydan okuyan Türk milletinin haklı mücadelesinin sesi duyulmaktadır. “İstiklâl Şairi”miz Mehmet Âkif Ersoy’un bu abidevi eseri, Millî Mücadele ruhunun sonsuza dek millî hafızada diri tutulmasını sağlayan ve sağlayacak olan en önemli millî değerlerimizdendir. Milletimizin bir asırdan beri aynı inançla, heyecanla ezberinden haykırarak okuduğu İstiklâl Marşı’mızın her dizesinde yakın tarihimizin en önemli olayları, toplumumuzun ortak değerleri, derin bir vatan ve bayrak sevgisi bulunmaktadır.
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü ve Kahramankazan Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan “Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl” Temalı Hikâye Yarışmasının amacı, İstiklâl Marşı’mızın dizelerinde vurgulanan özgürlük, millî haysiyet, vatan ve bayrak sevgisinin destansı bir anlatımla işlendiği; Mehmet Âkif Ersoy’un sanatının, hayatının anlatıldığı hikâyeler kaleme alınmasını sağlamaktır.
 • Bu yarışma ile yükseköğrenim öğrencilerinin millî ve manevi değerleri benimseyerek yaşatmaları; Türkçe hassasiyetine sahip olmaları, hikâyeyle ilgilenmeleri böylelikle Türk diline ve edebiyatına katkı sağlamaları hedeflenmektedir.

Hikaye Yarışması Başvuru Koşulları

 • Genel olarak “İstiklâl” teması, İstiklâl Marşı’nın dizelerinde betimlenen konular ile Mehmet Âkif Ersoy’un sanatını ve hayatını anlatan hikâyeler yarışmaya katılabilecektir.
 • Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya uluslararası öğrenci statüsünde Türkiye üniversitelerinde öğrenim gören üniversite (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri başvuru yapılabilecektir. Başvuru tarihinde katılımcıların öğrenci olduklarını kanıtlayan resmî belge gereklidir.
 • Yarışmaya her katılımcı bir eser ile katılabilecektir.
 • Yarışma dili Türkçedir ve Türkçe yazım, noktalama kurallarına uygunluk, ifade güzelliği en önemli ölçüttür.
 • Yarışma başvurusu ücretsizdir.
 • Dereceye giren hikâyeler kitap bütünlüğünde yayımlanacaktır.
 • Başvurular, genel ağ sayfasındaki (web sayfası) yönergeler izlenerek başvuru formu doldurulduktan sonra, imzalanarak en geç 27 Ağustos 2021 günü mesai saati bitimine kadar ulaştırılmalıdır.
 • Yarışmada ödül alan eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif hakları ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilmiş olacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya basılmaya/sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre ödüle, basılmaya ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin aslını ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini, eser sahibinin ismi ile birlikte eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ve malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayımlama hakkına sahiptir.
 • Eserin özgün olmaması ve benzeri durumlardan doğabilecek telif hakkı ile ilgili ihlallerden başvuru sahibi sorumludur. Gerekli görüldüğü takdirde eser yarışma dışı bırakılabilir ve ödül kazanması durumunda ödül geri alınabilir.
 • Başvuru belgesindeki bütün bilgilerin beyanında doğruluk esastır. Bu bilgiler sebebiyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibine aittir.
 • Hikâyeler, Microsoft Word programında Times New Roman karakterinde 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Eser metinlerinde ad soyad bilgileri kesinlikle yer almayacak bunun yerine sol üst köşeye yazar, takma adını (rumuz) yazacaktır. Seçilen takma ad ayrıca oluşturulan başvuru belgesinde belirtilecektir.
 • Başvurunun tamamlanması için aşağıda “İstenen Bilgi ve Belgeler” başlığı alında belirtilen bilgi ve belgelerin eserlerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgi ve belgelerin 27 Ağustos 2021 günü mesai saati bitimine kadar akifhikaye@hbv.edu.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir. E-postanın konu bölümüne eser adı ve türünün (hikâye) yazılması mecburidir.
 • İstenen bilgi ve belgeler, eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece, başvuru tamamlanmış sayılmaz.
 • Yarışmaya katılan eserlerden, katılım şartlarına uygun bulunmayanlar, seçiciler kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışmaya katılan eserlerin seçiciler kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 15 Ekim 2021 tarihinde yarışmanın genel ağ sayfasından duyurulacaktır.
 • Yarışmada ödül alan eserler, yarışma arşivinde saklanacaktır.


İstenen Bilgi ve Belgeler

 1. Katılım formu (Web sayfasından indirilip doldurulacak ve ıslak imza ile imzalandıktan sonra taratılıp gönderilecektir.)
 2. Resmî makamlardan alınmış öğrenci belgesi (E-devlet yahut öğrencisi olunan üniversiteden onaylı)
 3. Hikâye metni (Dosya adı olarak “rumuz_hikâye adı” yazılacaktır.)

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Nâzım H. Polat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
 • Serhat Oğuz, Kahramankazan Belediye Başkanı
 • Osman Doğan, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı
 • Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Haykır, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

Seçici Kurul / Jüri Üyeleri

 • Dinçer Apaydın, Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 • İmdat Avşar, Hikâyeci-Yazar
 • Tayfun Haykır, Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Tasarım Ekibi

 • Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep Pehlivan Baskın
 • Öğr. Gör. Berkay Göçer
 • Arş. Gör. Göktehan Ekmekçi

Yarışma İletişim

 • Arş. Gör. Dr. Hatice Yıldız
 • Arş. Gör. Merve Akbaş

E-posta adresi: akifhikaye@hbv.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Temalı Hikâye Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Seçici Kurul Özel Ödülü: 500 ₺ (2 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 27 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 EKİM 2021

Ödül Töreni: EKİM 2021

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Temalı Hikâye Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://hacibayram.edu.tr/mehmetakifyarisma/hikaye

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap