Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Temalı Kısa Film ve Belgesel Yarışması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü ve Kahramankazan Belediyesi tarafından İstiklâl Marşı’mızın dizelerinde vurgulanan özgüven, özgürlük, istiklal, vatan sevgisi ve bayrak sevgisi gibi değerler, kavramlar ve duyguların işlendiği ya da Mehmet Âkif Ersoy’un sanatının ve hayatının anlatıldığı kısa film ve belgeseller üretilmesini sağlamak ve gençlerin millî ve manevi değerleri benimseyerek yaşatmalarını ve film yapımına ilgilerinin artmasını sağlayarak sinema sanatına katkı yapılması amaçlarıyla Mehmet Akif Ersoy Ve İstiklâl Temalı Kısa Film ve Belgesel Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film ve belgesel yarışması başvuruları devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Temalı Kısa Film ve Belgesel Yarışması

Düzenleyen:Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü
ve Kahramankazan Belediyesi
Kategori:Kısa Film Yarışması, Belgesel Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye’de bulunan
Üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:27 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 EKİM 2021
Ödüller:Kısa Film ve Belgesel Kategorileri ayrı olmak üzere:
Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Seçici Kurul Özel Ödülü: 500 ₺ (2 Adet)

Yarışmanın Amacı

İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 100. yıldönümü vesilesiyle 2021 yılı TBMM tarafından  “İstiklâl Marşı Yılı” olarak kabul edilmiştir. İstiklâl Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın destanıdır; her dizesinde Türk milletinin haklı mücadelesinin sesi duyulmaktadır. “İstiklâl Şairi”miz Mehmet Âkif Ersoy’un bu abidevi eseri, Millî Mücadele ruhunun sonsuza dek millî hafızada diri tutulmasını sağlayan ve sağlayacak olan millî değerlerimizdendir. Milletimizin bir asırdan beri aynı inançla, heyecanla ezberinden haykırarak okuduğu İstiklâl Marşı’mızın her dizesinde yakın tarihimizin önemli olayları, toplumumuzun ortak değerleri, derin bir vatan ve bayrak sevgisi bulunmaktadır.

 • “Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl” Temalı Kısa Film ve Belgesel Yarışmasının amacı İstiklâl Marşı’mızın dizelerinde vurgulanan özgüven, özgürlük, istiklal, vatan sevgisi ve bayrak sevgisi gibi değerler, kavramlar ve duyguların işlendiği ya da Mehmet Âkif Ersoy’un sanatının ve hayatının anlatıldığı kısa film ve belgeseller üretilmesini sağlamaktır.
 • Bu yarışma ile yükseköğrenim öğrencilerinin millî ve manevi değerleri benimseyerek yaşatmalarını ve film yapımına ilgilerinin artmasını sağlayarak sinema sanatına katkı yapılması amaçlanmaktadır.

Genel Katılım Koşulları

 • İstiklâl Marşı’nın dizelerinde betimlenen konuları ya da Mehmet Âkif Ersoy’un sanatı ve hayatını anlatan kısa filmler ve belgeseller yarışmaya katılabilecektir.
 • Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye’de bulunan Üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru yapılabilir. Başvuru tarihinde öğrenci olduklarını kanıtlayan resmî belge gereklidir.
 • Yarışmaya bir katılımcı, en fazla 2 eser ile başvurulabilir.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Finale kalan eserlerin gösterimi yapılacaktır.*
 • Başvurular, yarışma web sayfasındaki yönergeler izlenerek başvuru formu doldurulduktan sonra, imzalanarak en geç 27 Ağustos 2021 günü mesai saati bitimine kadar ulaştırılmalıdır.
 • Yarışmada ödül alan eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif hakları ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesine devredilmiş olacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin aslını ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini, eser sahibinin ismi ile birlikte eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ve malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayımlama hakkına sahiptir.
 • Eserin orijinal olmaması, başka bir eserin kopyası olması, başka eserlerden parçalar kullanılmış olması ve benzeri durumlar ya da müzik kullanımına ilişkin doğabilecek telif hakkı ile ilgili ihlallerden başvuru sahibi sorumludur. Gerekli görüldüğü takdirde eser yarışma dışı bırakılabilir ve ödül kazanması durumunda ödül geri alınabilir.
 • Başvuru belgesindeki bütün bilgilerin beyanında doğruluk esastır. Bu bilgiler sebebiyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibine aittir.
 • Çevrimiçi (online) platformlar (Vimeo, Youtube, Dropbox, Wetransfer vb.) aracılığıyla gönderilen eserlerin indirilmeye uygun bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir.
 • Başvurunun tamamlanması için aşağıdaki bilgi ve belgelerin de eserlerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin 27 Ağustos 2021 günü mesai saati bitimine kadar belgesel film kategorisindeki başvuruların akifbelgesel@hbv.edu.tr ve kısa film kategorisindeki başvuruların akifkurmaca@hbv.edu.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir. E-postanın konu bölümüne eser adının yazılması mecburidir.
 • İstenen bilgi ve belgeler, eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece, başvuru tamamlanmış sayılmaz.
 • Yarışmaya katılan eserlerden, katılım şartlarına uygun bulunmayanlar, seçiciler kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışmaya katılan eserlerin seçiciler kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 15 Ekim 2021 tarihinde yarışmanın genel ağ sayfasından duyurulacaktır. Gösterime uygun görülen bütün eserler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından sergilenecektir.
 • Yarışmada ödül alan eserler, yarışma arşivinde saklanacaktır.

*Finale kalan eserlerin gösterim tarihi ve yeri Düzenleme Kurulu tarafından katılımcılara ve kamuoyuna daha sonra duyurulacaktır.

İstenen Bilgi ve Belgeler

 1. Katılım formu, katılımcının öz geçmişi (en fazla 100 kelime)
 2. Resmî öğrenci belgesi (E-devlet ya da üniversite onaylı)
 3. Yönetmenin filmografisi
 4. Katılımcının fotoğrafı (300dpi)
 5. Filmin görselleri (2 adet) (300dpi)
 6. Filmin sinopsisi (en fazla 100 kelime)
 7.  Ek formlar imzalı olarak

Özel Şartlar

 • Yarışmaya kısa film dalında 20 dakikadan uzun olmayan kurmaca ve belgesel türünde filmler başvurabilir.
 • Yarışmaya herhangi bir teknik boyutta (formatta) çekilmiş yapımlar başvurabilir. Jüri değerlendirmesi için 1920×1080 MP4 boyutunda (formatında) (en az 15 mbit/sn) veri dosyasının, Vimeo, Youtube, Dropbox, Wetransfer vb. bir platform aracılığıyla gönderilmesi ya da taşınabilir disk ile AHBV Güzel Sanatlar Fakültesi yarışma sekretaryası adına AHBV Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı A Blok. Gölbaşı Yerleşkesi 06830 Gölbaşı Ankara adresine ulaştırılması gerekmektedir.
 • Filmler izleyiciye ve seçiciler kuruluna, yarışma düzenleme kurulunun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında düzenleme kuruluna ya da salon yetkililerine salon gösterim, oturum (seans)  ya da program değişikliği önerilemez.

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
 • Serhat Oğuz, Kahramankazan Belediye Başkanı
 • Osman Doğan, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı
 • Doç. Dr. Hüseyin Kurtuluş Özgen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Öğr. Gör. Berkay Göçer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 Seçici Kurul / Jüri Üyeleri

 • Avni Kütükoğlu, Yönetmen
 • Aydan Özsoy, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Aydın Sarıoğlu, Görüntü Yönetmeni
 • Bekir Aksoy, Oyuncu
 • Birol Güven, Senarist ve Yapımcı
 • Erhan Yazıcıoğlu, Oyuncu
 • Fulya Bayraktar, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Hüseyin Kurtuluş Özgen, Doç., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İbrahim Sarıtaş, Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Nilüfer Açıkalın, Oyuncu
 • Oğuz Peri, Yapımcı
 • Pınar Altuğ, Oyuncu
 • Volkan Severcan, Oyuncu

Tasarım Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep Pehlivan Baskın

Öğr. Gör. Berkay Göçer

Arş. Gör. Göktehan Ekmekçi

Yarışma İletişim

Öğr. Gör. Aykut Aygün

Öğr. Gör. Berkay Göçer

Arş. Gör. Esat Berke Vargün

E-posta adresi:

Belgesel için:   akifbelgesel@hbv.edu.tr

Kısa Film için: akifkurmaca@hbv.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Temalı Kısa Film ve Belgesel Yarışması Ödülleri

Kısa Film ve Belgesel Kategorileri ayrı olmak üzere:
Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Seçici Kurul Özel Ödülü: 500 ₺ (2 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 27 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 EKİM 2021

Ödül Töreni: EKİM 2021

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Temalı Kısa Film ve Belgesel Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://hacibayram.edu.tr/mehmetakifyarisma/kisa-film

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap