Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Temalı Resim Yarışması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü ve Kahramankazan Belediyesi tarafından İstiklâl Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Millî Marş olarak kabul edilişinin 100. Yıldönümü münasebetiyle gençlerde millî ve manevi değerler konusunda farkındalık yaratmak ve bu kapsamda eserler üretmelerine imkân tanımak amaçlarıyla Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Temalı Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Temalı Resim Yarışması

Düzenleyen:Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü
ve Kahramankazan Belediyesi
Kategori:Resim Yarışması, Tasarım Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’de bulunan Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi,
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi gibi fakülte ve bölümlerin tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:27 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 EKİM 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (2 Adet)
Sergileme (En fazla 50 eser)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Teması

Yarışmanın teması, “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl”dir.

Yarışmanın Amacı

Mehmet Âkif Ersoy’un (1873-1936), Kahraman Ordumuza ithaf ettiği İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921 Cumartesi günü Millî Marş olarak kabul edilmiştir. İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması vesilesiyle 2021 yılı TBMM Genel Kurulu tarafından “İstiklâl Marşı Yılı” olarak ilan edilmiştir. İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi, “Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl” Temalı Yarışmalar düzenlemektedir. Bu kapsamda düzenlenen resim yarışmasının amacı, gençlerimizde, millî ve manevi değerlerimiz konusunda farkındalık yaratmak ve bu bağlamda çalışmalar üretmelerine imkân tanımaktır. 

Başvuru ve Katılım Koşulları

• Yarışma, Türkiye’de bulunan Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi gibi fakülte ve bölümlerin tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.  Başvuru esnasında öğrenci olunduğuna dair resmî belge gereklidir.

• Yarışma başvurusu e-posta ile gerçekleştirilecektir. Ön değerlendirme, seçici kurul tarafından e-posta ile dijital ortamda gönderilen eser görselleri üzerinden yapılacaktır.

•Ön değerlendirme için başvurular e-posta ile akifresim@hbv.edu.tr adresine eser görselleri ve Eser Bilgi Etiketi (Ek-1) gönderilerek yapılacaktır.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Temaya uygun olmayan eserler kabul edilmeyecektir. Tema çerçevesinde başta istiklal olmak üzere İstiklal Marşında geçen değerler ve Mehmet Akif konu edilmelidir.

• Yarışmaya başvuranlar, resim alanıyla ilgili her türlü teknik ve malzemeyi kullanarak yarışmaya katılabilirler.

• Yarışmaya gönderilecek eserin kısa kenarı en az 70 cm ve uzun kenarı ise en fazla 200 cm olmalıdır.

• Yarışmaya başvuran katılımcıların başvurdukları eserlerinin daha önce hiçbir sergide sergilenmemiş, herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve özgün olması gerekmektedir.

• Her katılımcı, yarışmaya yalnızca bir eser ile katılabilir.

• Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yerde sergilenmiş olduğu ispat edildiği takdirde katılımcının başvurusu iptal edilecektir. Yarışmaya çevrimiçi gönderilen eserler üzerinde herhangi bir bilgisayar programı ile görüntüsünde değişiklik yapılmadan gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen görseller, eserin aslı ile uyumlu olmadığı anlaşıldığı takdirde adayın kazandığı ödül (yasal faizi ile) geri alınacak ve sergileme alanların belgeleri iptal edilecektir. 

• Yarışmaya başvuran adaylar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda ortaya çıkabilecek herhangi bir intihal durumu söz konusu olduğunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

• Ön değerlendirmeyi geçen eser sahiplerine e-posta ile bilgi verilecektir. Ayrıca ön değerlendirmeyi geçen eser sahiplerinin isimleri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yarışma web sayfasında yayınlanacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen eserlerin tümü sergilenmeye hak kazanacaktır. Bu eserler arasından ödül alacak eser jüri tarafından belirlenecektir.

• Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi gerekli gördüğü takdirde yarışmanın takviminde değişiklik yapabilir.

Başvuru Şekli ve Süreci

• Yarışma ön başvurusu e-posta ile yapılacaktır.

• Katılımcılar yarışmaya en son 27 Ağustos 2021 tarihinde akifresim@hbv.edu.tr adresine e-posta ile başvurabileceklerdir.

• Katılımcılar, eser görselleri ile birlikte Eser Bilgi Etiketini (Ek-1) eksiksiz dolduracak; gerekli belgeleri ve eser görselleri ile beraber göndereceklerdir.

E-Posta İle Başvuru Sırasında Gönderilecek Belgeler

• E-posta ile gönderilecek eser görsellerinin başvuru eserini, en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak yansıtması zorunludur.

• Katılımcılar, e-posta ile başvurularında eseriyle ilgili istenilen bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır.

 • Başvuru belgeleri ile beraber resmi öğrenci belgesi de eklenmelidir. (E-devletten ya da üniversiteden alınmış olmalıdır.)

• Gönderilecek olan eser görselleri JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Dosya boyutu 2 megabayt’ı geçmemelidir. Görseller katılımcının adı ve soyadı ile (ad_soyad şeklinde) kaydedilmelidir. Düzenleme kuruluna ulaşan eser görselleri numaralandırılarak jüri üyelerine isimsiz olarak iletilecektir.

• Gönderilecek eserin görseli için, mutlaka eseri bütün olarak gösterecek şekilde fotoğrafı çekilmelidir.

• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül ve sergileme alan eserler, katalogda yer alacağından gönderilecek eser görselinin paspartusuz düz bir fonda ve temiz bir zeminde fotoğrafının çekilmesine özen gösterilmelidir.

Eserlerin Değerlendirilmesi

•  Ön Değerlendirme: Tüm katılımcıların e-posta ile yapılan başvuruları, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve ön değerlendirmeyi geçen eserlerin tümü sergilenmeye hak kazanacaktır.

• Ödül Alanların Belirlenmesi: Sergilemeye değer bulunan eserler arasından ödül alanlar jüri tarafından belirlenecektir.

• Seçici Kurul, e-posta ile gönderilen eser görselleri içerisinden sergilenmeye değer görülen eserleri belirleyecektir. Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eser sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yarışma web sayfasında duyurulacaktır. 

• Seçici Kurul, eserleri değerlendirirken eser görselleri ve eser bilgileri dışında katılımcılara ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.

• Seçici Kurul, değerlendirme sürecinde eserleri özgünlük, birlik-bütünlük, içerik, teknik beceri gibi sanat ve estetik kaygı çerçevesinde değerlendireceklerdir.

Seçici Kurul / Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Aydın AYAN (Emekli), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Dr. Bülent SALDERAY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Dr. Çağatay AKENGİN, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Hasan PEKMEZCİ (Emekli), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Hüsamettin KOÇAN (Emekli), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Melihat TÜZÜN, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Dr. Mustafa Cevat ATALAY, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Dr. Sevil KERİMOVA, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Süleyman Saim TEKCAN (Emekli), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
 • Prof. Dr. Zuhal Arda – (Emekli) Gaziantep Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi
 • Prof. Dr. Raif Kalyoncu – Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yarışma Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
 • Serhat Oğuz, Kahramankazan Belediye Başkanı
 • Osman Doğan, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Bülent Salderay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Doç. Dr. Mehtap Bingöl, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Sekreterya

 • Arş. Gör. Özüm Koşar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Arş. Gör. Tuğçe Bilgin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Sonuçlar ve Eser Teslimi

• Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra sergilemeye hak kazananların listesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yarışma resmî internet sitesinde duyurulacaktır.

• Ön değerlendirmeyi geçen eserlerin orijinalleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına (Gölbaşı/Ankara) elden ya da kargo ile teslim edilecektir. Teslim edilen eser ile yarışma başvurusunda esere ilişkin verilen bilgilerin uyuşmazlığının tespiti halinde eser sergi dışı bırakılır ve eser sahibinin kazanımları iptal edilir.

• Ön değerlendirmeyi geçen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına (Gölbaşı/Ankara) gönderilen eserlerin ön yüzünde katılımcılara ait herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Eserin arka yüzünün sol alt köşesine Eser Bilgi Etiketi (Ek-1) yapıştırılacaktır. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir. Eser sahibi Bilgi Formunu (EK-2), Telif Hakkı Devir Formunu (Ek-3) ve Açık Rıza Onay Formunu (EK- 4) doldurarak bir zarf içerisinde, eseri ile birlikte göndermelidir.

• Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda sergilenmeye değer bulunan eserler, sergilenmeye hazır ve arkasında asma aparatı olacak şekilde hazırlanmalıdır. Eserlerin elden ya da kargo ile tesliminde tüm kargo ve posta masrafları katılımcı tarafından karşılanacaktır. Kargo yoluyla gönderilecek eserlerin hasar görmesi durumunda tüm sorumluluk katılımcılara aittir.

Eserlerin İadesi

• Katılımcılar, sergilenmeye değer bulunan eserlerini, sergi bitiminden sonra otuz (30) gün içerisinde teslim alacaklarını kabul ederler. Teslim alınmayan eserler ile ilgili Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sorumlu tutulamaz ve tüm sorumluluk katılımcılara aittir.

•Sergilemeye değer bulunan eserlerin iadesinde elden ya da kargo ile teslimi sağlanabilir. Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde kargo ücreti katılımcıya aittir. Ayrıca kargo ve teslimi sırasında oluşabilecek herhangi bir zarardan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sorumlu tutulamaz.

•Yarışma sonucunda sergilenmeye değer bulunan eserini gönüllü olarak hibe etmek isteyen katılımcıların çalışmaları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arşivine eklenecektir.

Telif Hakkı

• Yarışma sonucunda ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan bütün eser görselleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi tarafından bu yarışma kapsamında sergilenmek üzere telif hakları devralınmış gibi işlem görür. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi, bu görsellerin tümünü, canlı veya çevrimiçi olarak resmî internet sayfalarında ve sosyal medya sitelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde sergileme ve gösterme hakkı ile umuma iletim hakkına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Katılımcılar, bu konu ile ilgili herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

•Eser sahipleri, yarışmaya gönderdikleri eserin özgün olduğunu, eserini üçüncü şahıslara devretmediğini kabul eder. Üçüncü şahısların herhangi bir talepte bulunması hâlinde katılımcı kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

• Ödül veya sergileme alan tüm katılımcılar, eserin sergilenmesi için kullanım ve devrine ilişkin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden ve Kahraman Kazan Belediyesinden herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Tasarım Ekibi

Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep Pehlivan Baskın

Öğr. Gör. Berkay Göçer

Arş. Gör. Göktehan Ekmekçi

Eser Teslim Adresi ve İletişim Bilgileri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Gölbaşı/ ANKARA

akifresim@hbv.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Temalı Resim Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (2 Adet)

Sergileme (En fazla 50 eser)                                                                               

• Sergilenmeye değer görülecek eserlere Katılım Belgesi verilecektir.

• Yarışma sonuçları, 15 Ekim 2021 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yarışma resmi internet sitesindeduyurulacaktır.

• Başarı ödülü alan ve sergilenmeye değer bulunan tüm eserlerin sergide yer alması zorunludur. Aksi hâlde yarışmacının para ödülü ve katılım belgesi iptal edilecektir.

• Şartnamede belirtilen Başarı Ödülü, Resim Yarışması Sergisi açıldıktan sonra, 30 gün içerisinde, Eser sahibi Bilgi Formunda (Ek 2) bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir.

• Başarı Ödülü kazanan eserler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi tarafından sergilenecek ve yarışma kapsamında yayınlanacaktır. Yarışma sonucunda eserleri sergilenmeye değer görülen katılımcılardan çalışmalarını gönüllü olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arşivine hibe etmek isteyenlere ayrıca teşekkür belgesi verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 27 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 EKİM 2021

Ödül Töreni: EKİM 2021

Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Temalı Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://hacibayram.edu.tr/mehmetakifyarisma/resim

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap