Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması

AGÜ, İÇMO, KAYMET ve No 239 Elektronik tarafından, metal malzemenin potansiyellerini göz önünde bulundurarak günlük hayat pratiklerine entegre olabilecek, taşınabilecek, esnek kullanım deneyimi sağlayan, modüler, yenilikçi iç mekân ve / veya dış mekânda kullanılabilecek özelliklerde edecek ürün tasarımları ortaya çıkarılması amaçlarıyla Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), TMMOB İçmimarlar Odası (İÇMO),
KAYMET Metal ve İmalat A.Ş. (KAYMET) ve No 239 Elektronik
İç ve Dış Ticaret A.Ş. (No 239)
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Her bir kategori için katılım koşullarından ulaşabilirsiniz..
Son Başvuru Tarihi:4 TEMMUZ 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:TEMMUZ 2022
Ödüller:Birinci Aşama Ödülleri
Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Satın Alma Ödülü: 2.000 ₺

Genç Tasarımcılar Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Satın Alma Ödülü: 4.000 ₺

İkinci Aşama Ödülleri
– Tasarımlara Tasarımcıların İsimlerinin Verilerek Fuarda Sergilenmesi
– Tasarım Hakları Anlaşması Yapılarak Ürünlerin Piyasaya Sürülmesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Metal kolay ulaşılabilir ve yüksek mukavemet özellikleri olan bir malzemedir. Bu sebeple bir yandan otomotiv, gemi gövdesi yapımı ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanılırken bir yandan da endüstriyel ürünlerde de sıkça karşımıza çıkar. Hem mat hem parlak kullanım sağlayabilmesi açısından birçok ortama uyum sağlayabilen metal malzeme, tasarım esnekliği ve uzun süreli bir dayanıklılık sağlamaktadır. Yaşam alanlarında kullanımı iç mekanlarda ve açık alanlardaki yüzeylerde ya da mimari elemanlarda görülebilir.

KAYMET 1970 yılından beri metalin her aşamasında bulunmuş, metalin potansiyeline göre süreçlerini iyileştirip yön vermiş, bölgesi için önemli bir firmadır. Makine parkurunda bulunan lazer kesim tezgâhları sayesinde, 20 mm’ye kadar sac, 12 mm’ye kadar paslanmaz levha, 8 mm’ye kadar alüminyum levha işleyebilmekte ve markalama çalışması yapabilmektedir. Ayrıca firma, boru profil hassas kesim ve özel ebatlama hizmeti sunmaktadır. KAYMET işlediği ürünlerde kullanıcıyı bakım ve tadilat sürecine dahil ederek sürdürülebilir kullanım deneyimi hedeflemektedir.

No 239 günümüz trendlerini önceden görerek yurt içi ve yurt dışı online pazarlarını kendine hedef koyup, büyümesini bu yönde yapmış, son kullanıcının taleplerine göre nihai ürünler geliştirip, değerlenmesine katkı sağlamış, KAYMET ile iş birliği içinde olan bir firmadır.

AGÜ, yenilikçiliği ve yaratıcılığı özümsemiş, bilgi üreten ve bilgiyi değere dönüştürerek bilime ve topluma ileri düzeyde katkı yapan, saygın bir uluslararası üniversite olmayı kendine amaç edinmiş, üçüncü nesil bir devlet üniversitesidir. Küresel sorunlara çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olarak, üniversite-sanayi işbirliklerine önem vermektedir. Bu yarışmanın ana fikri bu bağlamda, AGÜ – KAYMET iş birliğinde oluşturulmuştur.

Bu yarışma; metal ile yenilikçi, özgün ve ihracata yönelik ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamayı ve üniversite öğrencileri ile sanayiyi buluşturmak ve metal malzeme ile tasarımı yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Konusu

Katılımcılardan yarışma kapsamında metal malzemenin potansiyellerini göz önünde bulundurarak farklı fonksiyonlara ve kullanım alanlarına hizmet edecek ürün tasarımları beklenmektedir. Bu ürünler günlük hayat pratiklerine entegre olabilecek, taşınabilecek, esnek kullanım deneyimi sağlayan, modüler, yenilikçi iç mekân ve / veya dış mekânda kullanılabilecek özelliklerde olmalıdır. Tasarlanan ürünlerin malzemesinin metal olması zorunludur. Ana ve görünen malzeme metal olacak şekilde kısmi olarak başka malzemelerin kullanılması mümkündür.

Katılımcıların, tasarımlarını seçtikleri bir ya da birden fazla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ışığında ve de aşağıda listelenen temalardan (Sürdürülebilir Tasarım,

Esneklik, Biofilik Tasarım, Dijitalleşme, Evrensel Tasarım) en az birini karşılayacak şekilde yapmaları beklenmektedir. Başvuru belgelerinde hangi hedef/hedeflerin ve temaların göz önünde bulundurulduğu belirtilmelidir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Temel olarak, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak anlamına gelen sürdürülebilirlik konsepti Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 başlık altında toplanmıştır. Sürdürülebilirlik eğitim, çevresel koşullar, açlık vb. problemlere odaklanarak, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi hedeflemektedir.

Temalar

Sürdürülebilir Tasarım: Sürdürülebilir tasarım yeni bir düşünce sistemiyle nesnenin ruhunu besleyen bir yaklaşımdır. Bu anlamda ürünün kendine yeterliliği, uzun vadeli devamlılığı ve atık üretmemesi sürdürülebilir tasarımın önemli hedeflerindendir. Ayrıca sürdürülebilir tasarım kullanıcıya tamir hakkı tanır.

Esneklik: Değişik koşullara uyum sağlayabilen, iç ve dış değişkenlere cevap verebilen, farklı çözüm önerileri sunan, farklı fonksiyonlara ve ihtiyaçlara göre dönüştürülebilen tasarımlardır.

Biyofilik Tasarım: Biyofilik tasarım, insanlar ve doğal çevre arasındaki olumlu ve sürekli etkileşimleri ve ilişkileri teşvik eder. Doğadan ilham alan ve onunla bağ kuran, doğal malzeme ve formların kullanıldığı tasarımlardır.

Dijitalleşme / Internet of things (IoT): 21. yüzyılın en önemli teknolojilerinden biri haline gelen IoT, sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülü olan fiziksel nesnelerin ağını tanımlar. Artık günlük nesneleri (mutfak aletleri, arabalar, termostatlar, bebek monitörleri vb.) gömülü cihazlar aracılığıyla internete bağlayabildiğimize göre, insanlar, süreçler ve şeyler arasında sorunsuz iletişim mümkündür.

Evrensel Tasarım: Evrensel tasarım, çok çeşitli yeteneklere, engellere ve diğer özelliklere sahip kişilerin erişebileceği, tüm bireylerin eşit kullanım hakkının olduğu ürünler yaratma sürecidir. Evrensel olarak tasarlanmış ürünler, bireysel tercihlere ve yeteneklere uyum sağlar; ortam koşullarından veya kullanıcının duyusal yeteneklerinden bağımsız olarak gerekli bilgileri etkili bir şekilde iletir.

Yarışmanın Aşamaları

Yarışma iki aşamalıdır. İlk aşamada fikir projeleri değerlendirilecek ve değerlendirme sonunda seçilen projeler, ikinci aşamada daha detaylı ele alınıp prototipleri üretilecektir. İkinci aşamada, katılımcılar, mentörler ve uzmanlar ile iş birliği yaparak projelerinin prototipinin üretimi konusunda çalışacaklar ve bu süreçte KAYMET’in Kayseri’deki fabrikası ve AGÜ kampüsünde bulunan atölyelerden faydalanabileceklerdir.

Yarışmanın Amacı

Metalden Fikirler: “Ulusal Metal Ürün Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun metal malzeme ile üretilecek şekilde çözülmesi amaçlanmaktadır. Bu yarışma;

 • Yenilikçi ve özgün tasarım fikirlerini desteklemek,
 • Kolay paketlenebilir ve ihracata yönelik ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,
 • Metal malzeme ile tasarımı yaygınlaştırmak,
 • Üniversite öğrencileri ve genç tasarımcılar ile sanayiyi buluşturmak için düzenlenmektedir.

Kategoriler ve Katılım Koşulları

Yarışma başvuruları Öğrenci ve Genç Tasarımcılar olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.

Genel Katılım Kuralları

Öğrenci ve Genç Tasarımcılar için geçerli olacak genel katılım kuralları alttaki maddelerle belirtilmiştir.

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar bireysel veya grup üyesi olarak 1’den fazla proje ile katılabilirler.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler arasında olanlar yarışmaya katılamazlar
 • KAYMET ve No 239 çalışanlarından ya da jüri üyeleri ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları ve ortakları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Öğrenciler ve genç tasarımcılar bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Öğrenci için öğrenci belgesi, genç tasarımcılar için diploma istenmektedir.
 • Yarışmaya başvuru süreciyle ilgili gerekli bilgiler www.metaldenfikirler.com WEB sayfasından alınmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa idare tarafından ödülü geri alınır. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı web sitesinde duyurulacaktır.
 • Katılımcılar geriye dönük iki yıl içerisinde aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında ödül almışlarsa bu durumu yarışma paftasının sağ üst köşesinde aldıkları ödül ve ödül aldıkları yarışma adı ile yazılı olarak belirtmekle yükümlüdürler. Ödül kazanan tasarımın geriye dönük iki yıl içerisinde 2008/2 sayılı Tebliğ’de belirtilen iş birliği kuruluşları tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış̧olması halinde, derece elde etse dahi ödül verilmez, bu durumun sonradan tespiti halinde verilen ödül geri alınır. Yarışmadan birincilik ödülünü alan yarışmacılar, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında (iki) yıl süresince derece elde etse dahi bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Bu nedenle aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında birinci olarak ödül kazanmış bir tasarımın yarışmaya başvurması yasaktır.

Öğrenci Kategorisi

 • Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
 • Yarışmaya katılmak için ön şart Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık Lisans ve Lisansüstü programlarında öğrenci olmaktır.
 • Grup katılımlarında grup elemanlarının tümünün öğrenci olması ve en az bir öğrencinin 7.2. maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekir.
 • İlgili bölümlerin lisans veya lisansüstü programlarından 2022 yılı içerisinde mezun olmuş ya da olacak kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapma hakkına sahiptir.

Genç Tasarımcı Kategorisi

 • Genç tasarımcılar yarışmaya bireysel veya grup olarak katılabilirler.
 • Yarışmaya; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık Lisans ve Lisansüstü programlarından mezun olan 30 yaş ve altında genç tasarımcılar katılabilirler.
 • İlgili bölümlerden mezun, 01.01.1992 ve sonrasında doğmuş olan tasarımcılar yarışmaya katılabilirler. Grup olarak katılmak isteyenler için grup üyelerinin hepsi bu koşulu sağlamalıdır.

Katılım Şekli

Yarışma başvuruları; yarışma WEB sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır.

 • Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
 • KAYMET üretim teknolojilerini, üretim bandı, cihaz bilgileri ve kapasitelerini katılımcılarla WEB sayfası üzerinden paylaşılacaktır.
 • Tüm teslimler dijital olarak yapılacaktır. Yarışmacılar aşağıda listelenen dökümanları WEB sayfası aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir.
 • Yüklenmesi gereken belgeler:
 • Kimlik Bilgi Formu
  • Taahhütname
 • Proje Teslimi
 • Proje Adı
 • Proje Görselleri: Projenin, en fazla 2 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.

Sunum paftalarında yer alması gereken asgari hususlar aşağıdaki gibidir.

 • Ürünün genel görünümü, büyüklüğüne ilişkin bilgi (Teknik resim, kesit, perspektif, patlamış perspektif).
 • Ürün kullanım senaryosu
 • Ürünün ölçü ve teknik özellikleri
 • Ürünün nasıl demonte edileceği ve paketleneceğine dair bilgi * **
 • Ürünün hangi teknoloji ile üretileceğine dair bilgi **

Sunum Paftalarına ilişkin beklenen teknik şartlar

 • Proje Paftası/Paftaları A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm- yatay kullanım), jpeg formatında, 150 dpi çözünürlükte, en fazla 5 mb büyüklüğünde olmalıdır

Yatay olarak kullanılacak paftanın (eğer birden fazla ise ilk paftanın) sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır (başvuru formunda yazılan RUMUZ ile aynı olmalıdır). Tasarım üzerinde sağ üst köşede belirlenen rumuz, tasarımların tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama, tercih edilen temalar, seçilen sürdürülebilir kalkınma hedefi/leri katılım şekli (grup çalışmasıysa

“Grup” yazılacak, değilse herhangi bir yazı yazılmayacaktır) ve kategori beyanı yer alacaktır. Gönderilecek tasarımda rumuz, katılım teması ve kategorisi dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Örnek: Rumuz: XXX10000

AÇIKLANABİLİR veya AÇIKLANAMAZ

Biofilik / Yoksulluğa Son / ÖĞRENCİ

 • Paketin en fazla 20 Desi büyüklüğünde olması gerekmektedir.
 • Öğrenci kategorisinden katılan yarışmacılar için zorunlu değildir ancak göz önünde bulundurulması değerlendirmeye olumlu etki edecektir.

Farklı boyut veya formatta yapılan yüklemeler sistem tarafından kabul edilmemektedir.

 • Proje Raporu Bu kısımda tasarımın amacı, çözdüğü problem, getirdiği yenilik ve hedef kitlesi hakkında kısaca bilgi verilir. Proje raporunun özeti niteliğindedir (en fazla 300 kelime ve pdf formatından olmalıdır).
 • Proje Videosu Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir. Yüklenen videolar değerlendirmeye olumlu etki etmektedir (en fazla 50 mb büyüklüğünde, avi, mpeg formatında).

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışma Kurulu

 • Burak Asiliskender (Mimar, Prof. Dr., AGÜ)
 • Paşa Talaslıoğlu (No 239)
 • Emrah Kaymak (İçmimar, İÇMO)
 • Ahmet Emre Sönmez (KAYMET)
 • Sertaç Ersayın (ETMK)
 • Nihan Muş Özmen (Mimar, AGÜ)
 • Mehmet Gören (Mimar, AGÜ)

Jüri Üyeleri

 • Adnan Serbest (Tasarımcı, Adnan Serbest Tasarım)
 • Umut Şumnu (İçmimar, Doç. Dr., Başkent Üniversitesi)
 • Gökhan Karakuş (Mimar, Emedya Design)
 • Hasan Burak Akyıldız (İçmimar, Duduu Studio)
 • Betül Kurtuluş (İçmimar, Dr., AGÜ)
 • Renda Helin Çilalioğlu Çizer (İçmimar, Renda Helin Design)
 • Murat Özdamar (İçmimar, Dr., Bilkent Üniversitesi)

Raportörler

 • Ahmet Aslan (Mimar, AGÜ)
 • Elif Saraçoğlu (Öğrenci, KAYMET)

Değerlendirme Ölçütleri

 • Yarışmaya katılan projelerin kullanım sırasında sunacağı deneyim, üretime uygunluk, yenilikçilik, özgünlük ve yaratıcılık ölçütleri üzerinden jüri tarafından bir bütün olarak değerlendirilecektir.
 • Ön eleme online olarak projelerin jüri üyelerine gönderilmesi ile gerçekleşecek olup jüri değerlendirme toplantısında ön elemeyi geçen projeler değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Tasarım Hakları

 • Ödül kazanan projeler dahil yarışmaya katılan tüm projelerin tasarım hakları proje sahibi tasarımcılara aittir.
 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı, “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ye göre yarışmaya katılan bütün yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici niteliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hak sahibidirler. İsteyen yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü Hipodrom Caddesi No:115 (06330) Yenimahalle / ANKARA adresine başvurabilir.
 • Yarışmayı düzenleyen AGÜ, İçmimarlar Odası, No 239 ve KAYMET yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma ve sergileme hakkına herhangi bir bedel ödemeksizin süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.
 • İdare gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asıllarını isteyebilecektir.
 • Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluşturduğu söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan yeni buluşlarda patent ve faydalı model hakları münhasıran yarışmaya katılan katılımcılara aittir. Yarışmayı düzenleyenlerden No 239 ve KAYMET, bahse konu hakları ve/veya endüstriyel tasarım hakkını belirli bir süre kullanımı için lisans almak ya da söz konusu hakları devir almak isterse, katılımcılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. Tasarımcılar projelerin devir ve lisans hakkını ilk olarak No 239 ve KAYMET‘e sunmak zorundadır. No 239 ve KAYMET uygun bulmadığı takdirde katılımcı projelerini ancak o zaman başka bir firmaya sunabilir.
 • Yarışmaya katılan tüm projelerin ticari amaçlı kullanımı için katılımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyenlerden No 239 ve KAYMET uygun bulduğu projeleri, 14.5. madde doğrultusunda satın alma girişiminde bulunabilir.
 • Yarışma katılanların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, katılımcıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları/manevi haklar saklıdır, katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir.
 • Aksi katılımcılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Katılımcıların başvuru esnasında kişisel bilgilerinin yayınlanmamasını talep etmesi durumunda; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek olan sergi, oluşturulacak kitapçık ve kataloglarda yer alacak ancak; katılımcıların ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Bu durum, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmektedir. Yarışma sekretaryası ve başvuru yükleme tarihinden sonra Juri Üyelerine kapalı olduğu anlamına gelmez. Başvuru sahiplerinin kişisel bilgilerinin saklı tutulma gibi bir talebi olmaması durumunda, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek olan sergi, oluşturulacak kitapçık ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaklardır.
 • Yarışmada ödül alan katılımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi muafiyeti sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili katılımcılara aittir.
 • İlk aşamanın sonunda katılımcıların kazandığı bedel en geç 30 gün içinde ödenecektir.
 • Katılımcılar iş bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Organizasyonu

Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması İdaresi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), TMMOB İçmimarlar Odası (İÇMO), KAYMET Metal ve İmalat A.Ş. (KAYMET) ve No 239 Elektronik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (No 239) ’den oluşmaktadır.

Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması Ödülleri

Birinci Aşama Ödülleri

Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Satın Alma Ödülü: 2.000 ₺

Genç Tasarımcılar Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Satın Alma Ödülü: 4.000 ₺

İkinci Aşama Ödülleri

Seçilen tasarımların prototipi üretilecek ve isminin verilmesini kabul eden tasarımcıların ismini vererek, kabul etmeyen tasarımcıların isimsiz olarak ürünleri mobilya fuarında sergilenecektir.

Ayrıca ürünler içinden piyasaya sunulabilecek olan ürünlerin tasarımcıları ile No 239 ve KAYMET arasında tasarım haklarına yönelik anlaşma yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Projelerin Son Teslim Tarihi: 4 TEMMUZ 2022

Jüri Değerlendirmesi: 15- 20 TEMMUZ 2022

Ödül Töreni ve Kolokyum: 30 TEMMUZ 2022

2. Aşama: Prototip Üretimi

 • Her kategoriden dereceye giren projeler ile KAYMET fabrika gezisi yapılacak, üretim bandı tanıtılacak ve yarışmacılara üretim ile ilgili cihaz bilgileri verilecektir.
 • İkinci Aşama prototip üretimi birinci aşamanın sonuçları açıklandıktan yaklaşık 2 ay sonra teslim alınmak üzere tamamlanacaktır.

Metalden Fikirler Ulusal Metal Ürün Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://metaldenfikirler.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap