Mimarlık Öğrencileri Mimari Çizim Ve Fotoğraf Yarışması

Mimarlık, normlar belirleyen, hakim gücün sözünü yayan ve her şeyi buna göre biçimlendiren dar kapsamlı bir aygıt olarak okunabileceği gibi, her şeyden etkilenen, dönüşen, etkilendiklerini de geri dönüştüren ve sürekli çoğul var oluşlarla da tartışılabilecek bir alan. Değişimin giderek hızlandığını farklı şekillerde hissettiğimiz bu zamanda, mimarlık öğrencilerini yeni normaller üzerine düşünmeye ve yeni normallerin mimarlığını ifade eden temsiller üretmeye davet ediyoruz.

  Düzenleyen: 1927 Mimarlar Derneği
  Kategori: Sanat, Mimari, Resim, Fotoğrafçılık
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye / Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir: Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencileri
  Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 Aralık 2019
  Başvuru & Detaylı Bilgi: http://www.md1927.org.tr
  Ödüller:

Birinci: 3.000 ₺

İkinci: 2.000 ₺

Üçüncü: 1.000 ₺

(3 Adet Mansiyon 500 ₺)

1927 Mimarlar Derneği Fotoğraf Yarışmalarının sekizincisi, farklı ortamlarda hazırlanmış yaratıcı görsel çalışmaların katılımına olanak sağlayacak ve mimari üretimin ifadesi olan mimari çizimi de kapsayacak şekilde ‘Mimari Çizim ve Fotoğraf Yarışması’na evriliyor. Katılımcılardan, kavramsal, edebi ve görsel ifadenin kendi özerk yollarının farkında olarak, kendi estetik düzeyine odaklanan, bildiğimiz, aşina olduğumuz araçlarla (fotoğraf, mimari çizim, eskiz, kolaj) mimarlığa dair yeni, taze bir katkı, bakış ve duygu yaratabilecek, geniş bir alandan beslenen eserler bekliyoruz. Dijital, geleneksel ve karma her türlü teknik kullanımına açık olan yarışmada, eserin taşıdığı estetik/mimari değerler, ifade ettiği fikir, mimari ifadenin sınırlarının araştırılması ve tüm bunların bütünlüğü önem taşıyor.

- Advertisement -

Katılım Koşulları

a. Yarışmaya; Türkiye ve yurt dışında eğitim veren üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir. Değerlendirme kurulu üyeleri ve derneğin görevdeki yönetim kurulu üyelerinin birinci derecedeki yakın akrabaları yarışmaya katılamaz.

b. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli olabilecek tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. Eserlerde daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olması şartı aranır.

d. Her katılımcı yarışmaya tek eserle katılabilir.

e. Yarışmaya gönderilen eserler birden fazla kişi tarafından üretilmiş olabilir. Bu durumda eserin üretimine katkıda bulunanların katılım koşullarını sağlaması ve her birinin başvuru formu doldurmuş olması gerekmektedir.

f. Ödüllendirilen ve yayınlanmaya/sergilenmeye değer bulunan eserlerin sahipleri, eser sahibinin adı belirtilmek üzere 1927 Mimarlar Derneği’nden eserlerin yayını, sergilenmesi ve kullanılması karşılığında herhangi bir bedel ve ücret talep etmez, eserin kullanım hakkını 1927 Mimarlar Derneği için serbest bırakır.

Yarışmacılardan İstenenler

a. Eser

 • Eserler basılı ve sergilemeye uygun şekilde sert beyaz bir zemin üzerine (fotoblok, dekota vb.) uygulanmış olarak teslim edilecektir.
 • Eserlerin maksimum A2 (59.4cm x 42cm) boyutunda çalışma alanı içerisine sığacak şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.

b. Açıklama Yazısı

 • Eserin adı
 • Kullanılan teknikler
 • Eserin ne ifade ettiğine dair kısa açıklama (en çok 150 kelime)
 • Word programında 12 punto karakter kullanarak hazırlanmış olan açıklama yazısı A4 boyutunda basılı olarak teslim edilecektir.

c. Kimlik Zarfı

 • Başvuru formu
 • Öğrenci belgesi

BAŞVURU ŞEKLİ

a. Değerlendirme süresince eser kimliklerinin gizli kalması için katılımcılar kendilerine 6 rakamdan oluşan bir rumuz seçeceklerdir. Bu rumuz; teslim edilen tüm zarfların sağ üst köşesine okunabilir şekilde yazılacaktır.

b. Ekteki katılım formu; eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulup, imzalanarak katılımcının onaylı öğrenci belgesi ile birlikte kapalı zarfa konulup; zarfın sağ üst köşesine sadece “Kimlik Zarfı” ve katılımcının rumuzu yazılacaktır.

c. Eserin arka tarafında sağ üst köşeye katılımcının rumuzu, eserin adı ve eserde kullanılan teknikler yazılacaktır.

d. Sözü edilen bu iki kapalı zarf; postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek üzerine katılımcının rumuzu ve “1927 Mimarlar Derneği – Fotoğraf ve Mimari Çizim Yarışması – 2019” başlığı yazılarak; “1927 Mimarlar Derneği – Cinnah Caddesi 19/3-4; 06680 Çankaya – ANKARA” adresine ulaştırılacaktır.

e. Ayrıca, eserin ve açıklama yazısının dijital kopyaları belirtilen formatlarda aşağıda URL adresi verilen Google Forms bağlantısına yüklenecektir.

 • Eserin iki dijital kopyası:

                1. PDF formatında: 300 dpi çözünürlükte, maksimum 30 MB boyutunda

 2. JPG/JPEG formatında: maksimum 2000×1414 piksel boyutunda

Açıklama yazısının dijital kopyası: .DOCX formatında, 12 punto karakter büyüklüğünde
URL adresi: https://forms.gle/GGyVz5gLB1mhMYWJ7

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın Duyurulması: 04 Ekim 2019
 • Soru Sorulması İçin Son Tarih: 28 Ekim 2019
 • Soruların Yanıtlanması: 04 Kasım 2019
 • Teslim Tarihi ve Saati: 20 Ocak 2020, 17:00’a kadar
 • Sonuçların Duyurulması: 07 Şubat 2020
 • Kolokyum, Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: Şubat 2020

7. ÖDÜLLER

 • Birincilik Ödülü: 3000 TL
 • İkincilik Ödülü: 2000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 1000 TL

Yukarıdaki ödüllere ek olarak eşdeğer düzeyde 3 adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 500 TL’dir.

İletişim

 • Adres 1927 Mimarlar Derneği, Cinnah Cd.,No: 19/3-4, Çankaya ANKARA
 • Telefon 0 (312) 495 06 64-65
 • Gsm 0 530 314 16 95
 • Faks 0 (312) 495 06 66
 • e-posta info@md1927.org.tr
İlgili Site: www.md1927.org.tr

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap