Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 2022

1927 Mimarlar Derneği tarafından, mimarlık öğrencilerini, ilgili literatürü izleyerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmek amaçlarıyla Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 9.’su düzenlenen ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 2022

Düzenleyen:1927 Mimarlar Derneği
Kategori:Edebiyat Yarışması, Sanat Yarışması, Mimari Yarışmalar
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve yurtdışında eğitim veren üniversitelerde mimarlık kuramıyla
ilişkilenebilen tüm disiplinlerden lisans ve yüksek lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:2 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:12 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000₺
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

1927 Mimarlar Derneği tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması, Praksis ve Piksel Arasında: Dijital Ortamda Mimarlık Karşılaşmaları” üst başlığı çerçevesinde, mimarlık ve dijital ortam ilişkisini farklıboyutlarıyla tartışmaya açan metinler elde etmeyi hedeflemektedir. Hemen her entelektüel üretimin ve paylaşımın, kamuoyuna en hızlı ulaşabildiği, dağıtıma/dolaşıma sokulabildiği bir mecranın biçim ve kapasitesine uyma, bu mecranın biçimini almanın olumlu ve olumsuz halleri uzun süredir tartışılmaktadır. Mimarlığın bir yandan aktörleri ve eylemleri ile bir dijital ortam malzemesi haline geldiği, diğer yandan yöntem ve içerik dönüşümleriyle çeşitlenen, zenginleşen mimarlık üretimlerinin farklı türde medya platformlarına (sosyal medya, bloglar, yarışmalar, arşivler, portaller vb.) malzeme olduğu da açıktır. Bu anlamda, mimarlık hem pratik hem eğitim aracılığıyla dijital ortamda üretilmekte ve tüketilmektedir. Mimarlık ve dijital ortam karşılaşması sonsuz sayıda düşünsel içeriği, üretimi, eleştiriyi, temsili ve görseli sistematik ve/veya rastlantısal bir biçimde bir araya getirmesi nedeniyle çeşitli sanal belleklerin oluşumuna, iletişim ağlarının oluşmasına bilgilerin istiflenmesine imkân vermektedir.

Yarışma, dijital ortam ve mimarlık karşılaşmalarını tasarım, uygulama, eğitim, düşünce, söylem, temsil, etik vb. açılımlar düzeyinde tartışan eleştirel metinler üretmeye çağırıyor.

Yarışma Amacı

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması’nın amacı, mimarlık öğrencilerini, ilgili literatürü izleyerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir. Eleştirel okuma, yerleşik bir kültürün oluşması kadar, mimarlık düşüncesi ve uygulamasının “özgürleştirici” bir nitelik kazanabilmesinin de önkoşuludur. Bu yönde, mimarlığın düşünsel altyapısı ve varsayımları, eleştirel okuma yoluyla yeniden ve ısrarla tartışmaya açılmalıdır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında eğitim veren üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bu okullardan 2021 yılı itibariyle mezun olanlar katılabilir. Yarışma, doktora öğrencilerinin katılımına açık değildir.
 • Yarışma, mimarlık kuramıyla ilişkilenebilen tüm disiplinlerden öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Yazı dili Türkçedir. Yarışmaya katılan yazılar daha önce yayımlanmamış olmalı ve yazıda, eser sahibini tanıtan işaretler yer almamalıdır.
 • Her öğrenci yarışmaya tek bir metinle katılabilir.
 • Birden fazla yazar ortak bir metinle yarışmaya katılabilir.
 • Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar yayımlanır; bu çalışmaların yayın hakkı 1927 Mimarlar Derneği’ne aittir.
 • Teslim edilen yazıların tamamı, sonuçların ilanından sonra, Derneğin www.md1927.org.tr adresli web sitesinde ilgi duyanların okumasına sunulur ve açık bir tartışma ortamı yaratılır.
 • Dernek yönetimindeki görevlilerin, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışma ile ilgili görevleri bulunanların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • İntihal yapıldığı belirlenen yazılar değerlendirme dışı bırakılır.

Yazım Şekli

Yarışmaya gönderilecek yazılar 1000 kelimeden az, 1500 kelimeden fazla olmamalı, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Yazılara, gerek duyulursa, en fazla 5 adet olmak üzere görsel malzeme eklenebilir. Kullanılan görsel malzemelerin yazara ait olmaması durumunda görselin alındığı kaynak belirtilmelidir.

Yazılarda, TMMOB Mimarlar Odası’nın yayınlamakta olduğu Mimarlık dergisinin atıf verme kurallarına uyulması beklenilmektedir. Bu atıf verme şeklinin detaylarına şu bağlantıdan ulaşılabilir:

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul

Başvuru Şekli ve Süreci

Başvurular dijital olarak yapılacaktır. Aşağıda formatları belirtilen belgelerin verilen URL adresi üzerinden Google Forms bağlantısına yüklenmesi başvuru için yeterlidir.

a- Yarışma metni

 • .DOCX formatında: Arial yazıtipinde, 10 punto ve 1,5 satır aralığıyla, görseller dahil en fazla 5 MB büyüklüğünde olmalıdır.
 • Yarışma metninde yazar(lar)ın ismi yer almamalıdır.

b. Başvuru Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olmalı)

c- Onaylı Öğrenci Belgesi (2021 yılı itibariyle mezun olanlar için Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın onaylı kopyası)

URL adresi: https://forms.gle/eAY1Aj5abJ7FX7v9A

Değerlendirme Kurulu Üyeleri

 • Nur Çağlar
 • Lale Özgenel
 • Zeynep Uludağ
 • Serap Durmuş Öztürk
 • Meltem Al

Dernek Yönetim Kurulu, çalışmaları yürütmesi için bir raportör görevlendirecektir.

Metinler Değerlendirme Kurulu üyelerine, yazarın kimliği belirtilmeden iletilecektir.

Yarışmadan Çıkarma

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan çalışmalar, Değerlendirme Kurulu kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır.

 • İçinde yazarın kimliğini işaret edebilecek herhangi bir ifade veya işaret bulunan yazılar,
 • Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen koşullara uymayan yazılar,
 • Daha önce yayınlanmış yazılar,
 • Araştırma ve yayın etiğine uygun olmayan yazılar.

Yarışma İletişim

Adres: 1927 Mimarlar Derneği Cinnah Cad., No: 19/3, Çankaya-ANKARA

Telefon: 0 (312) 495 06 64-65

GSM: 0 530 314 16 95

Faks: 0 (312) 495 06 66

e-posta: info@md1927.org.tr

web: www.md1927.org.tr

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 2022 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000₺
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 2 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 MAYIS 022

Ödül ve Sertifika Töreni: 24 MAYIS 2022

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.md1927.org.tr/yarismalar/mimarlikta-elestirel-okumalar-9-praksis-ve-piksel-arasinda-dijital-ortamda-mimarlik-karsilasmalari-universite-ogrencileri-metin-yarismasi-2022

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap