Muğla Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması 2023

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle, Antik dönemde iki önemli medeniyete (Karya ve Likya) ev sahipliği yapmış olan Muğla’da farklı uygarlıklara ait izlerin, tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıkarılarak tarihi ve kültürel miras bilincinin gelecek nesillere belgesel nitelikte anlatılması ve kente ait görsel bir bellek oluşturulması amaçlarıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması 2023

Düzenleyen:Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF) desteğiyle.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçılar
Son Başvuru Tarihi:4 AĞUSTOS 2023 Saat 23:00
Sonuç Açıklanma Tarihi:18 AĞUSTOS 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 13.000 ₺
İkincilik Ödülü:10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 7.500 ₺
Mansiyon Ödülü: 4.000 
Nevzat Çakır Özel Ödülü: 2.000 ₺
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (30 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Amacı: Antik dönemde iki önemli medeniyete (Karya ve Likya) ev sahipliği yapmış olan
Muğla’da farklı uygarlıklara ait izlerin, tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıkarılarak tarihi ve
kültürel miras bilincinin gelecek nesillere belgesel nitelikte anlatılması ve kente ait görsel bir
bellek oluşturulması amaçlanıyor.
Konusu: Yarışma ile kültürel zenginliklerimiz olan, antik kentler, kentsel sit alanları,
köprüler, yollar, sokaklar, tarihi yapılar, kamu (hizmet binaları, Cumhuriyet Dönemi Okulları
vb.) ve dini yapılar (cami, tapınak, kilise vb.) gibi kültürel değerlerimizin kayıt altına alınması
hedefleniyor.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma, Muğla Büyükşehir Belediyesi (bundan sonra DÜZENLEYİCİ KURUM olarak
anılacaktır) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.
Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek kategoridedir.
Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Düzenleyici kurum çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya
  katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Muğla İli sınırları içerisinde çekilmiş olması
  zorunludur. (Fotoğraflar sisteme yüklenirken “Çekildiği Yer” bilgisi olarak yer detayı
  yazılmalıdır. Örneğin; Mabolla Antik Kenti, Göl Kalesi, Herakliya, Cennet Koyu gibi)
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka
  herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir
  kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar
  katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma
  organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil
  etmez.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları,
  kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
  değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile
  çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
  Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin
  ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik
  fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla
  yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak
  işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu
  kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında
  bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması
  gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının
  çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
  organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan
  fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
  izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya
  kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve
  değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali
  sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf
  Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi
  (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği
  ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum
  diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış
  ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü
  aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek
  üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF
  kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF
  elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
  kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı
  vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda
  katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir
  edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi)
  muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
  edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF
  sorumlu değildir.
 • Düzenleyici kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların
  yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleyici kurum ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az
  sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir
  kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum iptal ya da erteleme
  durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici
  kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
  kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya,
  TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı
  olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma
  uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici
  kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma
  satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların
  yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci
  maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü
  maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci
  maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
  mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet,
  görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların
  tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik
  düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi
  kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının
  ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kurum izin/muvafakat verdiğini kabul
  eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte düzenleyici
  kuruma ait olacaktır.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül
  ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği
  izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
  engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurumdan ayrıca hiçbir hak ve
  alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte
  bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
  olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt
  eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
  çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser
  üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden
  devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin
  (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat
  eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine,
  fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı
  kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
  sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar düzenleyici kurumun
  web sitelerinde ve TFSF’ye ait https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı
  zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.)
  hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca
  ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2022 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal
  medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan)
  gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920×1080
  piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla 2.5 m diyagonal
  uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi
  olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul
  üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri
  düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin
  yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum
  tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici
  kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim
  tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak
  sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışma ödülleri; yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacaktır. Mevcut
  koşullar sebebiyle ödül töreni yapılamaz ise düzenleyici kurum web siteleri üzerinden durum
  duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile
  verilecektir.
 • Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden
  geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
  hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları
  adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu
  kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda
  düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler düzenleyici
  kurum tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak ve bu kitaptan isteyen katılımcılara
  ve TFSF’ye gönderilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum,
  Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf
  Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
  yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, katılımcının
  yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname
  hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin Gönderilmesi/ Yüklenmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
  gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
  http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme / yükleme
  yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili yarışmaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce siteye üye olunması
  gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize
  gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Aktivasyon linki için e-postanın gelen
  klasörü veya spam ya da gereksiz klasörü kontrol edilmeli, link içeren e-postanın ulaşmaması
  halinde bu linke tıklanarak yeniden kod talep edilmelidir.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. Şifrenin
  unutulması halinde şifremi unuttum linkinden yeni şifre oluşturulabilir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
  katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme
  işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-350 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında
  kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi
  durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın
  yüklenmesine izin vermeyecektir.
 • Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”,
  “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının
  beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.
 • Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
  kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarisma-katilim-tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum
  sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Beyhan ÖZDEMİR Doç. Dr. Fotoğraf Sanatçısı
 • Çerkes KARADAĞ Fotoğraf Sanatçısı
 • İsa ÇELİK Fotoğraf Sanatçısı
 • İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı
 • Perihan AYDIN Muğla Büyükşehir Belediyesi

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici
kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.
Seçici Kurul değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun ONLINE PUANLAMA
olarak ve ikinci – final turu yüz yüze yapılacaktır. COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul
Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu ZOOM Meeting
yöntemiyle ONLINE yapılacaktır.

TFSF Yarışma Temsilcisi: TFSF tarafından atanacaktır.
Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma
final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi
tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir,
biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

Yarışma İletişim

Yarışma Koordinatör: Ali Kocabaş
Tel: 0252 212 26 14 Dahili-1953
Santral: 444 48 01 Dahili-1953
Adres: Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak No:2 Menteşe/Muğla
E-Posta: tscym@mugla.bel.tr
Web: www.mugla.bel.tr

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması 2023 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 13.000 ₺
İkincilik Ödülü:10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 7.500 ₺
Mansiyon Ödülü: 4.000 
Nevzat Çakır Özel Ödülü: 2.000 ₺
Sergileme Ödülü: 500 ₺ (30 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 4 AĞUSTOS 2023 Saat 23:00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 AĞUSTOS 2023

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.mugla.bel.tr/uploads/duyurutr/Basin_Yayin/fotograf_yarismasi_sartnamesi.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap