Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 30. Yıl Logo Tasarımı Yarışması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından, üniversitenin 30. yıllık gelişim öyküsünü bir logo ile görünür kılmak, üniversitenin misyon, vizyon, tarihsel gelişimini, birikimini ve Ar-Ge ve öğrenci odaklı ilerleyişini yansıtmak amaçlarıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 30. Yıl Logo Tasarımı Yarışması düzenleniyor. Ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 30. Yıl Logo Tasarımı Yarışması

Düzenleyen:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Kategori:Logo Tasarım Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Tasarım Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:15 MAYIS 2022 Saat 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 7.500 ₺
İkincilik Ödülü: 2.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Üniversitemizin 30. Yıllık gelişim öyküsünü bir logo ile görünür kılmak için düzenlenen yarışma ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi logosu ile birlikte kullanılacak 30. Yıl Logo tasarımı hazırlatılması amaçlanmaktadır. Hazırlanan logo ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin misyon, vizyon, tarihsel gelişimini, birikimini ve son dönemde ortaya konan Ar-Ge ve öğrenci odaklı ilerleyişini yansıtmak ve logoyu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni temsilen 2022 yılında düzenlenecek her türlü etkinlik, duyuruyu her türlü basılı materyal ve dijital ortamlarda kullanmaktır.

Misyon

Bilginin teknolojik ürüne ve toplumsal faydaya dönüşümünü öncelemek, paylaşarak üreten, geleceği öngörerek araştırma ve projeler yapmak; sunduğu nitelikli eğitim-öğretimle mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikler ile donatılmış yenilikçi ve girişimci bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, yerli ve milli araştırma ve uygulamalarıyla markalaşan ve toplumsal refahın artmasına öncülük eden bir dünya üniversitesi olmaktır.

Adaylardan, bu amaçları dikkate alan 30. Yıl logosu tasarlamaları beklenir.

Katılım Koşulları

 • Yarışma herkesin katılımına açıktır.
 • Her katılımcı en fazla üç adet tasarımla yarışmaya katılabilir.
 • Seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Teknik Koşullar

 • Seçilen logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni temsilen her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. 30 Yıl Logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Logo tasarımı “30. Yıl” rakam ve kelimelerinden oluşmalı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi logosu ile birlikte tasarlanmalıdır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi logosu şu linkten indirilebilir: https://www.mu.edu.tr/tr/genel-bilgiler/bilgiler/universite-logosu

İndirilen Adobe Illustrator dosyasında ortadaki renkli logo kullanılacaktır.

 • Logo Tasarımlarının A4 boyut üzerinde uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek biçimde renkli olarak üstte, ayrıca aynı A4’de aşağıda tek satır halinde ve uzun kenarı 2 cm.’ye küçültülmüş olarak 1 adet renkli örneği, 1 adet siyah-beyaz pozitif örneği ve 1 adet siyah-beyaz negatif örneği ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 • Tasarımlar; Adobe Illustrator programında 300 dpi CMYK renk formatında vektörel olarak hazırlanmalı, JPEG ve PDF formatında gönderilmelidir. (PDF yapmadan önce bütün fontlar embed, convert edilmelidir)
 • Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olup daha önce başka bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluşlarca tasarlanan logoları çağrıştırmaması gerekmektedir. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sorumlu tutulamaz.
 • Seçici Kurul, tasarımları, amaca uygunluk, özgünlük, yaratıcılık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin misyon, vizyon, tarihsel gelişimi ve birikimini dikkate alan bir çerçevede değerlendirecektir.
 • Seçici Kurul; uygun gördüğü bir tasarımı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 30. Yıl logosu olarak belirleyecektir.

Logo Tasarımlarının Adlandırılması ve Gönderilmesi

 • Her tasarıma 6 harf ve/veya rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır.
 • Katılımcılar, tasarım(lar)ını aşağıdaki katılımcı iletişim bilgileriyle birlikte 30.yillogo@mu.edu.tr e-posta adresine göndermelidir.

Katılımcı iletişim bilgileri:

Rumuz: (logo tasarımına verilen rumuzla aynı olacaktır)

Adı, Soyadı:

Doğum Tarihi:

Eğitim durumu:

Açık Adres:

Telefon (ev/iş):

Telefon (GSM):

e-posta:

 • Logo tasarımının adı sadece rumuzla belirtilecek, rumuz dışında bir adlandırma tespiti halinde o tasarım yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza ya da ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı işaret bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Logo tasarımları, katılımcı iletişim bilgileri ile birlikte 15 Mayıs 2022 Pazar saat 23.00’e kadar e-posta yoluyla gönderilecektir. E-postadan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre içerisinde belirtilen e-posta adresine ulaşmayan tasarımlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
 • Başvuru ve teknik koşullara uymayan logo tasarımları yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, her tasarım için ayrı rumuz kullanmalıdır.
 • Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, logo tasarımlarını aynı e-posta içinde göndermelidir.

Seçici Kurul

 • Prof. Yakup Öztuna Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Hasip Pektaş İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof. Erol Turgut Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Prof. Dr. Lale Altınkurt Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Öğr. Gör. Özden Işıktaş Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü
 • Öğr. Gör. Bulut Tanyeri Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü
 • Seçici Kurul, seçilen tasarım üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Seçilecek tasarımla sahibinden Seçici Kurulun görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Ödüle hak kazanan tasarımın antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, negatif ve pozitif çözümleri ile birlikte, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra en geç 10 gün içinde Adobe Illustrator dosyası halinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne gönderilmeleri gerekmektedir.

Katılımcı  şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır.

 • Seçici Kurul ödüle layık tasarım bulunamadığı takdirde hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.

Kullanım Hakkı

Katılımcı, seçilen tasarımın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımın çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

Ödül kazanan tasarım; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam

ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

Tasarımlarını gönderen katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 30. Yıl Logo Tasarımı Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.500 ₺
İkincilik Ödülü: 2.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MAYIS 2022 Saat 23.00

Sonuç Açıklama Tarihi: 20 MAYIS 2022

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 30. Yıl Logo Tasarımı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.mu.edu.tr/tr/duyuru/30_-yil-logo-yarismasi-55586

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap